Onlangs hielden journalisten van Mind Bluff dubbel-blind studie onder 35 kinderen. De opdracht was simpel; "maak een tekening van je ziel". De kinderen variërend van 4 tot 10 jaar mochten geheel naar eigen inzicht hun idee van de ziel met krijt of potlood op papier zetten. Toen de onderzoekers later de tekeningen bestudeerde vielen de vele onderlinge overeenkomsten op.

De tekeningen, die hierboven door een kunstenaar met een air-brushed gecompileerd zijn, laten allemaal zachte lijnen zien. Kinderen zowel als volwassenen gebruiken doorgaans scherpe lijnen om boosheid of hardheid uit te beelden en zachte lijnen om sereniteit weer te gegeven. Kennelijk verbeelden de kinderen door het gebruik van zachte lijnen de ziel grafisch als iets kalmerend en gracieus.

Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat kinderen, in tegenstelling tot de meeste volwassenen, de ziel daadwerkelijk zouden kunnen "zien" in hun ware gedaante, namelijk als lichtwezens of entiteiten met een lichtkrans.

Misschien is er een leraar of lerares onder de lezers van Grenswetenschap die bovenstaand experiment met de klas zou willen doen. We zijn benieuwd naar de resulaten.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden