Ziek, zwak en misselijk? Geen nood de respectabele dokter krabbelt wat op een papiertje en voila: de keurig witgejaste apotheker vertaalt het in een pilletje, poedertje of drankje. Dankzij onze duurbetaalde ziektekostenverzekeringen kunnen we genieten van alle denkbare verworvenheden van de medische wetenschap.

Maar hoe komen ze aan die verworvenheden? Medicatie valt niet zomaar uit de lucht, het komt eerder uit een duister hoekje. Welkom in de schimmige wereld van de wetenschap.

De mens als laboratoriumrat
De mens als laboratoriumrat
( De Nazi kamparts dr. J. Mengele hoefde voor zijn "patientjes" niet naar verre landen te reizen )

In 1900 was er ophef ontstaan toen bekend werd dat de Duitse hoogleraar huidziekten, Albert Niesser, syfilis-serums uittestte op kinderen. Natuurlijk werd hij ‘zwaar’ gestraft met een boete van 300 mark en een berisping, maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. In 1904 mocht Niesser zijn experimenten in Java op ‘apen’ voortzetten. Volgens een uitgave van het orgaan van den Nederlandsche Bond ter Bestrijding der vivisectie (01/01/1904) kon Niesser “zich verheugen op de warme sympathie van de medici en Nederlandse regeringfunctionarissen aldaar”

Kennelijk had Niesser het erg naar zijn zin in de voormalige kolonie want in 1906 reisde hij af naar Batavia. Het ‘orgaan’ vroeg zich in een publicatie (01/10/1906) af of Niesser “in staat is een oerang oetang van een arm Javaantje te onderscheiden”.
Of de verdachtmaking van het orgaan van den Nederlandsche Bond ter Bestrijding der vivisectie terecht was zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Alhoewel, soms komen zaken jaaaaren later alsnog in de openheid.

Bill Clinton door het stofZo was het in 1997 dat Amerikaans president Bill Clinton zwaar door het stof moest toen hij namens de overheid formeel excuses aan het volk moest aanbieden voor een medisch experiment waarbij honderden zwarte mannen die aan syfilis leden medicatie werd onthouden. Het ging toen om het zogenaamde Tuskegee experiment dat werd uitgevoerd door het gelijknamige instituut uit Alabama. Het experiment begon in 1932 en pas in 1972 werd er een eind aan gemaakt. Tijdens het onderzoek kregen minimaal 400 mensen, zonder het te weten placebo’s (fopmedicijnen) toegediend en dat terwijl de standaard behandeling sinds 1947 gewoon penicilline was. De meeste proefpersonen overleefden het experiment niet. Uiteindelijk keerde de overheid 4.2 miljoen euro aan schadevergoedingen uit. (1)

Wie denkt dat de wetenschap tegenwoordig toch wel wat zorgvuldiger met onze medemens omspringt heeft het mis. In 1996 werd dat pijnlijk duidelijk toen de BBC de documentaire The Human Laboratory uitzond. De boodschap loog er niet om; “mensen uit derde wereldlanden worden massaal als proefkonijn gebruikt”. Zo bleek de farmaceut Norplant proeven met een nieuw soort anti-conceptie middel uit te voeren op onwetende vrouwen uit de krottenwijken van Haïti en Bangladesh. Het middel zou als ernstige bijwerking blindheid hebben gehad.

Wie denkt dat Norplant op het matje werd geroepen heeft het mis. Nee, ze waren ter goede trouw en hun onderzoek werd zelfs gesponsord door de USAID (United States Agency for International Development.) En welke regering bijt in de hand die hen voedt?

Ook wisten de documentairemakers twee Amerikaanse artsen in beeld te brengen die “op eigen initiatief” met koffers vol quinacrine door de Filippijnen trokken. De stof quinacrine veroorzaakt ontsteking aan de eileiders met als gevolg blijvende onvruchtbaarheid. De BBC wist te achterhalen dat het “privé project” van de geneesheren financieel gesteund werd door de Federatie voor Hervorming van het Amerikaanse Immigratiebeleid. (2)

Duistere medische experimenten vonden en vinden nog steeds plaats. Misschien is het enige verschil dat in het verleden men er wat opener over was. Zo waren Duitse artsen rond 1900 heel enthousiast om naar het Afrikaanse Togo te gaan om nieuwe “medicijnen” uit te testen en vond de Duitse fabrikant Hoechst het niet bezwaarlijk om in 1913 het door hen ontwikkelde en uiterst giftige arsacetin op gevangen uit te testen tot de juiste werkzame dosis werd gevonden. (3)

In het volgende deel gaan we verder en ik beloof u… het wordt alleen maar erger.

(1) Dagblad de Limburger (10/04/1997)
(2) De Volkskrant 29/01/1996
(3) Artz Heute 7/1985

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden