Het verhaal dat ik nu met u wil delen gaat uiteindelijk over een persoonlijke Odyssee. Niet dat dit mijn oorspronkelijke intentie was, maar het mondde daar wel in uit.
De proloog daartoe begon eigenlijk al zo'n twee zomers geleden, in 2009.
De zomer daar weer voor, namelijk die van 2008, was ik op zoek gegaan naar de plaats waar de werkelijke berg van God zich zou bevinden en die op een heel andere – en veel meer voor de hand liggende – plek ligt dan in het uiterste zuidwesten van de Sinaï-woestijn.
Mijn verhaal daarover in 15 delen kan men eveneens op Grenswetenschap terugvinden, dus daar zal ik nu niet over uit gaan weiden.

Het verhaal dat ik nu met u wil delen heeft dus alles in zich een soort van reisverslag te worden. Natuurlijk wel weer doorspekt met geschiedkundige gegevens maar eveneens met avonturen die in een spannend jongensboek niet zouden misstaan.

Al kan men die tevens lezen in een voornaam boek als de Bijbel. Namelijk in de 'Handelingen der Apostelen', als men daarin de handelingen van een zekere hoofdpersoon begint te beschrijven.

En dan is natuurlijk Homerus' Odyssee er ook nog.

Wat leek er logischer dan de zomer na onze reis naar de Berg van God in Jordanië – voormalig Idumea - naar de plaats toe te gaan waar vandaan de Hebreeën onder leiding van Mozes waren vertrokken? Oftewel Egypte.
Niet dat het me er dan specifiek om zou gaan sporen van Mozes te vinden; ik wou dan eerder op zoek gaan naar sporen van de religie der Egyptenaren in die dagen.
En de overeenkomsten van dat Egyptische geloof met dat der Hebreeën onder Mozes.
Want dat dit volgens mijn ondervindingen een andere overtuiging betrof als wat men heden ten dage 'Joods' zou noemen, heb ik in mijn verhaal 'reis naar de Berg van God' toch wel enigszins duidelijk hopen te maken.
Het verschil met de religie der omringende volkeren was lang niet zo groot als wat het later zou gaan worden gedurende de Babylonische ballingschap der Judeeërs en hun terugkeer naar Judea.
Om dan nog maar te zwijgen over de weer veel latere invloeden van Oost-Europese Joden die terugkeerden naar hun 'Beloofde Land'.

Alle sporen van oudere – meer heidens in hun ogen aandoende – overtuigingen had men in de loop der eeuwen gepoogd uit te wissen.
Gelukkig niet helemaal met succes.

In dit eerste deel van wat wel eens een tamelijk lange serie zou kunnen gaan worden ga ik u dus vertellen over onze reis naar Egypte.

2009

In mei van dat jaar gingen wij naar Egypte, voornemens alle bezienswaardigheden daar eens nader onder de loep te nemen.
Het eerste waar men natuurlijk aan denkt als men Egypte hoort, is aan piramides.
Het barst van de piramides in Egypte maar vooral drie genieten grote bekendheid. En dat zijn de piramides van Cheops, Chefren en Mykerinos; de eerste is de grootste en de laatste de kleinste.

Evenals die kleitabletten en sporen van bouwsels in Irak vallen die grote stenen bouwsels eigenlijk niet accuraat te dateren. De enige mogelijkheid er een datum aan te plakken bestaat uit de mogelijke inscripties die men erin kan vinden of aantekeningen die elders erover zijn gemaakt.

Datzelfde geldt overigens voor de Sfinx, die zich net als die drie piramides op het plateau van Gizeh bevindt op de westelijke oever van de Nijl.

Er bestaan inmiddels vele verhalen over deze piramides, voornamelijk omdat de huidige wetenschap nog niet echt het hoe en waarom ervan afdoende heeft weten te verklaren.
Eigenlijk is pas sinds de slechts kort durende Franse bezetting onder Napoleon (3 jaar) de wetenschap zich wat meer gaan bezighouden met deze piramides en de Egyptische beschaving in het algemeen.
De huidige mening is dat de allereerste piramide die men ooit zou gaan bouwen die van Djoser zou zijn geweest, wat verderop gelegen bij de plaats Sakkara.

Men denkt dit omdat bij deze piramide nog duidelijk is te zien dat ie in etappes is gebouwd en een knik aan de bovenzijde heeft. Men had toen de truc nog niet door, zeg maar, hoe men een volmaakte piramide zoals die van Cheops moest bouwen.
Er zijn overigens wel meer van dat soort experimenten terug te vinden bij Sakkara (en andere plaatsen).

En toen ineens was daar Cheops (dynastie), voor deze farao zou men die volmaakte piramide weten te bouwen. Zijn zoon zou z'n vader niet naar de kroon hebben willen steken uit respect en daarom bouwde Chefren voor zichzelf een iets kleinere. En de kleinzoon van Cheops, Mykerinos, bouwde zijn laatste rustplaats nog weer iets kleiner om diezelfde reden.
Een heel mooie en menselijke uitleg voor het verschil tussen deze drie piramides, ik durf echter te betwijfelen of het waar is.
Wie wat van de geschiedenis der Farao's kent, weet dat men over het algemeen niet zoveel respect had voor voorgangers, meestal probeerde de troonopvolger het juist nog groter en beter te doen dan z'n voorganger.
En waarom lukte het slechts met deze drie piramides om ze zo volmaakt te bouwen en zijn alle overige piramides slechts zwakke aftreksels van deze drie? Beroerde pogingen deze drie voorbeelden te kopiëren?

In Midden-Amerika zou veel later eigenlijk iets soortgelijks gebeuren. Zoals men weet zijn daar eveneens piramides gevonden die wel in een heel andere stijl zijn gebouwd. Men weet echter dat DE grote beschaving die hier ooit was, die der Maya's was. Dit volk verliet echter op een zeker moment de door hen gebouwde steden en lieten die leeg achter.
Later zouden andere indianenstammen, zoals die der Tolteken en Azteken, deze verlaten steden opnieuw in gebruik gaan nemen. Zij ondernamen tijdens hun verblijf daar pogingen de kunsten van hun voorgangers te evenaren maar zouden daar nooit in slagen; moderne archeologen kunnen de kunstwerken van Maya's en Azteken heel eenvoudig onderscheiden, de laatste zijn van beduidend minder goede kwaliteit.

Dit gegeven bleef maar door mijn hoofd spoken toen ik deze eerste zinnen in Egypte zelf reeds schreef- voornemens er gelijk een artikel uit te maken. Ik begon er steeds meer van overtuigd te raken dat in Egypte iets soortgelijks als in Midden-Amerika moet zijn gebeurd.

Echter, Bredero zei reeds: " 't Kan verkeren," en we moesten schijnbaar eerst nog heel wat meemaken voordat dit verhaal eindelijk mocht worden geschreven.

Maar laten we nu dan eens voor de aardigheid gaan kijken naar wat men tegenwoordig zoal officieel beweert over die drie piramides. Men zegt dus dat de piramide-periode zo'n beetje tussen 2700-2560 v. Chr. heeft plaatsgevonden en dat die van Djoser de eerste was.
De grote piramide van Cheops kwam in gebruik na 2528 v. Chr. en deze piramide bestaat uit ongeveer 2,5 miljoen stenen van elk 2 ton.
De piramide is 137 meter hoog en heeft een breedte van 227 meter.
50 jaar later werd die van Chefren gebouwd, zegt men, en deze was dus uit respect iets lager - 136 meter - en iets minder breed - 210 meter -.
Mykerinos had wel zo ontzettend veel respect voor zijn vader en opa dat hij het bij een piramide hield van 'maar' 108 meter hoog en 79 meter breed.
Oorspronkelijk waren alledrie de piramides bedekt geweest met een gladde toplaag, deze is echter verdwenen in de loop der tijd.
Hoe die is verdwenen, daarover liepen de meningen bij onze verschillende gidsen behoorlijk uiteen. Eentje beweerde dat die er gewoon door de eeuwen heen af was gesleten, door de schurende werking van zand en wind, een ander beweerde echter dat men die toplaag eraf had gehaald op zekere momenten om het materiaal voor andere doeleinden te gebruiken.
Wat overigens is voorgekomen bij alle megalieten, waar ook ter wereld.

Zelfs Stonehenge is lange tijd gebruikt als een soort van steengroeve voor materialen om huizen van te bouwen.
En vergeet vooral onze hunebedden in Drenthe niet.

In het geval van onze drie piramiden weet men het eigenlijk dus gewoon niet, dat moge duidelijk zijn.
Wat mij echter wel opviel was dat de piramide van Chefren, de middelste, wel nog een deel van zijn toplaag had weten te behouden. Helemaal bovenaan. Eigenlijk is dat best vreemd: waarom kreeg weer en wind daar geen vat op en op de rest wel? Of waarom besloten lieden die het materiaal konden gebruiken dat laatste stukje te laten zitten?
Zal wel gewoon toeval zijn.
In die piramides vond men dus stenen sarcofagen, zij het leeg. Men kon die van Cheops binnenkomen door een gat dat door grafrovers in de piramide was gehakt, waardoor men dus de conclusie meende te kunnen trekken dat wat er zich ooit in die piramide had bevonden eruit was geroofd.
Die van Chefren had twee zogeheten grafkamers waarvan er in eentje wederom een lege sarcofaag stond.
In die van Mykerinos bevond zich eveneens een lege sarcofaag die de Britten dermate mooi vonden dat zij besloten er hun museum in Londen mee op te sieren. Het schip dat de sarcofaag moest vervoeren naar Engeland zonk echter voor de Spaanse kust.

Voor de drie piramiden staat de neusloze sfinx. Wie de neus en de nepbaard van de sfinx wil zien die moet, jawel, naar Londen toe.
Lange tijd zou de sfinx vrijwel geheel begraven zijn onder zand. Als men de foto's bekijkt dan is heel goed te zien waarom dit kon gebeuren. De sfinx is uit een rotspartij gehouwen en die eeuwenlange bedekking door zand heeft ervoor gezorgd dat ie er niet nog veel slechter uitziet dan nu reeds het geval is.

De reden dat de neus en baard eraf lagen was overigens niet door Obelix tijdens het bezoek van de Galliërs aan het land van Cleopatra. En het waren evenmin de soldaten van Napoleon, wat men tevens nogal eens beweert.
Hoogstwaarschijnlijk waren het Mamelukse soldaten die zich aan de raadselachtige glimlach van de sfinx stoorden en het beeld daarom maar als schietschijf begonnen te gebruiken.

Bij de piramides bevonden zich bouwsels die men nu 'dodentempels' noemt. In de dodentempel bij de piramide van Chefren kan men zien dat deze uit stenen is opgebouwd waarvan er een aantal minstens 420 ton wegen!
In deze tempels, die volgens onze gids slechts één keer werden gebruikt, werd de dode farao afgelegd en gemummificeerd. tevens bracht men er offers en kon men er bidden.
De redelijk goed bewaard gebleven dodentempel van Chefren - naast de sfinx - vertoonde vele beelden van Chefren ter zelfverheerlijking - 23 stuks uit dioriet gemaakt - en twee sfinxen markeerden de poort naar de lijkenzaal.
Rond de drie piramides zou men later nog de restanten van enige bouwsels vinden die men heeft weten te identificeren als onder andere een arbeidersdorp en een kerkhof en graven van andere belangrijke Egyptenaren, waaronder een koningin uit de tijd van de farao's.

Dit zijn dan zo even wat wetenswaardigheden over de bouwsels op het rotsplateau van Gizeh. Informatie die meer vragen oproept dan het beantwoordt.

Maar al stonden de piramides natuurlijk wel op het programma tijdens mijn bezoek aan Egypte, zij waren niet mijn uiteindelijke doel. Wat ze overigens wel waren voor vele anderen in het reisgezelschap waarin ik op dat moment verkeerde.

Persoonlijk was ik meer geïnteresseerd in Luxor, Karnak, Thebe, het Dal der koningen en het eiland Philae te Aswan.
Daar hoopte ik sporen te vinden van hoe de religie der Egyptenaren zich in de loop der tijd ontwikkelde.
En in het bijzonder hoe de maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen waren in die periode. Want zoals in mijn 'Reis naar de Berg van God' verhaal al aan de orde kwam, was die ooit heel anders geweest dan later, toen er steeds meer sprake begon te zijn van een min of meer georganiseerde monotheïstische religie.

In het Egypte uit de tijd van de Farao's speelden Lotus en Papyrus een voorname rol.

Het Egyptische rijk was namelijk min of meer verdeeld in een Opper- Egypte, dat vanaf Caïro de Nijl stroomopwaarts zuidwaarts volgde, en een Neder-Egypte dat vanaf Caïro tot aan de monding van de Nijl in de Middellandse zee liep.

Het kaartje hierboven illustreert dan goed waarom men voor Opper-Egypte 'Papyrus' als symbool gebruikte...

en voor Neder-Egypte 'Lotus'.

Hoe beide streken dan samen een land moesten vormen ...

...kan men misschien wel het beste zien als een soort van Hieros Gamos, oftewel een Heilig Huwelijk. Al is de omschrijving Heilige Copulatie dan ook niet misplaatst.

Dat Lotus hierbij het vrouwelijke moest voorstellen en Papyrus het mannelijke, dat is iets wat ik meen niet nader uit te hoeven leggen als men de symbolen verder omhoog goed heeft bekeken.

Onze reis in 2009 begon overigens ironisch genoeg wel juist bij dat zuidelijke puntje van de Sinaï-woestijn waarvandaan men gelijk de Sinaï-berg kan ontwaren, die zich daar vlakbij bevindt. En dat is dus die bewuste berg waar zich het St. Catharina klooster bevindt en die men tegenwoordig de 'Berg van God' noemt.
Onze reis zou dus eigenlijk beginnen vlakbij die nep-Berg van God.

Op de foto is op de achtergrond de Sinaï-berg te onderscheiden. Sinaï stamt overigens van een woord af dat 'maan' betekent.

Daarvandaan vertrokken we met de bus naar Caïro en we keken onze ogen uit.

Want de Sinaï-woestijn mag dan wel een WOESTIJN zijn maar dat weerhoudt de Egyptenaren er niet van om er luxe badplaatsen uit de grond te willen stampen.

Eerst worden er dan alvast de borden neergezet die aangeven dat er één of ander resort zou zijn.
Aan de ene zijde ziet men dan de kust en soms al wat bouwsels, aan de andere zijde ziet men dit....

...woestijn!!!

Volgens de standaard uitleg vandaag de dag van het Exodus-verhaal zou Mozes hier dus volledig doorheen zijn getrokken met duizenden Hebreeën op weg naar die berg die men tegenwoordig de Berg van God noemt. Die volgens die traditie dus bij Sharm el Sheikh in de buurt ligt.
Dat is iets wat ik mij persoonlijk heel erg moeilijk voor kan stellen.
Natuurlijk hoeft het klimaat in die dagen niet hetzelfde te zijn geweest als de laatste duizend jaar, maar heel erg veel verschil zal er nu ook weer niet in hebben gezeten.
In ieder geval waren er in die dagen nog geen 'resorts' voor die Hebreeën om even bij te kunnen komen, want die bouwt men nu pas.

In de tijden van die Farao's hadden de inwoners van Egypte al wel de nodige moeite de nomadische inwoners van het schiereiland Arabië te weren.

Regelmatig moesten er legers uitrukken om deze dorstige woestijnbewoners op een afstand te houden.
Dat zou hen goed blijven lukken totdat het Egyptische rijk zo zou verzwakken dat de Perzen hen enkele malen wisten te verslaan.

Nu waren die Perzen eveneens de grote vijand van Grieken zoals Alexander De Grote die hen wist te verslaan en 'en passant' ook gelijk maar besloot over Egypte te gaan heersen. 

 

Een van zijn generaals, Ptolemaeus, zou na de dood van Alexander in Egypte blijven als een soort van nieuwe Griekse Farao en zo een Griekse versie van het oude Faraonische rijk introduceren in het land aan de Nijl.
Er ontstond op deze manier een nieuw soort van Grieks-Egyptische dynastie van nep-farao's, namelijk die der Ptolemeeën, die door hun daadkracht echter wel de nomadische Arabieren op een afstand wisten te houden.

Een van de meest bekende telgen der Ptolemeeën mag nog wel Cleopatra worden genoemd. En dat geeft gelijk dan aan hoe het in die dagen was gesteld met de macht van het Egyptische rijk dat voor een gedeelte al vergriekst was.

Enfin: Rome kwam, zag en overwon.
Egypte werd als graanschuur deel van het Romeinse rijk en Cleopatra pleegde samen met haar Romeinse overloper-vriendje (Marcus Antonius) zelfmoord toen het neefje van Gaius Julius Caesar - Octavianus, die later de allergrootste en meest succesvolle van alle Romeinse keizers zou blijken te zijn - hen overwon.
Cleopatra had voor die tijd ook nog even iets met zijn beroemde oom gehad, waar ze een ziekelijk zoontje aan over had gehouden (Caesarion) en waarvan het lot niet helemaal duidelijk is.

Nadat dat Romeinse rijk eveneens in elkaar gezakt was – eerst het westelijke deel en later het oostelijke - werd Egypte uiteindelijk alsnog overlopen door die Arabieren die het duizenden jaren lang had weten te weren.
Deze Arabieren waren inmiddels al wel volgelingen van de Profeet geworden.

Deze gebeurtenissen betekenen niet gelijk dat die veroveraars dan altijd numeriek in de meerderheid waren hoor.
Enkel het gegeven dat de invallers in die veroveringsoorlog de overwinning zouden behalen - en hierna de dienst zouden gaan uitmaken - was voldoende om de overwonnenen op den duur ten dele hun identiteit te doen verliezen.
Dat is als men het spreken van een eigen taal tot de identiteit van een volk vindt behoren.

Iets dergelijks gebeurde uiteindelijk ook in Gallië waar de Keltische bevolking dan wel in de meerderheid bleef, maar toch uiteindelijk een Gallo-Romeins dialect zou gaan spreken in plaats van de eigen meer aan het huidige Welsh verwante taal.
Genetisch gezien bleef het overwonnen volk natuurlijk in de meerderheid en zelfs gemixte huwelijken zouden het 'gen' van de overwinnaar niet ineens dominant maken.

Wat betreft Egypte betekent al deze informatie dat de Egyptenaar die men heden ten dage nog kan zien qua uiterlijk niet erg veel zal afwijken van de Egyptenaar uit de tijd van de Farao's.
Al zat er in de tijd van die Farao's natuurlijk ook reeds een groot verschil tussen een Egyptenaar uit het zuiden en eentje van het noorden (vooral een groot verschil in huidskleur: de zuidelijke Egyptenaar had/heeft veel negroïde kenmerken).
Echter, wat er restte van de oorspronkelijke Egyptische cultuur, religie en taal ging wel volledig verloren na de verovering van hun land door de volgelingen van de Profeet.

Dit wat betreft het Egypte dat men heden ten dage kan bezoeken, en waar wij ons in 2009 bevonden. In het volgende deel ga ik verder met de beschrijving van dat bezoek wat uiteindelijk zal leiden naar waarom de titel van dit verhaal 'In het spoor van de Zeevolken' is.

vailixi:
In het volgende deel ga ik verder met de beschrijving van dat bezoek wat uiteindelijk zal leiden naar waarom de titel van dit verhaal 'In het spoor van de Zeevolken' is.


Dit zeker omdat men in Australië oude egyptische afbeeldingen hebben gevonden ;-)
http://www.kronosworld.nl/EgypteAus.htm


(bericht gewijzigd op 16-2-2011 11:51:08)
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op 16-02-2011 11:50:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas: [quote=vailixi]
In het volgende deel ga ik verder met de beschrijving van dat bezoek wat uiteindelijk zal leiden naar waarom de titel van dit verhaal 'In het spoor van de Zeevolken' is.

Dit zeker omdat men in Australië oude egyptische afbeeldingen hebben gevonden ;-)
http://www.kronosworld.nl/EgypteAus.htmEn wat te denken van de sporen van cocaïne en nicotine in een mummie.....deze stoffen kwamen destijds alleen voor op het zuid-amerikaanse continent....

http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/egypte%20cocaine%20mummies/MYSTERY.html
(bericht gewijzigd op 16-2-2011 13:22:38)
Ik denk, dus ik ben
Op 16-02-2011 13:21:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:

Wat mij echter wel opviel was dat de piramide van Chefren, de middelste, wel nog een deel van zijn toplaag had weten te behouden. Helemaal bovenaan. Eigenlijk is dat best vreemd: waarom kreeg weer en wind daar geen vat op en op de rest wel?


Dat kan ik je vertellen; Deze toplagen zijn door de latere Egyptenaren er af gehaald en gebruikt voor hun tempels en moskeeën.

Volgens trancemedium Daan Akkerman zijn de graven die nu officieel geïndentificeerd worden met de bouwers van de piramiden ironisch genoeg juist graven van degenen die ze gedeeltelijk gesloopt hebben. Wat bij betreft mogen ze best weer eens in ere worden hersteld. (http://www.daanakkerman.nl/daanakkermandutch/Egypte.html)

Interessant stuk zover, ben benieuwd waar het heen gaat.
Ik ben altijd wel geïnteresseerd in Egypte geweest en mij wordt gezegd dat ik daar eens een vorig leven heb gehad. (Ik denk dat het wijs is om hier verder maar even niets over te vertellen.) Ik zou er zelf ook graag eens heen gaan.


Sinaï stamt overigens van een woord af dat 'maan' betekent.


hehe
(bericht gewijzigd op 16-2-2011 14:09:00)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 16-02-2011 13:52:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
B.A. Rabas:


En wat te denken van de sporen van cocaïne en nicotine in een mummie.....deze stoffen kwamen destijds alleen voor op het zuid-amerikaanse continent....

http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/egypte%20cocaine%20mummies/MYSTERY.html


en voor wie diep genoeg graaft is er zat materiaal te vinden die het hebben over zeeroutes naar midden en zuid amerika, alleen ben ik dus geneigd te zeggen dat de egyptenaren niet de heer en meesters over deze zeeroutes waren, en ook niet de minoans en aanverwante mediterraanse volken...
(bericht gewijzigd op 16-2-2011 16:28:48)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 16-02-2011 16:25:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
Ron B.:

B.A. Rabas:


En wat te denken van de sporen van cocaïne en nicotine in een mummie.....deze stoffen kwamen destijds alleen voor op het zuid-amerikaanse continent....

http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/egypte%20cocaine%20mummies/MYSTERY.html


en voor wie diep genoeg graaft is er zat materiaal te vinden die het hebben over zeeroutes naar midden en zuid amerika, alleen ben ik dus geneigd te zeggen dat de egyptenaren niet de heer en meesters over deze zeeroutes waren, en ook niet de minoans en aanverwante mediterraanse volken...

Wie dan wel?
Ik denk, dus ik ben
Op 16-02-2011 17:00:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
B.A. Rabas:

Ron B.:

B.A. Rabas:


En wat te denken van de sporen van cocaïne en nicotine in een mummie.....deze stoffen kwamen destijds alleen voor op het zuid-amerikaanse continent....

http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/egypte%20cocaine%20mummies/MYSTERY.html


en voor wie diep genoeg graaft is er zat materiaal te vinden die het hebben over zeeroutes naar midden en zuid amerika, alleen ben ik dus geneigd te zeggen dat de egyptenaren niet de heer en meesters over deze zeeroutes waren, en ook niet de minoans en aanverwante mediterraanse volken...

Wie dan wel?

iemand anders

zoek het meer in de richting van de volken die we nu onder namen als inca en maya kennen, maar toen heel andere namen gebruikten...

de grieken en hun voorgangers zoals de minoans en athenians (die we eigenlijk alleen uit de oude legendes kennen) waren heer en meester over de mediterraanse wateren, maar daarbuiten waren ze vrij primitieve ontdekkingsreizigers die op aanwijzingen van deze andere volken hun weg vonden, zelf hadden ze die kennis slechts van horen zeggen...

een andere groep die toen al vrij ver was op het gebied van zeevaart waren de chinezen, die vanuit china om de afrikaanse kaap heen vaarden en zo zuid amerika bereikten, en ook aan de andere kant van zuid amerika al de omgeving van peru hadden bereikt.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 16-02-2011 17:13:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Maan:


Wat mij echter wel opviel was dat de piramide van Chefren, de middelste, wel nog een deel van zijn toplaag had weten te behouden. Helemaal bovenaan. Eigenlijk is dat best vreemd: waarom kreeg weer en wind daar geen vat op en op de rest wel?


Dat kan ik je vertellen; Deze toplagen zijn door de latere Egyptenaren er af gehaald en gebruikt voor hun tempels en moskeeën.

Volgens trancemedium Daan Akkerman zijn de graven die nu officieel geïndentificeerd worden met de bouwers van de piramiden ironisch genoeg juist graven van degenen die ze gedeeltelijk gesloopt hebben. Wat bij betreft mogen ze best weer eens in ere worden hersteld. (http://www.daanakkerman.nl/daanakkermandutch/Egypte.html)

Interessant stuk zover, ben benieuwd waar het heen gaat.
Ik ben altijd wel geïnteresseerd in Egypte geweest en mij wordt gezegd dat ik daar eens een vorig leven heb gehad. (Ik denk dat het wijs is om hier verder maar even niets over te vertellen.) Ik zou er zelf ook graag eens heen gaan.


Sinaï stamt overigens van een woord af dat 'maan' betekent.


hehe

Een trancemedium als bron gebruiken?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 16-02-2011 19:26:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Helly1975:
Ron B.:

zoek het meer in de richting van de volken die we nu onder namen als inca en maya kennen, maar toen heel andere namen gebruikten...

De Antikythera “computer” (140-80 v Chr.) welke gevonden is voor de kust van het gelijknamige eiland, is een “mind-boggeling” mechanisme qua navigatie op zee in dat tijdvak.
http://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism


Ook de Piri zeekaart is m.i. een opmerkelijk iets qua zeereizen. De land/zee kaart dateert uit 1513. Op zich is dit laatste niet zo verwonderlijk. De kaart is over een satelliet foto gelegd. Echter de hoge mate van nauwkeurigheid van de kustlijn van zowel de Amerika’s, Afrika en Europa, is uitzonderlijk.

Maar het meest opmerkelijke is dat het de kustlijn van Antartica “beschrijft”. Het Contintent is pas “ontdekt” rond 1820!. En nog verbazingwekkender is het feit dat de kustlijn op de kaart ijsvrij is. Het beschrijft de kustlijn van het land onder het ijs. Met hoogte verschillen en rivier(en). Wat impliceert dat de kaart kennis beschrijft van duizenden en duizenden jaren eerder.


Ook van de Polynesiërs is men er van overtuigd dat deze 4000 a 3000 jaar v. Chr., uitzonderlijke reizen hebben gemaakt over de oceanen. En dat deze verantwoordelijk waren voor de bevolking van de eilanden in de Stille Oceaan.
Op 16-02-2011 20:15:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Helly1975:

Ron B.:

zoek het meer in de richting van de volken die we nu onder namen als inca en maya kennen, maar toen heel andere namen gebruikten...

De Antikythera “computer” (140-80 v Chr.) welke gevonden is voor de kust van het gelijknamige eiland, is een “mind-boggeling” mechanisme qua navigatie op zee in dat tijdvak.
http://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism


Ook de Piri zeekaart is m.i. een opmerkelijk iets qua zeereizen. De land/zee kaart dateert uit 1513. Op zich is dit laatste niet zo verwonderlijk. De kaart is over een satelliet foto gelegd. Echter de hoge mate van nauwkeurigheid van de kustlijn van zowel de Amerika’s, Afrika en Europa, is uitzonderlijk.

Maar het meest opmerkelijke is dat het de kustlijn van Antartica “beschrijft”. Het Contintent is pas “ontdekt” rond 1820!. En nog verbazingwekkender is het feit dat de kustlijn op de kaart ijsvrij is. Het beschrijft de kustlijn van het land onder het ijs. Met hoogte verschillen en rivier(en). Wat impliceert dat de kaart kennis beschrijft van duizenden en duizenden jaren eerder.


Ook van de Polynesiërs is men er van overtuigd dat deze 4000 a 3000 jaar v. Chr., uitzonderlijke reizen hebben gemaakt over de oceanen. En dat deze verantwoordelijk waren voor de bevolking van de eilanden in de Stille Oceaan.


weinig op aan te merken, behalve dan dat de piri reis kaarten hoogstwaarschijnlijk uit het oude china gekomen zijn, en dan bedoel ik niet de kaarten zelf maar de originelen waarvan ze overgetekend zijn...

de polynesiers is trouwens wel weer een verhaal op zich, en mijn mening is het ook flink onvoorstelbaar dat dit volk zomaar ineens de neiging kreeg om de stille oceaan te gaan bevolken zonder dat ze wisten waar ze heen gingen, het zou mij dus niet veel verwonderen dat zij bijvoorbeeld ook op de hoogte waren van wat oa ook op de kaarten van prir reis te vinden is.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 16-02-2011 21:29:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Helly1975:

De Antikythera “computer” (140-80 v Chr.) welke gevonden is voor de kust van het gelijknamige eiland, is een “mind-boggeling” mechanisme qua navigatie op zee in dat tijdvak.
http://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism


nog even dit, volgens wat ik zo kan vinden was dit apparaat niet in staat de breedtegraad te meten, en dus vrij waardeloos voor het oversteken van grote open zeeën...

http://en.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://nl.wikipedia.org/wiki/Breedtegraad
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 16-02-2011 21:39:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Helly1975:
Ron B.:

Helly1975:

De Antikythera “computer” (140-80 v Chr.) welke gevonden is voor de kust van het gelijknamige eiland, is een “mind-boggeling” mechanisme qua navigatie op zee in dat tijdvak.
http://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism


nog even dit, volgens wat ik zo kan vinden was dit apparaat niet in staat de breedtegraad te meten, en dus vrij waardeloos voor het oversteken van grote open zeeën...

http://en.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://nl.wikipedia.org/wiki/Breedtegraad

Dat vraag ik me af of het bepalen van de breedtegraad hiermee niet kan?
Als het apparaatje nauwkeurig de baan van de maan en zon beschrijft, dan lijkt het mij
ook mogelijk te weten waar men zich bevindt op de breedtegraad. Je beschrijft met de
kennis van de positie van deze planeten (ster) immers de tijd. Daarnaast er vanuit gaande dat
het mechanisme, zoals aangegeven, belangrijke sterren ook beschreef. Dan zou men
ook "gewoon" de "polshoogte" hebben kunnen "nemen" op in elk geval het NH
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Poolshoogte_(term)
Op 17-02-2011 0:09:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Helly1975:

Ron B.:

Helly1975:

De Antikythera “computer” (140-80 v Chr.) welke gevonden is voor de kust van het gelijknamige eiland, is een “mind-boggeling” mechanisme qua navigatie op zee in dat tijdvak.
http://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism


nog even dit, volgens wat ik zo kan vinden was dit apparaat niet in staat de breedtegraad te meten, en dus vrij waardeloos voor het oversteken van grote open zeeën...

http://en.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://nl.wikipedia.org/wiki/Breedtegraad

Dat vraag ik me af of het bepalen van de breedtegraad hiermee niet kan?
Als het apparaatje nauwkeurig de baan van de maan en zon beschrijft, dan lijkt het mij
ook mogelijk te weten waar men zich bevindt op de breedtegraad. Je beschrijft met de
kennis van de positie van deze planeten (ster) immers de tijd. Daarnaast er vanuit gaande dat
het mechanisme, zoals aangegeven, belangrijke sterren ook beschreef. Dan zou men
ook "gewoon" de "polshoogte" hebben kunnen "nemen" op in elk geval het NH
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Poolshoogte_(term)

ik zeg ook niet dat het niet kan, ik zeg alleen maar dat de algemeen geaccepteerde theorie er van uit gaat dat dit apparaat dit niet kon...

of die algemeen geaccepteerde theorie klopt ja of nee kan ik je niet zeggen, maar een rondje over het internet leverde dat resultaat op dus lijkt me dat aannemelijk.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-02-2011 15:13:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Helly1975:
Ron B.:

ik zeg ook niet dat het niet kan, ik zeg alleen maar dat de algemeen geaccepteerde theorie er van uit gaat dat dit apparaat dit niet kon...

of die algemeen geaccepteerde theorie klopt ja of nee kan ik je niet zeggen, maar een rondje over het internet leverde dat resultaat op dus lijkt me dat aannemelijk.

Nou ik heb er na aanleiding van je antwoord nog eens over nagedacht. En vind de volgende hypothese erg aannemelijk dat het wel kan.

Stel: Ik lig met mijn schip in Amsterdam. De zon staat op het hoogste punt aan de hemel. Ik ijk mijn mechanisme zo dat deze ook aangeeft dat de zon op z'n hoogste punt staat (of te wel 12:00)). Nu vaar ik uit en de volgende dag kom ik aan in New York (ik had de wind erg in de zeilen ). Precies op het moment dat ik aanmeer kijk ik omhoog en zie dat de zon op zijn hoogste punt staat. Maar kijk ik naar mijn mechanisme dan zie ik dat de zon daar al lang voorbij het hoogste punt is geweest. (Het is immers in Amsterdam 6 uur later). Het verschil tussen de stand van de zon in NY en die van Amsterdam op het mechanisme is precies de breedtegraden welke ik me heb verplaatst. Ik weet dus dat Amsterdam (of beter mijn ijkpunt) op 6 zondelen (terug) ligt t.o.v. mijn mechanisme.
Op 17-02-2011 18:40:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Helly1975:
Helly1975:

Nou ik heb er na aanleiding van je antwoord nog eens over nagedacht. En vind de volgende hypothese erg aannemelijk dat het wel kan.

Nu realiseer ik me opeens wel, dat ik er hierbij vanuit ga, dat het mechanisme "loopt" als een horloge. En dat...........is nogal een heel optimische aanname voordat tijdvak. Nee, je hebt gelijk, zonder een "loopmechanisme" is het volstrekt onmogelijk om je breedtegraad te kunnen bepalen.
Op 17-02-2011 18:47:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Potverdikkie, heer Ildanach!
Da's weer een flink stuk leesvoer!

Waarvoor hulde.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 20:07:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
JArl-Vider: Een heel fraai stuk,kan niet wachten op de rest, er zijn tevens grote taal overeenkomsten tussen Suomi Fins en de oude taal van Egypte, en oud Javaans
Op --0 10:34:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden