1917 was een turbulent jaar. Duitse en geallieerde soldaten zaten muurvast in de modder van de loopgraven en in Rusland ontvlamde de communistische revolutie. De wereld stond in brand en het leek wel of iedereen elkaar de oorlog verklaarde. Zo verklaarde China aan Duitsland de oorlog, grepen de Britten de macht in Palestina en Griekenland verklaarde in één moeite door Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije, Duitsland en Turkije de oorlog. Maar ook landen als Siam, Verenigde Staten van Amerika, Servië, Turkije, Panama, Liberia, Cuba en Costa Rica schreven oorlogsverklaringen uit. Maar er was meer...


( orgineel krantenknipsel over de verschijning van 'Maria' boven een kerk in Zeitun Egypte 1968, het gaat om de lichtvlek boven de koepel ).

Terwijl de wereld zich in de spiraal van geweld liet meeslepen gebeurde er in Portugal iets opmerkelijks. Maria verscheen diverse malen voor de drie herderskinderen Lucia, Franceso en Jacinta nabij het Portugese stadje Fátima en gaf hen boodschappen door. Op 13 mei 1917 zou Maria voor de eerste keer aan de kinderen verschenen zijn en beloofd hebben om telkens op de 13de van iedere maand opnieuw te zullen verschijnen.

Naar verluidt zou deze Maria drie profetieën of geheimen aan de kinderen hebben doorgegeven. De eerste betrof een beschrijving van de hel, de tweede was de voorspelling van het einde van WW1 en het begin van de WW2. De derde openbaring zou in 1960 wereldkundige gemaakt mogen worden maar werd pas in 2000 bekend gemaakt door het Vaticaan. De derde openbaring zou de aanslag op de paus in 1981 geweest zijn.

Hoewel er veel twijfels zijn over deze uitleg van de openbaringen door het Vaticaan blijft het gissen wat de vermeende Maria in de, met name, derde openbaring gezegd zou hebben.

Of het Maria zelf was die daadwerkelijk verscheen is onmogelijk met zekerheid te zeggen. Dat het Vaticaan de verschijnen van Maria in Fatima na 8 jaar onderzoek officieel accepteerde zegt niet zo veel. Dat er iets bijzonders had plaats gevonden in Portugal is wel een feit.

Het Zonnewonder van Fátima

OP 13 oktober 1917 verscheen Maria weer voor de kinderen. Ditmaal waren er duizenden (schattingen lopen uiteen van 50.000 tot 70.000) mensen op het fenomeen af gekomen om het wonder zelf te aanschouwen. Maria zelf werd ook die dag alleen door de kinderen waar genomen, de toeschouwers moesten het doen met een vreemd 'natuurverschijnsel' dat later het Zonnewonder van Fátima werd genoemd.


( zeldzame opname van het 'zonnewonder')

In de Wikipedia lezen we hierover: "De menigte stond verzameld rond de drie herderskinderen die een wonder voorspeld hadden. Volgens de aanwezigen, onder hen ook niet-katholieke, leek de zon plotseling, na het bidden van de Rozenkrans, op de menigte neer te storten, maar deinsde op het laatste moment terug".

Onderzoeker Ray Stanford geeft wat meer details, hij schreef;

"Meer dan 50.000 duizend mensen hadden zich rond de Cova da Iria verzameld om getuige te zijn van de gebeurtenissen die zouden komen. Tot groot plezier van de sceptici regende het die dag uit een zwaar bewolkte hemel. Sommige toeschouwers meende een kolom van 'blauwe rook' in de buurt van de meisjes gezien te hebben. Deze kolom van rook zou drie keer verschenen en weer verdwenen zijn. Plotseling hield het op te regenen en door de bewolking heen was een stralende schijf te zien, deze schijf (niet de zon) draaide rond en wierp lichtstralen af. De lichtstralen veranderde constant van kleur variërend van rood, blauw, geel, violet en wit. Het lichtspektakel zou enkele minuten geduurd hebben.

De schijf zou steeds dichter naar de aarde gezakt zijn totdat het vlak boven de hoofden van de toeschouwers hing. De hitte scheen enorm te zijn geweest en velen werden bang dat het einde der tijden was aangebroken. Toen de schijf na enkele ogenblikken weer opsteeg realiseerden de massa zich verbaasd dat zowel hun kleren als de grond die kort daarvoor nog zeiknat van de regen was nu kurkdroog bleken te zijn".

51 jaar later....

In 1968 dook 'Maria' weer op, ditmaal in Egypte. De heilige maagd zou herhaaldelijk voor een periode van enkele maanden te zien zijn geweest boven het dak van een Koptisch orthodoxe kerk in Zeitun, een buitenwijk ten noorden van Cairo.

Ook in dit geval zouden duizenden mensen het fenomeen gezien hebben en wisten het op de gevoelige plaat vast te leggen. Tot op de dag van vandaag heeft niemand een rationele verklaring voor het fenomeen kunnen gegeven. Buiten de verschijning werden er ook honderden spontane genezingen gemeld van toeschouwers ter plaatse. Gevallen van de miraculeuze en vooral spontane genezingen werden onderzocht door een commissie van doktoren onder leiding van Dr. Shafik Abd El Malik van de Ain Shams Universiteit. De artsen stelden vast dat er inderdaad sprake was geweest van spontane genezingen. Natuurlijk blijft het de vraag of de ‘Maria’hiervoor verantwoordelijk was of een placebo-effect.

Pas toen de overheid een slaatje uit het fenomeen dacht te kunnen slaan door de omgeving af te zetten en kaartjes aan de drommen mensen te verkopen steeg  'Maria' op om niet meer te verschijnen.

(Voor de liefhebbers hier een Real Media filmpje over de ‘Maria van Zeitun’ .)

Maria of niet?

Wie oppervlakkig zoekt naar de Maria van Zeitun komt al gauw onderstaande prent tegen. ‘Echte foto’ staat er dan vaak bij en dat klopt. Alleen is het een beetje misleidend want het is een echte foto van schildering die van het fenomeen gemaakt is. Enige artistieke vrijheid zit dus in het beeld verwerkt.


( Niet echt wat de mensen zagen.. )

Maar er zijn ook ander foto’s zoals bijvoorbeeld hieronder. Deze foto’s zijn gemaakt door Wagih Rizk, een professionele fotograaf. Op deze foto’s blijk de vergelijking met Maria niet zo duidelijk. Ik laat het aan uw voorstellingsvermogen te bepalen wat het is dat Rizk op de gevoelige plaat wist vast te leggen.


( Een vreemde lichtvlek was wel wat ze zagen, foto genomen op 5 mei 1968, het zou gaan om een orginele opname )


( een foto van zes "lichtwezens" die ook boven de kerk werden gezien.. ze gaven een stralend wit licht af en men zag er 'witte duiven' in. foto genomen op 10 juni 1968 te Zeitun )

Ray Stanford, Fatima Prophecy. Austin, Texas: Association for the Understanding of Man, 1972, pp. 3-24.
 
Maria Zeitun

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden