Het Milgram Experiment, waarbij een persoon zelf lekker kan bepalen tot hoever het slachtoffer elektrische shocks zal ontvangen, is herhaald in digitale vorm.

Sociaal-psycholoog Stanley Milgram droeg zijn proefpersonen in 1963 op om hun slachtoffers steeds zwaardere elektrische schokken toe te dienen als ze een verkeerd antwoord gaven vragen die aan hen gesteld werden. De schokken werden niet werkelijk toegediend maar de proefpersonen wisten dat niet. Zij hoorden hun slachtoffers schreeuwen van de pijn en smeken om genade. De vraag is dan: ga je door?

Een groot deel wel, alleszins. De mening dat de mens een lief beessie is kunnen we alvast schrappen met een dikke bloederig rode viltstift. De helft van de proefpersonen vertelde te stoppen toen het al te heftig werd, maar slechts enkelen deden het. Precieze cijfers zijn ons nog niet duidelijk, maar daar komen we later nog mee...

Aangezien het experiment op digitale wijze herhaald is werd ook duidelijk dat hersenen niet altijd even goed onderscheid tussen echt of niet echt kunnen maken. Vertel dat maar eens aan die knullen die graag met een riotgun of ander wapen virtueel het behang voorzien van een roodachtige breintint.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden