"Bestaat er iets dat we kunnen bedenken, dat omwille van het zuivere feit dat we het kunnen bedenken, aantoonbaar buiten onze gedachten bestaat?", vroeg de Britse filosoof Bertrand Russell zich af. "Als het antwoord op deze vraag ja is, ligt er een brug tussen het pure denken en de dingen. Zo niet, dan niet."

The Matrix, Inception en talloze andere films laten fantasiewerelden zien waarin de mens met zijn gedachten zijn omgeving kan manipuleren. Het zijn werelden die niet echt zijn. Droomwerelden, digitaal nagebouwde werelden. Onze wereld is echt. Of niet? 
Toen ik me tijdens de research voor het schrijven van Het experimentator-effect verdiepte in psychoses, dromen en het onderbewustzijn, gebeurden er dingen die net even té toevallig waren om niet op te vallen. Het leek wel of ik mijn gedachten in alles terugzag. Of alle films die ik keek een boodschap voor me hadden. 

Tijdens een schrijfvakantie bij mijn schoonmoeder in Marrakech kreeg ik van de eigenaar van het café om de hoek drie films te leen. Down in the valley over een psychotische cowboy. Inception over een wereld die niet echt bestond en waar onbewuste gedachten de schijnbare werkelijkheid vulden. De derde – Stone – ging over een gevangenistherapeut, die zijn eigen gevangenis aan het bouwen was door niet naar zijn onderbewustzijn te luisteren. 

Om het nog wat vreemder te maken; toen ik weer thuis was zag ik The nines over een wereld die in stand kon blijven zolang ze werd 'gedacht'. En als slagroom op de taart was er The brood. Een film uit 1979 waarin een vrouw met haar onderbewustzijn wilde wezens liet ontstaan om op bloederige wijze af te rekenen met haar 'emotionele opponenten'.Ik werd gebeld door mensen die wilden praten over de dingen waar ik me net in verdiepte. Onlangs kreeg ik zelfs midden in de nacht bezoek van een mij onbekende psychotische jongedame die mijn huis willekeurig had uitgekozen om haar onderbewustzijn te luchten. Spookachtig.

Zelfs sms'jes worden verstuurd op tijdstippen die net wat te toevallig zijn. Gisteren zat ik met mijn voetbalmaten een pilsje te drinken, toen een van hen vroeg: "Waar gaat dat boek van je eigenlijk over?"
"Willen jullie echt weten waar het over gaat?", vroeg ik aan de groep. Precies op dat moment kreeg een van hen een sms'je en las voor: "God dobbelt niet".
"Nou", hoefde ik alleen maar te zeggen. "Daarover dus."

Een nóg mooier voorbeeld kwam uit de tijd dat ik net een uitgever voor een boek had gevonden. De vergoeding die de uitgever me wilde betalen was niet florissant. Tijdens een telefoongesprek waarin ik me daarover wilde beklagen, kreeg ik van een andere uitgever een e-mail waarin men me liet weten geen interesse te hebben in mijn boek. Voor de duidelijkheid: het berichtje kwam drie maanden nadat ik mijn manuscript bij de afwijzende uitgever had afgegeven en één seconde voordat ik mijn afkeuring over de vergoeding wilde spuien. Uiteraard formuleerde ik mijn wensen daarna iets voorzichtiger.

Meestal dacht ik: 'ach, dat is toevallig'. Maar soms kreeg ik ook de kriebels. Ik begon te twijfelen aan mijn verstand. Was het niet zo dat schizofrene mensen aan alles wat er in hun omgeving gebeurde een betekenis gaven? Die dachten toch dat alles met hen te maken had en zelfs films of radio-uitzendingen boodschappen bevatten die speciaal aan hen waren gericht? Waren dit boodschappen van mijn eigen onderbewustzijn, of ben ik nu zelf psychotisch aan het worden? Dat zou best kunnen. Volgens de testjes die je op het internet kunt doen heb ik alle kenmerken. Het grote verschil is dat ik niet denk dat er een complot is en dat de boodschappen op mijn pad zijn gelegd. Ik denk dat ik ze er zelf leg (nog gekker).

Als ik me intensief met iets bezighoud, lijkt het ineens overal op te duiken. Alsof de wereld zich aanpast aan mijn denken. Kan dat? Als je verwacht dat iets gebeurt, gebeurt het dan ook? Als je bang bent dat iets kapot gaat en vervolgens gaat het kapot, heeft dat met elkaar te maken? Waarom kloppen mensen af als ze een 'verkeerde' gedachte hebben? Zijn ze echt bang dat hun gedachten werkelijkheid worden? Hebben we allemaal last hebben van waanideeën of zit er een kern van waarheid in die oude gewoonte?

Het samenvallen van een gedachte met een gebeurtenis die ermee te maken heeft. De psycholoog Carl Gustav Jung noemde deze vreemde voorvallen synchroniciteiten. Je hebt synchroniciteiten in allerlei varianten. Mijn oom vertelde me dat toen hij en mijn tante overwogen om samen te gaan wonen, ze steeds dezelfde nummers zagen. "Om de haverklap zagen we op nummerborden van auto's nummers die hetzelfde waren, bijv. 22-bb-22. Als we naar de klok keken was het altijd 12:12 of 16:16 en meer van dat soort tijden. Het gebeurde zo vaak dat je er bijna een betekenis in begon te veronderstellen." Het samenwonen bleek in ieder geval een goed idee, want inmiddels zijn ze al vele jaren gelukkig samen.Een poosje geleden, toen ik een paar dagen in het klooster was, ontmoette ik een aantal interessante mensen. Net als ik waren ze bezig aan een geestelijke zoektocht. Een van hen, een bekend politicus, probeerde in het klooster uit te vissen hoe hij als bijbelfundamentalist om moest gaan met echtscheidingen en mensen met een ander geloof. Hij raakte in gesprek met drie mensen. Met mij – gehuwd met een islamitische – en met een koppel dat gelukkig samenleefde nadat ze beiden jarenlang in een slecht huwelijk gevangen hadden gezeten. Toeval? De politicus zag het als een teken van God dat hij zich toleranter op moest stellen.

Ik ben agnosticus. Ik weet niet en kan niet weten. Ik geloof niet in een opperwezen dat alles regisseert, net zo min als ik geloof in Einsteins 'toto-tijd'. Zelfs al zou God hier voor mijn neus verschijnen, dan zou dat net goed een synchroniciteit kunnen zijn, gesponnen in de wollige golven van mijn eigen brein.
Mijn psychose bestaat uit het zien van synchroniciteiten (en ze nog serieus te nemen ook). Hoe meer ik ermee bezig ben, des te meer ik er zie. Ze zijn overal. Soms heb ik het gevoel alsof de wereld maar een droom is, waarin ik zelf de schepper ben van de dingen die me overkomen. 

Zijn onze gedachten de oorzaak van alles om ons heen? Hoe kan een synchronistisch verschijnsel wetenschappelijk worden vastgesteld? Is het proces van vaststellen niet ook een synchronistisch verschijnsel en daarom ook subjectief? Krijg je niet gewoon te zien, wat je onderbewust verwacht, waar je op hoopt, of waar je bang voor bent?Een van de spelers in mijn voetbalteam is huisarts. Een van zijn patiënten maakte zich de grootste zorgen over zijn gezondheid. Hij was ervan overtuigd dat hij zaadbalkanker had. Onze rechtsback stuurde hem door naar de specialist, waar de man zich liet onderzoeken. Er werden geen afwijkingen aangetroffen. Maar de man bleef zich zorgen maken en bezocht een aantal andere specialisten voor een second en third opinion. De onderzoeken wezen hetzelfde uit: geen kanker.
Maar nog was de man niet tevreden. Uiteindelijk kwam hij uit bij het ziekenhuis in Maastricht waar hij een groot onderzoek onderging. En weer hetzelfde resultaat: geen spoor van zaadbalkanker te bekennen. Drie jaar later kreeg de huisarts een bericht. Dan man was overleden, aan zaadbalkanker. 

In de kwantummechanica zorgt de meting of waarneming ervoor dat de waarschijnlijkheidsgolf krimpt en een deeltje vaste eigenschappen krijgt. Bij synchroniciteit heeft het (onbewuste) bedenken van een situatie iets te maken met het tot stand komen van die situatie. Kan men het denken vergelijken met waarnemen? Is het pure denken dan ook een scheppingsdaad?Hoe ver gaat onze scheppingskunst? Scheppen we materie, of scheppen we alleen maar de beelden ervan in ons brein? Als iets nu hier is, kan het toch niet ineens ergens anders zijn? Hoe kan een deeltje ineens materialiseren? Hoe kan de persoon waaraan je denkt, ineens voor je neus staan? Hoe kan de klok ineens op 12:12 uur staan? Hoe kan iemand ineens kanker krijgen?

Iets moet toch een oorzaak hebben, of niet? Je doet iets en dat leidt tot iets anders en dat heeft weer iets anders tot gevolg. Je duwt ergens tegen en het valt om. Bij een synchroniciteit is het denken de oorzaak: je bent bang dat iets omvalt en valt het om. Je krijgt een ziekte van een ingebeelde ziektekiem of geneest van een ingebeeld medicijn. 

Toeval? De filosofische en religieuze stroming van het Taoïsme, die 2300 jaar geleden in China ontstond, gaat een andere kant op. Een Taoïst zal nooit zeggen: wat toevallig. Daar wordt telkens de vraag gesteld: wat betekent het dat dit nu op mijn pad komt? Voor de Taoïst is de synchroniciteit een even logische gebeurtenis als voor ons een gebeurtenis met een fysieke oorzaak.

"Wij zijn gelukkig wanneer er voor alles in ons, iets buiten ons is, dat daarmee overeenkomt", zei de Ierse dichter William Butler Yeats. Is dat de reden dat de wereld om ons heen zo lijkt op die tussen onze oren? Is toeval slechts een naam voor een geestelijke wet die niet wordt herkend? Hebben synchroniciteiten dezelfde functie als een psychose: het voorhouden van de spiegel van onze ziel?
Zitten we toch in een Newtoniaanse werkelijkheid, maar schuilt de oorzaak van de aard der dingen niet in de beweging die een voorwerp had, maar in de verstrengeling met onze geest?Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom niet iedere uitkomst van ieder experiment een synchroniciteit zou zijn. Waarom niet ieder deeltje opduikt waar wij het het meest waarschijnlijk achten. Waarom niet ieder balletje op de roulettetafel onderhevig is aan de verlangens van de psyche, zij het goed of slecht. Waarom niet iedere slag van een tafeltennisser het gevolg is van zijn onbewuste wil om te winnen of te verliezen. Waarom niet iedere dag dat we verouderen (deels) veroorzaakt wordt door onze verwachtingen. Waarom niet ieder toeval het gevolg is van een ondoorzichtig geestelijk spel.
Ik begin serieus te overwegen dat alles wat we doen en innemen placebo is. Het is allemaal net alsof. Alles wat er om ons heen gebeurt is geregisseerd. Niet door God, maar in onze eigen hoofden.
Danyel: Ik zou zeggen: Deze lijn volhouden en tot in extremo uitdiepen... ;-) Oftewel: nog veeuuulll meer aannamen en veronderstellingen fileren. Bijvoorbeeld het idee dat er een 'in je hoofd' en 'buiten je hoofd' zou zijn. Of het idee dat de mensheid bestaat uit afzonderlijke individuen. Of het idee dat jij het bent die denkt. Want ze zeggen wel eens: je brein denkt niet maar je brein is als je ogen: zoals de ogen het licht waarnemen, zo neemt het brein het denken waar. Maar wie denkt?

Sommigen zeggen: er is alleen de denkwereld, en die wereld denkt zich de mens...
Op 19-01-2014 10:14:23 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Ik denk dus ik besta.
It's all a figment of imagination!
Op 19-01-2014 10:46:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
psixty4:
Ik denk dus ik besta.

Dat denk jij maar!Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 19-01-2014 10:53:22 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Mooi blog weer Experimentator.
Smullen voor degenen die van vraagtekens houden. Top.

You don't know what you've got until it's gone...
Op 19-01-2014 11:11:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
G: Heb je het boek 'synchronicity' van Joseph Jaworski al eens gelezen?
Dat van hem is toegespitst op (nieuw) leiderschap maar zitten veel raakvlakken in met jouw denkspoor.

Succes met je 'reis' !
(bericht gewijzigd op 19/1/2014 11:19)
Op 19-01-2014 11:18:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: Mooi verhaal.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 19-01-2014 11:38:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio: Je ziet - vooral - waar je aandacht op gefocust is.
En je mist zoveel, zo onnoemelijk veel waar je geen aandacht voor hebt.

Next...
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 19-01-2014 11:48:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael: Mooi blog, het boek is ook zeer de moeite waard.
the more things change, the more they stay the same
Op 19-01-2014 11:53:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael:
Gio:
Je ziet - vooral - waar je aandacht op gefocust is.
En je mist zoveel, zo onnoemelijk veel waar je geen aandacht voor hebt.

Next...

Dat is zeker waar, je realiteit bekijk je door je eigen "filter". Dat geld voor iedereen. Maar dit is slechts een kant van het verhaal, hoe ruimer je filter hoe meer je ziet....
the more things change, the more they stay the same
Op 19-01-2014 11:58:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio:
michael:
Gio:
Je ziet - vooral - waar je aandacht op gefocust is.
En je mist zoveel, zo onnoemelijk veel waar je geen aandacht voor hebt.

Next...

Dat is zeker waar, je realiteit bekijk je door je eigen "filter". Dat geld voor iedereen. Maar dit is slechts een kant van het verhaal, hoe ruimer je filter hoe meer je ziet....

Inderdaad. Het klok-voorbeeld in de tekst bijvoorbeeld. Dat heeft alleen relevantie voor iemand die kan klok-kijken. Maar worden de tijden daar anders van?
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 19-01-2014 12:26:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Veteo:
Mooi blog weer Experimentator.
Smullen voor degenen die van vraagtekens houden. Top.


We want more!
Mooie reactie van Danyel ook.
Is it electrickery?
Op 19-01-2014 12:58:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael:
Gio:
michael:
Gio:
Je ziet - vooral - waar je aandacht op gefocust is.
En je mist zoveel, zo onnoemelijk veel waar je geen aandacht voor hebt.

Next...

Dat is zeker waar, je realiteit bekijk je door je eigen "filter". Dat geld voor iedereen. Maar dit is slechts een kant van het verhaal, hoe ruimer je filter hoe meer je ziet....

Inderdaad. Het klok-voorbeeld in de tekst bijvoorbeeld. Dat heeft alleen relevantie voor iemand die kan klok-kijken. Maar worden de tijden daar anders van?

Dat hangt een beetje af van het verschil in snelheid tussen de klok, en degene die de tijd "ervaart", volgens Einstein.
the more things change, the more they stay the same
Op 19-01-2014 12:59:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Goeie illustraties.

Ik vind het wel makkelijk en handig om te doen alsof alles wat bestaat er ook gewoon is.
Dan loopt niet zo hard met je gezicht tegen een muur.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 19-01-2014 13:02:00 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
experimentator:
G:
Heb je het boek 'synchronicity' van Joseph Jaworski al eens gelezen?
Dat van hem is toegespitst op (nieuw) leiderschap maar zitten veel raakvlakken in met jouw denkspoor.

Succes met je 'reis' !


Thx. Een reis met vele horden, die ik telkens opnieuw tegenkom. Sommige fysiek, sommige geestelijk. Als ik niet mijn hele leven wil blijven springen, moet ik misschien ik eens een ander pad zoeken.
Waarheden zijn illusies, waarvan men vergeten is dat ze illusies zijn.
Op 19-01-2014 16:15:02 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Interessant. Vooral met de digitale wereld heb ik vaak het idee dat ik zaken kan lezen en beinvloeden, simpel door het in mijn gedachten te hebben. In de echte wereld lukt dat nog iets minder.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 19-01-2014 16:39:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A3aan v.d.B.:
Goed, interessant, mij boeiend, blog!
Denkt, aleer gij doende zijt, en doende, denkt dan nog. (Guido Gezelle)
Op 19-01-2014 16:42:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Mijn ervaring is dat als je iets wil bemachtigen - mooi woord -, bereiken of bedenken, en je spant je daarvoor in zonder te forceren, dan kun je het het beste ook een tijd loslaten. Niet opgeven maar loslaten. Het laten betijen, het een kans geven.
Na korte of langere tijd wordt het je via de meest wonderlijke wegen aangereikt. Je hoeft alleen nog maar te accepteren.
Je moet wel alert zijn en vooral niet wegdeinzen want kansen komen kortstondig en eenmalig.

Jaja, ik weet het, uiterst vaag allemaal. Het gegeven dat ik het vaak heb ervaren zegt nog niks.
En de reactie 'als ik iets niet bereik ligt het aan een gebrek aan geloof in deze BS?' ligt voor de hand.
Je zou eens kritisch kunnen kijken waarom je niet bereikte wat je wilde?
De onvolprezen Don Juan Matus noemde het; 'Onwrikbaar voornemen' Anderen spreken van een 'vast geloof' en weer anderen over een 'open mind'.

Contra zijn; nihilisme, fatalisme en gemakzucht.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 19-01-2014 17:08:40 | Kudos: 8 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Veteo:
Mijn ervaring is dat als je iets wil bemachtigen - mooi woord -, bereiken of bedenken, en je spant je daarvoor in zonder te forceren, dan kun je het het beste ook een tijd loslaten. Niet opgeven maar loslaten. Het laten betijen, het een kans geven.
Na korte of langere tijd wordt het je via de meest wonderlijke wegen aangereikt. . . . . . .

Beetje zoals het schrijven van een blog, soms lukt het niet, en als je er dan een poosje later nog eens naar kijkt, dan in éne dan staat het er.
It's all a figment of imagination!
Op 19-01-2014 17:17:40 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
psixty4:

Beetje zoals het schrijven van een blog, soms lukt het niet, en als je er dan een poosje later nog eens naar kijkt, dan in éne dan staat het er.

Yes, helemaal waar.
Soms is een enkel duwtje genoeg om los te gaan.
Een pro-actieve houding gecombineerd met het 'grijpen van het moment'.

Tjee, wat klinkt dat hè.
(Moet je weten dat ik al maanden een blog op stapel heb staan, en ik blijf uitvluchten verzinnen...)
You don't know what you've got until it's gone...
Op 19-01-2014 17:30:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Lees Vadim Zeland anders eens: http://www.amazon.com/Vadim-Zeland/e/B0034NNQ1K

Bottom line:
Je roept veel, zo niet alles zelf over je af. Door de energie die je uitstraalt. Maak je je druk over iets, dan voed je dat (slechte) systeem eveneens. En dat maakt dat systeem alleen maar sterker. Gewoon niet doen. Steek je energie in de goede dingen; wat? Dat is aan jou zelf.

Goed blog !!
(bericht gewijzigd op 20/1/2014 14:30)
Op 20-01-2014 14:22:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Ons collectief bewustzijn neemt snel toe, mede door onze snelle manier van communicatie en informatie voorziening. Computers, internet en smart phones dragen daar sterk aan bij.
Op 20-01-2014 15:55:15 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
michael:
Veteo:
Mijn ervaring is dat als je iets wil bemachtigen - mooi woord -, bereiken of bedenken, en je spant je daarvoor in zonder te forceren, dan kun je het het beste ook een tijd loslaten. Niet opgeven maar loslaten. Het laten betijen, het een kans geven.
Na korte of langere tijd wordt het je via de meest wonderlijke wegen aangereikt. Je hoeft alleen nog maar te accepteren.
Je moet wel alert zijn en vooral niet wegdeinzen want kansen komen kortstondig en eenmalig.

Jaja, ik weet het, uiterst vaag allemaal. Het gegeven dat ik het vaak heb ervaren zegt nog niks.
En de reactie 'als ik iets niet bereik ligt het aan een gebrek aan geloof in deze BS?' ligt voor de hand.
Je zou eens kritisch kunnen kijken waarom je niet bereikte wat je wilde?
De onvolprezen Don Juan Matus noemde het; 'Onwrikbaar voornemen' Anderen spreken van een 'vast geloof' en weer anderen over een 'open mind'.

Contra zijn; nihilisme, fatalisme en gemakzucht.

Nice words!
the more things change, the more they stay the same
Op 20-01-2014 16:01:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
michael:
Veteo:
Mijn ervaring is dat als je iets wil bemachtigen - mooi woord -, bereiken of bedenken, en je spant je daarvoor in zonder te forceren, dan kun je het het beste ook een tijd loslaten. Niet opgeven maar loslaten. Het laten betijen, het een kans geven.
Na korte of langere tijd wordt het je via de meest wonderlijke wegen aangereikt. Je hoeft alleen nog maar te accepteren.
Je moet wel alert zijn en vooral niet wegdeinzen want kansen komen kortstondig en eenmalig.

Jaja, ik weet het, uiterst vaag allemaal. Het gegeven dat ik het vaak heb ervaren zegt nog niks.
En de reactie 'als ik iets niet bereik ligt het aan een gebrek aan geloof in deze BS?' ligt voor de hand.
Je zou eens kritisch kunnen kijken waarom je niet bereikte wat je wilde?
De onvolprezen Don Juan Matus noemde het; 'Onwrikbaar voornemen' Anderen spreken van een 'vast geloof' en weer anderen over een 'open mind'.

Contra zijn; nihilisme, fatalisme en gemakzucht.

Nice words!

Doorzettingsvermogen.
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 20-01-2014 16:07:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gordon Freeman: Waarom zou je gaan dobbelen in je eigen casino?
Quis custodiet ipsos custodes?
Op 20-01-2014 17:58:14 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Gordon Freeman:
Waarom zou je gaan dobbelen in je eigen casino?

You don't know what you've got until it's gone...
Op 20-01-2014 20:45:43 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: 'Bestaat er iets wat we kunnen bedenken, dat omwille van het zuivere feit dat we het kunnen bedenken, aantoonbaar buiten onze gedachten bestaat?...'
Die eerste 7 woorden van die zin kloppen toch niet. Als er iets reeds bestaat, hoef je het niet te bedenken.
De zin zou dus moeten zijn: 'Kunnen we iets bedenken, dat'....etc.
Op 22-01-2014 10:27:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Tenzij het erom gaat, dat je iets bedenkt waarvan je niet weet dat het reeds bestaat, waarna je er achter komt dat het inderdaad bestaat.
Maar geldt dat niet voor een hele hoop dingen..?
Op 22-01-2014 10:29:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
BeyondPerceptio:
Tenzij het erom gaat, dat je iets bedenkt waarvan je niet weet dat het reeds bestaat, waarna je er achter komt dat het inderdaad bestaat.
Maar geldt dat niet voor een hele hoop dingen..?

Zo beginnen toch alle theorieën?
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 22-01-2014 10:30:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
denker: Loslaten is de beste wijze om iets later in een betere situatie en voordeligere omstandigheden je eigen te kunnen maken.

Wat Veteo schrijft gaat bijna altijd weer op in het leven.
Op 22-01-2014 12:40:41 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Ik had vandaag weer een mooie.

Ik was tijdens een wandeling aan het denken over van alles, zowel passief als actief. Op een gegeven moment dacht ik aan vloerisolatie.
Toegegeven, dat doe ik wel vaker, al kan ik me de laatste keer niet concreet heugen.

Reden dat ik er wel eens aan denk, is omdat het voor de huiskamer echt nodig is, maar momenteel financieel niet slim en bovendien zijn er wat omstandigheden die de keuze bemoeilijken. Zo moet ter zijner tijd de fundering nog aangepakt worden (waarmee de houten vloer dan waarschijnlijk verdwijnt) en hebben we regelmatig last van ratten, die de isolatie kunnen kapotmaken.

Ik bedacht me dat ik eigenlijk wel helder had welk type isolatie ik zou kiezen, als ik het zou doen, een systeem genaamd Tonzon.
Prima...gedachte afgerond..en hup, mijn hersens gingen weer naar een nieuw onderwerp.

Die middag kwam onverwacht mijn moeder op de koffie.
Ze vroeg of ik mijn broer nog had gesproken, want ze waren samen op een beurs geweest waar een stand voor vloerisolatie was en bij het zien ervan had mijn broer aangegeven, dat dat echt iets voor mijn situatie was.
Je snapt 't al, het ging om Tonzon.

Nou weet mijn broer ook van het rattenprobleem, dus had gevraagd of dit systeem hier gevoelig voor was...

...mooi moment voor mij om in te breken in het gesprek... :
Ik had namelijk al maanden geen rat meer gehoord en sinds de buurman van enkele huizen verderop zijn riool had opgegraven en gerepareerd, leek het wellicht gedaan met de ratten.

Ik had het amper uitgesproken en -nee ik geloof daar niet in, maar gebruik het wel als stijlmiddel- het afgeklopt onder tafel....
...en we hoorden een rat over de restanten van de huidige steenwolisolatie rondlopen.

Nou rest alleen nog de vraag... wat moet ik met deze synchroniciteit?
ALLES IS WAAR
Op 22-01-2014 19:54:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
ThoTh:
. . .

Nou rest alleen nog de vraag... wat moet ik met deze synchroniciteit?

In Hamelen woont iemand die jouw probleem op kan lossen.
It's all a figment of imagination!
Op 22-01-2014 20:27:50 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Waarom zou je er iets achter zoeken?
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 22-01-2014 20:39:38 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
experimentator:
ThoTh:
Ik had vandaag weer een mooie.....
Nou rest alleen nog de vraag... wat moet ik met deze synchroniciteit?


Volgens de boeddhisten besta je als individu eigenlijk niet. In het boeddhisme wordt de illusie van het ego Anatta of Anatman genoemd. Ik heb soms het idee dat de werkelijkheid - onze buitenwereld - het gevolg is van collectieve gedachten.
Het is vergelijkbaar met de situatie die ontstaat als we een camera aansluiten op een beeldscherm, maar de camera ook richten op het beeldscherm. Het beeldscherm laat zien wat de camera registreert en de camera laat zien wat op het beeldscherm verschijnt.

Dan zijn er gedachten geweest die zich bezighielden met jouw vloer en met het rattenprobleem, waardoor jij je opnieuw bewust werd van het probleem met je vloer en de ratten. Het was dus geen toeval dat je aan de vloerisolatie begon te denken, net zo min als het toeval was dat de rat opdook.
Je hoeft niets te doen met deze synchroniciteit, net zo min als met het weer of de zwaartekracht. Het is - mogelijk - gewoon de manier waarop de werkelijkheid in elkaar zit.
Waarheden zijn illusies, waarvan men vergeten is dat ze illusies zijn.
Op 22-01-2014 21:44:41 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
experimentator:

Je hoeft niets te doen met deze synchroniciteit, net zo min als met het weer of de zwaartekracht. Het is - mogelijk - gewoon de manier waarop de werkelijkheid in elkaar zit.


Cool!
Ik ben goed in niets doen
ALLES IS WAAR
Op 22-01-2014 22:15:34 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
hugo:
Waarom zou je er iets achter zoeken?

Waarom niet?
ALLES IS WAAR
Op 22-01-2014 22:40:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Zoeken doe je om iets te vinden.
Wat wil je vinden?
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 23-01-2014 0:17:39 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
hugo:
Zoeken doe je om iets te vinden.
Wat wil je vinden?

Dat is een mooie, die verdient een tegeltjeIt's all a figment of imagination!
Op 23-01-2014 1:11:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
psixty4:
hugo:
Zoeken doe je om iets te vinden.
Wat wil je vinden?

Dat is een mooie, die verdient een tegeltje
Uit context vind ik hem toch niet zo heel erg sterk, misschien kun je de hele discussie van hierboven erbij zetten?
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 23-01-2014 9:09:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
stoerecurry:
psixty4:
hugo:
Zoeken doe je om iets te vinden.
Wat wil je vinden?

Dat is een mooie, die verdient een tegeltje

- tegeltje -


Uit context vind ik hem toch niet zo heel erg sterk, misschien kun je de hele discussie van hierboven erbij zetten?

Zulke grote tegels bestaan niet.
It's all a figment of imagination!
Op 23-01-2014 9:30:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: OF een tegelmuurtje?
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 23-01-2014 9:34:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
hugo:
Zoeken doe je om iets te vinden.
Wat wil je vinden?

Ik zoek er niet per se iets achter, maar wordt verrast door de gebeurtenissen en sta open voor het feit dat er iets achter zit en de gedachte intrigeert me.
ALLES IS WAAR
Op 23-01-2014 21:13:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Kan j geen rattenvellen gebruiken om de vloer te isoleren? Lost twee problemen tegelijk op.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 24-01-2014 0:07:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A3aan v.d.B.:
psixty4:
stoerecurry:
psixty4:
hugo:
Zoeken doe je om iets te vinden.
Wat wil je vinden?

Dat is een mooie, die verdient een tegeltje

- tegeltje -


Uit context vind ik hem toch niet zo heel erg sterk, misschien kun je de hele discussie van hierboven erbij zetten?

Zulke grote tegels bestaan niet.


Vraag het IBM, die zetten desnoods alle GW discussies op een vierkante millimeter papier!

'T is wel verdomd lastig lezen, zonder goede microscoop!
Denkt, aleer gij doende zijt, en doende, denkt dan nog. (Guido Gezelle)
Op 24-01-2014 0:09:06 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-:
denker:
Loslaten is de beste wijze om iets later in een betere situatie en voordeligere omstandigheden je eigen te kunnen maken.

Wat Veteo schrijft gaat bijna altijd weer op in het leven.

zowel dat van veteo als dit is een mooie omschrijving.
Op 25-01-2014 12:58:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-: en het is een interessant blog, goed geschreven ook. prettig en onderhoudend. ik kan het goed volgen.
Op 25-01-2014 13:54:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden