Op de valreep naar het nieuwe jaar toe bracht auteur Niels Rood in samenwerking met uitgeverij Lemniscaat de "Wist u dat... Scheuren in het officiële 11 september-verklaring" scheurkalender uit. En speciaal voor u mochten wij er drie weggeven. Iedereen kon meedoen en omdat we drie exemplaren hadden kon men kiezen uit de categorieen 911-kunst, 911-theorie en 911-humor.

Hoewel er een boel leuke, intressante en soms onbegrijpelijke inzendingen waren heeft de vakkundige jury na lang beraad toch hun keuzes kunnen maken... EN DE WINNAARS ZIJN:

in de categorie 911-kunst was het Kees die met de eer strijkt. Het bovenstaande strakke beeld dat kees zo doeltreffend heeft weet te maken spreekt boekdelen. Eigenlijk zou het in posterformaat zo naast de 'I want to believe' poster in het kantoor van X file agent Fox Mulder kunnen hangen. Kees proficiat!

In de categorie 911-theorie gaat de prijs naar Laetitia.
Hoewel de jury al vele visie's en theorieeen over 9/11 heeft gehoord, gezien en gelezen wist Laetitia de jury te flink te verwonderen met haar onderstaande relaas;

9-11, alarmnummer in de USA. Het alarm voor de wereld rinkelt. Met de instorting van de Twin Towers begon de defintieve eindtijd van deze mensheid......

Op een foto in het boek Geheime Geschichte II van Hartwig Hausdorf is te zien hoe een langwerpig, raketvormig voorwerp een van de torens van het World Trade Center verlaat, nadat deze zogenaamd geraakt zou zijn door een vliegtuig. Opzettelijke destructie dus? Ja, daar lijkt het wel op. Wie zitten er achter?

De Aarde is hol en bewoond. Deze bewoonde innerlijke wereld wordt Agartha genoemd. In de periferie, waar t.g.v. de centrifugale rotatiekrachten het zwaartekrachtveld van de Aarde ligt, leven Dorgone wezens: luciferisch, demonisch. Dorgone-krachten - het woord 'dor' zegt het al - zijn destructief, neerdrukkend, zwaarmoedig, zwaartekracht verhogende, subliminale, bewustzijn verlagende Ondertonen . Trevor Ravenscroft wees er in zijn boek De Lans van het Lot al op dat in dit deel van Agartha zich de ware leiders van WO II bevonden, luciferische ingewijden die Hitler als hun pion gebruikten om hun sinistere doel te bereiken.
Veel dieper in de Aarde bevinden zich de positieve ORgone-wezens. Dat zijn, zoals onlangs in een artikeltje van grenswetenschappen.nl werd aangetoond, de zwaartekracht opheffende, leviterende Lichtkrachten ofwel ultrasonore, bewustzijnsverhogende Boventonen. Jean Robin beschrijft hen in zijn boek Operation Orth als zwevende wezens. Hij geeft hen (inclusief die luciferische wezens) zelfs namen: Judomaconnieken en Atlantiers.......
Nog dieper in de Aarde wonen de duale Onzichtbaren, de Superieurs Inconnus. Zij zijn een soort dubbelspionnen: zij sturen zowel de negatieve Dorgone wezens aan als de positieve ORgone wezens....Vanuit de diepte van de Aarde werden volgens mij door deze wezens opzettelijk de Twin Towers m.b.v. subliminale geluidstrillingen neergehaald. Die 'vliegtuigjes' waren puur illusie, holografische camouflage, artificial reality....

De Twin Towers leken op het getal-11. Ook 9 + 1 + 1 = 11. Elf is het gekkengetal: er is sprake van een plotselinge ommekeer. Om de 11 jaar draaien de magnetische pooltjes van de zonnevlekken om. Net als bij Carnaval: de boel staat opeens op zijn kop.....Niet de burgemeester, maar Prins Carnaval met zijn Raad van ELF (11) krijgt plotseling de sleutels van de stad. Prins Carnaval is de Elfen(11)koning: als je de wreedheden van de Dorgone wezens weet te verduren of simpelweg overleeft, dan kan je het Lichtrijk van de elfjes (11) in het diepst van je innerlijk, van de Aarde, bereiken.....Maar alles is nog steeds mind-stuff: het speelt zich af in je eigen verbeelding, als een virtuele werkelijkheid, een film in je eigen hoofd.....De destructie van de Twin Towers is een waarschuwing voor de mensheid dat deze plotselinge Poolomkering, die voor ons een verinnerlijking inhoudt (bij de ondergang van Atlantis ging het om een veruiterlijking) voor de deur staat.....

De Twin Towers leken op het symbool van het Dierenriemteken Tweeling: II. In de astrologie is Mercurius-Hermes de Heerser over de Tweeling, zoals Thot-Metatron de Heerser is over de drie duale schijnwerelden: de stoffelijke, psychische en mentale werelden - allemaal puur illusie van onze verbeelding. Thot-Hermes wordt gezien als de grondlegger van de Vrijmetselarij.....In de astrologie is elk symbool neutraal, zich manifesterend in een dubbele betekenis: zo wordt Hermes 1) de Meester over de vliegkunst genoemd, meester over UFO's en merkabahs; hetzelfde geldt voor Metatron, de hoogte aartsengel; zij zijn een. Maar in de astrologie wordt Hermes 2) ook een Bedrieger genoemd. Dit wordt ondersteund door de Griekse mythen, waarin Hermes de zoon is van Maia = Illusie.
De destructie van de Twin Towers is een waarschuwing aan de mensheid: de komst van Hermes-Metatron in twee gedaanten: eerst als de Grote Bedrieger (als zodanig aangekondigd in het bijbelse boek Tessalonicenzen II) en later, na de ompoling, als de Joodse Messias.......
De destructie van de Tweeling wijst ook naar de enige Way Out: opheffen van de dualiteit via het neutrale Middenpad........ Noch het goede noch het kwade leiden tot verlossing uit de werelden van illusie. Bevrijding wordt bereikt via mindloze onbewogenheid........

In het bijbelse Boek Daniel worden vier heersers beschreven die achtereenvolgens de leiding zullen hebben in de eindtijd van deze mensheid:
1. Eerst een Adelaar zonder vleugels (d.w.z. zonder merkabah = spiritueel blind): de USA van dit moment
2. Dan een Beer: de opkomst van Rusland, waar we nu al de eerste voortekenen van zien
3. Dan een luipaard met vier vleugels: de Joodse Messias
4. Dan een verschrikkelijk Beest: de Antichrist

Met de opzettelijke instorting van de Twin Towers is volgens mij de Adelaar zonder vleugels aan de macht gekomen: de USA die met zijn oorlog in Irak de wereldvrede heeft ondermijnd. Het wachten is nu op de Grote Bedrieger, die vermoedelijk met veel UFO-tam-tam ergens bij Bugarach ten tonele zal verschijnen en zal meehelpen om de wereldmacht aan Rusland (de Beer) te geven. Deze zal een kortstondige vreselijke wereldoorlog ontketenen, waar de plotselinge ompoling van de aardse magnetische polen een einde aan maakt. Dan komt de Joodse Messias ten tonele (de spiegel van de Bedrieger). Deze sticht met een handjevol mensen en ingewijden een Rijk van Vrede en Spiritualiteit op Aarde. Het zal de Antichrist zijn die tenslotte aan dit Rijk en aan onze huidige mensheid een definitief einde maakt. Maar, zoals Rene Guenon zegt, het einde van een wereld zal niets anders dan het einde van een illusie blijken te zijn..... En in een Nieuwe Manvantara begint daarna een Nieuwe Mensheid weer van voren af aan, gevangen in dit eeuwige Rad van onze verbeelidng.....

Wil je daarvan verlost worden, dan zal je je verbeelding moeten overstijgen en zul je je moeten vereenzelvigen met de absolute Waarheid. Zoals het artikeltje Beyond Matter in grenswetenschappen.nl prachtig aantoonde: het Ene en Enige Wezen dat werkelijk bestaat is deze Bron die OM emaneert = de diepste Kern van je wezen = de Onbewogen Beweger. Alleen deze diepste Waarheid transcendeert de illusoire kosmos, die puur virtueel is, een verzinsel van je mind of bewustzijn. Nirwana is mindloos en bovenbewust.....


Aldus Laetitia.

Last but not least, in de categorie 911-humor gaat de prijs naar René.

René maakte voor de wedstrijd deze hilarische homepage.
Woorden schieten te kort dus klik er zelf maar naar toe.

Grenswetenschap wenst de winnaars veel plezier met de welverdiende scheurkalender.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden