Het kruit is verschoten en de champagne is op, 2007 is een feit. Maar niet alleen is 2007 een feit, ook Grenswetenschap.nl is niet meer weg te denken van het Nederlandstalige deel van het Internet.

Nog maar amper 9 maanden geleden zag Grenswetenschap.nl het levenslicht en we kunnen nu al spreken van een groot succes, tot nominaties voor beste Nederlandse weblog aan toe. Ook in 2007 gaan we er natuurlijk weer flink tegenaan!

Populaire Pats
Populaire Pats
( GW Redactiefeestje - Pats alweer populairste )

In de afgelopen maanden ben ik nogal eens aangesproken op ons werk. De gesprekken kwamen altijd weer uit op vragen zoals ‘wat is grenswetenschap?’ en ‘wat proberen jullie te bereiken?’.

Grenswetenschap is een term die niet zo gemakkelijk te definiëren is en strikt gezien bestaat het niet eens. Wij geven het vorm dus het bestaat, blogito ergo sum. Voor mij persoonlijk is grenswetenschap niets meer of minder dan kennis die haaks staat op de algemene geaccepteerde kennis. De lijn die de scheiding vormt tussen deze twee vormen van wetenschap kan men dan als grens zien. Deze lijn ligt echter niet vast. De waarheid van vandaag is de leugen van morgen en visa versa. Ook daarom bestaat grenswetenschap niet, het valt niet te vangen en wijzigt als een hyperkinetische kameleon telkens van kleur. 

In de praktijk kom je deze bewegende grens of acceptatielijn vroeg of laat op alle niveaus tegen. Zo besloot het Franse  ruimtevaartagentschap CNES onlangs om in begin 2007 haar UFO archief, met maar liefs 6000 verslagen van 1600 incidenten, voor het publiek toegankelijk te maken. Dus wat bijvoorbeeld bij de NASA officieel nonsens is blijkt in Frankrijk serieus bespreekbaar. De grens verlegt zich, en dat is goed.

Waarom heeft grenswetenschap toch bestaansrecht? Voor mij is grenswetenschap, net als andere vormen van wetenschap, geen absolute waarheid. Balanceren op de lijn is een manier om te verbazen en te verwonderen. Als we als Grenswetenschap.nl al een boodschap hebben dan is dat dus het oproepen van verwondering en verbazing; soms ook twijfel zaaien in uw zeer stabiele wereldbeeld. Vanuit deze verwondering en verbazing mag u dan helemaal zelf dat wereldbeeld (al dan niet) bijstellen. Wij zijn slechts, als blogsite, de etalage waaruit u datgene kunt pakken wat u persoonlijk aanspreekt en de rest laat u gewoon liggen. Als u rondsnuffelt zult u merken dat er inmiddels meer dan voldoende materiaal is voor enkele lange middagen en nachten GW-plezier.

Vanuit grenswetenschappelijk oogpunt belooft ook 2007 weer een zeer interessant jaar te worden. We leven in snel veranderende tijden en ‘waarheden’ wisselen elkaar zo snel af dat het bijna niet meer is bij te houden. In de weerwil van een grote groepen volgers  zijn er gelukkig steeds meer mensen die zich niet meer laten leiden door de aloude dogma’s en/of datgene wat de media of politiek hen voorschrijft. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en zelfs de natuur is niet meer wat het geweest is. Al met al is het te verwachten dat deze ontwikkelingen weer leiden tot vernieuwende visie’s en andere geluiden. Tijden om wakker te leven.

Wij blijven paraat en blijven rapporteren, verwondering en verbazing is het recept tegen neerslachtigheid en boosheid en zijn de eerste stappen naar het openen van het denkraam. En ik denk dat iedereen het met me eens zal zijn als ik zeg dat wat de wereld nu nodig heeft een open en onbevangen kijk is. Breek los uit de hokjes, wij helpen u bij het zetten van de eerste stapjes.

Ik wens u wijsheid, gezondheid en veel verwondering.


Frank Barkel a.k.a. Bert Vanslagmulders

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden