In 1912 deed Wilfrid Voynich, een Amerikaanse handelaar in zeldzame boeken, de vondst van zijn leven in de bibliotheek van een Joodse universiteit dichtbij Rome: Voynich Manuscript 1een manuscript van zowat 230 pagina's, dat in een ongebruikelijk script werd geschreven en dat rijkelijk met bizarre beelden van planten, hemelse taferelen en badende vrouwen wordt geïllustreerd. Voynich erkende onmiddellijk het belang van zijn nieuwe aanwinst.

Hoewel het manuscript op een handboek van een middeleeuwse alchemist of een herbalist leek, scheen het manuscript volledig in code te zijn geschreven. Uit de illustraties werd afgeleid dat het boek tussen 1470 en 1500 gemaakt werd. Een brief uit de 17de eeuw die het manuscript begeleidde gaf aan dat het manuscript gekocht was door Rudolph II, een Heilige Romeinse Keizer, in 1586.

Tot op heden heeft niemand het Voynich manuscript kunnen ontcijferen. De aard en de oorsprong van het manuscript blijven een mysterie.

De mislukking om de code van het manuscript te breken deed vermoeden dat er misschien wel helemaal geen code aan te pas kwam. Het Voynich manuscript draagt misschien wel geen enkele boodschap zodat we het moeten beschouwen als een hoax. Deze hypothese hebben critici dan weer weerlegd. Volgens hen is het Voynich manuscript te complex om onzin is te zijn. Hoe kon een middeleeuwse hoaxer de 230 pagina's van het manuscript met zoveel subtiele regelmatigheid in de structuur en woorden produceren?

Onlangs is ontdekt dat de opmerkelijke eigenschappen van het manuscript kunnen worden gereproduceerd door gebruik te maken van een eenvoudig codeerhulpmiddel dat in de 16de eeuw beschikbaar was. De tekst die door deze techniek wordt geproduceerd lijkt heel erg op de tekst in het Voynich manuscript, maar het is slechts brabbeltaal, zonder verborgen bericht. Deze bevinding bewijst niet dat het manuscript een hoax is, maar het ondersteunt de langst aanvaarde theorie dat een Engelse avonturier (Edward Kelley) het manuscript zou verzonnen hebben om Rudolph II te bedriegen. De keizer betaalde naar verluidt een som van 600 dukaten - equivalent aan ongeveer € 17.500 vandaag - voor het manuscript.

De eerste ontcijfering van het Voynich manuscript kwam in 1921. William R. Newbold, professor filosofie bij de Universiteit van Pennsylvania,Voynich Manuscript 2 beweerde dat elk karakter in het manuscript uiterst kleine pennentrekken bevatte die slechts door uitvergroting zouden kunnen worden gezien. Deze pennentrekken zouden een soort oud-Griekse stenografie vormen. Newbold verklaarde dat het Voynich manuscript door de 13de eeuwse filosoof en wetenschapper Roger Bacon was geschreven. Het zou ontdekkingen zoals de uitvinding van de microscoop beschrijven. Binnen een termijn van een decennium debunkerden critici de bevindingen van Newbold door aan te tonen dat de zogenaamde microscopische eigenschappen van de pennentrekken eigenlijk niets meer dan natuurlijke barsten in de inkt waren.

Newbold's poging om het manuscript te ontcijferen was het startsein voor een hele serie mislukkingen. De amateuristische codebrekers Joseph M. Feely en Leonell C. Strong gebruikten in de jaren 40 van vorige eeuw een substitutie-methode om Romeinse letters toe te wijzen aan de karakters in het Voynich manuscript, maar de vertaling hield weinig steek. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kraakten Amerikaanse militaire cryptografen niet alleen de code van het Japanse Imperium, maar hielden zich in hun vrije tijd ook bezig met het ontcijferen van verschillende antieke teksten. Ze ontcijferden ze allemaal, behalve het Voynich manuscript.

In 1978 beweerde amateur-filoloog John Stojko dat de tekst in Oekraïens (met de klinkers verwijderd) werd geschreven, maar zijn vertaling - die zinnen zoals "Leegheid is dat waar het oog van baby God's voor vecht" - kwam niet overeen met de illustraties van het manuscript, noch met de Oekraïense geschiedenis. In 1987 beweerde de arts Leo Levitov dat het manuscript door de Katharen, een ketterse sekte die in het middeleeuwse Frankrijk bloeide, was vervaardigd en in een pidgintaal geschreven werd die uit woorden van diverse talen wordt samengesteld. De vertaling van Levitov kwam nergens overeen met de goed gedocumenteerde theologie van de Katharen.

Als het Voynich manuscript geen code bevat, kan het dan niet een niet geïdentificeerde taal zijn? Hoewel wij de tekst niet kunnen ontcijferen, weten wij wel dat het een buitengewone hoeveelheid regelmatigheid vertoont. Zo komen bijvoorbeeld woorden vaak twee of meer keren in een regel voor. Een voorbeeld van folio 78R van het manuscript leest (omgezet door middel van vertaling naar Romeinse letters): "qokedy qokedy dal qokedy qokedy". Deze graad van herhaling wordt niet teruggevonden in enige bekende taal. Daartegenover staat dat het manuscript zeer weinig uitdrukkingen bevat waar twee of drie verschillende woorden regelmatig samen voorkomen. Deze kenmerken maken het onwaarschijnlijk dat het Voynich manuscript een menselijke taal is. Het is eenvoudigweg te verschillend van alle andere talen.

Een andere mogelijkheid is dat het manuscript een hoax is die voor financieel gewin werd bedacht, of een hersenspinsel van één of andere nuts geworden alchemist. Voynich Manuscript 3De taalkundige ingewikkeldheid van het manuscript lijkt tegen deze theorie te debatteren. Naast de herhaling van woorden is er veel regelmatigheid in de interne structuur van de woorden. De gemeenschappelijke lettergreep "qo" bijvoorbeeld, komt slechts bij het begin van woorden voor. De lettergreep "chek" kan bij het begin van een woord verschijnen, maar als het in het zelfde woord "qo" voorkomt, dan komt "qo" altijd vóór "chek".

Een eenvoudige "gebruik en mix"-hoax, die de lettergrepen bij willekeur combineert, kan geen tekst met zo veel regelmatigheid produceren. Het Voynich manuscript is ook veel complexer dan om het even wat gevonden in pathologische toespraken die door hersenschade of psychologische wanorde worden veroorzaakt. Zelfs als een gekke alchemist een grammatica voor een uitgevonden taal samenstelt, en dan na jaren schrijvende een manuscript construeert dat deze grammatica aanwendt, dan zou de resulterende tekst niet de diverse statistische eigenschappen van het Voynich manuscript delen. In bijna alle menselijke talen is bijvoorbeeld het gebruik van woordlengten breder en asymmetrischer, met het meer voorkomen van vrij lange woorden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de binomiale toepassing in het Voynich manuscript een weloverwogen deel van hoax kon geweest zijn, omdat dit statistische concept niet werd uitgevonden tot de eeuwen nadat het manuscript werd geschreven.

Deskundig redenerend samengevat lijkt het Voynich manuscript samengesteld te zijn uit een uiterst ongebruikelijke code, een vreemde onbekende taal of een verfijnde hoax te zijn. Er is geen duidelijke manier om de impasse op te lossen. Juist daarom gaan we in een tweede deel de hoax-hypothese uitdiepen.

 

Ja Horus: Een onderwerp naar mijn hart!
Fijn om te merken dat de redactie de linkjes van meelezers oppakt en uitdiept.
Dat gaat me een paar biertjes kosten...
Overigens;
"qokedy qokedy dal qokedy qokedy". Deze graad van herhaling wordt niet teruggevonden in enige bekende taal."
Wat dacht je van:
"Het is zoals het is en zoals het is, is het."?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 24-02-2008 6:37:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
jizzy:


"qokedy qokedy dal qokedy qokedy". Deze graad van herhaling wordt niet teruggevonden in enige bekende taal."


Wat dacht je van de smurfen?


Verhip, laat ik daar nou net vannacht van gedroomd hebben!
Het waren er een heleboel, ook nog een handjevol smurfinnen.
Dit script is niks meer en niks minder dan het toverboek van Gargamel...
Op 24-02-2008 18:45:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation: Maar nog steeds niet ontcijferd.
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 11-02-2011 9:36:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 11-02-2011 16:57:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
depeer: het zou mij niet verbazen als het getalreeksen zijn...
Op 11-02-2011 17:12:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
voynichmanuscri: een opstel hierover gemaakt, zie: http://voynichmanuscript2.blogspot.com/
Op 11-02-2011 21:57:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
voynichmanuscri:

een opstel hierover gemaakt, zie: http://voynichmanuscript2.blogspot.com/

xienix
United as one. Divided by zero.
Op 12-02-2011 10:10:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
3.14po:

voynichmanuscri:

een opstel hierover gemaakt, zie: http://voynichmanuscript2.blogspot.com/

xienix

Ja, de titel. Was bij ons op school goed voor een 1 voor de moeite...
Is it electrickery?
Op 12-02-2011 11:26:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arto: Zal wel wat betekenen die teksten.
Maar wat de tekeningen betreft vooral van de "gekke" dieren zo gek zijn die dieren nu ook weer niet.
Ik teken en schilder zelf ook en als je die diertekeningen ziet kun je niet anders tot de conclusie komen;
De persoon kon gewoon niet tekenen.
Vraag aan een kind of volwassene om een hond of een paard te tekenen en je krijgt zulk een resutaat.(bericht gewijzigd op 12-2-2011 16:34:23)
Op 12-02-2011 16:33:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
degriezels:

De keizer betaalde naar verluidt een som van 600 dukaten - equivalent aan ongeveer € 17.500 vandaag - voor het manuscript.

Een handgeschreven manuscript koste in verhouding met nu gemiddeld enkele tonnen. In die tijd (mogelijk 1300 volgens de bron) had men slechts enkel toegang tot geschreven documenten (in vergelijking tot de huidige online verbreiding) en die waren schaars, vooral in boekvorm. Mocht iemand interesse hebben gehad in dit document dan had degene een diepe broekzak nodig.
(bericht gewijzigd op 13-2-2011 19:50:24)
Op 13-02-2011 19:48:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mozary: Vraag me af of er een hele vroege versie van het liedje de haan is dood ïn staat.Qokodi qokoda,qoko qoko qokodi qokoda is een regel uit het refrein,staat er soms een tekening van een haan bij?
Op --0 19:18:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bobokonijn: Er zijn wel degelijk talen met vergelijkbare herhalingspatronen. In de Maleise taal bijvoorbeeld wordt het meervoud van een woord door herhaling gevormd.

Vergelijk "qokedy qokedy dal qokedy qokedy" eens met de Maleise vertaling van "kinderen voor kinderen" (anak anak untuk anak anak)...

Op --0 21:15:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
mozary:

Vraag me af of er een hele vroege versie van het liedje de haan is dood ïn staat.Qokodi qokoda,qoko qoko qokodi qokoda is een regel uit het refrein,staat er soms een tekening van een haan bij?

Lijkt me gewoon een muzikale woordspeling op 'Le Coq est mort.'
De hele tekst:

Le coq est mort
le coq est mort;
Le coq est mort
le coq est mort.
Il ne dira plus co co di
co co da

Il ne dira plus co co di
co co da

co co co co co co co co di
co co da.
Edit: sorry, begrijp je denk ik verkeerd. Staat er in het Voynich manuscript een tekst die hierop lijkt?
(bericht gewijzigd op 31-3-2011 21:25:25)
Is it electrickery?
Op --0 21:23:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

mozary:

Vraag me af of er een hele vroege versie van het liedje de haan is dood ïn staat.Qokodi qokoda,qoko qoko qokodi qokoda is een regel uit het refrein,staat er soms een tekening van een haan bij?

Lijkt me gewoon een muzikale woordspeling op 'Le Coq est mort.'
De hele tekst:

Le coq est mort
le coq est mort;
Le coq est mort
le coq est mort.
Il ne dira plus co co di
co co da

Il ne dira plus co co di
co co da

co co co co co co co co di
co co da.Leerden we vroeger in de zesde klas van de lagere school. Het werd gezongen in canon, zoals 'Father Yeshead'.
No shit, Sherlock
Op --0 21:26:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden