De Israelische inzending voor het Eurovision songfestival 2007 zorgde voor nogal wat commotie. De band 'Teapacks' brachten hun 'Push the button' ten gehore en dat viel niet bij iedereen in de smaak.

De tekst van het liedje verwijst duidelijk naar de Iraanse president Ahmedinejad en zijn wensdroom om Israël, met een druk op de knop, van de kaart te vegen. Dat de omringende Islamitische landen Israël het liefst zien verdwijnen is niets nieuws. Wat voor veel mensen wél nieuw is dat de koran het Israëlische volk wel degelijk hun plek onder de zon gunt. Sterker nog: het is van Islamitisch belang dat Israël bestaat om de laatste belofte gestand te doen houden...


Khaleel Mohammed is professor aan de Staatsuniversiteit van San Diego. Hij is in Guyana geboren en studeerde klassieke islamitische theologie aan de Imam Muhammad Ibn Saud Islamitische universiteit te Riyad (Saoedi Arabië). Hij promoveerde tot doctor islamitisch recht aan de McGill universiteit van Montreal.

Ondanks deze kwalificaties wordt professor Mohammed een "buitenbeentje van de moskee" genoemd, omdat hij stelt dat het heilige land aan de Joden is gegeven. En dat baseert hij op de Koran zelf die zegt;

"O, mijn volk! Ga het heilige land in dat Allah voor u bestemd heeft. Vlucht niet weg (of: keert het niet de rug toe), want u zult zeker als verliezers terugkeren", zegt de profeet Moussa (Mozes) in Soera 5,21 tegen zijn volk, de kinderen van Israël. Het woord "bestemd" is een vertaling van het Arabische katab, een sterke gebiedend woord, dat dwang, orders en de bestemming van het lot impliceert. "Als Allah het heilige land aan de Joden "katab" (dus: volgens bevel geeft), dan is het van hen, tenzij het elders ontkracht wordt. En dit wordt nergens in de Koran ontkracht", zegt professor Mohammed.

Dus erkent de Koran dat het land Israël voor de Joden is! Dat het hier echt over de Joden gaat, blijkt, als wij dit vers in de context laten zien: "O, u mensen van het Boek (Het Boek is de Bijbel. Het gaat dus over de Joden.). Onze boodschapper is naar u toe gekomen na een onderbreking in de reeks van boodschappers die u duidelijkheid brengen, opdat u niet zult zeggen: "Er is geen brenger van een blijde tijding en geen waarschuwer naar ons toe gekomen." Waarlijk er is een brenger van een blijde boodschap en een waarschuwer naar u toe gekomen. Allah heeft macht over alle dingen. En toen Mozes tot zijn volk zei: "O, mijn volk, herinner u Allahs gunst voor u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven."

Hieronder nog drie citaten uit de Koran:

2:47. O kinderen Israëls! Gedenkt Mijn gunsten, die Ik u bewees, dat Ik u boven de volkeren verhief. (Dit wordt herhaald in Soera 2:122.)

2:40. O kinderen Israëls! Gedenkt Mijn gunsten, welke Ik u bewees en weest getrouw aan Mijn verbond. Ik zal Mijn verbond met u houden en Mij alleen zult gij vrezen.

17:104. En Wij (dat is Allah) zeiden na hem tot de kinderen van Israël: "Blijft gij in het land en wanneer de laatste belofte komt zullen Wij u allen tezamen brengen."

Een joodse meneerDit laatste vers bewijst, dat de Koran leert, dat het de wil van Allah was, dat de Joden na uit hun land verdreven te zijn, er voor het einde der tijden weer zouden terugkeren.

Vreemde paradox.

Als we de teksten dus letterlijk zouden nemen dan zou het Israëlische volk juist verenigd worden in het beloofde land van melk en honing. Wegvagen van het volkje zou namelijk inhouden dat het einde der tijden niet kan komen en daarmee dus ook niet de verlossing voor de Moslims. Snapt u er nog wat van? Wij niet.

“The world is full of terror, if someone makes an error, he’s gonna blow us up to kingdom come.” Meer horen? Luister dan naar de afgekeurde inzending van Israël:

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden