Het blog over de bewijs voor (een) god heeft heel wat reacties losgemaakt, dus ben ik aan het denken geweest wat een logisch vervolg zou kunnen zijn. En, met excuses voor hen die liever onpersoonlijk blijven, ik heb gezien dat er in het topic veel verschillende grondslagen om te geloven langs kwamen. Vandaar een discussie die eigenlijk geen discussie is, maar het toch zal worden. Wat is de basis van uw overtuiging? 
Er is een aantal wijzen waarop mensen voor een levensovertuiging kiezen, en ik heb er hier een aantal langs zien komen. Toch lijkt het mij interessant om in deze donkere dagen even introspectief te gaan en jezelf af te vragen waarom jij in jouw levensovertuiging gelooft. Hier een opsomming van mogelijk oorzaken:

1. Gewoonte
Er zijn heel veel mensen die eigenlijk nooit hebben nagedacht over hun overtuiging. Het is een deel van hun dagelijks leven, maar tegelijkertijd weten zij eigenlijk weinig behalve dat zij een overtuiging hebben. Waarom zij twee maal per jaar in de kerk zitten weten zij niet. Het hoort gewoon.

2. Indoctrinatie
Ik weet dat dit een beladen woord is, dat vaak te onpas wordt gebruikt en wordt verward met gewoonte. Het verschil is echter dat er bij indoctrinatie wel degelijk een bewustwording van levensovertuiging is, echter deze wordt door anderen opgedrongen. Mensen die in eerste instantie uitgaan van gewoonte en gaan twijfelen, zijn vaak vatbaar voor indoctrinatie. Uiteraard zijn ook kinderen bijzonder vatbaar, zeker als het door hun ouders wordt gedaan.

3. Onmacht
Als mensen zich machteloos voelen, zoeken zij iets om aan vast te houden wat groter is dan datgene waartegen zij zich machteloos voelen. Dat kan onrecht zijn, zowel persoonlijk als maatschappelijk, maar ook zaken als natuurgeweld.
Door zich te wenden tot een hogere macht die datgene waartegenover zij zich machteloos voelen zou kunnen controleren, hopen zij macht te krijgen over de situatie.

4. Onderzoek
Als mensen twijfelen aan hun overtuiging, gaan zij vaak op onderzoek uit om deze te bevestigen dan wel te verwerpen. Dit onderzoek kan leiden tot een sterkere band met hun oude overtuiging, of tot een nieuwe overtuiging.

5. Persoonlijke ervaring
Er bestaan mensen die een persoonlijke ervaring hebben waardoor zij plotsklaps hun overtuiging wijzigen, en vervolgens op basis van hun ervaring een zeer sterke band hebben met hun nieuwe overtuiging. 

6. Angst voor het onbekende
De mens is geneigd om een verklaring te willen hebben voor alles. Deze nieuwsgierigheid heeft mede bijgedragen tot wat wij zijn. Zaken als wetenschap, maar zeker ook religie zijn gebaseerd op onze behoefte om te willen weten hoe iets in elkaar zit. Veel mensen voelen zich dan ook bedreigd indien zij vragen hebben waar zij geen antwoord op kunnen geven. Het antwoord 'ik weet het niet' wordt vaak gezien als zwakte. Daarom wordt een antwoord verzonnen dat niet tegen te spreken is.

Mogelijk dat iemand een andere reden kan bijdragen, ik pretendeer niet dat deze lijst volledig is. Nu is het woord aan u, met de afsluitende vragen: wat is uw levensovertuiging en welke basis kent deze?
lm: Interessant blog! Introspectie mag, zeker op het gebied van levensovertuigingen, in mijn opinie veel vaker plaats vinden. Een levensovertuiging hebben zonder daar ooit over nagedacht te hebben vind ik jammer, ik probeer met gesprekken met mensen om mij heen ook vaak uit te vinden waarom mensen wel of niet geloven en waarom ze geloven in wat ze geloven. Ik moet zeggen, de meeste mensen om mij heen kunnen daar in eerste instantie geen antwoord op geven. Ze gaan vervolgens wel die onderzoekende fase in, en dat is mooi om te zien. Ergens van uit gaan zonder daarover na gedacht te hebben, ik krijg er de kriebels van.

Maar je vroeg om eigen perceptie. Ik ben atheist en humanist, zoals inmiddels wel bekend is. In eerste instantie is dat gewoonte en gedeeltelijk indoctrinatie. Bij mij thuis was wel religie, en respect voor gelovigen, (namelijk, alle opa's en oma's zijn/waren katholiek) maar mijn ouders deden er niets mee en waren vanwege persoonlijke ervaring zeer anti religie geworden. Ik zat op een christelijke basisschool, de enige in het dorp, maar ben na 4 jaar naar een openbare basisschool gegaan. Niet zozeer vanwege het christelijke aspect trouwens. Als kind denk je daar helemaal niet over na, je doet wat je van huis uit gewend bent. Als puber idem dito. Als student ben ik meer gaan nadenken over religie. Zeker tijdens mijn eerste master, waarin ik in een vriendengroep zat waar werkelijk vanalles aanwezig was: katholiek, pkn, gereformeerd, spiritueel, oecomenisch, en ik als niet gelovige. We hebben erg veel gediscussieerd over werkelijk vanalles wat met religie te maken had. Zelfs een kijkje mogen nemen in de natuurlijke habitat van de gereformeerde door mee te gaan naar een dienst. Waar het levensgeluk voor hen ligt weet ik niet, gezien de sombere hel en verdoemenis preek, maar dat terzijde. Door al die gesprekken en alles wat ik gelezen heb, ben ik wel steeds meer overtuigd geraakt van mijn eigen visie.... 1/2
Don't take life so seriously, it's not like you're going to get out alive.
Op 25-12-2013 8:57:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lm: ... Ik zou het werkelijk niet kunnen, al mijn vertrouwen leggen in een entiteit die buiten mijzelf, buiten de wereld en buiten de met onze zintuigen waar te nemen wereld is. Een entiteit waar je vanuit moet gaan dat hij/zij/het er simpelweg is. Met een boek als uitgangspunt waar werkelijk de meest briljante verhalen in staan, maar die voor mij maar een super laag waarheidsgehalte heeft. Methusalem die veel te oud wordt dan medisch mogelijk is. De afstamming van 1 echtpaar, en met de zondvloed zit daar nog zelfs weer een trechter in. Met incest wordt de mens niet beter zegmaar. Kijk maar naar de verschillende vroeg-moderne koningshuizen. Dat trouwde allemaal met elkaar en ze werden steeds maar lelijker en gestoorder. Als we dat generaties lang gedaan zouden hebben dan zouden we niet zo gevarieerd zijn als we nu zijn lijkt me. Maar ook pratende dieren, onwaarschijnlijke situaties etc. De Bijbel staat er vol van. Een schepping in 7 dagen, of 7 tijdseenheden. En daarboven het brein van het geheel, een entiteit genaamd God.

Ik kan er me er niet in thuis voelen. En omdat ik geen last heb van punt 6: Angst voor het onbekende, heb ik ook niet de drang mij te onderwerpen aan een hogere macht. Ik ben wie ik ben, ik denk dus ik besta. Durf te denken. Zelf denken, samen doen. Dat past veel meer bij mij. Ik ben dan ook lid geworden van het Humanistisch Verbond. Waarmee ik hoop dat het idee van 'zelf denken' meer verspreid kan worden. Dat mensen nadenken over hun overtuiging, nadenken over hun manier van leven. En welke keuze ze dan ook maken dat maakt me niet uit, maar heb er alsjeblieft wel over nagedacht. Ik zou meer dingen willen veranderen, bijvoorbeeld in het onderwijs, dat er meer ruimte komt om na te denken. Om andere visies te ontdekken en je eigen te creëren. En ook om de positie van atheisten, humanisten en andersdenkenden te verbeteren, zeker mondiaal kan er nog veel verbeterd worden.
Don't take life so seriously, it's not like you're going to get out alive.
Op 25-12-2013 9:09:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Bij gebrek aan overtuigende bewijzen of voldoende geloofwaardig materiaal kan je een heel leven lang blijven zoeken. En ook dat heeft geen zin.
Van jezelf een agnost maken is dan een zalige bevrijding, waardoor je een hoop tijd krijgt. Om te leven.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 25-12-2013 10:17:27 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: 'Wat is de basis van uw overtuiging?'

Wat is overtuiging? Als overtuiging betekent:
'geloven in . . . ' of 'zeker weten dat . . . '
Dan ben ik nergens van overtuigd.

Ik denk wel dat er meer is, en tot die gedachte ('overtuiging') ben ik gekomen door een mild christelijke opvoeding te combineren met het gedachtegoed van het boeddhisme en Star Trek. Hoe dat kan, dat heb ik hier al eens beschreven.
It's all a figment of imagination!
Op 25-12-2013 11:24:38 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Uiteraard ook mijn bijdrage hier in. Mijn ouders waren katholiek, echter niet bijzonder religieus. Daarom kregen wij als kinderen alle ruimte om onze eigen keuzes te maken en eigen onderzoek te doen.
Hierdoor kreeg ik niet alleen behoorlijk wat kennis van meerdere religies, maar heb ik ook geleerd om zelf analyses te kunnen maken en verhalen te onderzoeken. Door mijn interesse in mythologie ontdekte ik de overeenkomsten in verhalen, en hoe wat nu mythen genoemd worden ooit een zelfde status had als onze 'heilige' verhalen.
Een duikje in het Arabisch leverde ook nog wat kennis over de Koran op, waarschijnlijk iets anders als de leraar zich had voorgesteld.

Uiteindelijk ben ik te beschrijven als een atheistisch agnost. Ik sluit het bovennatuurlijke niet uit, en heb altijd interesse om het te onderzoeken, net als mysteries uit ons verleden. Ik leer nog dagelijks, waarbij ik via internet vaak dingen onderzoek door verschillende, elkaar tegensprekende, versies te lezen.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 25-12-2013 11:46:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio: Wanneer je naar een confessionele lagere en middelbare school gaat leer je wat van je religie en - godzijdank - ook gewone algemene kennis. (Bovendien krijg je van je omgeving en allerlei media ook allerlei heel diverse informatie - al dan niet 'gekleurd'). Op een gegeven moment realiseer je je dat niet beiden waar kunnen zijn en gaat religie een steeds kleinere rol spelen. Totdat het helemaal uitdooft... Simpelweg omdat het niet de waarheid KAN zijn! (And that should be common sense!)

Blijft over de wetenschap die principieel een open mind heeft:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
(bericht gewijzigd op 25/12/2013 19:2)
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 25-12-2013 12:40:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Ik zie oa bij Im en Gio dat godsbeleving gelijk wordt getrokken aan de christelijke variant, maar zou graag -wellicht ter overvloede- willen onderstrepen, dat, hoewel dit de meest voorkomende stroming hier is, er een enorm spectrum aan andere inzichten en invloeden te vinden zijn, die wellicht de afkeer godsbeleving door het christelijk keurslijf dusdanig kan verkleuren dat er ruimte overblijft voor nieuwe inspiratie. (ja ja, dat was een te lange zin )

Zelf een christelijke achtergrond, maar vanuit school en grootouders. Mijn ouders zelf waren er totaal niet mee bezig. Lang de verhalen met me meegedragen, maar instinctief er altijd een eigen laag achter gezien.
In m'n tienerjaren enkele visioenen/dromen gehad waardoor mijn huidige kijk op zaken redelijk vast staat, maar waarbij er genoeg speling is om in de details nog wat te schuiven.

Kort samengevat zie ik het heelal als een poging van 'God' zichzelf te leren kennen. Dit doet 'hij' door zowel het canvas, als de verf, als de kwast, als de schilder te spelen, waarna hij tevens de ezel, het museum en alle bezoekers is. Door zichzelf te kennen poogt 'hij' te ontdekken wat er buiten 'hem' is. Hiërarchie binnen dit systeem is relatief en o.a. afhankelijk van afstand tot de bron, chronologie en momentum.
ALLES IS WAAR
Op 25-12-2013 14:59:27 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Mooi blog weer Schaduw. Goeie vraag ook.

Voor mij zijn overtuigingen niet absoluut, alles heeft tinten, gradaties en waarden.
Geldt een overtuiging niet slechts binnen een strak referentiekader en voor een gelijkgestemd publiek? En is het niet nutteloos buiten die kaders?

- Voor mij hebben de dogma's van zowel atheïsme als religie het minste waarde, het zijn beperkingen van de geest. Hekken. Er zijn geen beperkingen, slechts kaders.

- Rede, logica, wetenschap scoort beter bij mij. Er is veel mee te bereiken, grootse zaken en 'vooruitgang'.
Maar het is niet genoeg, verstand zonder gevoel maakt landmijnen, gifgas en de USArmy.

- Gevoel, kunst en intuïtie. Schoonheid die je raakt, onschuld en naIviteit? Het heeft veel waarde maar ook dat is eenzijdig.
Gevoel zonder rede creëert honger en machetes.

- Levenservaring, bewustzijn, het onbenoembare, daar teken ik voor. De natuur met al z'n lagen van expressie, de grootsheid en complexiteit, de drang van het leven en de diepe verbondenheid van al-wat-is. Rede & Gevoel. Geest & Materie.

- Ik zie het leven als een stageplek, om er iets van te leren. Het ego is een avatar en de realiteit is een spel zonder einde. En je wezen ziet toe.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 25-12-2013 15:20:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Veteo:
Mooi blog weer Schaduw. Goeie vraag ook.

Voor mij zijn overtuigingen niet absoluut, alles heeft tinten, gradaties en waarden.
Geldt een overtuiging niet slechts binnen een strak referentiekader en voor een gelijkgestemd publiek? En is het niet nutteloos buiten die kaders?

Een overtuiging geldt inderdaad binnen een referentiekader, vandaar dat ik hier mensen ook aanspoor om dat referentiekader mee te geven.
Het is duidelijk dat wij hier verschillende overtuigingen hebben hetgeen regelmatig tot interessante en soms heftige discussies leidt.
Mijn bedoeling is dat als wij iets meer weten van de achtergrond van anderen daaruit ook het respect kan groeien. Immers ook als wij het niet eens zijn kunnen wij van elkaar leren.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 25-12-2013 17:07:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
DeSchaduw:
Veteo:
Mooi blog weer Schaduw. Goeie vraag ook.

Voor mij zijn overtuigingen niet absoluut, alles heeft tinten, gradaties en waarden.
Geldt een overtuiging niet slechts binnen een strak referentiekader en voor een gelijkgestemd publiek? En is het niet nutteloos buiten die kaders?

Een overtuiging geldt inderdaad binnen een referentiekader, vandaar dat ik hier mensen ook aanspoor om dat referentiekader mee te geven.
Het is duidelijk dat wij hier verschillende overtuigingen hebben hetgeen regelmatig tot interessante en soms heftige discussies leidt.
Mijn bedoeling is dat als wij iets meer weten van de achtergrond van anderen daaruit ook het respect kan groeien. Immers ook als wij het niet eens zijn kunnen wij van elkaar leren.

Net bijna een A4tje aan overtuiging getypt maar weer verwijdert.
Kom er nog op terug.
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 25-12-2013 20:05:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Dicit:

Net bijna een A4tje aan overtuiging getypt maar weer verwijderd.
Kom er nog op terug.

Klonk de kerstwijn door?
You don't know what you've got until it's gone...
Op 25-12-2013 20:12:53 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
Veteo:
Dicit:

Net bijna een A4tje aan overtuiging getypt maar weer verwijderd.
Kom er nog op terug.

Klonk de kerstwijn door?

Ja, dan beweer je wel eens dingen waarna je denkt oeps...
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 25-12-2013 20:35:34 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bontevogel:
Veteo:

En je wezen ziet toe.


Deze laatste zin zou voldoende zijn geweest, we weten allemaal hoe jij denkt.
Ik ben het met je eens.
Jij had ook mogen typen "zelfreflectie".
Op 25-12-2013 20:37:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi: Boedisme zegt; 'Wijsheid en kennis vind je niet buiten je maar in je'. Een reden tot overtuiging is HERKENNING.
Een mens is geen computer die gegevens ingevoerd krijgt.
Op (h)erkenning is heel het geloof gebaseerd.
Op 26-12-2013 1:46:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Evan: Een persoonlijke ervaring, ja maar niet eentje die voor de hand lag. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, dat vooral door mijn moeder werd gestempeld. Mijn vader was in dienst bij de kerk. Toen hij arbeidsongeschikt werd, bleek dat hij grotendeels zwart werd betaald. We moesten verhuizen, kwamen op bijstandsniveau terecht, niemand stak een helpende hand uit, er was geen geld meer om te studeren. Kortom reden genoeg voor een puber om de kerk en de God van die kerk te haten, wat ik dus ook deed, al bleef ik voor de vorm naar de kerk gaan. Jaren later kwam ik enorm met mezelf in de knoop, op de rand van depressie, overspannen. Toen kwam diezelfde God met kracht in mijn leven en Zijn woord bleek waar: Hij schenkt mij hulp, Hij red mij keer op keer. Van de ene op de andere dag kon ik weer vooruit, als een ander mens. Sommigen zullen dat een innerlijke kracht noemen, of toeval, maar voor mij is het vast en zeker: zonder God kon en kan ik niet verder. Niet dat het altijd van een leien dakje gaat, maar elke keer vind ik weer bevestiging en troost in de Bijbel. Kan ik het bestaan van God bewijzen? Nee, dat is nu juist de essentie van geloof. Hebreeën 11 vers 1: het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Door het geloof zie ik de bewijzen van Gods bestaan, bewijzen die een ander anders kan interpreteren, dat geef ik toe. Waarom laat God zich dan niet bewijzen? Omdat Hij geloofd wil worden op Zijn woord. Ik kan de lezers hier er ook niet van overtuigen, ik kan alleen maar getuigen dat deze God, de God van de Bijbel die Zijn Zoon Jezus gaf om mensen met Hem te verzoenen, de enige ware God is. Dat is mijn overtuiging, en ik gun iedereen diezelfde vrede, die boven het verstand uitgaat. Dat het voor u en jou ook echt Kerst(=Christus)feest wordt!
Op 26-12-2013 12:24:09 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: @evan, Welkom hier op het forum.

Van welke bewijzen spreek jij?
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 26-12-2013 12:26:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Evan: @stoerecurry, dank voor je welkom. Ik zie Zijn leiding in mijn leven, hoe alles op zijn plaats valt. De kleine dingen die groot zijn, als er steeds weer een oplossing is. Niet altijd zoals ik dat zelf zou willen, maar die achteraf nog beter blijken. Maar ook in de grote dingen, zoals in de scheppingsorde, de hand van de Ontwerper daarin.
Op 26-12-2013 12:37:11 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Overtuiging:
Voornamelijk dmv eigen ervaringen. Voor mij bestaat er geen hemel en hel, de twee ultieme uiterste van het goed/kwaad-spelletje wat hier dagelijks op aarde wordt gespeeld. In het hiernamaals, wat in principe een andere staat van bewustzijn is komt het dualisme niet voor, dat is iets wat alleen in onze menselijke realiteit voorkomt en dus van toepassing is bij praktisch alles wat wij als mens kennen. Dit had ik al eens verteld hier op GW en ik heb geen zin om hierover te blijven herhalen(terwijl er gewoon een zoekfunctie aanwezig is hier)

Mede hierdoor kijk ik anders naar de dood en kijk ik anders tegen religie aan en heb ik ook de nodige kritiek hierop. Metname de extreme invloed op de samenleving van religie wat mijn persoonlijke leventje behoorlijk in de weg staat. Er zijn talloze wetten en regeltjes en heel veel van die wetten en regeltjes komen voort uit religieuze hoek. Helaas heb ik er als niet-religieus man er toch mee te maken omdat ik ook deel uit maak van de samenleving en voel me soms zelfs gediscrimineerd(maar owee als ik er dan wat over zegt.... dan is het huis te klein opeens, bij wijze van spreken. Bepaalde dingen zullen altijd onbespreekbaar blijven).

Op mij als 'buitenstaander' komt religie vooral over als puur machtsmiddel, natuurlijk is dit ook niet het oorspronkelijke doel van een religie, maar er wordt wel heel veel misbruik van gemaakt..... en dit al eeuwen lang zo.

Waarbij ik wel moet opmerken dat het een en ander mij ook maar is overkomen, als kind al en dat dit invloed had/heeft op de rest van mijn verdere verblijf hier op aarde. Het is voor mij persoonlijk onmogelijk geworden om me bij een religie aan te sluiten en toch ben ik in zekere zin overtuigd en durf mezelf dan ook geen atheïst te noemen.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 26-12-2013 14:20:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Evan:
@stoerecurry, dank voor je welkom. Ik zie Zijn leiding in mijn leven, hoe alles op zijn plaats valt. De kleine dingen die groot zijn, als er steeds weer een oplossing is. Niet altijd zoals ik dat zelf zou willen, maar die achteraf nog beter blijken. Maar ook in de grote dingen, zoals in de scheppingsorde, de hand van de Ontwerper daarin.

Er is toch altijd een oplossing voor alles, dit staat toch los van bewijs tov een hogere macht?
En achteraf zou je wel kunnen denken dat dit een betere oplossing is/was maar je zou nooit weten hoe een andere oplossing zou hebben gelopen.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 26-12-2013 15:50:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lm:
ThoTh:
Ik zie oa bij Im en Gio dat godsbeleving gelijk wordt getrokken aan de christelijke variant, maar zou graag -wellicht ter overvloede- willen onderstrepen, dat, hoewel dit de meest voorkomende stroming hier is, er een enorm spectrum aan andere inzichten en invloeden te vinden zijn, die wellicht de afkeer godsbeleving door het christelijk keurslijf dusdanig kan verkleuren dat er ruimte overblijft voor nieuwe inspiratie. (ja ja, dat was een te lange zin )


Ik ben het met je eens dat ik me veel richt op de christelijke variant van godsbeleving, dat komt ook voornamelijk omdat in het noorden van Nederland, waar ik opgegroeid ben, vrijwel geen ander kleurtje zichtbaar was dan blond Inmiddels ook kennis gemaakt met andere levensovertuigingen, maar godsbeleving an sich heeft mij nog niet kunnen overtuigen. Ongeacht de invulling die daaraan gegeven wordt.

Don't take life so seriously, it's not like you're going to get out alive.
Op 26-12-2013 16:14:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Evan:
Door het geloof zie ik de bewijzen van Gods bestaan, bewijzen die een ander anders kan interpreteren, dat geef ik toe. Waarom laat God zich dan niet bewijzen? Omdat Hij geloofd wil worden op Zijn woord. Ik kan de lezers hier er ook niet van overtuigen, ik kan alleen maar getuigen dat deze God, de God van de Bijbel die Zijn Zoon Jezus gaf om mensen met Hem te verzoenen, de enige ware God is. Dat is mijn overtuiging, en ik gun iedereen diezelfde vrede, die boven het verstand uitgaat. Dat het voor u en jou ook echt Kerst(=Christus)feest wordt!

Welkom Evan. Ik zie in het gebeuren in jouw jeugd geen reden on God te haten, wel reden om de Kerk te haten. Daar ligt een toch wel groot verschil.

Voor het overige verwijs ik je gemakshalve naar het 'wie kan God bewijzen' topic, omdat wij anders de discussie daar herhalen.
Je bent welkom om te proberen jouw bewijs uit te leggen.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 26-12-2013 16:32:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
lm:

Inmiddels ook kennis gemaakt met andere levensovertuigingen, maar godsbeleving an sich heeft mij nog niet kunnen overtuigen. Ongeacht de invulling die daaraan gegeven wordt.En dat mag natuurlijk gewoon...
ALLES IS WAAR
Op 27-12-2013 13:46:52 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: leuke schematische denkoefening

4 "onderzoek" en 6 "angst voor het onbekende" zou ik pers. samentrekken tot "nieuwsgierigheid"

en dat, gekoppeld aan 5 "persoonlijke ervaring" vormde hoofdzakelijk mijn paradigma,....denk ik
niets is iets, niet?
Op 27-12-2013 18:17:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Murlie:
(bericht gewijzigd op 27/12/2013 22:0)
Op 27-12-2013 18:47:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tj.Paz: We hangen een politieke religie aan omdat we onzeker zijn in ons innerlijke... Juist deze weg is een foutieve beslissing omdat we dan door het aardse geleid worden en het zuivere in ons verkwanselen. Het innerlijke in ons leren begrijpen Het is de taak die ons gegeven is om zo zuiver mogelijk uw ziel te behouden van de verleidingen, macht, jaloezie, en wellust...
Op 27-12-2013 19:00:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 27-12-2013 21:44:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 27-12-2013 21:44:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Och kom...:


- Why We Are Afraid? A 1400 Year Secret -


Heftig
It's all a figment of imagination!
Op 28-12-2013 13:59:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
psixty4:
Och kom...:


- Why We Are Afraid? A 1400 Year Secret -


Heftig

Ja, eigenlijk had ik dit voor het andere blog bedoeld. Verkeerd gepost. Past hier niet helemaal.

Jack:
. . . Wat mij betreft is Allah de meest geschikte God. De enige die haar volgers standvastig en daadkrachtig maakt

De enige die tot een boek heeft geleid dat nooit heeft hoeven veranderen om het beste te zijn.


Aan de andere kant als je gelooft dat er een duivel bestaat die alles probeert te vernietigen en verdraaien dan verwacht je (een overtuiging) een daadwerkelijke fhysieke partij hier op aarde. En jahoor, die zijn er.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 28-12-2013 17:49:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Och kom...:
psixty4:
Och kom...:


- Why We Are Afraid? A 1400 Year Secret -


Heftig

Ja, eigenlijk had ik dit voor het andere blog bedoeld. Verkeerd gepost. Past hier niet helemaal.

Jack:
. . . Wat mij betreft is Allah de meest geschikte God. De enige die haar volgers standvastig en daadkrachtig maakt

De enige die tot een boek heeft geleid dat nooit heeft hoeven veranderen om het beste te zijn.


Aan de andere kant als je gelooft dat er een duivel bestaat die alles probeert te vernietigen en verdraaien dan verwacht je (een overtuiging) een daadwerkelijke fhysieke partij hier op aarde. En jahoor, die zijn er.

Pffff, weer de ouwe, 'mijn god is beter dan de jouwe' discussie, en terloops 's mens eigen zwakte. die men duivel noemt, erbij halen.
De duivel is een metafoor vriend, niet een bestaand non fysiek wezen. Je zwakte op een ander afschuiven is het toppunt van zwakte. Je zwakte onder ogen zien en overwinnen is het tegenovergestelde van zwakte. Zie het verhaal van Yeshua die 40 dagen en nachten in de woestijn verbleef.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 28-12-2013 18:45:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Tetzmol:

Pffff, weer de ouwe, 'mijn god is beter dan de jouwe' discussie, en terloops 's mens eigen zwakte. die men duivel noemt, erbij halen.
De duivel is een metafoor vriend, niet een bestaand non fysiek wezen. Je zwakte op een ander afschuiven is het toppunt van zwakte. Je zwakte onder ogen zien en overwinnen is het tegenovergestelde van zwakte. Zie het verhaal van Yeshua die 40 dagen en nachten in de woestijn verbleef.

En aangezien jouw g-d de beste is doe je er niet aan mee.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 28-12-2013 20:14:52 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
DeSchaduw:
Tetzmol:

Pffff, weer de ouwe, 'mijn god is beter dan de jouwe' discussie, en terloops 's mens eigen zwakte. die men duivel noemt, erbij halen.
De duivel is een metafoor vriend, niet een bestaand non fysiek wezen. Je zwakte op een ander afschuiven is het toppunt van zwakte. Je zwakte onder ogen zien en overwinnen is het tegenovergestelde van zwakte. Zie het verhaal van Yeshua die 40 dagen en nachten in de woestijn verbleef.

En aangezien jouw g-d de beste is doe je er niet aan mee.

Daar had ik het niet over. Ik vind het gewoon jammer dat mensen over hun motivaties wordt gevraagd en dat dat weer iemand een ander onderuit wil schoffelen met als argument, 'de duivel'.
Laat moslims lekker moslim zijn. Voor mij is iedereen gelijkwaardig. Misschien moet och kom.... eens trachten z'n geloof te opnieuw te evalueren en geestelijk te evolueren. Iets wat ik zelf ook ooit deed omdat ik begon te twijfelen aan het in het jodendom aangeboden godsbeeld. Vanaf dat moment was het voor mij gedaan met die wraakzuchtige, jaloerse en overijverige god. Voor mij is, hoe cliché het ook klinkt, liefde en begrip de sleutel tot een betere wereld. Daar past het tot duivel verklaren van anderen niet bij.
Ook toen ik me verdiepte in de leer van rabbi Jezus (Yeshua) kwam dat beeld naar voren. Liefde en begrip, de duivel waar hij het over heeft is de slechte inspiratie die uit het zelf komt, iets dat je moet overwinnen.
Natuurlijk, ook ik ben een mens, met ook slechte kanten. Maar ik probeer elke dag te groeien, in plaats van me vast te bijten in een dogmatisch geloofsbeeld dat door een religie aan mij aangeboden is. Voor mij is er geen duivel, maar wel een schaduwkant aan de menselijke psyche.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 28-12-2013 20:37:50 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Tetzmol:

Daar had ik het niet over. Ik vind het gewoon jammer dat mensen over hun motivaties wordt gevraagd en dat dat weer iemand een ander onderuit wil schoffelen met als argument, 'de duivel'.
Laat moslims lekker moslim zijn. Voor mij is iedereen gelijkwaardig. Misschien moet och kom.... eens trachten z'n geloof te opnieuw te evalueren en geestelijk te evolueren. Iets wat ik zelf ook ooit deed omdat ik begon te twijfelen aan het in het jodendom aangeboden godsbeeld. Vanaf dat moment was het voor mij gedaan met die wraakzuchtige, jaloerse en overijverige god. Voor mij is, hoe cliché het ook klinkt, liefde en begrip de sleutel tot een betere wereld. Daar past het tot duivel verklaren van anderen niet bij.
Ook toen ik me verdiepte in de leer van rabbi Jezus (Yeshua) kwam dat beeld naar voren. Liefde en begrip, de duivel waar hij het over heeft is de slechte inspiratie die uit het zelf komt, iets dat je moet overwinnen.
Natuurlijk, ook ik ben een mens, met ook slechte kanten. Maar ik probeer elke dag te groeien, in plaats van me vast te bijten in een dogmatisch geloofsbeeld dat door een religie aan mij aangeboden is. Voor mij is er geen duivel, maar wel een schaduwkant aan de menselijke psyche.

Het leuke is dat wij vrij dicht bij elkaar liggen wat betreft overtuiging.
Geloof is een hulpmiddel voor mensen om te kiezen voor liefde en begrip, en hun naasten lief te hebben. Voor sommigen moet dat op basis van angst voor straf, zelfs als is dat na hun overlijden.
Voor anderen is het een keuze die zij zelf maken.

Ons grootste verschil is hoe wij tegen het bovennatuurlijke aankijken.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 28-12-2013 21:53:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
DeSchaduw:


Ons grootste verschil is hoe wij tegen het bovennatuurlijke aankijken.

Misschien valt dat wel mee hoor. In elk geval zie ik G-d niet als een soort van persoon, die denkt en daden stelt vanuit z'n denken. Ik zie het meer als het een zich ontrollende kracht buiten en door alle tijden. Dus ook geen schepping in 6 dagen, maar een schepping die tot op de dag van vandaag doorgaat en zo door zal gaan tot in de verre toekomst. Het ontrolt zich vanuit punt 0 tot punt ???. Er is ook geen oordeel dat ervan uitgaat, maar meer een mogelijkheid die ons geboden wordt om ons te vervolmaken.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 28-12-2013 22:04:02 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Tetz : "Daar had ik het niet over. Ik vind het gewoon jammer dat mensen over hun motivaties wordt gevraagd en dat dat weer iemand een ander onderuit wil schoffelen met als argument, 'de duivel'.
Laat moslims lekker moslim zijn. Voor mij is iedereen gelijkwaardig. Misschien moet och kom.... eens trachten z'n geloof te opnieuw te evalueren en geestelijk te evolueren. Iets wat ik zelf ook ooit deed omdat ik begon te twijfelen aan het in het jodendom aangeboden godsbeeld. Vanaf dat moment was het voor mij gedaan met die wraakzuchtige, jaloerse en overijverige god. Voor mij is, hoe cliché het ook klinkt, liefde en begrip de sleutel tot een betere wereld. Daar past het tot duivel verklaren van anderen niet bij.
Ook toen ik me verdiepte in de leer van rabbi Jezus (Yeshua) kwam dat beeld naar voren. Liefde en begrip, de duivel waar hij het over heeft is de slechte inspiratie die uit het zelf komt, iets dat je moet overwinnen.
Natuurlijk, ook ik ben een mens, met ook slechte kanten. Maar ik probeer elke dag te groeien, in plaats van me vast te bijten in een dogmatisch geloofsbeeld dat door een religie aan mij aangeboden is. Voor mij is er geen duivel, maar wel een schaduwkant aan de menselijke psyche."

Ik laat echt niet moslims lekker moslims zijn. Dat kan je niet van mij verwachten.
Voor de rest met je eens behalve dat mijn dogmatisch geloofsbeeld door een religie is aangeboden. Dat dogmatische daar groei ik in.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 29-12-2013 3:07:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit: edit: ...
(bericht gewijzigd op 29/12/2013 15:33)
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 29-12-2013 15:32:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Och Kom...:
Ik laat echt niet moslims lekker moslims zijn. Dat kan je niet van mij verwachten.

En, wat ga je eraan doen dan?
Is it electrickery?
Op 29-12-2013 15:38:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Emie :
Och Kom...:
Ik laat echt niet moslims lekker moslims zijn. Dat kan je niet van mij verwachten.

En, wat ga je eraan doen dan?

De naam veranderen. Nu denken ze mo slim christen dom.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 29-12-2013 17:52:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Emie :
Och Kom...:
Ik laat echt niet moslims lekker moslims zijn. Dat kan je niet van mij verwachten.

En, wat ga je eraan doen dan?

Doen ? Niets. Zeggen, praten, aantonen en preken. Het woord dus. Logos.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 29-12-2013 17:52:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Och kom...:
Emie :
Och Kom...:
Ik laat echt niet moslims lekker moslims zijn. Dat kan je niet van mij verwachten.

En, wat ga je eraan doen dan?

Doen ? Niets. Zeggen, praten, aantonen en preken. Het woord dus. Logos.

Dat wordt een druk 2014.
Is it electrickery?
Op 29-12-2013 17:59:06 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eleazar: Geen gezag of autoriteit ( Kerk,Paus, Staat ) aannemen over wel, of niet een God is ook een reden om wel,of niet te geloven een een God die jij zelf als eigen en enige gezaghebber kan aannemen of afwijzen.

Eleazar
Op 31-12-2013 2:06:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phonioer:
wat is uw levensovertuiging en welke basis kent deze?


5. Persoonlijke ervaring

Ik laat mij niet indoctrineren.
(bericht gewijzigd op 1/1/2014 14:12)
Op 01-01-2014 14:07:58 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Phonioer:
wat is uw levensovertuiging en welke basis kent deze?


5. Persoonlijke ervaring

Ik laat mij niet indoctrineren.

Dat lijkt me heel erg sterk, zoniet onmogelijk.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 01-01-2014 14:20:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden