Sinterklaas, Kerstmis, nieuwjaar, er zijn een hoop feestjes in deze periode waar cadeautjes rijkelijk over de tafels en bomen vliegen. Niet voor niets dat menigeen de mening is toegedaan dat kinderen door alle reclame worden verpest en gemanipuleerd. Succesvol, als de steeds grotere wordende uitgaven in acht worden genomen.

"Ondanks al het gevingerwijs is er niet zoveel bekend over hoe kinderen precies omgaan met al die commerciele input. De meeste reclameonderzoeken baseren zich op volwassenen als doelgroep," zegt marketingprofessor Lan Nguyen Chaplin van de universiteit van Illinois.

hebbuh, hebbuh, hebbuuuuhh!!
Hebbuh, hebbuh, hebbeeeuuuuh!
( Hebbuh, hebbuh, hebbeeeuuuuh! )

Om de zaak toch beter te begrijpen keek hij samen met een medemarketingprofessor van de universiteit van Minnesota, Deborah Roedder John, naar het gedrag van drie groepen kinderen. Men verdeelde de kids in leeftijden van 8-9 jaar, 12-13 jaar en 16-18 jaar.

Om de waarde van bepaalde items (zoals pluche beesten, geld, sportmateriaal) te vergelijken met die van niet-materiele zaken (met vrienden samenzijn, ergens talent voor hebben, anderen helpen) gebruikten de onderzoekers een collage. De wetenschappers stelden ook opener vragen om te weten waar de jongeren gelukkig van werden.
Op die manier kwamen de onderzoekers erachter dat het materialisme toenam in de leeftijdsgroep 8-9 tot 12-13, maar weer afnam in de oudste categorie.

In een andere studie ontdekten ze dat het zelfvertrouwen en zelfbeeld doorslaggevend was voor de factor materialisme. Kinderen met een laag zelfbeeld hadden overduidelijk een grotere neiging naar hebben, hebben, hebben. Men concludeerde op Freudiaanse wijze dat wie op latere leeftijd materialistisch was, rond de leeftijd van 12 a 13 jaar een gebrek aan zelfvertrouwen moet hebben gehad. Op basis hiervan besloot men enkele kinderen een boost of moral te geven, waarna het materialisme daadwerkelijk afnam.

Men verbond aan deze resultaten een maatschappelijk advies. De onderzoekers menen dat het wellicht best zou zijn om kinderen niet bloot te stellen aan reclame om zo hun materialisme in het heden en de toekomst niet aan te wakkeren. "Onze resultaten suggereren dat strategieen die bestemd zijn om het zelfbeeld van 8 tot 12-jarigen én adolescenten op te krikken veel effectiever zijn."

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden