Chinees fluisteren is een spel gespeeld over de hele wereld, waarin de eerste persoon een woord of zin fluistert aan degene naast hem, die het vervolgens door fluistert aan de volgende, dit wordt zo doorgegeven door een rij van mensen tot de laatste persoon. Die spreekt dan hardop uit wat hij verstaan heeft van het woord of de zin. Vaak is het iets anders dan het oorspronkelijke!

Dit wordt soms aangehaald als een vergelijking voor de 'opstapelende fout', zoals de onjuistheden bij de overlevering van mythes en volksverhalen. En meer in het algemeen, voor de onbetrouwbaarheid van de menselijke herinnering. Natuurlijk is het tegenovergestelde ook mogelijk. Stel dat een woord op reis gaat, het woord zelf verandert niets of nauwelijks maar de betekenis gaat dan een eigen leven leiden. Laten we de geschiedenis van het Nederlandse woord 'kaffer' eens volgen.

Kaffer, één woord met meerdere schrijf- en uitspraakmogelijkheden, zo zijn er nog: kafir, kafier, kuffar en meer, uiteindelijk blijft het om hetzelfde woord gaan. In de Arabische wereld waar het woord kaffer/kafir oorspronkelijk vandaan komt is de betekenis altijd hetzelfde gebleven en staat grofweg voor: 'ongelovige'. Uiteraard met de nodige mitsen en maaren want zoals met alles in de Koran en het islamitische geloof is het multi-interpretabel. Eigenlijk wordt met kafir bedoelt: alle mensen die niet het joodse, christelijke of islamitische geloof aanhangen. In de ogen van moslims de mindere soort van de mensheid. 

Het woord ging op reis. Door de intensieve slavenhandel van de Arabieren vanaf de 7e eeuw, is het eerst in oost en uiteindelijk in zuidelijk Afrika terecht gekomen. De moslims verwezen met het woord kaffer/kafir naar de niet-islamitische Afrikaanse volken die zij tot slaven maakten en niet zachtzinnig behandelden. Het woord kreeg hierdoor in Afrika een zeer negatieve lading. In de tweede helft van de 17e eeuw werd het woord kaffer door de bemanningen van de koopvaardijschepen van de V.O.C. vanuit zuidelijk Afrika naar Nederland gebracht. In die tijd werd het in het Nederlands gebruikt om onbeschaafde personen mee aan te duiden, zoals de lokale bevolking van Afrika in die tijd door de Europeanen en Arabieren gezien werd. Zo is het woord kaffer/kafir na een zwerftocht over de halve wereld na vele honderden jaren in het Nederlands terecht gekomen.

In de drie eeuwen die volgden bleef kaffer in het Nederlands synoniem voor onbeschoft persoon, sukkel, lomperd of stommeling, het was in ieder geval weinig flatterend als het woord tegen je gebruikt werd. Denk ook aan het woord uitkafferen wat zoveel betekent als: uitfoeteren, uitschelden en uitvloeken, dat is allemaal niet echt heel erg vriendelijk bedoeld. Gelukkig was het woord kaffer een beetje uit de Nederlandse taal aan het verdwijnen omdat het net als het woord nikker een nogal beladen woord is. Tegenwoordig echter, komt het weer helemaal terug maar dan in z'n oorspronkelijk vorm: kafir. Het zijn namelijk de moslims die hier sinds een halve eeuw zijn komen wonen die het woord te pas en te onpas gebruiken. Soms om een ongelovige aan te duiden en soms om iemand uit te schelden. 

Mag een later naar Nederland gekomen bevolkingsgroep het gebruik van een Nederlands woord claimen dat hier al eerder was dan zijzelf? Het getuigt van niet veel respect tegenover de medemens om, in een taal waar een woord al heel lang ingeburgerd is en velen het zien als een neerbuigend scheldwoord, om het moedwillig te blijven gebruiken terwijl er ook alternatieven zijn zoals bijvoorbeeld: ongelovige of atheïst. Graag de mening van grenswetenschappers over deze kwestie, is kaffer/kafir een Nederlands scheldwoord? 
Kaffer/kafir is een Nederlands scheldwoord.
Stemmers: 7 (41%)
Stemmers: 7 (41%)
Stemmers: 3 (18%)
LiveTime: Mag een later naar Nederland gekomen bevolkingsgroep het gebruik van een Nederlands woord claimen dat hier al eerder was dan zijzelf?

Dat doet geen enkele bevolkingsgroep die naar een ander land verhuist! Zij passen zich aan, zoals wij dat zouden doen in hun land! Met uitzondering van een bevolkingsgroep de islam. Zij staan (overal) boven de wet en de gehanteerde normen blijkbaar en dat niet alleen in Nederland! Ook hier in Spanje komen zij over als de nieuwe bezetter van ons land, tegen onze rechten, tegen onze waarde en tegen onze normen.
En dan staan er opeens enge personen op, uit eigen land die er handig gebruik van maken om hun positie en zakken te vullen door te slaan naar de andere kant.

Woorden komen en gaan. Het is de gebruiker die er lading aan geeft en of zo wenst te gebruiken dat het lading heeft.
Op 22-12-2013 9:15:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Laat dat stelletje kaffers het woord gebruiken als ze dat zo leuk vinden.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 22-12-2013 10:40:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ceejay: @LiveTime [Met uitzondering van een bevolkingsgroep de islam.]

[De islam (Arabisch: ???????) al-islam (Perzisch: ?????) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies

Als het om het woord kaffer gaat is dit woord zo gedateerd dat het hier geen pijn meer doet.
(bericht gewijzigd op 22/12/2013 10:51)
Op 22-12-2013 10:46:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Ceejay:
@LiveTime (Met uitzondering van een bevolkingsgroep de islam.)

De islam (Arabisch: ???????) al-islam (Perzisch: ?????) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies

Als het om het woord kaffer gaat is dit woord zo gedateerd dat het hier geen pijn meer doet.

Het woord nikker is ook gedateerd. Gaan we dat ook maar weer gebruiken.
(bericht gewijzigd op 22/12/2013 11:47)
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 22-12-2013 11:47:11 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Een verdienstelijke poging om de kaffer van het koren te scheiden.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 22-12-2013 11:51:00 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shamino: Het idee achter een scheldwoord is dat het gebruik van dat woord een ander beledigd. Door nu bepaalde (scheld)woorden te willen verbieden (of dat nu via de wet gaat of door sociaal-maatschappelijke druk) blijven die woorden de beledigende kracht houden.

Het is in mijn ogen veel beter om iedereen 'gewoon' alles te laten zeggen wat ze willen. Vind iemand dan een bepaald woord een belediging: pech. De persoon die dat woord gebruikt kan misschien een wat minder beladen woord gaan gebruiken de volgende keer, maar zijn/haar mening zal echt niet anders worden daardoor.

Kaffer/kafir/.../nikker: het zijn allemaal woorden die in mijn ogen gebruikt mogen worden (en dan ook door iedereen uiteraard, zelfs eerste-generatie-Nederlanders-van-welke-afkomst-dan-ook). De toehoorder bepaalt of hij/zij iets als belediging ervaart (maar mijn ervaring leert inmiddels dat bij de meeste van die toehoorders het er niet toe doet wat iemand zegt, maar vooral wie wat zegt... en als de 'wie' de verkeerde persoon is doet dat 'wat' er helemaal niet meer toe).

Vandaar dat ik ga kiezen voor "Ja, maar we doen er niet moeilijk over" (bij gebrek aan de keuze "Nee, kafir is helemaal geen scheldwoord" ).
edit vanwege typefoutjes
(bericht gewijzigd op 22/12/2013 12:30)
Altijd oneens met alles en iedereen, totdat het tegendeel bewezen is uiteraard.
Op 22-12-2013 12:28:45 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio: Ik vind het schorriemorrie dat anderen stenigt, onthoofd en anderszins om religieuze zin het licht in de ogen niet gunt: KAFFERS!

Ergo de "haat-gelovige" is de nieuwe kaffer!

Edit: het onderliggende principe is natuurlijk dat de betekenis van woorden door de tijd en culturen heen van betekenis kan veranderen. Een mooi voorbeeld is ons woordje 'tuin'. Dat is verwant met het Duitse woordje: Zaun = hek. Dat is weer verwant met het Engelse woordje: town = (ommuurde) nederzetting of stad. En dat is weer verwant met de Engelse woorden: twine = vlechten en tune. Etc. En dat alles gaat waarschijnlijk weer terug op het vlechten van een hekwerk van (om te beginnen twee) takken of wilgentenen.
(bericht gewijzigd op 22/12/2013 12:54)
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 22-12-2013 12:33:55 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Of het een scheldwoord is, ligt aan de intentie waarmee het wordt uitgesproken en aan hoe de ontvanger het opvat.
'Kabouter' kan een scheldwoord zijn en als beledigend worden ervaren door kleine mensen of mensen met een kabouterachtig uiterlijk, terwijl het geen scheldwoord is. Hetzelfde woord kan ook een koosnaampje zijn van een vader voor zijn dochter.

Hoe langer de tenen, hoe korter de lontjes. Laat je niet gek maken door een woordje.

Mijn antwoord staat er niet tussen, kan dus niet stemmen.
Is it electrickery?
Op 22-12-2013 12:38:06 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:

It's all a figment of imagination!
Op 22-12-2013 14:02:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mies: En anders dan sommigen denken is horecaffer geen scheldwoord maar gewoon iemand die in de horeca werkt.
Op 22-12-2013 14:06:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: In dit kader wil ik toch maar weer eens de Russische maatschappij naar voren brengen. In Rusland wordt het dubbel gebruik van woorden eigenlijk nauwelijks begrepen. Dat je tegen een vriend 'hee homo' zegt zonder dat hij je een beuk geeft is niet gebruikelijk.

Wat verder geldt is het principe: sta achter je woorden. Kortom als jij graag beledigende taal wil gebruiken dan ben je vrij om dat te doen, maar ga dan niet piepen als iemand daar fysiek (of anders heftig) op reageert.

Het gevolg is een harde, maar zeer open maatschappij. Racisme wordt niet verstopt achter woorden die 'men niet mag gebruiken', echter dat stopt de omgang tussen mensen niet.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 22-12-2013 14:52:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tj.Paz: Zolang het alleen maar bij het woord kaffer/kaffir blijft is er niets aan de hand, jammer dat het daar niet bij blijft
Op 22-12-2013 17:13:44 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Deinhout: en er was eens een volkje genaamd de hollanders. zij noemden den donkeren medemens neger. toen zij de engelsen ontmoeten in de nieuwe wereld spraken zij dus over negers. de engelsen echter konden de g niet uitspreken zoals de hollanders het deden, dus spraken zij over nekers. later verbasterd tot niggers...
Op 22-12-2013 17:37:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Deinhout: spreek uit als: nikker
Op 22-12-2013 17:38:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Deinhout: ach ja, wij hollanders hebben duidelijk onze stempel gedrukt op deze wereld als het op taal aankomt... nelson mandela wist daar alles van
Op 22-12-2013 17:40:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Deinhout:
ach ja, wij hollanders hebben duidelijk onze stempel gedrukt op deze wereld als het op taal aankomt... nelson mandela wist daar alles van

Tuurlijk.
Dat Negro gewoon zwart betekent heeft er niets mee te maken.
Die Romeinen waren me toch een stelletje racisten....
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 22-12-2013 18:19:36 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad: Psixty4 is toch wel op zijn teentjes trapt, heeft ze mooi haar frustraties er eventjes uit gegooit, overigens meteen een feitje/aaname van je meteen effe rechtzetten

Artikel van psixty4:

Mag een later naar Nederland gekomen bevolkingsgroep het gebruik van een Nederlands woord claimen dat hier al eerder was dan zijzelf?

Ik ben een Nederlander hoor (in iedergeval 50%) en ik ben hier in Nederland Moslim geworden, net als 10.000 andere Nederlanders, als het dan toch om beledigen gaat en lange teentjes, in feiten allochtoniseer (geen flauw idee of het een echt woord is) je mijn en 10.000den andere Nederlanders, verborgen zeg jij dat ik en die ander 10.000 eigenlijk geen Nederlanders meer zijn, onze dominante Germaanse itentiteit komt ook niet van hier hoor, evenals het Christendom, Democratie, ons recht en Sinterklaas.
En om je duidelijkt te maken hoe Islamitisch wij eigenlijk zijn, realiseer je dat Nederland tot 1948 bijna 200 jaar lang het grootste Islamitische rijk ter wereld was met bijna 200 miljoen moslims toendertijd, dus hoe on-Nederlands is de Islam eigenlijk?
Maar laten we het beesje bij de naam noemen, ik ben een geallochtoniseerde nep-Hollander en jij een xenofobe kafir

En ik kan dus ook niet stemmen, want de vraag is vals
Kaffer/kafir is een Nederlands scheldwoord.
Ja Kaffer is een Nederlands scheldwoord
Nee Kafir is geen Nederlands scheldwoord.
De beide woorden betekenen ook heel wat anders,
Lol en Lul scheelt maar 1 letter ipv van de 2 letters tussen Kaffer en Kafir
De hele vraag is dus vals en stemmingmakkerij.
Maar Psixty4 als jij perse iets anders wilt horen dan wat ik zeg, en er een hele andere context van wilt maken, daar hebben we een mooie Nederlandse uitdrukking voor Oost-Indisch doof, horen wat je wilt horen, niet wat de ander zegt, probeert duidelijk te maken.


(bericht gewijzigd op 22/12/2013 21:43)
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 22-12-2013 21:27:57 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: @ Sinbad:

artikel:
. . want zoals met alles in de Koran en het islamitische geloof is het multi-interpretabel
It's all a figment of imagination!
Op 22-12-2013 21:48:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
psixty4:
@ Sinbad:

artikel:
. . want zoals met alles in de Koran en het islamitische geloof is het multi-interpretabel

Nee dit is niet Islamitisch multi-interpretabel, je bent nu gewoon glashard aan het liegen om je gelijk te halen en vals aan het spelen door een negatieve suggesieve vraag te stellen waarbij je 2 totaal verschillende woorden aan elkaar koppeld.
Kafir betekend maar 1 ding in de Koran iemand die niet in de god van Abraham gelooft en Kaffer betekend in Het Nederlands donker persoon en is een scheldwoord, er is geen enkel multi-interpretabel in de Islam in deze, je hebt dus weer je eigen aaname verheven tot feitje, daar ben je best goed in de laatste tijd is me opgevallen, jouw verknipte wereldbeeld verkopen als de waarheid en daar moet ik dus van , beetje moeilijk discussieren met iemand die zijn verzin-interpretatie verhevend tot de enige waarheid niet gehinderd door enige kennis van zaken betreffende de onderliggende materie.
En daarom ben je zo xenofobe bang omdat je het niet wilt snappen.
Bang je identiteit te verliezen waarvan je zelf niet precies weet wat hij inhoud en waar deze vandaan komt.
Amsterdam is gebouwd met alles wat we hebben gejat uit de Oost.
Sinterklaas komt uit het oost-Romeinse rijk.
Het voetbal waar je zo hard om juicht uit Engeland.
De schaatsen en je klompen uit Zweden.
Je molens afgekeken van de Moren.
Je Jenever van de Arabieren
Je Pilsje van de Tjechen.
Je aardappels van de Indianen
Je wortels van de Romeinen.
Je wereldberoemde zuivel van koeien oorspronkelijk uit het midden-oosten.
En je taal van stammen die uit Denemarken hierheen zijn gekomen.


(bericht gewijzigd op 22/12/2013 22:9)
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 22-12-2013 21:57:58 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Lees het artikel nog maar eens, het Nederlandse scheldwoord kaffer komt van het Arabische kafir. Niet multi interpretabel? Jouw geloofsgenoten op straat gebruiken kaffer en kafir door elkaar, te pas en te onpas. Niet mijn aanname maar mijn constatering.
It's all a figment of imagination!
Op 22-12-2013 22:09:29 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
psixty4:
Lees het artikel nog maar eens, het Nederlandse scheldwoord kaffer komt van het Arabische kafir. Niet multi interpretabel? Jouw geloofsgenoten op straat gebruiken kaffer en kafir door elkaar, te pas en te onpas. Niet mijn aanname maar mijn constatering.

Je moet eens wat minder djonko's roken knap je van op
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 22-12-2013 22:10:33 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Ik ben het eens met Sinbad, daar kaffer en kafir op mij overkomen als twee aparte woorden met elk een eigen betekenis. Al hebben ze ooit dezelfde oorsprong gehad.
De vraagstelling in de poll kan ik dan ook niet beantwoorden.
Mijn uitspraak; 'Kaffer' is alhier een belediging. 'Kafir' betekent ongelovige maar kan wel - als alle woorden - beledigend bedoeld worden.
Edit; Met alhier bedoel ik de binnenlanden van de Veluwe, taalgebruik in de Randstad heb ik geen ervaring mee.
(bericht gewijzigd op 22/12/2013 22:13)
You don't know what you've got until it's gone...
Op 22-12-2013 22:11:39 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Sinbad:

Je moet eens wat minder djonko's roken knap je van op

Zonder djonko's geen djinn's
It's all a figment of imagination!
Op 22-12-2013 22:13:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Waar ik me enorm aan stoor bij dit artikel, is de generalisatie in de conclusie, de pure haat die eruit door klinkt en de kortzichtigheid die ervoor nodig is om op zo'n gedachte stil te blijven hangen.
ALLES IS WAAR
Op 22-12-2013 22:15:01 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaffer

Mogelijk is het Nederlandse 'kaffer' afgeleid uit het Jiddisch (inclusief een andere betekenis: boer, plattelandsbewoner, lompe persoon) en niet direct uit het Arabisch. Bovendien is de betekenis volgens die afleidingsroute niet alleen maar altijd negatief (geweest).
Daar komt nog bij dat het Arabische woord 'kafir' waarschijnlijk ook afgeleid is uit het Hebreeuws (of Aramees) en oorspronkelijk feitelijk net zoiets betekent als ons woordje 'heiden' (oorspronkelijk een scheldwoord: 'bewoner van de heide', 'plattelandsbewoner').
(bericht gewijzigd op 23/12/2013 9:13)
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 23-12-2013 8:04:13 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Laten we het eens anders oplossen.
@Sinbad:
Als ik jou kaffer noem, zie jij dat als een belediging?
Als ik jou kafir noem, zi jij dat als een belediging?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 23-12-2013 8:56:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
DeSchaduw:
Laten we het eens anders oplossen.
@Sinbad:
Als ik jou kaffer noem, zie jij dat als een belediging?
Als ik jou kafir noem, zi jij dat als een belediging?


Nee, maarja ik heb een olifantenhuid en ben nu eenmaal niet snel beledigd.
(bericht gewijzigd op 23/12/2013 9:32)
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 23-12-2013 9:31:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Aan alle kaffers: alvast een Kerst vol vrede!
(met een v)
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 23-12-2013 12:26:56 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden