Onlangs publiceerden we een blog waarin we de extreme kanten van de Islam toonden. Natuurlijk gaf dat wat commotie en de verschillende zienswijzen en opmerkingen waren niet van de lucht. De essentie van het stuk was het aantonen dat er altijd weer lieden zijn die zich graag voor karretjes van machtstructuren laten spannen en daar blind uiting aan geven.

Natuurlijk is binnen een religie een tunnelvisie noodzakelijk, immers te veel dwalingen hollen een leer alleen maar uit, kijk bijvoorbeeld naar het huidige christendom. Maar het zijn niet alleen religieuze machtstructuren die 'enge' mensen of visies produceren...

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen citeren we een stukje van de PVDA website afdeling Amsterdam Zuid Oost;

Radicalisering en extremisme nu ook een fenomeen in Amsterdam Zuidoost

Extremisme en radicalisering staat al jarenlang heel hoog op de politieke agenda, zowel wereldwijd als op europees niveau. Maar ook op nationaal, en stedelijk niveau en gezien het moslimextremisme in oud –west bijvoorbeeld ook op stadsdeelniveau. Nu dus ook in Amsterdam Zuidoost.

Het bewijs hiervan is de uitzending van Razo tv, waarin een reportage werd gegeven van een zgn. Kwanzaa bijeenkomst, die voornamelijk werd bezocht door afro-surinamers uit Zuidoost. De leider van deze bijeenkomst verkondigde een ideologie die doorspekt was met de volgende quotes:

1. De Roomskatholieke kerk is een homofiele criminele organisatie en de Bijbel is geschreven door een stelletje pedofielen, dit zijn feiten;

2. Iedere nazaat van de slavendrijvers en iedere zwarte die zich in dienst stelt van de blanke nazaten van de slavendrijvers is afval, afval in het begin, afval in het midden en afval in het einde, afval in het einde na het einde en afval in de predestinatie. Dit geldt ook voor drs., meesters in de rechten etc.;

3. De blanke meester bepaalt wie de “nigger in charge”is. Als voorbeeld van “niggers in charge” worden Laetitia Griffith genoemd en de Amerikaanse democratisch president kandidaat Obama. Ook Afval, zie hierboven!;

4. Er zijn 200 à 300 miljoen mensen in Azië die de Hindoestanen betitelen als Hindoe-nazi’s. Een uitspraak waar deze Kwanzaa organisatie het duidelijk helemaal mee eens is;

5. Sterke zwarte vrouwen bestaan niet, gevolg daarvan is dat de afrikaan disorientated en dislocated is;

6. Compromissen bestaan niet, als je niet afro-centrisch denkt dan ben je afval;

7. Artikel 1 van de grondwet over discriminatie is er alleen om mee te manipuleren;

8. De ware leider wordt niet gekozen, maar is voorbestemd en is leider voor minimaal 30 jaar;

9. Kwanzaa plant minimaal 30 jaar vooruit maar in de regel 100 jaar.

Aldus de website van de PVDA in Amsterdam bij monde van PVDA'er Peter Bals

Gelukkig is de aanhang van Kwanzaa op één hand te tellen. Een heel andere koek is Nieuw Rechts, opgericht door Michiel Smit. Een beetje gevormd door ervaringen in het verleden drukt deze groep zich tegenwoordig wat voorzichtiger uit, toch blijft het een wolf in schaapskleren. Laten we even kijken naar de programma punten van deze op radicale leest geschoeide politieke beweging.

Michiel Smit
( Michiel Smit. Hier voor meer sfeerfoto's )

Programmapunten van Nieuw Rechts zijn onder meer:

 • Recht op zelfverdediging en verdediging van have en goed.
 • Verbetering koopkracht werkenden met lage inkomens.
 • Intrekking Nederlanderschap criminelen met meerdere nationaliteiten.
 • Geen verdere soevereiniteitsafdracht aan de Europese Unie.
 • Versterkte remigratie van allochtonen, met een premie als dank.
 • Detachering van legeronderdelen bij politie.
 • Minder mogelijkheden van gezinshereniging.
 • Totale sluiting van de grenzen voor economische asielzoekers.
 • Het terugdraaien van stemrecht voor migranten.
 • Moskeeën mogen alleen worden gebouwd buiten de bebouwde kom en dienen er onopvallend uit te zien. Ornamenten zijn niet toegestaan.
 • Mededelingen van de overheid aan burgers worden uitsluitend in het Nederlands gedaan.
 • Moordenaars langer gevangen zetten. In het huidige beleid komen moordenaars te snel vrij.
 • Terroristen moeten hun straftijd in algehele afzondering uitzitten. Dit geldt ook voor het voorarrest.
 • Het inperken van de uitbesteding van Nederlandse arbeidsplaatsen aan lagelonenlanden.
 • Een einde maken aan bewuste werkloosheid'.
 • Verplichten van het lesgeven in de Nederlandse geschiedenis op het middelbaar onderwijs, vooral op het VMBO.
 • Meer vaderlandsliefde, meer aandacht voor grootse dagen uit de Nederlandse geschiedenis en laten zien dat nationalisme en vaderlandsliefde niet slecht is.
 • Afschaffing van het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden aangaande de Antillen.
 • Moslims mogen niet in het leger of een eigen winkel beginnen[2].
 • De herinvoering van de doodstraf staat niet in de verschillende programma's van de partij. Wel heeft de partij in andere stukken aangegeven voor de doodstraf te zijn, in het bijzonder voor recidiverende pedofiele zedendelinquenten en seriemoordenaars.

Aldus het program. net als bij Kwanzaa kenmerkt deze groep zich door een enorme onverzoenlijkheid en het onvermogen om de zon in het water te zien schijnen. Blijkens de eigen ideologie zouden ze het liefst de straat opgaan om de onderwerpen van hun haat te vernietigen.

Gelukkig voor de vrijdenkende mens zijn aanhangers van rechtse ideologieen nogal laf zolang hun aantal beperkt blijft. Vaak komen ze niet verder dan het bekladden van joodse begraafplaatsen met hakenkruizen of het halfbakken in de brandsteken van moskeeen. Toch zou je er niet aan moeten denken dat de aanwas van het rechtse gedachtengoed zou groeien.

In Belgie is dat overigens reeds het geval. Het voormalig Vlaams Blok, nu Vlaams Belang behoort tot de populairste partijen en kan niet meer genegeerd worden. Voorheen hadden de andere politieke partijen een Cordon Sanitaire opgeworpen, wat zoveel betekent als een muur rondom het Blok, maar dat mocht niet helpen. Gelukkig voor Nederland vertoont Michiel Smit geen spoor van de vlotte, intellectuele eigenschappen die mannen als Filip Dewinter, Frank Vanhecke en Gerolf Annemans wél hebben.

Flemmish axes of evil
(Van rechts naar extreem rechts: Annemans, Vanhecke en Dewinter)

Er zijn natuurlijk veel meer groeperingen die weinig goeds voorhebben met andersdenkenden, maar de strekking moge duidelijk zijn. Natuurlijk moet iedereen de vrijheid hebben de ideologie van keuze aan te hangen echter het is zaak de grens te bewaken waar ideologie overgaat in handelen. Immers zodra een bepaalde ideologie haar macht laat gelden komen andersdenkenden in de verdrukking.

Waar staat grenswetenschap.nl?

Hoe wij als GW ons verhouden tot alle andere partijen hebben we hier al eens uit uit de doeken gedaan. We zijn een etalage waar we (zo u wilt) zin als onzin, goed als fout, uitstallen zodat u zelf de mogelijkheid krijgt om er datgene uit te halen wat u nodig heeft om uw werkelijkheid in stand te houden of een nieuwe te maken. De balans in dit alles dient u zelf te zoeken.

We vertrouwen daarbij volledig op uw goede verstand, stel ons aub niet teleur zoals onderstaand heerschap: 
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden