In deze reeks discussiëren we over dogma's, leerstukken die als onwrikbare waarheid worden beschouwd. Het is dus eigenlijk niet de bedoeling om erover te discussiëren, laat staan het dogma in twijfel te trekken. Vandaar dat wij het juist doen. 

Nadat God de mens had geschapen en hem naar de tuin van Eden had gebracht om deze te bewerken en erover te waken, bleek er toch nog iets te ontbreken. De mens moest niet alleen zijn, hij had een helper nodig. Elk levend wezen werd aangewezen en een naam gegeven, maar een geschikte helper zat er niet bij. Toen bracht God de mens in een diepe slaap, nam een van zijn ribben weg en bouwde daarvan een vrouw. 

Tot zover onze samenvatting van Genesis 1:26-2:23. De schoen die deze DogmaDonderdag wringt betreft het volgende: Adam en Eva mochten van alle bomen in de tuin de vruchten eten, behalve van die ene boom in het midden, de boom van de kennis van goed en kwaad. "Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven" luidde de waarschuwing. De rest van het verhaal is algemeen bekend: Eva liet zich verleiden door de slang en at de vruchten van de verboden boom. Op haar beurt verleidde ze Adam er ook van te eten. Hun ogen gingen open, ineens hadden ze kennis van goed en kwaad en met die kennis waren ze Gods gelijke geworden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Om te voorkomen dat Adam en Eva van de levensboom zouden eten en ook nog eens onsterfelijk zouden worden, verjoeg God hen uit Eden. Voila, het zware en eindige leven van de mens was een feit. Maar de vraag is natuurlijk: waarom zette God die verboden boom daar eigenlijk neer? Als almachtige weet je dan toch wat er gaat gebeuren? Of was God toch iets minder almachtig dan de kerken ons willen doen geloven? Hij vergat immers in eerste instantie ook de vrouw te scheppen... 
Och kom...: Voor de schepping zoals wij die kennen was Jezus al voorzien. Hij is de middelaar, de schakel tussen mens en God. Wij kunnen brullen en tieren wat wij willen maar uiteindelijk hebben we de liefde en wet van God nodig zoals een plant water en licht.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 12-12-2013 9:29:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Och kom...:
Voor de schepping zoals wij die kennen was Jezus al voorzien. Hij is de middelaar, de schakel tussen mens en God. Wij kunnen brullen en tieren wat wij willen maar uiteindelijk hebben we de liefde en wet van God nodig zoals een plant water en licht.

Dus god had Jezus al in gedachte toen hij deze blunder (expres) maakte? Nogal pervers.
Is it electrickery?
Op 12-12-2013 9:38:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Wondere taal
toen god ging scheppen, heeft hij geschapen, dus hij schiep
ging hij meppen, dan had hij niet gemapen, geen gemiep.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 12-12-2013 10:11:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Theremin:
Hij vergat immers in eerste instantie ook de vrouw te scheppen...

Tja, waar zat god met z'n gedachten want hoe kan je nou zoiets belangrijks vergeten.
It's all a figment of imagination!
Op 12-12-2013 11:01:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lm: De mens is toch in eerste instantie gemaakt met een vrije wil? Die is door het nuttigen van de vruchten van die ene boom geknecht zoals de gereformeerden dat zo mooi zeggen.
En staat er niet ook zoiets in de bijbel dat de mens geschapen is naar Zijn evenbeeld? Adam en Eva hebben gewoon simpelweg niet geluisterd, de pubers!
Don't take life so seriously, it's not like you're going to get out alive.
Op 12-12-2013 11:04:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Lilith was toch de eerste vrouw van Adam?
Religion, a placebo which causes damage.
Op 12-12-2013 11:56:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
zineds: @DaVince:

Dat dacht ik ook!
Op 12-12-2013 12:09:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
DaVince:
Lilith was toch de eerste vrouw van Adam?

Volgens Genesis noemde de mens zijn vrouw Eva. (Gen 3:20) Van eerdere vrouwen is daar geen sprake.
Is it electrickery?
Op 12-12-2013 12:53:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Stippel: Waarom mag wat je schept niet gelijk zijn aan jou en moet het dus maar gestraft worden? Heel dat genesis hangt aan elkaar van rare kronkels om het maar kloppend te krijgen. Wat niet gelukt is.
altijd op reis
Op 12-12-2013 13:04:39 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Tja, hier kan je natuurlijk boeken over vullen. Degenen die dit boek letterlijk willen nemen, lopen van het ene probleem op het andere.
Logischer is aan te nemen, dat het boek een poging doet enkele mystieke zaken mbt de mens en het universum te duiden, door allegorieën.

Allereerst maar eens een bekende fout eruit filteren.
Eva is niet geschapen uit een rib, maar adam is gesplitst tot 2 zijden, adam en eva. (zie bijv: http://www.gotquestions.org/Adams-rib.html)

Terug naar de allegorie. Aanname is dat de tuin, de schepping, adam en eva en ook de scheppergod niet als dusdanig hebben bestaan, maar slechts een beeld geven van de krachten die aan het werk zijn.

De boom van kennis van goed en kwaad is hier een interessant voorbeeld van en is o.a. bedoeld om enkele paradoxale concepten te duiden.
'Ze' mochten volop eten van (de boom van) het Leven, maar zouden niet in hun huidige vorm kunnen blijven bestaan, als 'ze' ook kennis namen van de krachten van goed en slecht.
Deze verhaling diende om de bestaande conflicten in de mens te duiden, die zich bewust is, moraal kent, voelt, maar niet weet waarom hij hier is.

Zoek er gerust veel achter, maar laat dan wel de letterlijke interpretatie los, anders kom je nooit ergens.

Mbt Lilith, de huidige relatieve eenduidigheid mbt deze verhalen is te danken aan het christendom en de nodige concilies. HIerin is bepaald wat wel en niet bij de oorspronkelijke verhalen hoorde.
Daarvoor waren er al eeuwen diverse stromingen en versies, waarvan sommigen inderdaad verwijzen naar Lilith als vrouw van adam. (zie bijv: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilith_%28mythologie%29)

Voor de numerologen onder ons nog een leuke:
Adam -> ADM (hebr.) -> 1 + 4 + 40 -> 1440
Het getal voor mens (adam) is dus 1440, of 9.
Voor meervoud en/of heiligheid worden extra nullen toegevoegd..
Aantal plaatsen in de hemel? 144000 (zie bijv: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+14&version=NIV;KJV)
Oftewel: In de hemel is alleen plaats voor 'heilige mensen'

(bericht gewijzigd op 12/12/2013 13:15)
ALLES IS WAAR
Op 12-12-2013 13:12:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Owja, voor de geïnteresseerden in de vraag hoe slim die scheppergod nou was... kijk hier eens: http://en.wikipedia.org/wiki/Demiurge
ALLES IS WAAR
Op 12-12-2013 13:17:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Stippel:
Thoth:
Zoek er gerust veel achter, maar laat dan wel de letterlijke interpretatie los, anders kom je nooit ergens.

Ja, deze keer komen we er wel uit. #relitopic
altijd op reis
Op 12-12-2013 13:36:25 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
ThoTh:


Voor de numerologen onder ons nog een leuke:
Adam -> ADM (hebr.) -> 1 + 4 + 40 -> 1440
Het getal voor mens (adam) is dus 1440, of 9.
Voor meervoud en/of heiligheid worden extra nullen toegevoegd..
Aantal plaatsen in de hemel? 144000 (zie bijv: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+14&version=NIV;KJV)
Oftewel: In de hemel is alleen plaats voor 'heilige mensen'


Nee, neee, alleen voor (heilige) mannen.
De cijfertjes voor EVA staan er niet bij.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 12-12-2013 13:41:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Emie :
DaVince:
Lilith was toch de eerste vrouw van Adam?

Volgens Genesis noemde de mens zijn vrouw Eva. (Gen 3:20) Van eerdere vrouwen is daar geen sprake.

Mss ging hij vreemd.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 12-12-2013 13:41:34 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Hun ogen gingen open, ineens hadden ze kennis van goed en kwaad en met die kennis waren ze Gods gelijke geworden!
Ja dus, god zelf is de schepper van het kwaad..., immers de slang was ook met kwade opzet in de tuin uitgezet (ook geen cites waarschijnlijk..) om eva over te halen te eten van de verbode vruchten.

Die god probeert zijn snor te drukken, ons mensen de schuld te geven van het bestaan van het kwaad! Laat hij eerst eens naar zich zelf kijken, een rechter zal de uitspraak ¨met voorbedachte rade¨ hier gebruiken!
Live kost Time
Op 12-12-2013 13:59:13 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gnost: Het verhaal van Adam en Eva is als volgt uit te leggen:
De boom is het symbool voor de man, de slang is zijn penis en de appel is zijn zaad. Zodra Eva van de vrucht eet, geslachtsgemeenschap met een man heeft, ontvangt zij het zaad en kan zwanger worden.
Als jonge vrouw die voor het eerste maal vrijt, komt dan de werkelijkheid op je af: je jeugd (het leven in het paradijs) is voorbij. Je krijgt de zorg voor de kinderen, je bent je vrijheid kwijt, want je kinderen kun je niet wegstoppen. Ook voor de man zijn er consequenties. Hij beseft dat hij nu minimaal drie monden moet gaan voeden en dat betekent werken (in het zweet zijns aanschijns). Wat betekent het dat de vrouw in pijn kinderen moet baren? Dat God een rem heeft ingebouwd. De pijn zorgt er voor dar er niet ongebreideld kinderen geboren worden. Op een gegeven moment zegt de vrouw: Zo is het wel genoeg.

De aarde is een leerschool, waarin de mens leven na leven leeft en in die levens geestelijk groeit. Als hij alle gevoelens die bij de aarde horen heeft kunnen leren, mag hij definitief naar Gene zijde en komt daar terecht op een plaats die bij hem of haar past.
In dat proces is het nodig dat er telkens kinderen geboren worden. Daartoe heeft God een seksueel gevoel in de mens gelegd. Vrijen heeft ook een aandeel in het ontwikkelen van liefdesgevoelens naar elkaar toe. Dit betekent dat zowel de man als de vrouw zich niet schuldig behoeven te voelen als zij gaan vrijen. God heeft het zo bedoeld. Wat God niet bedoeld heeft is het je ongebreideld uitleven van de seksualiteit, zoals je dat nu overal rondom je heen ziet.

Het verhaal van de zondeval maakt (bijna) ieder mens in zijn leven dus mee. En geeft aan hoe je het paradijs van je jeugd in één keer volwassen wordt.

Dit is een ander verhaal dan het dogma van de zondeval en de erfzonde zoals die geformuleerd zijn door de Kerkvader Augustinus. Augustinus geloofde eerst in reïncarnatie, maar ging later om. Met één aards leven kan de kerk de gelovige indoctrineren.
Op 12-12-2013 14:32:55 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: De interpretatie van Gnost is een leuke! Zo zou je het ook kunnen zien.

"Adam en Eva mochten van alle bomen in de tuin de vruchten eten, behalve van die ene boom in het midden, de boom van de kennis van goed en kwaad. "Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven"

Deze interpretatie beschouw ik zelf dan weer in de lijn van bijv. Eckhart Tolle. Sterven voor je dood is het loslaten van je oordeel in goed en kwaad. Het ego geeft elke gedachte een bepaalde waarde welke compleet wegvalt bij ontwaken.
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 12-12-2013 17:21:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Interpreteren staat vrij.
Zolang het maar weer niet als dé waarheid wordt verkocht.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 12-12-2013 17:46:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:

De boom van het leven.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 12-12-2013 18:08:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone: nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-epos
(bericht gewijzigd op 12/12/2013 19:10)
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 12-12-2013 19:09:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:

Ter overweging de moeite van het bekijken waard.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 12-12-2013 20:46:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lm:
Tetzmol:

Ter overweging de moeite van het bekijken waard.


Ga ik doen, morgenavond...
Don't take life so seriously, it's not like you're going to get out alive.
Op 12-12-2013 22:15:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Sar:
De interpretatie van Gnost is een leuke! Zo zou je het ook kunnen zien.

"Adam en Eva mochten van alle bomen in de tuin de vruchten eten, behalve van die ene boom in het midden, de boom van de kennis van goed en kwaad. "Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven"

Deze interpretatie beschouw ik zelf dan weer in de lijn van bijv. Eckhart Tolle. Sterven voor je dood is het loslaten van je oordeel in goed en kwaad. Het ego geeft elke gedachte een bepaalde waarde welke compleet wegvalt bij ontwaken.

Waarmee aangegeven dat bijvoorbeeld het boehdisme een eeuwige slaap voorstelt. Ik discrimineer dus. Als Christen. Ik heb een idee van goed en kwaad. Niet dat mijn oordeel veel waard is... Ik denk dat als je zonder God probeert te leven je pas echt in de problemen komt.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 12-12-2013 22:25:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Je kan God in dit verhaal zien als een jong ouder. Hij leert met vallen en opstaan, en gooit zo af en toe in woede iets weg.

De originele tekst is echter nog net iets anders. Na het eten van de appel vreesde God dat zij van de Boom des Levens zouden eten want dan zouden zij Zijn gelijke worden.
Kortom, god is bang voor concurrentie (die hij in de Bijbel al genoeg heeft). Dit blijkt ook later als de Toren van Babel wordt gebouwd en God vreest dat het tot in zijn Rijk zal reiken. Hoe dat mogelijk is blijft natuurlijk een raadsel.

Tot slot voor hen die geloven in de drie-eenheid. God is almachtig en alwetend, en weet dut van te voren dat de mens tot zonde zal komen. Vervolgens komt God op aarde, zodat hij zichzelf kan vergeven voor zijn eigen fout.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 12-12-2013 23:00:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Laten we stemmen wie denkt dat:

bla bla

Er is een verheven aanwezigheid ?
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 13-12-2013 0:10:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gnost: Wat de Schaduw vertelt zit best dicht bij mijn wat ik in mijn hart als waarheid ervaar. God heeft de mens een vrije keus gegeven. Dit omdat hij wil dat de mens zich ontwikkelt. Groeien in gaven en talent, zeggen sommigen dan. De mens moet zich ontwikkelen tot een zelfstandig weldenkend mens. In dat proces, leer je van dingen die je fout doet. Daar zijn veel levens voor nodig. Zonde doe je als je bewust iemand schade berokkend, maar als je iets fout doet omdat je het nog niet weet, hoe moet je daar dan verantwoordelijk voor gesteld worden. Als je het doel van het leven na leven niet weet, hoe moet je dan een goed beeld van de Schepping krijgen? Iedereen maakt alles mee (arm - rijk, oorlogen - vrede, enz.), niemand uitgezonderd.
Voordat Jezus op aarde kwam, konden demonen alle mensen beïnvloedden en lieten ze mensen zonde begaan. De schuldenlast was daardoor zo hoog opgelopen dat goedmaken niet meer mogelijk was. Door Zijn Leven en Sterven heeft de Christus de macht van het kwaad gebroken. Een mens die positief kiest, mag niet meer beïnvloed worden en kan dus nu doorgroeien naar het Licht. Omdat de schuldenlast te hoog was, is toen bij iedereen eenmalig die schuldenlast kwijtgescholden. Daarna is de mens weer verantwoordelijk voor zijn daden. Mensen die zich zelf openen voor het kwaad mogen wel beïnvloed worden. Dat is momenteel erg aan de orde als je kijkt naar het drugsgebruik, het drankmisbruik, het je uitleven in seks, vandalisme en criminaliteit.
Daardoor ontstaan er veel ziekten, omdat deze mensen geestelijk gezien niet op orde zijn.
Dit is dus anders dan het dogma van de genadeleer die nauw gekoppeld is aan de dogma's van de zondeval en de erfzonde. Het biedt veel meer hoop en geeft de kerk ook niet meer het recht te beslissen wie wel en niet naar de Hemel mag (zie Heidelbergse Catechismus).
Volgens deze visie is er ook geen eeuwige verdoemenis, omdat iedereen het licht kan bereiken. Hoe lang je erover doet, bepaal je zelf.
Op 13-12-2013 1:40:25 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Emie :
DaVince:
Lilith was toch de eerste vrouw van Adam?

Volgens Genesis noemde de mens zijn vrouw Eva. (Gen 3:20) Van eerdere vrouwen is daar geen sprake.

De échte wetenswaardigheden werden natuurlijk angstvallig uit de media bijbel gehouden.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 15-12-2013 18:59:21 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar:
Gnost:
Wat de Schaduw vertelt zit best dicht bij mijn wat ik in mijn hart als waarheid ervaar...


Tering... (ik heb er geen ander woord voor, geef het zelf maar de lading die je wilt) Dit is ook heel raak voor mijn waarheid. Mooi verwoord!
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 19-12-2013 14:29:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
DeSchaduw:


De originele tekst is echter nog net iets anders. Na het eten van de appel vreesde God dat zij van de Boom des Levens zouden eten.


Bron?
ALLES IS WAAR
Op 19-12-2013 15:29:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 23-12-2013 0:20:42 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden