Puma Punku is waarschijnlijk het oudste en merkwaardigste bouwwerk dat er op de aarde te vinden is. Sommige wetenschappers dateren Puma Punku op ongeveer 3.000 v.Chr., maar andere wetenschappers spreken over jaartallen tussen de 10.000 en 15.000 v.Chr.. Moderne dateringstechnieken lijken er niet uit te komen. Eigenlijk zou het bouwwerk een ere-plek moeten krijgen op de lijst van wereldwonderen en zou het bouwwerk met gemak de complexibiliteit van de Grote Piramide in Gizeh kunnen verslaan. Toch weten de meeste mensen weinig van het mysterieuze Puma Punku, gelegen in een dun bevolkt hoogland in Bolivia, ten zuiden van het Titicacameer, nabij het beroemde Tiahuanacu.

Met de modernste technologie en informatie gaan de structuren van Puma Punku tegen alle bestaande logica in. Vooralsnog lijkt geen enkele vooraanstaande wetenschapper ook maar enig idee te hebben hoe het mogelijk was om in de tijd dat Puma Punku gebouwd werd dit met de toenmalige stenen tijdperk-technieken te realiseren. Sterker nog: zelfs met onze huidige technieken zal het vrijwel niet te realiseren zijn.

Naast het feit dat men niet weet hoe het bouwwerk tot stand is gekomen heeft men ook geen flauw idee wie dit bouwwerk hebben gemaakt en waaróm zij het überhaupt gebouwd hebben. Rationele verklaringen lijken er niet te zijn en men wordt al snel gedwongen verder te kijken dan de gangbare theorieën wat betreft het tot stand komen van oude megastructuren.

Puma Punku

Men weet dat Puma Punku vroeger veel complexer was dan het nu nog is. Het moet een prachtig ingenieus bouwwerk geweest zijn dat om één of andere reden bijna volledig vernietigd lijkt door een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis. Een grote aardbeving? Een meteoriet die de aarde heeft geraakt? Misschien zelfs wel een gigantische tsunami. Niemand kan dit met zekerheid vaststellen, hoewel het laatste nog het meest voor de hand ligt, aan de hand van het geologische bewijs.

Er is namelijk niet alleen bewijs dat daar ooit een grote vloed is geweest, maar er is geologisch bewijs dat er ooit een beschaving geleefd heeft voordat de vermeende vloed plaatsvond. Er zijn namelijk sporen gevonden van gereedschap, botten en ander materiaal in een aardlaag voordat er sprake was van een vloed. De vermeende vloed zal dan ongeveer 12.000 jaar geleden plaats hebben gevonden, wat een goede verklaring kan zijn voor de destructie van Puma Punku.

Is Puma Punku het bewijs dat er ooit een geavanceerde beschaving heeft bestaan die lang geleden verloren is gegaan? Want als de piramiden in Egypte al zo moeilijk waren om een paar duizend jaar geleden te bouwen, hoe moeilijk zal het dan wel niet geweest moeten zijn om het immense Puma Punku zo’n 10.000 tot 17.000 jaar geleden te bouwen?

Wat maakt de ruïnes zo bijzonder?


Het is onmogelijk dat de gigantische stenen van Puma Punka zijn bewerkt met gereedschappen uit het stenen tijdperk. De stenen bestaan namelijk uit graniet en dioriet en de enige steensoort die harder is dan deze twee, is diamant. Als de mensen dit gigantische bouwwerk hebben gebouwd met steenbewerkingstechnieken, moeten zij dus diamanten gereedschap hebben gebruikt of een soort waarvan wij het bestaan niet kennen. Maar in de tijd dat Puma Punku is gebouwd, is het volgens de gangbare wetenschap niet denkbaar dat men zulke gereedschappen had; men stond in het beste geval immers nog maar met één been buiten het stenen tijdperk.

De gigantische stenen waren niet alleen bijzonder hard om in te snijden, maar ze zijn ongelooflijk zwaar. Sommige stenen bij Puma Punku wegen volgens sommige wetenschappers 800 ton, hoewel ook hier de meningen over verdeeld zijn. Het feit is wel dat het gaat om hele grote stenen die ook nog eens erg zwaar zijn. De dichtstbijzijnde mogelijke bron voor deze stenen ligt op meer dan 15 kilometer afstand. Hoe konden deze mensen de blokken steen vervoeren en hoe maakten ze er vervolgens een perfect in elkaar passend ingenieus puzzel-achtig bouwwerk van?

Zelfs met de technologie die we vandaag bezitten zal het bijzonder moeilijk (zo niet onmogelijk) zijn om dit bouwwerk te reproduceren. Als zelfs wij het al niet kunnen in deze tijd, hoe konden deze mensen dit duizenden (wellicht zelfs meer dan 10.000) jaar geleden wel voor elkaar krijgen?

Onderzoekers zijn het er over eens dat de beschaving die hier verantwoordelijk voor was bijzonder geavanceerd heeft moeten zijn in hun manier van werken. Zo moesten zij veel kennis hebben van astronomie, geometrie, wiskunde en noem het maar op. Toch is er geen enkele aanwijzing in de geschiedenis van een beschaving die hier verantwoordelijk voor zou kunnen zijn. Sterker nog: er is zelfs geen bewijs voor een Boliviaanse beschaving uit die tijd die überhaupt een geschrift had ontwikkeld…

Buiten het feit om dat een beschaving het plan had moeten kunnen maken, moesten zij het dus vervolgens ook nog eens gaan uitvoeren. De technieken die men hier voor heeft moeten gebruiken vereisen feitelijk gezien van geavanceerde aard te zijn. Wellicht geavanceerder dan onze eigen bewerkingstechnieken.

Bijzondere stenen

Hierbij komen we meteen bij het volgende punt aan, dat is de manier hoe de stenen zijn bewerkt. Het is niet alleen lastig om in de stenen te snijden, maar de manier waarop dit is gedaan maakt het mysterie alleen maar groter. Lange groeven die via digitale meettechnieken 100% recht blijken te lopen. Net zoals de kleine gaten die naast elkaar exact dezelfde diepte hebben, op de millimeter af.

Hoe is het mogelijk dat primitieve indianen de stenen op deze manier konden bewerken terwijl zelfs wij vandaag de dag wellicht niet die precisie kunnen halen met onze machinale bewerkingstechnieken?

De stenen van Puma Punku zijn ook nog eens zo bewerkt dat ze als het ware als een puzzel in elkaar passen. Er is geen mortel gebruikt, enkel de gigantische stenen die ooit als een perfecte puzzel in elkaar pasten zodat men een bouwwerk kreeg van maar liefst vier verdiepingen hoog.

Als deze beschaving het blijkbaar voor elkaar kreeg deze gigantische blokken te vervoeren, wat al een bizarre prestatie is, is het nog moeilijker voor te stellen hoe zij deze blokken tot vier verdiepingen hoog op elkaar hebben kunnen krijgen.

Tegenwoordig hebben wij voor het vervoeren van zware stenen gigantisch grote machines nodig en zelfs dan gaat het maar moeizaam en erg traag. Het is zelfs maar de vraag of wij een 800 ton wegende steen überhaupt kunnen vervoeren.

Men neigt al snel een beeld in het hoofd te krijgen van honderden mensen die met boomstammen in de weer gingen. Deze oude roltechniek, waarvan de meeste geleerden denken dat de Egyptenaren deze ook gebruikten, gaat bij Puma Punku niet op. Binnen een straal van 15 kilometer is er geen enkele boom te vinden en of dit in het verleden wel zo was, is nog maar de vraag. Sowieso heeft men meer gedaan dan het vervoeren alleen; er is nog steeds de noodzaak van allerlei kennisgebieden in de wiskunde, astronomie enzovoort. En een schrift is daarvoor noodzakelijk. Er zijn echter nooit sporen of aanwijzingen gevonden van een beschaving uit die tijd die soortgelijke kwaliteiten bezat. Anders dan wat primitieve indianen heeft er volgens de gangbare wetenschap niet rondgelopen in die tijd.

Wie zou er verantwoordelijk kunnen zijn?


Het simpele antwoord is dat we geen flauw idee hebben wie Puma Punku heeft bedacht, gebouwd en hoe zij dit uiteindelijk hebben gedaan.

Daarom wordt Puma Punku ook wel de heilige graal genoemd voor de mensen die de theorie aanhangen van de 'astronauten uit de oudheid'. En geef ze eens ongelijk. Als de huidige wetenschap geen flauw idee heeft wie Puma Punku gemaakt hebben, hoe en waarom zij dit gemaakt hebben, is het dan zo vreemd om te stellen dat er duizenden (of tienduizenden) jaren geleden een geavanceerde buitenaardse beschaving bestond die (mede) verantwoordelijk was voor dit bouwwerk? Er zijn immers wel meer aanwijzingen in zowel geschriften als in oude geavanceerde bouwwerken die lijken te wijzen in deze richting.

Een andere verklaring kan zijn dat de mensheid uit de oudheid veel geavanceerder was dan wij op dit moment weten. Wellicht bezaten zij dus machinale technieken die zelfs wij vandaag de dag niet hebben, of nauwelijks hebben. Voor dit laatste is echter nooit bewijs gevonden, mogelijkerwijs door de gevolgen van de ramp die sowieso heeft gezorgd voor de destructie van het ooit prachtige Puma Punku.

Hoewel beide theorieën ongelooflijk en fantasierijk klinken, zijn het tot nu toe de meest aannemelijke die we hebben. Het is nu eenmaal een feit dat Puma Punku bestaat en dat het ooit gebouwd is. Maar als zelfs wij het vandaag de dag niet zouden kunnen bouwen, kan je geen gemakkelijk antwoord verwachten wat betreft de oorsprong van Puma Punku en word je gedwongen om wat verder te denken dan boomstammen en touwen.

Een bouwwerk als Puma Punku zorgt er voor dat onderzoekers gedwongen worden om buiten de gangbare theorieën te kijken. Het idee dat de mensheid ooit bezocht is door buitenaardse wezens is natuurlijk een confronterende hypothese en zal door daarom ook niet snel geaccepteerd worden. Dat de mensheid ooit geavanceerd was, vergelijkbaar met onze huidige beschaving, zal overigens ook niet snel geaccepteerd worden. Misschien is dat de reden dat er zo weinig bekend is over Puma Punku, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de piramide van Gizeh.

Antwoorden betreffende het mysterie van Puma Punku zijn er vrijwel niet. Er is veel verdeeldheid en onenigheid tussen de onderzoekers hetgeen uiteindelijk alleen maar tegenwerkt. Misschien dat we de antwoorden moeten zoeken in de legendes en culturele mythologische verhalen die de mensheid in de duizenden jaren dat wij bestaan geproduceerd heeft.

In sommige legendes spreekt men over een apocalyptische gebeurtenis die in de Bijbel de Zondvloed genoemd wordt. Veel culturen hebben een soortgelijk verhaal over een beschaving die van de aarde wordt gevaagd door een verschrikkelijke vloed. Ondanks de verschillende details van het verhaal, is de basis van het verhaal hetzelfde. 

Er zijn ook andere legendes waarin beweert wordt dat er in totaal vier soortgelijke gebeurtenissen plaatsgevonden die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat de mensheid vrijwel uitstierf. Is dit wat er gebeurde met de beschaving die verantwoordelijk is voor Puma Punku, of zijn we daadwerkelijk bezocht door een buitenaardse beschaving? Misschien een combinatie van beide.

Hoe dan ook zal Puma Punku waarschijnlijk altijd een mysterie uit de oudheid blijven en voor velen als bewijs dienen dat de geschiedenis van de menselijke beschaving spectaculairder en uitgebreider is dan we ooit voor mogelijk hebben kunnen houden.


Jawadde: Hierover al heel wat gelezen en video's bekeken. Dit is werkelijk het grootste mysterie op aarde... Ligt maar enkele honderden meters van Tihuanacan, waar heel veel toeristen heen gaan. Terwijl dit zoveel keer mysterieuzer is.
Op 17-03-2011 9:13:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dereviled: Heel interessant bouwwerk. Ga me daar meer in verdiepen! Opmerking: 800 ton krijgen we nu echt wel vervoerd. Er zijn kranen die vele duizenden tonnen aankunnen.
Denial is not a river in Egypt
Op 17-03-2011 9:29:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Goh, nog nooit van gehoord! Zeer interessant. De video bewaar ik voor straks, moet weg.
Is it electrickery?
Op 17-03-2011 9:48:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Dereviled:

Heel interessant bouwwerk. Ga me daar meer in verdiepen! Opmerking: 800 ton krijgen we nu echt wel vervoerd. Er zijn kranen die vele duizenden tonnen aankunnen.

Uiteraard, maar ze kunnen die gewichten niet over grotere afstanden vervoeren. En de vraag is: Hadden die mensen dan een dergelijke kraan.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 17-03-2011 10:13:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RB: Hier past maar 1 woord: wow.
'It's lonely in the saddle since the horse died.'
Op 17-03-2011 11:02:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tru: Ga door ... :-)

DDK:
Er is veel verdeeldheid en onenigheid tussen de onderzoekers hetgeen uiteindelijk alleen maar tegenwerkt.


Meestal is dat niet zo verkeerd. Wat wordt er tegengewerkt?
Op 17-03-2011 0:04:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Jawadde:

Hierover al heel wat gelezen en video's bekeken.


Me too, I love it,
Het is idd een groot mysterie en ik zou er graag een keer heen willen
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 17-03-2011 0:45:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Het reliëf op de vierde foto doet me denken aan de laatste wauw vd week.
En aan die ene sterrenpoort.
http://www.visualnews.com/2010/12/20/snowflakes-up-close-a-small-fragile-world/

http://www.grenswetenschap.nl/blogs/De-Aramu-Muru-Sterrenpoort/
(bericht gewijzigd op 17-3-2011 13:19:53)
Is it electrickery?
Op 17-03-2011 13:17:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rob: Hoe is het mogelijk dat primitieve indianen de stenen op deze manier konden bewerken terwijl zelfs wij vandaag de dag wellicht niet die precisie kunnen halen met onze machinale bewerkingstechnieken?
Hoezo primitief.
Als wij het al niet kunnen dan waren ze toch iets verder met de techniek o.i.d.
Op 17-03-2011 14:04:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje:
Er zijn ook andere legendes waarin beweert wordt dat er in totaal vier soortgelijke gebeurtenissen plaatsgevonden die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat de mensheid vrijwel uitstierf. Is dit wat er gebeurde met de beschaving die verantwoordelijk is voor Puma Punku, of zijn we daadwerkelijk bezocht door een buitenaardse beschaving? Misschien een combinatie van beide.

Combi: Aliens en vloedgolven
De gedachte die bij mij opkwam door het lezen van deze tekst:
Al meerdere beschavingen zijn door vloedgolven weggevaagd, met meesterlijke bouwwerken die hen bestaan nog bewijst. Wat nou als ze zijn weggevaagd door die bouwwerken. Wat nou als de aliens een zonvloed had laten komen, omdat we te slim werden. Meerdere beschavingen! Van de Piramides en de Puma Punku.. En kijk eens wat we nu hebben opgebouwd? Een beschaving! Met enorme wolkenkrabbers en snelwegen. Hoe zouden we dat ooit hebben kunnen maken? Zouden de volgende beschavingen zich vast afragen. Maar ons staat hetzelfde lot te wachten als al die andere beschavingen.. Maar wij weten wanneer het komt: 2012..

Dat schoot in een paar seconden door mijn hoofd. A New Legend Is Born.
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 17-03-2011 14:49:10 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Callan: Ik moet hierbij ook altijd weer denken aan Edward Leedskalnin: (uit de 'oude doosch') http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Het-Koralen-Kasteel/

Een man die in zijn eentje ook gigantisch zware blokken wist te verplaatsen met een bepaalde techniek die niemand van hem mocht zien. Hij nam het geheim mee in zijn graf.

Ik word altijd een beetje huiverig om ufo's en buitenaardse wezens hierbij te betrekken. Waarschijnlijk is er wel een techniek, maar is die bij de huidige generaties niet bekend.

Waar ik overigens ook benieuwd naar ben is waarom die Leedskalnin zijn geheim niet wilde prijsgeven. Zonde...
Op 17-03-2011 15:06:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje: @Callan
Was dat niet de man, met die zwarte doos? Op sommige foto’s stond de doos nog, maar na zijn overlijden was die weg. Kan het anders niet zo snel vinden in het artikel..
Edit: Waarschijnlijk niet. Heb net dit filmpje bekeken uit de link:
http://disclose.tv/action/viewvideo/6913/Coral_Castle_and_the_Ancient_Secret_of_Antigravity/
Snap er eerlijk gezegt niets van. Zou er in die 'Black Box' van die andere man ook zoiets hebben gezeten? Even kijken op GW of ik die Black Box nog kan vinden..
(bericht gewijzigd op 17-3-2011 16:15:01)
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 17-03-2011 15:18:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Onze beschaving is die van na Noach.
Zondvloed is nog een veel verwoestender catastrofe dan een meteoriet inslag.
(De vermeende meteoriet inslag was slechts plaatselijk,waarom deze aanname/veronderstelling van 65 miljoen jaren geleden?)
Hele beschaving van de aardbodem weggeveegd.
Dat waren geen klein aapachtige wezentjes geweest.
Beschaving helemaal terug naar af,daarom wordt dat vermeld in de bijbel ,een andere reden kan ik niet zo gauw bedenken.
Iemand misschien?

bron:
De kampioenvrager.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 17-03-2011 15:50:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Tekst zegt: "... Puma Punku is waarschijnlijk het oudste en merkwaardigste bouwwerk dat er op de aarde te vinden is. Sommige wetenschappers dateren Puma Punku op ongeveer 3.000 v.Chr., maar andere wetenschappers spreken over jaartallen tussen de 10.000 en 15.000 v.Chr.. Moderne dateringstechnieken lijken er niet uit te komen. ..."

Wikipedia zegt: "... a radiocarbon date was obtained by Vranich[2] from lowermost and oldest layer of mound fill forming the Pumapunku. This layer was deposited during the first of three construction epochs and dates the initial construction of the Pumapunku at 1510 ±25 B.P. C14 (AD 440; calibrated, AD 536–600). ..."

Dus: ± AD 440 (= ± 440 "Na Christus"

http://en.wikipedia.org/wiki/Pumapunku

En de stenen zijn btw volgens Wikipedia rode zandsteen! Dan kun je er zelfs met bijvoorbeeld obsidiaan in snijden!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Obsidiaan
(bericht gewijzigd op 17-3-2011 16:21:51)
God? Dat ben je zelluf!
Op 17-03-2011 16:15:37 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 17-03-2011 16:36:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: [quote=Grounded]
Tekst zegt: "... Puma Punku is waarschijnlijk het oudste en merkwaardigste bouwwerk dat er op de aarde te vinden is. Sommige wetenschappers dateren Puma Punku op ongeveer 3.000 v.Chr., maar andere wetenschappers spreken over jaartallen tussen de 10.000 en 15.000 v.Chr.. Moderne dateringstechnieken lijken er niet uit te komen. ..."

Wikipedia zegt: "... a radiocarbon date was obtained by Vranich[2] from lowermost and oldest layer of mound fill forming the Pumapunku. This layer was deposited during the first of three construction epochs and dates the initial construction of the Pumapunku at 1510 ±25 B.P. C14 (AD 440; calibrated, AD 536–600). ..."

Dus: ± AD 440 (= ± 440 "Na Christus"

http://en.wikipedia.org/wiki/Pumapunku

En de stenen zijn btw volgens Wikipedia rode zandsteen! Dan kun je er zelfs met bijvoorbeeld obsidiaan in snijden!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Obsidiaan
[/quote]

Dat is te verwaarlozen,die paar jaar.
Maar is het nou 14,5 miljard jaar of 145 miljard jaar ,
dat the Big Bang plaats vond?

bron:
kampioenvrager
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 17-03-2011 16:46:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
armuth:

...
Dat is te verwaarlozen,die paar jaar.
Maar is het nou 14,5 miljard jaar of 145 miljard jaar ,
dat the Big Bang plaats vond?

bron:
kampioenvrager


Misschien moet je ff wikipedia checken! (Zou je sowieso eens wat vaker moeten doen! )

Maar armuth, jij bent vast een muziekliefhebber. Niet? Hier! Richard Dawkins op de piano: de sonate van het aardse leven!(bericht gewijzigd op 17-3-2011 17:21:51)
God? Dat ben je zelluf!
Op 17-03-2011 17:19:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava: Complexibiliteit, weer wat geleerd.
My loony bun is fine.
Op 17-03-2011 17:35:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Grounded:

armuth:

...
Dat is te verwaarlozen,die paar jaar.
Maar is het nou 14,5 miljard jaar of 145 miljard jaar ,
dat the Big Bang plaats vond?

bron:
kampioenvrager

Misschien moet je ff wikipedia checken! (Zou je sowieso eens wat vaker moeten doen! )

Maar armuth, jij bent vast een muziekliefhebber. Niet? Hier! Richard Dawkins op de piano: de sonate van het aardse leven!

Ik ben i.d.d een muziekliefhebber.
Maar de witte en zwarte stenen staan achter elkaar en worden steeds opnieuw aangeraakt en dat mag maar bij de oorsprong
worden aangeraakt.(éénmalig)
Op De-Domino- Day wordt hij jammer genoeg gediskwalificeerd.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 17-03-2011 17:51:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Kampioenvrager betekent dat je dingen aan een kampioen vraagt.
Als je bedoelt dat je een kampioen vragensteller bent, moet je het woord los schrijven: 'kampioen vrager'.
No shit, Sherlock
Op 17-03-2011 18:20:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Kampioenvrager betekent dat je dingen aan een kampioen vraagt.
Als je bedoelt dat je een kampioen vragensteller bent, moet je het woord los schrijven: 'kampioen vrager'.

Of gewoon even een ander forum zoeken. Nog beter.
Is it electrickery?
Op 17-03-2011 18:23:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Oké, ik ga al
No shit, Sherlock
Op 17-03-2011 18:26:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Oké, ik ga al

Nee jij niet. Maar dat wist je wel.
Is it electrickery?
Op 17-03-2011 18:32:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Poehé, wat een opluchting.

No shit, Sherlock
Op 17-03-2011 18:35:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: .
(bericht gewijzigd op 17-3-2011 19:12:24)
7.83
Op 17-03-2011 19:03:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Callan:

Ik moet hierbij ook altijd weer denken aan Edward Leedskalnin: (uit de 'oude doosch') http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Het-Koralen-Kasteel/

Een man die in zijn eentje ook gigantisch zware blokken wist te verplaatsen met een bepaalde techniek die niemand van hem mocht zien. Hij nam het geheim mee in zijn graf.

Ik word altijd een beetje huiverig om ufo's en buitenaardse wezens hierbij te betrekken. Waarschijnlijk is er wel een techniek, maar is die bij de huidige generaties niet bekend.

Waar ik overigens ook benieuwd naar ben is waarom die Leedskalnin zijn geheim niet wilde prijsgeven. Zonde...


33e graad vrijmetselaar, die geven hun geheimen niet prijs.
Maar evengoed bekijk eens wat video's van deze man.
7.83
Op 17-03-2011 19:09:00 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Puma Punku?
Alien intervention.
Hoezo?
Puur op gevoel.
Bewijs mijn ongelijk maar.
Graag zelfs!
En een beetje je best doen, ja?
Dankjewel.
Cannot kill the Battery!!!
Op 17-03-2011 19:45:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Marsepars:

Puma Punku?
Alien intervention.
Hoezo?
Puur op gevoel.
Bewijs mijn ongelijk maar.
Graag zelfs!
En een beetje je best doen, ja?
Dankjewel.

Héé Mars, ben je nu ook al besmet met het Armoe virus?
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 17-03-2011 20:51:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Marsepars:

Puma Punku?
Alien intervention.
Hoezo?
Puur op gevoel.
Bewijs mijn ongelijk maar.
Graag zelfs!
En een beetje je best doen, ja?
Dankjewel.


Ik geef je een goede kans dat dat inderdaad zo zou kunnen zijn. Als ik je voorbeelden zou moeten geven waaruit blijkt dat wat je beweert niet onwaarschijnlijk is maar heel aannemelijk ben ik nog wel even bezig. Ik zie er het nut ook niet van in. Aan een ieder met een beetje open mind en wat nieuwsgierigheid wordt al snel duidelijk dat onze geschiedenis interessanter is en naar de huidige maatstaven gemeten onwaarschijnlijker dan menig sience-fictionboek.

En als je wil dat ik oprecht kom met voorbeelden dan wil ik dat graag doen ( wel weer tijdrovend natuurlijk ) Liever zou ik zien dat je je gevoel checkt en dubbelcheckt aangezien niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Ook de reacties van grappenmaker niet.

Ook vind ik dat de discussie op dit forum heel snel verwaterd en vervalt naar betrekkingsniveau waardoor de inspiratie om met volle overgave te reageren, zelfs bij zo'n prachtig onderwerp als Puma Punku, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
7.83
Op 17-03-2011 21:03:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Tetzmol:

Marsepars:

Puma Punku?
Alien intervention.
Hoezo?
Puur op gevoel.
Bewijs mijn ongelijk maar.
Graag zelfs!
En een beetje je best doen, ja?
Dankjewel.

Héé Mars, ben je nu ook al besmet met het Armoe virus?


Valt toch wel mee bij mij?
En ik ben niet bang om mijn mening te herzien.
Daar leer ik van, namelijk.

En ik wil gewoon wel eens weten hoe anderen tegen dit soort dingen aankijken.

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.
En volgens mij kunnen ze het nog niet.
Misschien middels gieten, maar dat kan volgens mij niet met dit materiaal.
Dus als de mensen het niet gedaan hebben, blijven er maar drie opties over.
1. God. Maar die had het te druk.
2. Kabouters. Maar ik heb uit betrouwbare bron (God, dus) vernomen dat die staakten.
3. Bezoekers die niet van hier zijn.
Cannot kill the Battery!!!
Op 17-03-2011 21:23:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Marsepars:

Tetzmol:

Marsepars:

Puma Punku?
Alien intervention.
Hoezo?
Puur op gevoel.
Bewijs mijn ongelijk maar.
Graag zelfs!
En een beetje je best doen, ja?
Dankjewel.

Héé Mars, ben je nu ook al besmet met het Armoe virus?


Valt toch wel mee bij mij?
En ik ben niet bang om mijn mening te herzien.
Daar leer ik van, namelijk.

En ik wil gewoon wel eens weten hoe anderen tegen dit soort dingen aankijken.

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.
En volgens mij kunnen ze het nog niet.
Misschien middels gieten, maar dat kan volgens mij niet met dit materiaal.
Dus als de mensen het niet gedaan hebben, blijven er maar drie opties over.
1. God. Maar die had het te druk.
2. Kabouters. Maar ik heb uit betrouwbare bron (God, dus) vernomen dat die staakten.
3. Bezoekers die niet van hier zijn.

Je wil graag weten hoe andere mensen aan kijken tegen dit soort dingen en vervolgens kom je met God en kabouters daarmee denk ik dan dat je de grens van de grenswetenschap overschrijdt. Je trekt bij voorbaat dingen in het belachelijke behalve dat van die bezoekers die niet van hier zijn. Wie weet komen die wel uit de holle aarde. Of waren het de reuzen die ten dien dagen op aarde waren en paarden met dochters des mensen, misschien was er wel sprake van een andere materiele werkelijkheid, lees maar eens over het magisch realisme. Maar misschien waren het wel Viracocha en Quetzalcoatl. Check ook zeker onderstaande link. Zelfs de Dogun (Mali) hebben het over de Nommo's die zetelden in het water maar en van een andere wereld kwamen, een soort visachtigen. Tuurlijk schuilt er in al die 'mythologieen' een kern van waarheid die we nu langzaam bij elkaar aan het harken zijn. Maar een eensluidend antwoord vergt consistente bewijzen. En hoe mooi een Sitchin de Sumerische kleitabletten ook vertaald heeft , er is nog geen consensus.

http://www.labyrinthina.com/fisherkings.htm
(bericht gewijzigd op 17-3-2011 22:10:27)
7.83
Op 17-03-2011 22:08:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Het is geen kunstmatige steensoort?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 17-03-2011 22:45:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Meneer Glimlach:

Het is geen kunstmatige steensoort?


Of uit een ondergrondse steengroeve in Ravne?

(bericht gewijzigd op 17-3-2011 22:51:14)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 17-03-2011 22:50:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Luk:

Meneer Glimlach:

Het is geen kunstmatige steensoort?


Of uit een ondergrondse steengroeve in Ravne?


Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 17-03-2011 23:02:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Marsepars:

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.

Blijkbaar wel! Anders waren die stenen niet bewerkt.
Is it electrickery?
Op 17-03-2011 23:36:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Emie :

Marsepars:

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.

Blijkbaar wel! Anders waren die stenen niet bewerkt.Mars gelooft (of 'denkt' ?) dat het buitenaardsen waren (of een mix van) die dat hier komen doen zijn. Denk ik.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 17-03-2011 23:39:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Luk:

Emie :

Marsepars:

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.

Blijkbaar wel! Anders waren die stenen niet bewerkt.Mars gelooft (of 'denkt' ?) dat het buitenaardsen waren (of een mix van) die dat hier komen doen zijn. Denk ik.


Ja dat dacht ik ook te begrijpen. De techniek was er wel, maar die was dus 'buitenaards'. Van oorsprong dan. Want wel op aarde toegepast.
Tja, ik was er ook niet bij.
Is it electrickery?
Op 17-03-2011 23:44:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kat: Mijn zoon geeft eens meegedaan aan een test voor begaafden jongeren uit verschillende scholen... De eerste 30 beste kregen een spel(doordenkertjes) Hij kreeg dus een klein doorzichtig doosje met rode plastiek blokjes, Eens uit de doos, krijgen niemand ze er terug in..
uren, zweten,vloeken, maar nog niemand buiten mijn zoon krijgt die puzzel samen terug in het doosje.. Terwijl het helemaal niets weegt.. Dit is waar ik aan denk bij zoiets waarvan ze zeggen, dit is onmogelijk.
Op --0 0:59:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Kat:

Mijn zoon geeft eens meegedaan aan een test voor begaafden jongeren uit verschillende scholen... De eerste 30 beste kregen een spel(doordenkertjes) Hij kreeg dus een klein doorzichtig doosje met rode plastiek blokjes, Eens uit de doos, krijgen niemand ze er terug in..
uren, zweten,vloeken, maar nog niemand buiten mijn zoon krijgt die puzzel samen terug in het doosje.. Terwijl het helemaal niets weegt.. Dit is waar ik aan denk bij zoiets waarvan ze zeggen, dit is onmogelijk.

Je zoon lukte het dus wel! Slimme gast.
Wat zijn zijn plannen? Ik heb zo'n idee dat hij geen bonussen gaat opstrijken bij de Shell, maar echt iets gaat betekenen voor de wereld. (Als hij ook maar íets op z'n moeder lijkt.)
Is it electrickery?
Op --0 1:05:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kat:
Emie :

Kat:

Mijn zoon geeft eens meegedaan aan een test voor begaafden jongeren uit verschillende scholen... De eerste 30 beste kregen een spel(doordenkertjes) Hij kreeg dus een klein doorzichtig doosje met rode plastiek blokjes, Eens uit de doos, krijgen niemand ze er terug in..
uren, zweten,vloeken, maar nog niemand buiten mijn zoon krijgt die puzzel samen terug in het doosje.. Terwijl het helemaal niets weegt.. Dit is waar ik aan denk bij zoiets waarvan ze zeggen, dit is onmogelijk.

Je zoon lukte het dus wel! Slimme gast.
Wat zijn zijn plannen? Ik heb zo'n idee dat hij geen bonussen gaat opstrijken bij de Shell, maar echt iets gaat betekenen voor de wereld. (Als hij ook maar íets op z'n moeder lijkt.)


Dat zoontje hier wil nie vertellen wat hij gaat doen volgend jaar in univ.. Maar deze week had hij een boekbespreking.. "Hij las het boek van De Alchemist - Paulo Coelho" Onderaan typte hij, dat hij denkt om schoolmeester te worden van het lagere "6 tot 12 jarige" Doordat hij nu al zijn 3jaar training heeft. Een het heel leuk vindt dat hij die kinderen iets kan bijleren.. Omdat ik zijn bladen moest uitprinten op het werk,
Kon ik dit lezen Dit was wel niet wat ik zou verwacht hebben van hem.. Ik zag hem eerder als zakenman,buitenland,sportwereld, enz..
Maar natuurlijk is schoolmeester ook vree goed,als hij maar gelukkig is
K'heb natuurlijk niet verteld,dat ik gesnuitert heb in zijn boekbespreking.. Oja, onlangst deed hij een vakantiejob in een bedrijf van 40 man op bureau.
Hij mocht al onmiddelijk blijven met kontract... De baas is zelfs gaan eten met hem op retaurant, om hem te overtuigen om te blijven?? haha
HIj heeft de man gezegd, mijn ma zou verdriet hebben moest ik stoppen met school.. klever manneke hè
Op --0 1:39:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku

ehm....de oudste lagen dateren in ieder geval van voor christus
dat zegt niet dat de stenen bovenop ook zo oud zijn

Volgens dit artikel hield de beschaving zo rond 1000 na christus op.

Voor de Atlantismythe waarop gezinspeeld wordt toch wat lastig vrees ik

YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 1:40:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nick: Die zondvloed uit het verhaal van Noch komt dan weer uit het Gilgamesh epoch. De vloed zelf alles behalve een globale gebeurtenis, alhoewel er tal van lokale gebeurtenissen hebben plaats gevonden...

Een leuk voorbeeld vind je in een gebied in Noord Amerika.
De lake Misoula flood.

megaflood:
Figure 1. The Lake Missoula Flood occurred when Glacial Lake Missoula in northwest Montana broke through its ice dam in northern Idaho and drained down the Columbia River. The Lake Missoula Flood and other melting pulses from the Cordilleran Ice Sheet to the north swept a large area of Washington (after Waitt).22
Foto's word aan gewerkt. en u vind ze hier.: THE CARVING OF THE SCABLANDS http://www.nps.gov/history/history/online_books/geology/publications/inf/72-2/sec5.htm

In mijn ogen een duidelijk veschil met een eventuele vloed die die stenen door elkaar hebben gehusseld.

Nog een struikelblok is het wiel. De Maya's ca. 200 vc to 1500 ad.
Niet in gebruik ?...

samenvatting geschiedenis:
Ze kenden geen paarden, of het wiel. Van het gevonden goud en zilver maakten ze alleen sieraden.
De samenleving was goed georganiseerd. Standen van hoog naar laag:

1) De vorst, werd vereerd als een soort god, bijgestaan door Raad van Vier.
2) Bestuurders van steden (daaronder bestuurders van wijken).
3) Ambtenaren, regelden openbare taken als de bouw van paleizen en de onderhoud van bruggen. Ook inden zij belasting
4) Gewone burgers (zij hadden dienstplicht)
5) kooplieden, handwerkslieden en boeren, werkten ook voor overheid.
(6) De Azteken hadden nog slaven, vaak krijgsgevangenen.)


http://www.scholieren.com/werkstukken/32435

geen wiel wel een boor ofzo ?
Op --0 2:14:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nick: Vraagje beste mensen...

Hebben jullie een video met blogje , onder ogen gekregen waar één man Stonehenge te imiteren ?
Video hier --->


Of de volgende die zichzelf een genie vind en zegt te weten hoe ze het deden.


Hier lees ik graag meer reacties op. ^0^
Op --0 6:42:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: De zondvloed heeft niet plaats gevonden is onmogelijk,niet wetenschappelijk te verklaren.
Het volgende is wel ''wetenschappelijk''
Op Nat Geo een docu over inslag, dat 65 miljoen jaar geleden
heeft plaats gevonden.
Impact was onvoorspelbaar.
Op simulatie filmpje zag je ,
dat de hele wereld bedolven wordt door tsunamies,veroorzaakt
door één meteoriet die uit de ruimte ergens in de oceaan terecht kwam.(geen sporen)
Al het leven weggevaagd
Noach bestond nog niet ,het waren nog coelacatantes en ooms.
m.a.w al het huidige leven is in 65 miljoen jaar geëvolueerd.

Indirect bewijs dat de bijbel een sprookje is ????
Dat gelooft toch niemand?
Maar het onmogelijk is waar, ja de hele wereld gelooft dat ,

behalve Marsepars , Wdawn en Armuth

Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 7:57:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
artikel:

Het is onmogelijk dat de gigantische stenen van Puma Punka zijn bewerkt met gereedschappen uit het stenen tijdperk. De stenen bestaan namelijk uit graniet en dioriet en de enige steensoort die harder is dan deze twee, is diamant.


Dat is natuurlijk onzin. Als die stenen en dat bouwsel zó onverwoestbaar zijn, waarom ligt het dan nu in puin? Waarom zijn de stenen nu dan zo geërodeerd? Er wordt gedaan alsof het een veel hoogwaardiger constructie is dan de pyramides, maar de pyramides staan nog overeind.

Volgens de logica in het artikel kan een stof (graniet en dioriet) alleen bewerkt worden met een stof die harder is. (diamant) En die logica klopt niet, want waarmee bewerken we diamant dan? Juist: met diamant dus.

Al vanaf oudsher worden graniet en dioriet bewerkt met, jawel, tadaa: graniet en dioriet. Je werktuig slijt inderdaad even hard als de steen die je bewerkt, maar je bereikt je doel wel.

Geen aliens, geen goden, geen hoogontwikkelde vergeten beschavingen, maar gewoon simpel hard werken dus.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 9:15:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Nick:

Vraagje beste mensen...

Hebben jullie een video met blogje , onder ogen gekregen waar één man Stonehenge te imiteren ?


Dat kan dan wel maar dat verklaart nog niet hoe men die vlakliggende stenen daar bovenop heeft gekregen.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 10:39:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Clavius:

artikel:

Het is onmogelijk dat de gigantische stenen van Puma Punka zijn bewerkt met gereedschappen uit het stenen tijdperk. De stenen bestaan namelijk uit graniet en dioriet en de enige steensoort die harder is dan deze twee, is diamant.


Dat is natuurlijk onzin.


Kijk naar de feiten, het is geen onzin.


Als die stenen en dat bouwsel zó onverwoestbaar zijn, waarom ligt het dan nu in puin? Waarom zijn de stenen nu dan zo geërodeerd?


Weleens van de grote vloed gehoord aan het einde van de laatste ijstijd (zo'n 10.000 v.C.)? (Alhoewel nog steeds niet 100% wetenschappelijk aanvaard, er zijn bewijzen genoeg hiervoor.)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 10:43:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Maan:

Clavius:

artikel:

Het is onmogelijk dat de gigantische stenen van Puma Punka zijn bewerkt met gereedschappen uit het stenen tijdperk. De stenen bestaan namelijk uit graniet en dioriet en de enige steensoort die harder is dan deze twee, is diamant.


Dat is natuurlijk onzin.


Kijk naar de feiten, het is geen onzin.


Als die stenen en dat bouwsel zó onverwoestbaar zijn, waarom ligt het dan nu in puin? Waarom zijn de stenen nu dan zo geërodeerd?


Weleens van de grote vloed gehoord aan het einde van de laatste ijstijd (zo'n 10.000 v.C.)? (Alhoewel nog steeds niet 100% wetenschappelijk aanvaard, er zijn bewijzen genoeg hiervoor.)


Geslepen van je, om mijn argumenten in je quote weg te laten.

Je gebied mij naar feiten te kijken, en draagt vervolgens zelf een nog niet wetenschappelijk bewezen aanname aan?

Als de grote vloed dit "onverwoestbare door een onbekende hoogontwikkelde beschaving" gebouwde bouwsel heeft weggevaagd, waarom staan de door de primitive mens gefabriceerde pyramides dan nog rechtop? Die pyramides bestaan óók nog eens uit gesteente, dat vele malen zachter is dan graniet of dioriet!

Met andere woorden: vloed of geen vloed, die keiharde stenen kunnen dus ook met andere materialen dan hardere materialen, zoals diamant, bewerkt worden. 1. Door dezelfde steensoorten. 2. En dus, zoals jij aangeeft, ook door zoiets zachts als water.

Dank je voor het aanvullen van mijn argumenten. ☺
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 10:54:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Clavius:

Geslepen van je, om mijn argumenten in je quote weg te laten.


Geslepen? Waar heb je het over? Ik quote alleen de stukjes van jou zodat je weet waar ik direct op reageer. Moet ik per se je hele verhaal daarvoor quoten?


Je gebied mij naar feiten te kijken, en draagt vervolgens zelf een nog niet wetenschappelijk bewezen aanname aan?


Ik gebied je helemaal niets. Probeer die dingen maar eens na te maken met primitieve middelen. Zie die blokken in Cuzco, Peru, die lijken te zijn samengesmolten; Je ziet daar op sommige stenen ook sporen van versmelting. Ik denk dat dit soort technologie ook bij Puma Punku is gebruikt. Met zand, water en diamant krijg je dat niet zo perfect glad, of je moet er een leven aan wijden. Waarom zouden ze het zich zo moeilijk maken voor zichzelf? Nee ik denk dat ze dit vrij gemakkelijk gemaakt hebben.

Er zijn zoveel dingen nog niet wetenschappelijk bewezen maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat of is gebeurd.


...
Als de grote vloed dit "onverwoestbare door een onbekende hoogontwikkelde beschaving" gebouwde bouwsel heeft weggevaagd, waarom staan de door de primitive mens gefabriceerde pyramides dan nog rechtop? ...


Ik zou niet zeggen dat alle piramiden door primitieve mensen gemaakt zijn. De grootste piramiden op het Gizeh-plateau zijn een knap staaltje van wiskunde en staan op de meest stabiele locatie op Aarde, in het middelpunt van de landmassa van de Aarde, en ik geloof dat dat geen toeval is. Dat is waarom het niet veel te lijden heeft gehad van aardbevingen, overstromingen etc.

Het merkwaardige is daarbij dat er toch sporen zijn van watererosie, meest zichbaar op de Sfinx, wat mede een aanwijzing (er zijn meer en betere aanwijzingen hiervoor) is van een grote vloed want anders zou het honderden of duizenden jaren aan één stuk door moeten regenen wil je dit soort erosie krijgen.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 11:47:46)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 11:46:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Maan:

artikel:

Als de grote vloed dit "onverwoestbare door een onbekende hoogontwikkelde beschaving" gebouwde bouwsel heeft weggevaagd, waarom staan de door de primitive mens gefabriceerde pyramides dan nog rechtop?Ik zou niet zeggen dat alle piramiden door primitieve mensen gemaakt zijn. De grootste piramiden op het Gizeh-plateau zijn een knap staaltje van wiskunde en staan op de meest stabiele locatie op Aarde, in het middelpunt van de landmassa van de Aarde, en ik geloof dat dat geen toeval is. Dat is waarom het niet veel te lijden heeft gehad van aardbevingen, overstromingen etc.
[/quote]

Maar hebben ze die pyramides daar gezet omdat ze zoveel kennis hadden? Of, realistischer: Hebben ze overal pyramides gezet en zijn die anderen allen gesneuveld en bleven deze over omdat ze het minst te lijden hebben gehad?
maan:

Zie die blokken in Cuzco, Peru, die lijken te zijn samengesmolten; Je ziet daar op sommige stenen ook sporen van versmelting.


"Lijken", "sommige" en "sporen van". Maar feitelijk zijn er nergens daadwerkelijk samengesmolten blokken gevonden. En áls dat dan tóch zo zou zijn, dan kan dat nog steeds toeval zijn. Het gebouw zou naderhand blootgesteld kunnen zijn aan extreme hitte door natuurgeweld.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 0:33:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
i have a dream:
Nick:

Vraagje beste mensen...

Hebben jullie een video met blogje , onder ogen gekregen waar één man Stonehenge te imiteren ?
Video hier --->


Of de volgende die zichzelf een genie vind en zegt te weten hoe ze het deden.


Hier lees ik graag meer reacties op. ^0^

leuk filmpje maar zegt helemaal niets!

1 de stenen komen van 465km afstand (erg ver om met zn gewicht te moeten lopen)

2 in dat filmpje laat die mr zien hoe je de stenen bovenop die andere moet leggen dmv elke x een plank er tussen doen zodat ie omhoog komt. klopt ook niet want als je de hoogte van de stenen in stonehenge ziet dan kan die theorie die hij zegt niet kloppen.

de steen die hij omhoog doet is in lengte veel langer als die van stonehenge. dus als je zijn theorie wilt geloven hadden de stenen van stonehenge veel langer moeten zijn.

helaas goed geprobeerd maar voor mij niet overtuigend!
Op --0 13:09:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Clavius:

"Lijken", "sommige" en "sporen van". Maar feitelijk zijn er nergens daadwerkelijk samengesmolten blokken gevonden.


Deze stenen zijn zo glad en in-elkaar-passend gevormd dat het lijkt alsof men met een pleisterlaag heeft gewerkt, maar is het gewoon steen:
En áls dat dan tóch zo zou zijn, dan kan dat nog steeds toeval zijn.


Alles wat gebeurd heeft zowel een oorzaak als een gevolg. Toeval bestaat niet.


Het gebouw zou naderhand blootgesteld kunnen zijn aan extreme hitte door natuurgeweld.


Dit soort hitte kan normaal gesproken alleen bereikt worden in een oven met een zeer hoge temperatuur. Het is ondenkbaar dat ze dit met primitieve middelen hebben gemaakt. Ik heb het hier zowel over Cuzco als Puma Punku.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 13:22:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : [Niet ver van het meer liggen de ruïnes van de stad Tiwanaku, die zijn bloeitijd kende tussen 500 en 1000 n.Chr. Eigenlijk ligt een deel van de stad zelfs onder de waterspiegel.]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Titicacameer

Ik krijg de indruk dat mensen hier liever wíllen geloven in iets dan dat ze de zaken objectief willen bezien.

De claims van de oudheid zijn namelijk al neergelegd in de jaren '10-'20 van de vorige eeuw.

Gewoon omdat het spannend is .

Raadsels genoeg maar de oudheid van de raadsels lijkt me schromelijk overdreven.

Grenswetenschap hoeft geen Wenswetenschap te zijn
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 13:22:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: [quote]
[Niet ver van het meer liggen de ruïnes van de stad Tiwanaku, die zijn bloeitijd kende tussen 500 en 1000 n.Chr. Eigenlijk ligt een deel van de stad zelfs onder de waterspiegel.]
[/quote]

Volgens mij mag daar best wel een nulletje achter. (en v.C.)


Ik krijg de indruk dat mensen hier liever wíllen geloven in iets dan dat ze de zaken objectief willen bezien.

De claims van de oudheid zijn namelijk al neergelegd in de jaren '10-'20 van de vorige eeuw.


Bedoel je hiermee te zeggen dat je denkt dat het niet zo oud is als wordt gesuggereerd?

Ik krijg de indruk dat bepaalde mensen de details, feiten, bewijzen en aanwijzingen niet kunnen geloven en daarom denken dat het wel anders moet zijn gegaan. Zover ik heb vernomen is dit één van de oudste ruïnes ter wereld.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 13:38:45)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 13:35:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

De grootste piramiden op het Gizeh-plateau zijn een knap staaltje van wiskunde en staan op de meest stabiele locatie op Aarde, in het middelpunt van de landmassa van de Aarde (...)


Ik lees dat vaker, maar ook op een site waar wordt beweerd dat de piramide 13.000 jaar geleden van boven naar beneden is gebouwd, omdat bovenop de stenen ouder zijn dan op de grond. Je begrijpt dat ik de info op die site niet serieus neem.

Mijn vraag is: waar is die berekening van dat zwaartepunt van de landmassa's? En dan natuurlijk uit de tijd van de bouw, want anders klopt de claim dat er een bedoeling was met de keuze van dat zwaartepunt natuurlijk niet
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 13:41:15)
No shit, Sherlock
Op --0 13:40:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Maan:

Clavius:

"Lijken", "sommige" en "sporen van". Maar feitelijk zijn er nergens daadwerkelijk samengesmolten blokken gevonden.


Deze stenen zijn zo glad en in-elkaar-passend gevormd dat het lijkt alsof men met een pleisterlaag heeft gewerkt, maar is het gewoon steen:
Je maakt het steeds ongeloofwaardiger. Het plaatje laat stenen zien die allemaal verschillende grootten hebben. En als een soort puzzeltje op elkaar gestapeld zijn. Een geordende chaos. Alsof de stenen zò gevonden zijn, en de bestaande vorm heel lichtjes bijgewerkt is, zodat ze op andere stenen pasten. Zéér verre van ondenkbaar dus. Heel goede mogelijk, met de werktuigen die men toen ter beschikking had. En al helemáál geen levenswerk, maar een slim benutten van wat de natuur al reeds voorbewerkt had.

Áls ze die stenen zo goed konden bewerken, zoals je zegt, waarom dan niet in logischer vormen? Gewoon kaarsrecht? Of met een soort inelkaarhakend-systeem, tbv stevigheid? Waarom dan deze chaos?

Verder ben ik het 100% eens met Daleks.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 13:44:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : Bovendien is het systeem van de puzzelstenen absoluut niet iets unieks .
In de hele regio wordt dat systeem gebruikt . Ook de inca's gebruikten datDe Inca's, die door toedoen van fanatieke op goud beluste genocide plegende Spanjaarden weinig van hun kennis hebben kunnen behouden.

Hoe ze dit deden weten we ook niet maar ik denk dat clavius de spijker op zn kop slaat.

Schuren lijkt me trouwens de beste oplossing .
Niks hamers en beitels .

Vroeger schuurde ik met diamantpoeder stenen als kwarts, jaspis en amethist ; hele harde stenen . Maar dan kreeg je een mooi vlak oppervlak waarmee je een soort doorsnee kon zien van de steen.

Schuren van stenen met geduld kom je in ieder geval een heel eind mee .

YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 13:57:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

Mijn vraag is: waar is die berekening van dat zwaartepunt van de landmassa's? En dan natuurlijk uit de tijd van de bouw, want anders klopt de claim dat er een bedoeling was met de keuze van dat zwaartepunt natuurlijk niet


Er zijn geen inscripties gevonden over de bouw van deze piramide. Alleen de Griekse Herodotes heeft hier later over geschreven maar Egyptische mysteriescholen die de "oude kennis" bewaken zeggen dat dit leugens zijn (bewuste geschiedsvervalsing?)


(nr 1. is de locatie van de Grote Piramide van Gizeh.)

(bericht gewijzigd op 18-3-2011 14:16:06)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 14:00:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Maan:

Clavius:

artikel:

Het is onmogelijk dat de gigantische stenen van Puma Punka zijn bewerkt met gereedschappen uit het stenen tijdperk. De stenen bestaan namelijk uit graniet en dioriet en de enige steensoort die harder is dan deze twee, is diamant.


Dat is natuurlijk onzin.


Kijk naar de feiten, het is geen onzin.


Als die stenen en dat bouwsel zó onverwoestbaar zijn, waarom ligt het dan nu in puin? Waarom zijn de stenen nu dan zo geërodeerd?


Weleens van de grote vloed gehoord aan het einde van de laatste ijstijd (zo'n 10.000 v.C.)? (Alhoewel nog steeds niet 100% wetenschappelijk aanvaard, er zijn bewijzen genoeg hiervoor.)

Ik geloof in die grote vloed van 10.000 jaar geleden.
Al het leven 99 % weggevaagd.
Nou al het leven,behalve die 1 % bootvluchtelingen.
(Alhoewel nog steeds niet 100% wetenschappelijk aanvaard, er zijn bewijzen genoeg hiervoor.)
Maar het blijft toch voor altijd GELOOF die bootje,gemaakt in 120 jaar op het droge (De hele wereld lacht hem uit)
en niet op het strand,wat onlogisch is zoals het hele sprookjesboek?
bron:
Kampioen------vrager.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 14:01:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:

Áls ze die stenen zo goed konden bewerken, zoals je zegt, waarom dan niet in logischer vormen? Gewoon kaarsrecht? Of met een soort inelkaarhakend-systeem, tbv stevigheid? Waarom dan deze chaos?


Waarom deze chaos? Dat weet ik ook niet, maar waarom niet? Waarom de stenen verder bewerken als het niet hoeft?, Het is toch stevig genoeg zo? Het meest opmerkelijke vind ik dat er een soort pleisterlaag te zien is op bepaalde stenen. Alleen dan niet met pleister maar van het steen zelf. Dat geeft de indruk dat de steen gesmolten is: Dat is zeer vreemd en kan niet met primitieve middelen gedaan zijn, nou ja in ieder geval niet met de middelen waarmee we bekend zijn.

Lees dit ook eens: http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/peru%20sacsayhuaman/MYSTERY.html
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 14:13:21)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 14:09:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
i have a dream:
Pieter:

Maan:

De grootste piramiden op het Gizeh-plateau zijn een knap staaltje van wiskunde en staan op de meest stabiele locatie op Aarde, in het middelpunt van de landmassa van de Aarde (...)


Ik lees dat vaker, maar ook op een site waar wordt beweerd dat de piramide 13.000 jaar geleden van boven naar beneden is gebouwd, omdat bovenop de stenen ouder zijn dan op de grond. Je begrijpt dat ik de info op die site niet serieus neem.

Mijn vraag is: waar is die berekening van dat zwaartepunt van de landmassa's? En dan natuurlijk uit de tijd van de bouw, want anders klopt de claim dat er een bedoeling was met de keuze van dat zwaartepunt natuurlijk niet

koop een wereldkaart en trek een lijn van noord naar zuid en west naar oost en waar ze elkaar kruisen daar ligt de grote piramide.

dat bedoelen ze met het middelpunt van de landmassa.
toeval?? dacht het niet. en
Op --0 14:15:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

Pieter:

Mijn vraag is: waar is die berekening van dat zwaartepunt van de landmassa's? En dan natuurlijk uit de tijd van de bouw, want anders klopt de claim dat er een bedoeling was met de keuze van dat zwaartepunt natuurlijk niet


Er zijn geen inscripties gevonden over de bouw van deze piramide. Alleen de Griekse Herodotes heeft hier later over geschreven maar Egyptische mysteriescholen die de "oude kennis" bewaken zeggen dat dit leugens zijn (bewuste geschiedsvervalsing?)


(nr 1. is de Grote Piramide van Gizeh.)Dank, maar het lijken mij oppervlaktes die leiden tot dat punt, geen aardmassa's. Aardmassa's gaan ook de lucht in (Himalaya, bijvoorbeeld).
Is het dus niet eerder een soort middelpunt van het aardoppervlak-boven-water dan het middelpunt van de aardmassa-boven-water?
Daar zit toch een fundamenteel verschil tussen. Nog afgezien van het feit dat de grote piramide op een uitstekend stuk rotsplateau is gebouwd en dat dat plateau de enige fundering was die zo'n groot bouwwerk kon dragen.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 14:20:45)
No shit, Sherlock
Op --0 14:18:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
i have a dream:

Pieter:

Maan:

De grootste piramiden op het Gizeh-plateau zijn een knap staaltje van wiskunde en staan op de meest stabiele locatie op Aarde, in het middelpunt van de landmassa van de Aarde (...)


Ik lees dat vaker, maar ook op een site waar wordt beweerd dat de piramide 13.000 jaar geleden van boven naar beneden is gebouwd, omdat bovenop de stenen ouder zijn dan op de grond. Je begrijpt dat ik de info op die site niet serieus neem.

Mijn vraag is: waar is die berekening van dat zwaartepunt van de landmassa's? En dan natuurlijk uit de tijd van de bouw, want anders klopt de claim dat er een bedoeling was met de keuze van dat zwaartepunt natuurlijk niet

koop een wereldkaart en trek een lijn van noord naar zuid en west naar oost en waar ze elkaar kruisen daar ligt de grote piramide.

dat bedoelen ze met het middelpunt van de landmassa.
toeval?? dacht het niet. en


Dat geldt ook voor de Dom in Utrecht. In principe is elk punt op een bol een snijpunt van twee haaks op elkaar staande lijnen.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 14:24:24)
No shit, Sherlock
Op --0 14:22:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
i have a dream: de mensen die dit gemaakt mzouden moeten hebben (wat niet kan)
konden nog niet eens lezen en schrijven!!

dus hoe kan het dan dat er in die stenen nergens een fout zit????
alles past 100% zonder fouten.

welke aannemer van nu gaat een gebouw bouwen zonder een plan of iets wat op papier staat??? NIEMAND!

waarom? omdat je dan 100% fouten gaat maken.

Op --0 14:24:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Maan:

Clavius:

Áls ze die stenen zo goed konden bewerken, zoals je zegt, waarom dan niet in logischer vormen? Gewoon kaarsrecht? Of met een soort inelkaarhakend-systeem, tbv stevigheid? Waarom dan deze chaos?

Waarom deze chaos? Dat weet ik ook niet, maar waarom niet?

Omdat het niet logisch is. Omdat het niet stevig genoeg is. (Blijkbaar, anders had het gebouw nog rechtop gestaan.) Redenen genoeg, zelfs: Omdat het niet mooi is.
Maan:

Waarom de stenen verder bewerken als het niet hoeft?

Je leest niet. Zoals ik stelde, lijkt het alsof er stenen gebruikt zijn die al een bepaalde vorm hadden, louter wat extra bewerkt om ze nóg beter passend te maken. Het korte antwoord op je vraag dus: Om ze beter passend te maken.

Maan:

Het is toch stevig genoeg zo?

Blijkbaar niet. Immers dit "miraculeuze" gebouw doorstond de tand des tijds én de grote vloed niet, terwijl de uit veel zachter gesteente bestaande pyramides dat wél deden. Zo supersterk waren die ex-gebouwen dus niet.

Maan:

Het meest opmerkelijke vind ik dat er een soort pleisterlaag te zien is op bepaalde stenen. Alleen dan niet met pleister maar van het steen zelf. Dat geeft de indruk dat de steen gesmolten is: Dat is zeer vreemd en kan niet met primitieve middelen gedaan zijn, nou ja in ieder geval niet met de middelen waarmee we bekend zijn.

Ik kreeg op school vroeger gewoon verteld dat ze dat deden door eerst het gebouw te plaatsten en vervolgens er brandbaar hout tegenaan te leggen. Om dat hout vervolgens aan te steken. Een vuurzee die groot genoeg is nadert de benodigde temperaturen zeker, net zoals een houtgestookte oven dat óók kan.
Wensdenken uit, kop uit het zand.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 14:25:40)
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 14:24:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : Overigens is Graniet bij lange na niet het hardste gesteente

http://www.hansartsupplies.nl/artsupplies/index.php?action=extra&extra=A_hardheid_van_steen

YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 14:25:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

Dank, maar het lijken mij oppervlaktes die leiden tot dat punt. Aardmassa's gaan ook de lucht in (himalaya, bijvoorbeeld).


Daar heb je gelijk in maar als je de Aarde zonder water zou zien dan zie je dat de dieptes van het water en de zeeën ook niet allemaal even diep zijn, en bepaalde delen gaan ook een stuk dieper de diepte in. Hoe dan ook, die locatie blijft een punt van balans en is bewust uitgekozen om daar iets te bouwen wat tegen de grote vloed bestand zou zijn.


Is het dus niet eerder een soort middelpunt van het aardoppervlak-boven-water dan het middelpunt van de aardmassa-boven-water? Daar zit toch een fundamenteel verschil tussen.


Middelpunt van beiden, het geheel.


Nog afgezien van het feit dat de grote piramide op een uitstekend stuk rotsplateau is gebouwd en dat de enige fundering was die zo'n groot bouwwerk kon dragen.


Ik weet het niet zeker maar mogelijk heeft men die fundering ook zelf aangebracht.

Nu ga ik even vaag doen dus lees maar niet verder als je bang bent dat je je tijd verdoet:

[vaagmodus]
Ik heb overigens nog een interessante theorie vernomen dat de Grote Piramide is doorgebouwd onder de grond met de vorm van een op z'n kop gekantelde piramide en in het geheel dus een kubus vormt. Dit heb ik uit een vaag boek maar het sluit wel aan bij de natuurlijke vorm van bepaalde soorten kristal, en ook bij de uitspraak "zo boven, zo beneden" van Hermes Trismegistus. (Ik weet dat hij daarmee bedoeld dat de macrokosmos hetzelfde is als de microkosmos maar het zal me niet verbazen dat deze symboliek ook in de piramide ook kan zijn verwerkt.) Het lijkt me alleen erg onwaarschijnlijk; Het is te teveel werk en wat zou het nut zijn?
[/vaagmodus]
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 14:38:31)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 14:35:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

Pieter:

Dank, maar het lijken mij oppervlaktes die leiden tot dat punt. Aardmassa's gaan ook de lucht in (himalaya, bijvoorbeeld).


Daar heb je gelijk in maar als je de Aarde zonder water zou zien dan zie je dat de dieptes van het water en de zeeën ook niet allemaal even diep zijn, en bepaalde delen gaan ook een stuk dieper de diepte in. Hoe dan ook, die locatie blijft een punt van balans en is bewust uitgekozen om daar iets te bouwen wat tegen de grote vloed bestand zou zijn.


Dan kloppen je bronnen niet. Want die houden rekening met een evenredige verdeling van landmassa. En dat is niet zo.

Het lijkt mij sterk dat ze 4500 jaar geleden het precieze reliëf van de zee- en oceaanbodems kende. En dan zit je zo een paar honderd (kilo)meter van het punt van Gizeh af.
Ik zie het gewoon als iets waar (voor de zoveelste keer) naartoe is gerekend omdat het zo op het eerste gezicht lijkt te kloppen.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 14:48:25)
No shit, Sherlock
Op --0 14:44:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Maan:
Nu ga ik even vaag doen dus lees maar niet verder als je bang bent dat je je tijd verdoet:


Het heelal is oneindig.
Ik kan je volgen microkosmos hetzelfde is als de macrokosmos.
Het Begin is Het Einde.
(zoals in een cirkel) Eeuwig en dat is LEVEN.
En dat is de geest ook,klein en toch groot.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 14:47:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Clavius:


Omdat het niet logisch is. Omdat het niet stevig genoeg is. (Blijkbaar, anders had het gebouw nog rechtop gestaan.) Redenen genoeg, zelfs: Omdat het niet mooi is.


Heb je het nu over Cuzco of Puma Punku. Dat bouwsel in Cuzco was een verdedingsmuur en die staat nog altijd recht overeind.
In het geval van Puma Punku; Als het nog voor de vloed gebouwd was, zou geen enkel gebouw in die regio daar bestand tegen zijn. Het was mogelijk een van de stevigste gebouwen en pasten in elkaar als een insluitsysteem.


...
Blijkbaar niet. Immers dit "miraculeuze" gebouw doorstond de tand des tijds én de grote vloed niet, terwijl de uit veel zachter gesteente bestaande pyramides dat wél deden. Zo supersterk waren die ex-gebouwen dus niet.


Goede vriend, ik had het over de verdedigingsmuur in Cuzco, Peru welke tot vandaag de dag nog gewoon rechtovereind staat. Puma Punku staat heel ergens anders.


...
Ik kreeg op school vroeger gewoon verteld dat ze dat deden door eerst het gebouw te plaatsten en vervolgens er brandbaar hout tegenaan te leggen. Om dat hout vervolgens aan te steken. Een vuurzee die groot genoeg is nadert de benodigde temperaturen zeker, net zoals een houtgestookte oven dat óók kan.


Nou sorry hoor, maar ik weet heel zeker dat een houtgestookte oven geen zeer hoge temperaturen kan bereiken. Geen temperaturen om stenen mee te smelten.


Wensdenken uit, kop uit het zand.


Ego uit, wederzijds respect aan.

(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:16:20)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 14:55:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : Glas heeft ook een grote hardheid

Dat is het resultaat geweest van houtvuur.

Met houtvuur kun je nog aardig wat in ieder geval
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 15:03:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

Het lijkt mij sterk dat ze 4500 jaar geleden het precieze reliëf van de zee- en oceaanbodems kende. En dan zit je zo een paar honderd (kilo)meter van het punt van Gizeh af.
Ik zie het gewoon als iets waar (voor de zoveelste keer) naartoe is gerekend omdat het zo op het eerste gezicht lijkt te kloppen.


In de context dat jij deze bouwers als primitieven ziet kan ik je begrijpen.
Maar als je ziet dat men deze piramide bijna perfect met het noorden hadden uitgelijnd (in die tijd mogelijk gewoon perfect), met een precisie die vandaag de dag nog steeds geëvenaard is (ook al scheelt het maar 0,3 graad ofzo), dan ga je je toch op z'n minst afvragen hoe ze dan konden. Maar dit is niet het enige opmerkelijke. Er staan meer merkwaardigheden op mijn site.

Het is niet voor niets dat ik meega in de veronderstelling dat voor onze moderne beschaving er een beschaving moet zijn geweest die technologisch ver ontwikkeld was, mogelijk zelfs veel verder dan de moderne westerse beschaving. Dat is geen wensdenken, dat is de samenhang van het grote geheel inzien van wat de ouden van toen ons nagelaten hebben in teksten en gebouwen. Want waarom vinden we iets mysterieus? Omdat we het niet begrijpen. En waarom kunnen we het niet begrijpen? Omdat we de ontbrekende informatie missen zodat we het niet kunnen begrijpen.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 15:12:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Steek een stok in de grond wanneer de zon op het hoogste punt in het zuiden staat en verleng de schaduw door telkens een nieuwe stok aan het eind van de schaduw in de grond te steken. Zo kun je heel nauwkeurig twee precies parallelle lijnen uittekenen.
Dus zo moeilijk is dat niet, dat precieze uitmeten van het lijnenspel.
No shit, Sherlock
Op --0 15:17:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

Steek een stok in de grond wanneer de zon op het hoogste punt in het zuiden staat en verleng de schaduw door telkens een nieuwe stok aan het eind van de schaduw in de grond te steken. Zo kun je heel nauwkeurig twee precies parallelle lijnen uittekenen.
Dus zo moeilijk is dat niet, dat precieze uitmeten van het lijnenspel.


Dan kun je dat nog niet zo perfect krijgen. Je hebt op z'n minst GPS nodig om zo'n accurate uitlijning te krijgen.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 15:24:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : Nog iets over de puzzelbouw

Noordelijk van de beschaving in Bolivia leefden de Huari die concurreerden met hen

Die gebruikten een wat primitievere manier van puzzelbouwZo uit de lucht vallen komt het dus beslist niet .
Het is een perfectionering van een proces dat voor christus al begon maar zijn hoogtepunten ver NA christus bereikte

De claim van de ouderdom in het artikel klopt domweg niet
we hebben het over zo'n 700-1000 jaar na christus.

Verder is er ook geen sprake van een geheimzinnig verdwenen volk.
De inca's zagen ze zoals de romeinen de grieken zagen; als voorlopers en erfgenamen.

En waarschijnlijk zouden we ook precies weten hoe ze het deden met die stenen als de spanjaarden niet zo fanatiek de adel (de enigen me t wetenschappelijke kennnis in heel pre-colombiaans amerika) hadden afgeslacht.

De Inca's en de Azteken waren in ieder geval eveneens van zaken op de hoogte waar we nu alleen nog maar naar kunnen gissen .


(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:29:46)
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 15:26:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Maan:

Clavius:

Ik kreeg op school vroeger gewoon verteld dat ze dat deden door eerst het gebouw te plaatsten en vervolgens er brandbaar hout tegenaan te leggen. Om dat hout vervolgens aan te steken. Een vuurzee die groot genoeg is nadert de benodigde temperaturen zeker, net zoals een houtgestookte oven dat óók kan.

Nou sorry hoor, maar ik weet heel zeker dat een houtgestookte oven geen zeer hoge temperaturen kan bereiken. Geen temperaturen om stenen mee te smelten.

Je weet het zeker, maar komt niet met argumenten. Maan, hoe denk je dat ze vroeger het eerste glas maakten? En met welke brandstof ze dat deden? Glas weetjewel, gesmolten zand. Doe's effe googlen als je een 'open mind' hebt...
Maan:

Clavius:

Wensdenken uit, kop uit het zand.

Ego uit, wederzijds respect aan.

Ah vandaar, je zit niet achter de waarheid aan, maar bent op respect uit. Dat zal me een worst wezen, voor respect koop ik niets. De waarheid is het belangrijkste.

(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:57:48)
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 15:28:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

Pieter:

Steek een stok in de grond wanneer de zon op het hoogste punt in het zuiden staat en verleng de schaduw door telkens een nieuwe stok aan het eind van de schaduw in de grond te steken. Zo kun je heel nauwkeurig twee precies parallelle lijnen uittekenen.
Dus zo moeilijk is dat niet, dat precieze uitmeten van het lijnenspel.


Dan kun je dat nog niet zo perfect krijgen. Je hebt op z'n minst GPS nodig om zo'n accurate uitlijning te krijgen.


Een afwijking van 0,3 graden op 230 meter (lengte van een zijde) komt neer op 1,20 meter.
Zo nauwkeurig is dat nou ook weer niet, hoor!
Bedenk dat die lijn ook meerdere keren kan zijn uitgemeten en daaruit een gemiddelde is gemaakt. Op die manier kun je namelijk ook het precieze middelpunt van een cirkel bepalen.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:34:37)
No shit, Sherlock
Op --0 15:32:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : En de Mixteken in Mexico (of azteeks gezien die het later veroverden)

Geen puzzelbouw, wel praktisch naadloosVerdere perfectionering van Puzzelbouw?


(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:36:43)
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 15:35:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
The Daleks :


De claim van de ouderdom in het artikel klopt domweg niet
we hebben het over zo'n 700-1000 jaar na christus.


Ja maar het artikel heeft het over Puma Punka en niet over Cuzco in Peru waar ik over uitweidde om iets te verduidelijken. Puma Punku wordt wel beschouwd als een van de oudste ruïnes ter wereld en was volgens mij ook de oudste totdat Gobekli Tepe in Afrika werd ontdekt wat zelfs gedateerd werd op zo'n 11.500 v.C.

http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe


Verder is er ook geen sprake van een geheimzinnig verdwenen volk.
De inca's zagen ze zoals de romeinen de grieken zagen; als voorlopers en erfgenamen.


Het volk is niet helemaal verdwenen, de vluchtelingen zouden gevlucht zijn naar de Pyreneeën, Ierland, Tibet, Egypte, en Amerika, zoals de Maya en Azteken dan ook claimden nazaten te zijn van de Atlaneanen. (Azteken -> Aztlan)
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:37:25)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 15:36:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

Een afwijking van 0,3 graden op 230 meter (lengte van een zijde) komt neer op 1,20 meter.
Zo nauwkeurig is dat nou ook weer niet, hoor!
...


Het punt is dat het nog steeds niet geëvenaard is.

quote van: http://users.belgacom.net/gc674645/nl/pyramid/pyramid.htm

"Behalve dat het de oudste structuur op Aarde is, is de Grote Pyramide ook de meest precies georiënteerde, daar hij bijna exact op het Noorden, Zuiden, Oosten, en Westen ligt. De beste poging der moderne mens in die richting, is het Observatorium in Parijs, dat zes minuten van een graad van het ware Noorden afwijkt. De Grote Pyramide daarentegen wijkt alleen maar drie minuten af, en Capt. E. Raymond beweert dat dat voornamelijk te wijten is aan verzakking. Veel architecten en ingenieurs die de structuur van de Pyramide bestudeerd hebben, beweren dat met al onze zogenaamde technologische superioriteit, wij vandaag de structuur niet zouden kunnen nabouwen! (Werkt de Evolutie Theory misschien achterstevoren?)"
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:41:03)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 15:40:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks :
Maan:

Ja maar het artikel heeft het over Puma Punka en niet over Cuzco in Peru waar ik over uitweidde om iets te verduidelijken. Puma Punku wordt wel beschouwd als een van de oudste ruïnes ter wereld en was volgens mij ook de oudste totdat Gobekli Tepe in Afrika werd ontdekt wat ook gedateerd werd op zo'n 11.500 v.C.

http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe


Ik heb het ook niet over cuzco

De cultuur van de plek is gewoon bekend.
Er is bekend dat de OUDSTE lagen dus ONDER de stenen waar men nog met zandsteen bouwde plantenresten hadden die met de koolstof14 methode ergens rond de 200 a 500 jaar voor christus geplaatst moeten worden.
Er is echter nogal wat kritiek op die methode de laatste jaren . maar al zitten ze er duizenden jaren naast dan hebben we het niet over de bouwtechniek waar dit artikel over gaat.

Zoals je weet is zandsteen makkelijker te bewerken dan graniet.

Wil je het echt spectaculair hebben voor christus
vraag je dan eens af hoe het zit met de Basalten Olmekenhoofden

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQh7W-Rstxl59wGrC9kNI5Lk84RaPuLrV0Bj8VokdwOBXfCgjy&t=1

Waar ik nog steeds de overtuiging heb dat de schuurtechniek werd toegepast .

(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:47:10)
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 15:42:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

Pieter:

Een afwijking van 0,3 graden op 230 meter (lengte van een zijde) komt neer op 1,20 meter.
Zo nauwkeurig is dat nou ook weer niet, hoor!
...


Het punt is dat het nog steeds niet geëvenaard is.Ach man, je kletst nu wel erg uit je nek. Zonder GPS bouwde men al bruggen die langer zijn, en kwamen ze ook goed uit.
Het is niet erg om kritisch te zijn, hoor

Edit. Ik zie nu dat het niet om een afwijking van 0,3° gaat, maar om een afwijking van 3'.
3 boogminuten is 1/20 graad = 0,05°.
Dan praten we over een afwijking van 20 cm over een afstand van 230 meter. Respect. Maar nog steeds niet overtuigend.

PS. Is de afwijking van 6 minuten van dat observatorium ongepland? Of was het juist de bedoeling?
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 15:52:57)
No shit, Sherlock
Op --0 15:43:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 15:55:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks :
Clavius:


Maan:

Het meest opmerkelijke vind ik dat er een soort pleisterlaag te zien is op bepaalde stenen. Alleen dan niet met pleister maar van het steen zelf. Dat geeft de indruk dat de steen gesmolten is: Dat is zeer vreemd en kan niet met primitieve middelen gedaan zijn, nou ja in ieder geval niet met de middelen waarmee we bekend zijn.

Ik kreeg op school vroeger gewoon verteld dat ze dat deden door eerst het gebouw te plaatsten en vervolgens er brandbaar hout tegenaan te leggen. Om dat hout vervolgens aan te steken. Een vuurzee die groot genoeg is nadert de benodigde temperaturen zeker, net zoals een houtgestookte oven dat óók kan.


ooit van de techniek polijsten gehoord trouwens?
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 15:59:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Pieter:

Maan:

Pieter:

Een afwijking van 0,3 graden op 230 meter (lengte van een zijde) komt neer op 1,20 meter.
Zo nauwkeurig is dat nou ook weer niet, hoor!
...


Het punt is dat het nog steeds niet geëvenaard is.Ach man, je kletst nu wel erg uit je nek. Zonder GPS bouwde men al bruggen die langer zijn, en kwamen ze ook goed uit.
Het is niet erg om kritisch te zijn, hoor

Edit. Ik zie nu dat het niet om een afwijking van 0,3° gaat, maar om een afwijking van 3'.
3 boogminuten is 1/20 graad = 0,05°.
Dan praten we over een afwijking van 20 cm over een afstand van 230 meter. Respect. Maar nog steeds niet overtuigend.

PS. Is de afwijking van 6 minuten van dat observatorium ongepland? Of was het juist de bedoeling?


PS2. Het feit dat men heeft kunnen meten dat de afwijking 3' is, geeft al aan dat men nu nauwkeuriger kan werken dan die 6' die je aanhaalt in je artikel.
No shit, Sherlock
Op --0 16:03:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DDK: @Clavius

Een paar punten waar je de plank toch volledig mis lijkt te slaan. De piramiden staan op een plaats waar er geen sprake kan zijn van een vloed en er ook nooit geologisch bewijs is geleverd dat er ooit een vloed is geweest. Puma Punku staat op een plaats waar dit wel degelijk mogelijk is en waar het vermeende geologische bewijs dit ook suggereert.

Bovendien heb je het over het feit dat het bouwwerk niet meer overeind staat etc. We praten hier over een bouwwerk dat waarschijnlijk (volgens de laatste metingen) rond 15.000 jaar v.Chr. (misschien zelfs nog eerder) zijn oorsprong kent. In die tijd is er geen enkele beschaving bekend die überhaupt meer dan een hutje in elkaar kon knutselen of überhaupt kon schrijven. Bovendien kan je met het stenentijdperk-gereedschap bijvoorbeeld onmogelijk perfect ronde gaten 'boren' van enkele millimeters dik tot het uiteinde van de steen. Om over de rechte groeven en de complexe vormen maar te zwijgen.

Bovendien negeer je dat die stenen enkele honderden ton wegen en dat er in dat gebied geen bomen groeien en of hebben gegroeid. Alles bij elkaar opgeteld is het gewoon niet mogelijk dat een stel simpele indianen die niet eens konden schrijven dit even in elkaar geknutseld hebben.
Op --0 16:18:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : @DDK
kom eens met een redelijk objectieve bron waaruit zou blijken dat deze gebouwen er al sinds 15000 voor christus staan .

YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op --0 16:39:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
The Daleks :

@DDK
kom eens met een redelijk objectieve bron waaruit zou blijken dat deze gebouwen er al sinds 15000 voor christus staan .

Alles bij elkaar opgeteld is het gewoon niet mogelijk dat een stel simpele indianen die niet eens konden schrijven dit even in elkaar geknutseld hebben.


De Schepping is toch ook mogelijk?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:48:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: Niemand weet hoe deze stenen zijn bewerkt ?

hoeft natuurlijk niet perse te zeggen dat ze dan ook echt niet door de plaatselijke bewoners zijn gemaakt.

nb: Volgens mij weten we nog steeds niet of mona lisa is gebaseerd op een echt persoon of zelfportret..
maw Er zijn vele archeologische bouwwerken en kunst waarvan men niet preciies weet hoe het gemaakt is.
Op --0 16:51:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
armuth:

The Daleks :

@DDK
kom eens met een redelijk objectieve bron waaruit zou blijken dat deze gebouwen er al sinds 15000 voor christus staan .

Alles bij elkaar opgeteld is het gewoon niet mogelijk dat een stel simpele indianen die niet eens konden schrijven dit even in elkaar geknutseld hebben.


De Schepping is toch ook mogelijk?


Ga eens d**d!
No shit, Sherlock
Op --0 16:53:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

PS2. Het feit dat men heeft kunnen meten dat de afwijking 3' is, geeft al aan dat men nu nauwkeuriger kan werken dan die 6' die je aanhaalt in je artikel.


Daar heb je wel een goed argument.
Er lijkt me echter wel een verschil tussen iets perfect op kunnen meten en iets perfect kunnen bouwen.

Ik geef toe dat ik nu wel aan het zoeken ben, maar ik heb deze stelling vaker gehoord. Ik ben geen bouwkundige ofzo dus ik weet ook niet precies wat deze moeilijkheid inhoud.

Als er inderdaad sprake is geweest van verzakking dan kon de Grote Piramide inderdaad eens perfect geörienteerd zijn met het noorden. Maar watis nu 3 graden of minder, het blijft haast ongelooflijk voor wat men in die tijd gedaan heeft en dat kun je niet alleen met de stand van de zon zo perfect berekenen (lijkt me.)
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 17:16:07)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 16:57:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Pieter:

armuth:

The Daleks :

@DDK
kom eens met een redelijk objectieve bron waaruit zou blijken dat deze gebouwen er al sinds 15000 voor christus staan .

Alles bij elkaar opgeteld is het gewoon niet mogelijk dat een stel simpele indianen die niet eens konden schrijven dit even in elkaar geknutseld hebben.


De Schepping is toch ook mogelijk?


Ga eens d**d!


Dank je wel Pieter.
Waarom mag ik geen vraag stellen,dat doe jij toch ook?
De stenen tijdperk was toch een beschaving
van na de meteoriet inslag van 65 miljoen jaar geleden?
bron:
kampioen vragersteller
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 17:02:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DDK: @Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.
Op --0 17:07:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
grappenmaker:

Marsepars:

Tetzmol:

Marsepars:

Puma Punku?
Alien intervention.
Hoezo?
Puur op gevoel.
Bewijs mijn ongelijk maar.
Graag zelfs!
En een beetje je best doen, ja?
Dankjewel.

Héé Mars, ben je nu ook al besmet met het Armoe virus?


Valt toch wel mee bij mij?
En ik ben niet bang om mijn mening te herzien.
Daar leer ik van, namelijk.

En ik wil gewoon wel eens weten hoe anderen tegen dit soort dingen aankijken.

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.
En volgens mij kunnen ze het nog niet.
Misschien middels gieten, maar dat kan volgens mij niet met dit materiaal.
Dus als de mensen het niet gedaan hebben, blijven er maar drie opties over.
1. God. Maar die had het te druk.
2. Kabouters. Maar ik heb uit betrouwbare bron (God, dus) vernomen dat die staakten.
3. Bezoekers die niet van hier zijn.

Je wil graag weten hoe andere mensen aan kijken tegen dit soort dingen en vervolgens kom je met God en kabouters daarmee denk ik dan dat je de grens van de grenswetenschap overschrijdt. Je trekt bij voorbaat dingen in het belachelijke behalve dat van die bezoekers die niet van hier zijn.

Alles in het belachelijke trekken?
Nee, ik bekijk het met de nodige dosis humor.
Ook de optie van bezoekers die niet van hier zijn.
Voor mij staat niets vast, maar ik ga er ook zeker niet van uit dat het van mensen komt.
Ik sta open voor alles.

Maar op dit moment vind ik de 'alien-optie' het aannemelijkst.
Totdat ze weer iets nieuws ontdekken en ik (waarschijnlijk) weer mijn mening bij moet stellen.
Dat houdt het wel spannend.

Maar ik dingen belachelijk vinden?
Niet echt.
Misschien snap jij mijn humor niet.
Dan bied ik je daarvoor mijn excuses aan.
Maar ik houd elke optie open.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 17:16:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Luk:

Emie :

Marsepars:

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.

Blijkbaar wel! Anders waren die stenen niet bewerkt.Mars gelooft (of 'denkt' ?) dat het buitenaardsen waren (of een mix van) die dat hier komen doen zijn. Denk ik.


Het is ook voor een groot gedeelte wensdenken, hoor.
Ik vind het een mooie theorie.
Maar ik staar mij niet blind op die optie.
Al zou het best eens waar kunnen zijn.

Ik heb het ook niet van mezelf, maar hoe meer ik kijk naar dit soort bouwwerken (over de hele wereld) des te harder ik ga twijfelen of de mens dit zomaar heeft gemaakt.
Met de techniek van toen.
Maar veel is ook in de loop der tijd verloren gegaan.
We zien wel!
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 17:21:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

Pieter:

PS2. Het feit dat men heeft kunnen meten dat de afwijking 3' is, geeft al aan dat men nu nauwkeuriger kan werken dan die 6' die je aanhaalt in je artikel.


Daar heb je wel een goed argument.
Er lijkt me echter wel een verschil tussen iets perfect op kunnen meten en iets perfect kunnen bouwen.

Ik geef toe dat ik nu wel aan het zoeken ben, maar ik heb deze stelling vaker gehoord. Ik ben geen bouwkundige ofzo dus ik weet ook niet precies wat deze moeilijkheid inhoud.

Als er inderdaad sprake is geweest van verzakking dan kon de Grote Piramide inderdaad eens perfect geörienteerd zijn met het noorden. Maar watis nu 3 graden of minder, het blijft haast ongelooflijk voor wat men in die tijd gedaan heeft en dat kun je niet alleen met de stand van de zon zo perfect berekenen (lijkt me.)


Waar staat eigenlijk geschreven dat de piramide perfect noord-zuid moet staan?
No shit, Sherlock
Op --0 17:27:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
DDK:

@Clavius

Een paar punten waar je de plank toch volledig mis lijkt te slaan. De piramiden staan op een plaats waar er geen sprake kan zijn van een vloed en er ook nooit geologisch bewijs is geleverd dat er ooit een vloed is geweest....


Wat denk jij dan van de hevige watererosie van de Sfinx en het nabije gebied? Als het niet eens lang onder water heeft gestaan zou het honderden, misschien duizenden jaren ondoorbroken moeten hebben regenen wil je dit soort gladde erosie krijgen.

In die tijd hadden de piramiden hun dekstenen nog dus dat zou de reden kunnen zijn waarom we geen watererosie op de piramiden aantreffen, of in ieder geval veel minder zichtbaar.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 17:39:44)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 17:29:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

Waar staat eigenlijk geschreven dat de piramide perfect noord-zuid moet staan?


Ik denk niet dat ik dat ergens heb zien staan, maar ik deel de overtuiging dat het ooit gebruikt werd als oriëntatiepunt voor land-,zee- en, mocht het waar zijn: voor lucht- en ruimtevaart.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 17:35:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.


D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.

Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 17:38:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

Pieter:

Waar staat eigenlijk geschreven dat de piramide perfect noord-zuid moet staan?


Ik denk niet dat ik dat ergens heb zien staan, maar ik deel de overtuiging dat het ooit gebruikt werd als oriëntatiepunt voor land-,zee- en, mocht het waar zijn: voor lucht- en ruimtevaart.


De piramide staat in het middelpunt van de landmassa's, schreef je eerder. Dus wat heeft dat te maken met zeevaart?
Daarbij: waarom staan de andere piramides daar dan ook niet?

Maar je mag het denken. Wie ben ik om je daarin tegen te houden?
Ik hoop alleen dat je wat realistischer wordt en de vraag gaat stellen of het allemaal wel zo logisch is als dat het klinkt.
No shit, Sherlock
Op --0 17:40:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
armuth:

D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Creatie en evolutie; Weleens gedacht dat de waarheid in het midden zou kunnen liggen?
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 17:42:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
armuth:

DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.


D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Wat baten kaars en bril als bijbelboy niet zien-en-wil...

Eigenlijk is het een wonder (nee, niet van hem, maar gewoon van de natuur) dat je reageert, want je lijkt ècht wel doof en blind. Hoe doe je het ! (Dat is geen vraag).

Bron: de evolutie.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 17:43:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

De piramide staat in het middelpunt van de landmassa's, schreef je eerder. Dus wat heeft dat te maken met zeevaart?


Niets.


Daarbij: waarom staan de andere piramides daar dan ook niet?


Omdat de andere piramiden om heel andere redenen gebouwd zijn.


Maar je mag het denken. Wie ben ik om je daarin tegen te houden?
Ik hoop alleen dat je wat realistischer wordt en de vraag gaat stellen of het allemaal wel zo logisch is als dat het klinkt.


Nou waar ben ik dan niet realistisch in als ik vragen mag? Doordat ik dingen zeg waarvan jij denkt dat ze niet waar zijn? Ik vind dat ik zelf kritisch genoeg ben. Hoe dan ook, ik sta open voor alle mogelijke theorieën en "bewijzen" behalve die al reeds ontkracht zijn.

We praten hierover wel verder als het nieuwe hoofd van de Egyptische antiquiteiten orde op zaken gaat stellen in de hedendaagse Egyptologie en ons gaat vertellen wat hij daar onlangs in de Grote Piramide heeft gevonden. (Als hij dat ooit mocht doen.) In de tussentijd zijn er genoeg "alternatieve" bronnen die je een heel ander beeld kunnen geven van onze oudheid. (Zie mijn site bijvoorbeeld )
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 17:59:52)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 17:52:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Maan:

armuth:

D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Creatie en evolutie; Weleens gedacht dat de waarheid in het midden zou kunnen liggen?


Natuurlijk bestaat de Waarheid ,maar daar kom je nooit achter,tenzij je tijd voorbij is,
nu bestaat alleen GELOOF tot het einde.
Geloven is NIET De Waarheid.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 17:58:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Maan:

Pieter:

Maar je mag het denken. Wie ben ik om je daarin tegen te houden?
Ik hoop alleen dat je wat realistischer wordt en de vraag gaat stellen of het allemaal wel zo logisch is als dat het klinkt.


Nou waar ben ik dan niet realistisch in als ik vragen mag? Doordat ik dingen zeg waarvan jij denkt dat ze niet waar zijn?

We praten hierover wel verder als het nieuwe hoofd van de Egyptische antiquiteiten orde op zaken gaat stellen in de hedendaagse Egyptologie en ons gaat vertellen wat hij daar onlangs in de Grote Piramide heeft gevonden. (Als hij dat ooit mocht doen.) In de tussentijd zijn er genoeg "alternatieve" bronnen die je een heel ander beeld kunnen geven van onze oudheid. (Zie mijn site bijvoorbeeld )


Je hebt gelijk. Ik ga er te ver in om te denken dat mijn denken logischer is dan het jouwe.
Ik ageer tegen het idee dat er 'meer' moet zijn dan wat er redelijkerwijs gewoon kan worden beredeneerd en onderzocht. En dan helpt het in jouw argumentatie zeker niet dat ik geen geloofwaardig bronmateriaal van jouw beweringen kan vinden. Of dat wat geconstateerd wordt, ook daadwerkelijk de bedoeling van die toenmalige beschaving was.

Edit. De vroege Egyptenaren staan erom bekend dat ze alles nauwkeurig administreerden. Waarom kan er dan niet teruggevonden worden dat de piramide van Cheops nauwkeurig noord-zuid moet worden geplaatst (in termen van schaduwrichting of zo)?
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 18:01:57)
No shit, Sherlock
Op --0 17:59:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Pieter:

Je hebt gelijk. Ik ga er te ver in om te denken dat mijn denken logischer is dan het jouwe.
Ik ageer tegen het idee dat er 'meer' moet zijn dan wat er redelijkerwijs gewoon kan worden beredeneerd en onderzocht. En dan helpt het in jouw argumentatie zeker niet dat ik geen geloofwaardig bronmateriaal van jouw beweringen kan vinden. Of dat wat geconstateerd wordt, ook daadwerkelijk de bedoeling van die toenmalige beschaving was.


Ik interesseer me vooral in de dingen die nog niet voor 100% onbetwistelijk bewezen zijn. Dat is interessant want daar is nog wat over te onderzoeken en te theoretiseren.

Ik zie al deze mysteriën uit de oudheid als stukjes van een grote puzzel. Ze zijn mysterieus omdat er vreemde zaken te bespeuren zijn die niet kloppen met wat we van deze beschaving dachten te weten; Dat wil gewoon zeggen dat we nog niet alle stukjes van het totaalbeeld hebben, ook al denkt men soms van wel. Deze ontbrekende stukjes zullen we vast ooit nog weleens vinden, als onze technologie en inzicht vordert.

Verder vind het ik ook wel interessant wat mediums zoals Cayce en Cottrell over de oude beschavingen hebben gezegd, en de vertalingen van de Soemerische kleitabletten van Zecharia Sitchin (alhoewel ik zeker niet met alles van hem eens ben.) Hiernaast zijn er genoeg andere boeken over Atlantis en dergelijke die "bewijzen" aandragen voor een verloren beschaving.

Voor mij is en blijft het grootste bewijs de megalitische bouwsels overal ter wereld waar vaak sporen zijn van de toepassing van vergevorderde of momenteel onbekende technologie.
(bericht gewijzigd op 18-3-2011 18:38:05)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 18:26:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
i have a dream:

de mensen die dit gemaakt mzouden moeten hebben (wat niet kan)
konden nog niet eens lezen en schrijven!!

dus hoe kan het dan dat er in die stenen nergens een fout zit????
alles past 100% zonder fouten.

welke aannemer van nu gaat een gebouw bouwen zonder een plan of iets wat op papier staat??? NIEMAND!

waarom? omdat je dan 100% fouten gaat maken.


De taal die er bij hoort is bekend als het huidige Aymara. Als je gaat googlen stop dan vooral niet bij de eerste hits. Deze taal is de moeite waard om bewust van te worden.
7.83
Op --0 18:47:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Marsepars:

grappenmaker:

Marsepars:

Tetzmol:

Marsepars:

Puma Punku?
Alien intervention.
Hoezo?
Puur op gevoel.
Bewijs mijn ongelijk maar.
Graag zelfs!
En een beetje je best doen, ja?
Dankjewel.

Héé Mars, ben je nu ook al besmet met het Armoe virus?


Valt toch wel mee bij mij?
En ik ben niet bang om mijn mening te herzien.
Daar leer ik van, namelijk.

En ik wil gewoon wel eens weten hoe anderen tegen dit soort dingen aankijken.

Ik ben van mening dat de mensen in die tijd niet de technologie hadden om die stenen zo te bewerken.
En volgens mij kunnen ze het nog niet.
Misschien middels gieten, maar dat kan volgens mij niet met dit materiaal.
Dus als de mensen het niet gedaan hebben, blijven er maar drie opties over.
1. God. Maar die had het te druk.
2. Kabouters. Maar ik heb uit betrouwbare bron (God, dus) vernomen dat die staakten.
3. Bezoekers die niet van hier zijn.

Je wil graag weten hoe andere mensen aan kijken tegen dit soort dingen en vervolgens kom je met God en kabouters daarmee denk ik dan dat je de grens van de grenswetenschap overschrijdt. Je trekt bij voorbaat dingen in het belachelijke behalve dat van die bezoekers die niet van hier zijn.

Alles in het belachelijke trekken?
Nee, ik bekijk het met de nodige dosis humor.
Ook de optie van bezoekers die niet van hier zijn.
Voor mij staat niets vast, maar ik ga er ook zeker niet van uit dat het van mensen komt.
Ik sta open voor alles.

Maar op dit moment vind ik de 'alien-optie' het aannemelijkst.
Totdat ze weer iets nieuws ontdekken en ik (waarschijnlijk) weer mijn mening bij moet stellen.
Dat houdt het wel spannend.

Maar ik dingen belachelijk vinden?
Niet echt.
Misschien snap jij mijn humor niet.
Dan bied ik je daarvoor mijn excuses aan.
Maar ik houd elke optie open.


Inderdaad ik snapte de humor effe niet, nu wel. Dank voor je reactie.
7.83
Op --0 19:10:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
grappenmaker:


Inderdaad ik snapte de humor effe niet, nu wel. Dank voor je reactie.

Geen probleem.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 19:14:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
armuth:

Maan:

armuth:

D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Creatie en evolutie; Weleens gedacht dat de waarheid in het midden zou kunnen liggen?


Natuurlijk bestaat de Waarheid ,maar daar kom je nooit achter,tenzij je tijd voorbij is,
nu bestaat alleen GELOOF tot het einde.
Geloven is NIET De Waarheid.

Geloof jij in de waarheid?
7.83
Op --0 19:20:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
grappenmaker:

armuth:

Maan:

armuth:

D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Creatie en evolutie; Weleens gedacht dat de waarheid in het midden zou kunnen liggen?


Natuurlijk bestaat de Waarheid ,maar daar kom je nooit achter,tenzij je tijd voorbij is,
nu bestaat alleen GELOOF tot het einde.
Geloven is NIET De Waarheid.

Geloof jij in de waarheid?


Natuurlijk zeg ik ja.Dat is mijn Geloof.
Waarom mag dat niet.
Ik ben dan irritant,een mongool,ik word d**d gewenst,gehaat,bespot
weggejaagd,afgewezen enz...,gelukkig niet door Marsepars en Wdan
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:33:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Alle miljoenen bewijzen op internet ,dat zijn die 99 % van voor de zondvloed.
Na de zondvloed is er nog maar 1% van de schepping over.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:55:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:

grappenmaker:

armuth:

Maan:

armuth:

D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Creatie en evolutie; Weleens gedacht dat de waarheid in het midden zou kunnen liggen?


Natuurlijk bestaat de Waarheid ,maar daar kom je nooit achter,tenzij je tijd voorbij is,
nu bestaat alleen GELOOF tot het einde.
Geloven is NIET De Waarheid.

Geloof jij in de waarheid?


Natuurlijk zeg ik ja.Dat is mijn Geloof.
Waarom mag dat niet.
Ik ben dan irritant,een mongool,ik word d**d gewenst,gehaat,bespot
weggejaagd,afgewezen enz...,gelukkig niet door Marsepars en Wdan

Voor mij hoef je ook niet weg.
Ik hou wel van rare snuiters.
Ehhh... Ik bedoel natuurlijk onorthodoxe mensen...

Maar ik heb hier geen reet te vertellen.

Buiten dat: ik heb liever tien Armuths dan één soetens.
En ik denk niet dat ik de enige ben die die mening heeft.

Blijft natuurlijk wel het feit dat je bij elk topic je geloof uit wil dragen en dat is denk ik niet de bedoeling.
Wij zijn niet zo van de zendelingen en opgedragen geloofsovertuigingen.
Dat mag je lekker ergens anders gaan doen.

En dit was weer off topic genoeg, Armuth!
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 22:02:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Marsepars:

armuth:

grappenmaker:

armuth:

Maan:

armuth:

D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Creatie en evolutie; Weleens gedacht dat de waarheid in het midden zou kunnen liggen?


Natuurlijk bestaat de Waarheid ,maar daar kom je nooit achter,tenzij je tijd voorbij is,
nu bestaat alleen GELOOF tot het einde.
Geloven is NIET De Waarheid.

Geloof jij in de waarheid?


Natuurlijk zeg ik ja.Dat is mijn Geloof.
Waarom mag dat niet.
Ik ben dan irritant,een mongool,ik word d**d gewenst,gehaat,bespot
weggejaagd,afgewezen enz...,gelukkig niet door Marsepars en Wdan

Voor mij hoef je ook niet weg.
Ik hou wel van rare snuiters.
Ehhh... Ik bedoel natuurlijk onorthodoxe mensen...

Maar ik heb hier geen reet te vertellen.

Buiten dat: ik heb liever tien Armuths dan één soetens.
En ik denk niet dat ik de enige ben die die mening heeft.

Blijft natuurlijk wel het feit dat je bij elk topic je geloof uit wil dragen en dat is denk ik niet de bedoeling.
Wij zijn niet zo van de zendelingen en opgedragen geloofsovertuigingen.
Dat mag je lekker ergens anders gaan doen.

En dit was weer off topic genoeg, Armuth!Dat probeer ik juist uit te dragen,dat zijn religieuzen,ik heb nooit een kerk genoemd.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 22:19:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cees: Ik ben 8 jaar geleden in Puma Punku geweest, deze plek is werkelijk mind-blowing. En die stenen zijn echt kneiterhard, absoluut geen zandsteen.
Op --0 23:04:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Cees:

Ik ben 8 jaar geleden in Puma Punku geweest, deze plek is werkelijk mind-blowing. En die stenen zijn echt kneiterhard, absoluut geen zandsteen.

Heb je foto's gemaakt?
Wie dit leest heeft goede ogen
Op --0 23:34:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.

Ik geloof niet in toeval.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 0:11:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: @Armuth welke zondvloed de eerste of de tweede?

wetenschappers denken namelijk dat de aarde helemaal geen water had, in de loop van de tijd (miljoenen jaren) is er genoeg H2O op aarde beland door kometen en asteroides (wellicht botsing met de maan) toen pas zijn de water lichamen op aarde ontstaan.
Marsepars:
Buiten dat: ik heb liever tien Armuths dan één soetens.
En ik denk niet dat ik de enige ben die die mening heeft.
Op --0 2:00:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-:
Meneer Glimlach:

DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.

Ik geloof niet in toeval.

Ik denk dat ik niet in toeval geloof
Of toch wel..
Ik weet het niet
enz..
Op --0 3:24:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Tunnelforce9:

@Armuth welke zondvloed de eerste of de tweede?

wetenschappers denken namelijk dat de aarde helemaal geen water had, in de loop van de tijd (miljoenen jaren) is er genoeg H2O op aarde beland door kometen en asteroides (wellicht botsing met de maan) toen pas zijn de water lichamen op aarde ontstaan.
Marsepars:
Buiten dat: ik heb liever tien Armuths dan één soetens.
En ik denk niet dat ik de enige ben die die mening heeft.Om hierop te reageren,ga ik even off topic als het mag,anders
lees maar niet verder als je bang bent dat je je tijd verdoet:
Omdat ik de bijbel geloof,wil niet zeggen,dat er geen wetenschap is.
De wetenschappers voelen zich dan op de teentjes getrapt.
Maar wetenschap en Geloof sluiten elkaar niet uit.
Niet verwarren met ''wetenschap''.
De bijbel is zuiver Geloof en niet wetenschappelijk,omdat het geen wetenschappelijk boek is en zal dat nooit worden.
Schepping bestaat of Schepping bestaat niet.
Als de éénmalige Schepping bestaat,
waarom dan niet andere wonderen?
Al het leven is afhankelijk van die éne Schepping,
spontaan ontstaan ,daar Geloof ik niet in.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 7:55:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
freddy-:

Meneer Glimlach:

DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.

Ik geloof niet in toeval.

Ik denk dat ik niet in toeval geloof
Of toch wel..
Ik weet het niet
enz..

Toeval bestaat niet.
Het betreft dan een gebeurtenis waar wij geen voldoende kennis van hebben of waarvan wij de logica niet snappen.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 8:40:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:


Al het leven is afhankelijk van die éne Schepping,
spontaan ontstaan ,daar Geloof ik niet in.


Als je zegt: terug te leiden naar... Dan ga ik met je mee.
Maar niet afhankelijk.
Daar is leven te intelligent voor.

En over intelligentie gesproken!
Zouden de makers van die stenen net de oermens voorbij zijn gegaan (als we de boeken mogen geloven) of getuigt dit van een sterk staaltje slimmigheid?
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 8:44:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Marsepars:

armuth:


Al het leven is afhankelijk van die éne Schepping,
spontaan ontstaan ,daar Geloof ik niet in.


Als je zegt: terug te leiden naar... Dan ga ik met je mee.
Maar niet afhankelijk.
Daar is leven te intelligent voor.

En over intelligentie gesproken!
Zouden de makers van die stenen net de oermens voorbij zijn gegaan (als we de boeken mogen geloven) of getuigt dit van een sterk staaltje slimmigheid?Dat bedoel ik ook,afhankelijk van ''LEVEN''

De oermens ,dat zijn wij ,mensen van na de zondvloed.
Dat blanke mensen zo knap zijn wil niet zeggen, dat lelijke bruine en zwarten geen mensen zijn.
Dat heeft met evolutie,sorry met ontwikkeling te maken.
Dat Geloof ik.
Beschaving van voor de zondvloed ,dat is allemaal weggevaagd,
niet door een meteoriet 65 miljoen jaar geleden
of een plaatselijke tsunamie in het Midden Ooosten ,
maar een catastrofale wereldwijde onvoorstelbare ramp.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:05:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Marsepars:

freddy-:

Meneer Glimlach:

DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.

Ik geloof niet in toeval.

Ik denk dat ik niet in toeval geloof
Of toch wel..
Ik weet het niet
enz..

Toeval bestaat niet.
Het betreft dan een gebeurtenis waar wij geen voldoende kennis van hebben of waarvan wij de logica niet snappen.

Je bedoelt: "maar 30% is gekend"?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 9:15:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Meneer Glimlach:

Marsepars:

freddy-:

Meneer Glimlach:

DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.

Ik geloof niet in toeval.

Ik denk dat ik niet in toeval geloof
Of toch wel..
Ik weet het niet
enz..

Toeval bestaat niet.
Het betreft dan een gebeurtenis waar wij geen voldoende kennis van hebben of waarvan wij de logica niet snappen.

Je bedoelt: "maar 30% is gekend"?

Wat ben je ook een vervelende man...

(Maar ik moest wel lachen! )
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 9:18:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Marsepars:

Meneer Glimlach:

Marsepars:

freddy-:

Meneer Glimlach:

DDK:

@Armuth mijn volgende artikel gaat toevallig over de schepping en dan voornamelijk over het (naar mijn mening) verontrustende feit dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die daar nog in denken te geloven.

Ik geloof niet in toeval.

Ik denk dat ik niet in toeval geloof
Of toch wel..
Ik weet het niet
enz..

Toeval bestaat niet.
Het betreft dan een gebeurtenis waar wij geen voldoende kennis van hebben of waarvan wij de logica niet snappen.

Je bedoelt: "maar 30% is gekend"?

Wat ben je ook een vervelende man...

(Maar ik moest wel lachen! )

Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 9:27:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Ik bewonder diegenen, die niet altijd ja en amen zeggen,maar een eigen mening hebben en niet naar anderenluisteren.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:34:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:

Ik bewonder diegenen, die niet altijd ja en amen zeggen,maar een eigen mening hebben en niet naar anderenluisteren.

Naar anderen luisteren is wel goed.
Al is een eigen mening beter.

Maar je moet ook niet bang zijn om je mening bij te stellen.
Niemand heeft de volledige wijsheid in pacht.
Alleen samen kunnen we dat misschien bereiken.
En dan ook maar met moeite.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 9:46:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Marsepars:

armuth:

Ik bewonder diegenen, die niet altijd ja en amen zeggen,maar een eigen mening hebben en niet naar anderenluisteren.

Naar anderen luisteren is wel goed.
Al is een eigen mening beter.

Maar je moet ook niet bang zijn om je mening bij te stellen.
Niemand heeft de volledige wijsheid in pacht.
Alleen samen kunnen we dat misschien bereiken.
En dan ook maar met moeite.

Wijze woorden.
Y
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:54:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

Marsepars:

armuth:

Ik bewonder diegenen, die niet altijd ja en amen zeggen,maar een eigen mening hebben en niet naar anderenluisteren.

Naar anderen luisteren is wel goed.
Al is een eigen mening beter.

Maar je moet ook niet bang zijn om je mening bij te stellen.
Niemand heeft de volledige wijsheid in pacht.
Alleen samen kunnen we dat misschien bereiken.
En dan ook maar met moeite.

Wijze woorden.
Y

Y ?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 0:08:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Meneer Glimlach:

armuth:

Marsepars:

armuth:

Ik bewonder diegenen, die niet altijd ja en amen zeggen,maar een eigen mening hebben en niet naar anderenluisteren.

Naar anderen luisteren is wel goed.
Al is een eigen mening beter.

Maar je moet ook niet bang zijn om je mening bij te stellen.
Niemand heeft de volledige wijsheid in pacht.
Alleen samen kunnen we dat misschien bereiken.
En dan ook maar met moeite.

Wijze woorden.
Y

Y ?

Ik denk dat vriend Armuth een trema is vergeten.


Cannot kill the Battery!!!
Op --0 0:16:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Marsepars:

Meneer Glimlach:

armuth:

Marsepars:

armuth:

Ik bewonder diegenen, die niet altijd ja en amen zeggen,maar een eigen mening hebben en niet naar anderenluisteren.

Naar anderen luisteren is wel goed.
Al is een eigen mening beter.

Maar je moet ook niet bang zijn om je mening bij te stellen.
Niemand heeft de volledige wijsheid in pacht.
Alleen samen kunnen we dat misschien bereiken.
En dan ook maar met moeite.

Wijze woorden.
Y

Y ?

Ik denk dat vriend Armuth een trema is vergeten.

i.d.d sorry foutje.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 13:24:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
FreeElectron:
armuth:

(....)
De oermens ,dat zijn wij ,mensen van na de zondvloed.
Dat blanke mensen zo knap zijn wil niet zeggen, dat lelijke bruine en zwarten geen mensen zijn.
Dat heeft met evolutie,sorry met ontwikkeling te maken.
Dat Geloof ik.


Wat heeft huidskleur met intelligentie (of ontwikkeling) te maken?
- "There is no such thing as the occult, just an ignorant population." - Dr. Whodini, 2010
Op --0 15:55:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
FreeElectron:

armuth:

(....)
De oermens ,dat zijn wij ,mensen van na de zondvloed.
Dat blanke mensen zo knap zijn wil niet zeggen, dat lelijke bruine en zwarten geen mensen zijn.
Dat heeft met evolutie,sorry met ontwikkeling te maken.
Dat Geloof ik.


Wat heeft huidskleur met intelligentie (of ontwikkeling) te maken?


De blanke knappe man 6000 jaar
lelijke bruine man 500.000 jaar en
oerlelijke oude zwarte man 5 miljoen
Dat suggereert de ''wetenschap''

Dat blanke mensen zo knap zijn wil niet zeggen, dat lelijke bruine en zwarten geen mensen zijn.

Wij hebben GEEN gezamelijke voorvaderen.
Niet tussen aap en oorspronkelijke mens.
Wij zijn oorspronkelijk mens vanaf de éénmalige Schepping.
Wij zijn de oermens van NA de zondvloed.
Groot,klein,lelijk,mooi,rood,wit zwart,bruin,geel ,groen oh nee ,
dat zijn mars mannetjes.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:31:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
FreeElectron: Ik begrijp er niets van Armuth ... waar haal je die getallen vandaan?

En dan nog: als jouw "bruine" en "zwarte" mensen langer meelopen op deze aardbol, dan zou hun intelligentie toch veel groter moeten zijn?

oh wacht even, je bedoelt met "knap" het uiterlijk. Tja, da's een kwestie van smaak denk ik, niet echt een criterium om een ontwikkeling/evolutie aan op te hangen.

En ga mij nou niet vertellen dat Naomi Campbell NIET knap is!
(bericht gewijzigd op 19-3-2011 18:51:34)
- "There is no such thing as the occult, just an ignorant population." - Dr. Whodini, 2010
Op --0 16:40:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:


dat zijn mars mannetjes.

Mars mannetje?
Present!

Cannot kill the Battery!!!
Op --0 16:44:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
daphne: quote armuth De blanke knappe man 6000 jaar
lelijke bruine man 500.000 jaar en
oerlelijke oude zwarte man 5 miljoen
Dat suggereert de ''wetenschap''

ik ben een lelijke zwarte vrouw, dank je armuth
odi et amo..
Op --0 16:48:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
daphne:


ik ben een lelijke zwarte vrouw, dank je armuth

Wie zegt dat?
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 16:55:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: *Plop*
topic gekaapt
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 17:29:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
daphne:
Meneer Glimlach:

*Plop*
topic gekaapt

odi et amo..
Op --0 17:49:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Dagje gewerkt vandaag, met een licht schuldgevoel.
Armuth, ik bied mijn verontschuldigingen aan voor mijn uitval "Ga eens d**d". Ik had dat nooit mogen schrijven.
De achterliggende gedachte "Hoepel op" blijft gewoon staan. Ik had het alleen niet zo mogen schrijven zoals ik het deed.
No shit, Sherlock
Op --0 18:16:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Pieter:


Armuth, ik bied mijn verontschuldigingen aan voor mijn uitval "Ga eens d**d". Ik had dat nooit mogen schrijven.


Heb jij dat gezegd?
Dat had je idd niet moeten doen. Dat kun je echt niet maken.

My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 18:32:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Pieter:

Dagje gewerkt vandaag, met een licht schuldgevoel.
Armuth, ik bied mijn verontschuldigingen aan voor mijn uitval "Ga eens d**d". Ik had dat nooit mogen schrijven.
De achterliggende gedachte "Hoepel op" blijft gewoon staan. Ik had het alleen niet zo mogen schrijven zoals ik het deed.

Ik weet dat je dat niet meent.
Zo ben ik ook ,daarom kan ik je jou dat niet kwalijk nemen.
Af en toe heb ik er ook nog moeite mee mezelf te beheersen,daarvoor zijn we mens.
Ik denk altijd dat ik gelijk heb en de fout bij de ander ligt,maar wij moeten van elkaar leren (wijze woorden van Marsepars).
Wat ik nu ga zeggen is waar,mijn voorvaderen kwamen uit Ghana
(Zwarte Hollanders) en uit Zuid-Oost Azië (aboriginals) bepaald niet de knapsten,maar ook uit Holland.

FreeElektron:
En dan nog: als jouw "bruine" en "zwarte" mensen langer meelopen op deze aardbol, dan zou hun intelligentie toch veel groter moeten zijn?


Is dat niet zo dan?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:22:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:


Ik denk altijd dat ik gelijk heb en de fout bij de ander ligt,maar wij moeten van elkaar leren (wijze woorden van Marsepars).


Ook ik heb zo mijn (uiterst spaarzame) momenten.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 19:24:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
FreeElectron:
armuth:

FreeElektron:
En dan nog: als jouw "bruine" en "zwarte" mensen langer meelopen op deze aardbol, dan zou hun intelligentie toch veel groter moeten zijn?


Is dat niet zo dan?


Ik werd in de war gebracht door jouw woordje "knap".
Voor mij heeft dat iets met intelligentie te maken, terwijl jij het kennelijk over het uiterlijk had.

Ik heb geen idee of de Antilliaan die tegenover mij woont intelligenter is dan ik, of dan de Afghaan naast mij.
Nooit zo op gelet en het boeit me ook niet, zolang ik maar met die mensen door 1 deur kan.

Ik denk wèl dat de meeste vrouwen die Antilliaan "knapper" zullen vinden dan mijn persoontje.
(bericht gewijzigd op 19-3-2011 19:28:04)
- "There is no such thing as the occult, just an ignorant population." - Dr. Whodini, 2010
Op --0 19:26:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-: [quote=FreeElectron]
armuth:

FreeElektron:
En dan nog: als jouw "bruine" en "zwarte" mensen langer meelopen op deze aardbol, dan zou hun intelligentie toch veel groter moeten zijn?

Ik denk wèl dat de meeste vrouwen die Antilliaan "knapper" zullen vinden dan mijn persoontje.

Als dat jouw foto is hierboven, dan lijkt me dat goed mogelijk, ja.
Op --0 19:33:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
FreeElectron: LOL!
Normaal kijk ik nooit zo hoor, alleen als ik lepels moet buigen.
- "There is no such thing as the occult, just an ignorant population." - Dr. Whodini, 2010
Op --0 19:35:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
FreeElectron:
Ik begrijp er niets van Armuth ... waar haal je die getallen vandaan?In een programma van Pauw en Witteman:

en ook in boeken.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:50:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
FreeElectron:

LOL!
Normaal kijk ik nooit zo hoor, alleen als ik lepels moet buigen.

Oh ik dacht dat dit je vorken-gezicht was
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 19:51:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
FreeElectron:

LOL!
Normaal kijk ik nooit zo hoor, alleen als ik lepels moet buigen.

Oh ik dacht dat dit je vorken-gezicht was
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 19:53:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
FreeElectron:

LOL!
Normaal kijk ik nooit zo hoor, alleen als ik lepels moet buigen.

Oh ik dacht dat dit je vorken-gezicht was
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 19:54:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
FreeElectron:

LOL!
Normaal kijk ik nooit zo hoor, alleen als ik lepels moet buigen.


Buig je ze ook weer recht voor het eten?
No shit, Sherlock
Op --0 21:58:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik kan me voorstellen dat mevrouw Geller boos wordt als ze weer een misgrijpt in de bestekla.
No shit, Sherlock
Op --0 21:59:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Pieter:

Ik kan me voorstellen dat mevrouw Geller boos wordt als ze weer een misgrijpt in de bestekla.


Is er een mevrouw Geller of is ie homo?
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 22:01:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Lieve, blijf van de knopjes af!
(bericht gewijzigd op 19-3-2011 22:18:24)
No shit, Sherlock
Op --0 22:16:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik heb dit van de nets geplukt:

Uri (vanuit het Hebreeuws vertaald betekend mijn licht) is op 20 december 1946 geboren in het Israëlische Tel Aviv. Zijn ouders, die van Joods-Hongaarse komaf zijn, hebben hun zoon vernoemd naar een verongelukte neef. Aan zijn moeders kant is hij verwant met Sigmund Freud.

Als tiener heeft Uri gewoond in Cyprus, maar op zijn 17e kwam hij terug naar zijn geboorteland. Ten tijde van de 6-daagse oorlog (1967) was hij parachutist in het Israëlische leger, waar hij gewond uit kwam. Na zijn diensttijd heeft hij gewerkt in een jeugdkamp, hij was daar groepsleider. Daarna werd hij fotomodel dat hij enkele jaren heeft volgehouden.

Uri is getrouwd met Hanna en samen hebben ze twee kinderen:

* 19 november 1982; dochter Nathalie
* zoon Daniël.

Momenteel woont Geller in Sonning-on-Thames in Berkshire Engeland.


Er staat niet bij of hij homo is.
No shit, Sherlock
Op --0 22:17:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: ik dacht dat ook pas net toen jij het over een mevrouw geller had.
Toen bedacht ik me dat hij ook best homo zou kunnen zijn.
Niet dus.
Of alleen niet praktizerend :p
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 22:22:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
CCRider:

ik dacht dat ook pas net toen jij het over een mevrouw geller had.
Toen bedacht ik me dat hij ook best homo zou kunnen zijn.
Niet dus.
Of alleen niet praktizerend :p

Of bi en toevallig getrouwd met een vrouw, aan wie hij trouw is.
(Er is meer te koop dan he of ho hè...)
Is it electrickery?
Op --0 0:50:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
FreeElectron: FE is voorzover hij zelf weet heterofiel EN gelukkig getrouwd.

Hoe het met Geller zit weet ik niet.
Het plaatje stond op mijn computer voor een artikeltje elders en de foto, op groot formaat, toont een enorme intensiteit in die ogen.
- "There is no such thing as the occult, just an ignorant population." - Dr. Whodini, 2010
Op --0 0:59:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nick: Ik heb even een babbeltje gemaakt met een archeoloog en die wist mij te vertellen dat de bouwwijze bekent is.

Ze geven aan dat het uit rode zandsteen bestaat, wat het makkelijker te bewerken maakt dan graniet.
Zandsteen zal aanvoelen als steen, weinig verschil met graniet op mischien de textuur na. Het is wel zacht maar je kan er nog steeds een hersenpan mee inslaan zonder dat het breekt.

De zwaarste steen word dan nog steeds geschat op een verbluffend gewicht van 131.000 kilo.

Al met al zijn het mensenhanden die het meest waarschijnlijk zijn voor de creatie.
Of topic.

Armuth blijft me verbazen Goed bezig.
Kuddo's voor de beschaafde mnnier van posten.

Pieter is zeker ook een Geenstijl bezoeker

Wat zijn vooroordelen toch vervelend.
Op --0 4:27:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cees:
Blasfemist:

Cees:

Ik ben 8 jaar geleden in Puma Punku geweest, deze plek is werkelijk mind-blowing. En die stenen zijn echt kneiterhard, absoluut geen zandsteen.

Heb je foto's gemaakt?


Op de locatie zo'n 180 dia's gemaakt. Kan me nog goed het WTF gevoel herinneren, die gasten waren echt goed in steenbewerking. Heb zelf ooit stage gelopen bij een steenhouwerij dus weet wel waar ik over praat.
Puma Punku is heel simpel een wonder.
Op --0 23:24:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Cees:

Blasfemist:

Cees:

Ik ben 8 jaar geleden in Puma Punku geweest, deze plek is werkelijk mind-blowing. En die stenen zijn echt kneiterhard, absoluut geen zandsteen.

Heb je foto's gemaakt?


Op de locatie zo'n 180 dia's gemaakt. Kan me nog goed het WTF gevoel herinneren, die gasten waren echt goed in steenbewerking. Heb zelf ooit stage gelopen bij een steenhouwerij dus weet wel waar ik over praat.
Puma Punku is heel simpel een wonder.


Heb je die dia's ook op foto's/digitaal?
( zodat wij ze kunnen zien bedoel ik uiteraard )
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 2:10:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
CCRider:


Heb je die dia's ook op foto's/digitaal?
( zodat wij ze kunnen zien bedoel ik uiteraard )


Dia's kun je ook scannen.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 2:23:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
He de maan kan ook niet slapen net als ik
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 2:28:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Nick:

Ik heb even een babbeltje gemaakt met een archeoloog en die wist mij te vertellen dat de bouwwijze bekent is.

Ze geven aan dat het uit rode zandsteen bestaat, wat het makkelijker te bewerken maakt dan graniet.
Zandsteen zal aanvoelen als steen, weinig verschil met graniet op mischien de textuur na. Het is wel zacht maar je kan er nog steeds een hersenpan mee inslaan zonder dat het breekt.

De zwaarste steen word dan nog steeds geschat op een verbluffend gewicht van 131.000 kilo.

Al met al zijn het mensenhanden die het meest waarschijnlijk zijn voor de creatie.
Of topic.

Armuth blijft me verbazen Goed bezig.
Kuddo's voor de beschaafde mnnier van posten.

Pieter is zeker ook een Geenstijl bezoeker

Wat zijn vooroordelen toch vervelend.


Ik ben blij, dat ik af en toe ook nog begrepen word.
Mijn bedoeling is niet, om topics te kapen.
Ik wil juist mijn zwakheden niet verbergen,
maar ook naar anderen luisteren.
Daarom stel ik zoveel mogelijk vragen.
Ik ben liever ''5 minuten dom'' ,dan altijd dom.
Ik heb het nooit ver gebracht op school door nooit vragen te stellen.
Als je vraagt ben je dom,omdat je dan niets weet of traag van begrip bent.(dacht ik)
Ik deed net ,alsof ik alles weet en
uiterlijk altijd alles voor elkaar had.
Mijn klasgenoten die veel vragen stelden, hebben nu allemaal een wetenschappelijke opleiding achter de rug.
Dit merk ik ook op G.W.
Ik moet nog veel leren en ben blij met G.W
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 8:05:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Pieter:

Lieve, blijf van de knopjes af!

Gangbare zin in mijn huisgezin.
United as one. Divided by zero.
Op --0 8:22:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
CCRider:

Pieter:

Ik kan me voorstellen dat mevrouw Geller boos wordt als ze weer een misgrijpt in de bestekla.


Is er een mevrouw Geller of is ie homo?

Hij is getrouwd. Met een (maar dat is smaak) behoorlijk onknappe vrouw. Hij heeft daarentegen wel weer een knappe dochter. Ik werd aan beiden door hem voorgesteld, die keer dat we met GW voor een interview naar hem gingen.
Maar hij kan natuurlijk ook homo zijn. Mijn gaydar sloeg niet aan, maar hij is zo ijdel dat het me nog niet eens zou verbazen. En, eerlijk is eerlijk, ik draag meestal hetzelfde luchtje als hij want hij ruikt erg lekker.
United as one. Divided by zero.
Op --0 8:24:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
3.14po:

CCRider:

Pieter:

Ik kan me voorstellen dat mevrouw Geller boos wordt als ze weer een misgrijpt in de bestekla.


Is er een mevrouw Geller of is ie homo?

Hij is getrouwd. Met een (maar dat is smaak) behoorlijk onknappe vrouw. Hij heeft daarentegen wel weer een knappe dochter. Ik werd aan beiden door hem voorgesteld, die keer dat we met GW voor een interview naar hem gingen.
Maar hij kan natuurlijk ook homo zijn. Mijn gaydar sloeg niet aan, maar hij is zo ijdel dat het me nog niet eens zou verbazen. En, eerlijk is eerlijk, ik draag meestal hetzelfde luchtje als hij want hij ruikt erg lekker.

Hehe....

Ik heb altijd het idee gehad dat het een hele leuke man is in het echt, maar dat heb ik nergens op gebaseerd. Hij komt sympathiek over vind ik, thats all.
Van GW wist ik wel dat je hem hebt ontmoet.
Moet een leuke ontmoeting geweest zijn denk ik zo.

My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 10:32:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: hihi ik typte in zoekmachine: uri geller wife

Kom ik dit tegen


Nou die is idd onknap
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 10:34:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
CCRider:

Ik heb altijd het idee gehad dat het een hele leuke man is in het echt, maar dat heb ik nergens op gebaseerd. Hij komt sympathiek over vind ik, thats all.
Van GW wist ik wel dat je hem hebt ontmoet.
Moet een leuke ontmoeting geweest zijn denk ik zo.

Viel wel mee. 't Was toen spannend omdat we met SBS en de security aan het spelen waren. Maar Geller zelf... niet als ontzettend positief ervaren.
United as one. Divided by zero.
Op --0 11:58:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Nee?
Goh..dacht altijd dat het best een leuke man was..

no so much for mensenkennis van CC
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 13:48:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Ik heb zelf enige ervaring met het herkennen van "gezichtsuitdrukkingen". Daarom was ik ook een beetje geschokt toen ik de gelaatsuitdrukking van Francois Berenger Sauniere zag, de priester van het Rennes le Chateau mysterie; Die gelijkt namelijk precies op die van Uri Geller. Eén van zijn vorige levens?

http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_Sauni%C3%A8re

Hier twee filmpjes van trance medium Cottrell over het Rennes le Chateau mysterie. Hier komt zijn beschrijving aardig overeen met wat ik al van Uri Geller wist, behalve dan dat hij dan toch misschien wel een soort gave had. Volgens de filmpjes was het een man die zich niet met al te positieve invloeden inliet.
Deel 1:

Deel 2:
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 16:33:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
CCRider:

Cees:

Blasfemist:

Cees:

Ik ben 8 jaar geleden in Puma Punku geweest, deze plek is werkelijk mind-blowing. En die stenen zijn echt kneiterhard, absoluut geen zandsteen.

Heb je foto's gemaakt?


Op de locatie zo'n 180 dia's gemaakt. Kan me nog goed het WTF gevoel herinneren, die gasten waren echt goed in steenbewerking. Heb zelf ooit stage gelopen bij een steenhouwerij dus weet wel waar ik over praat.
Puma Punku is heel simpel een wonder.


Heb je die dia's ook op foto's/digitaal?
( zodat wij ze kunnen zien bedoel ik uiteraard )

Exact wat ik wilde vragen....dan hoeven we er niet naar toe, maar krijgen we toch een redelijke indruk
Wie dit leest heeft goede ogen
Op --0 17:17:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
armuth:

grappenmaker:

armuth:

Maan:

armuth:

D D D mijn verontrustende feit is,dat er nog steeds mensen bestaan (als jij) die nog in Evolutie denken te geloven,zonder maar één argument,stelling,feit of bewering enz.. te hebben,wacht al jaren maar tevergeefs,misschien dat jij er één hebt.
Miljoenen op internet dat is ouwe koek,ééntje is voldoende.
Dank u wel a.u.b.


Creatie en evolutie; Weleens gedacht dat de waarheid in het midden zou kunnen liggen?


Natuurlijk bestaat de Waarheid ,maar daar kom je nooit achter,tenzij je tijd voorbij is,
nu bestaat alleen GELOOF tot het einde.
Geloven is NIET De Waarheid.

Geloof jij in de waarheid?


Natuurlijk zeg ik ja.Dat is mijn Geloof.
Waarom mag dat niet.
Ik ben dan irritant,een mongool,ik word d**d gewenst,gehaat,bespot
weggejaagd,afgewezen enz...,gelukkig niet door Marsepars en Wdan


Het ging mij meer om jouw opmerking :Geloven is NIET De Waarheid. Dat klopt, want er zijn ook mensen die in evolutie geloven zonder dat daar ooit afdoende bewijs voor is geleverd. Die stinken allemaal nog naar oersoep, zeg maar..omdat het wel plausibel klinkt.

Ik vind echter dat je je opmerkingen , hoe eerlijk ook, beter moet overwegen want je reactie op mijn vraag : Geloof je in de waarheid is: natuurlijk zeg ik ja, dat is mijn geloof. Daarmee ben je in tegenspraak met wat je eerder zei: Geloven is niet de waarheid. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om op je te 'schieten'.

Maar jou doodwensen of je een mongool noemen, nooit. Heb uw naaste lief gelijk u zelve lijkt mij een heerlijke wereld.

7.83
Op --0 19:25:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
grappenmaker:
Ik vind echter dat je je opmerkingen , hoe eerlijk ook, beter moet overwegen want je reactie op mijn vraag : Geloof je in de waarheid is: natuurlijk zeg ik ja, dat is mijn geloof. Daarmee ben je in tegenspraak met wat je eerder zei: Geloven is niet de waarheid


GELOOF is niet hetzelfde als Geloven.
GELOOF is zeker weten.
Geloven is niet zeker weten.

Om een voorbeeld te noemen,GOD is niet hetzelfde als goden.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:37:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

grappenmaker:
Ik vind echter dat je je opmerkingen , hoe eerlijk ook, beter moet overwegen want je reactie op mijn vraag : Geloof je in de waarheid is: natuurlijk zeg ik ja, dat is mijn geloof. Daarmee ben je in tegenspraak met wat je eerder zei: Geloven is niet de waarheid


GELOOF is niet hetzelfde als Geloven.
GELOOF is zeker weten.
Geloven is niet zeker weten.

Om een voorbeeld te noemen,GOD is niet hetzelfde als goden.

Het is allemaal een kwestie van definities.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:53:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Meneer Glimlach:

armuth:

grappenmaker:
Ik vind echter dat je je opmerkingen , hoe eerlijk ook, beter moet overwegen want je reactie op mijn vraag : Geloof je in de waarheid is: natuurlijk zeg ik ja, dat is mijn geloof. Daarmee ben je in tegenspraak met wat je eerder zei: Geloven is niet de waarheid


GELOOF is niet hetzelfde als Geloven.
GELOOF is zeker weten.
Geloven is niet zeker weten.

Om een voorbeeld te noemen,GOD is niet hetzelfde als goden.

Het is allemaal een kwestie van definities.


Wel definities die niet aan elkaar gelijk zijn,
anders geeft dat verwarring en misleiding en weet je niet waar aan je toe bent en kan je alle kanten uit en erom heen blijven draaien,totdat je er tureluurs van wordt,
daarom niet dooreenwerpen a.u.b
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:06:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
CCRider:

Nee?
Goh..dacht altijd dat het best een leuke man was..

no so much for mensenkennis van CC

Ik vertrouw hem alleszins zo ver als ik hem met het blote oog kan zien, en ik draag normaal een bril met dikke glazen. Via facebook volg ik em ook. Glad allemaal. Erg glad. Supercommercieel ook. Hij wou GW en crew opkopen zodat we voor hem gingen schrijven onder de naam Urika.com. Hoe dat allemaal ging, de gehaaidheid ten top.
United as one. Divided by zero.
Op --0 20:09:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
3.14po:

CCRider:

Nee?
Goh..dacht altijd dat het best een leuke man was..

no so much for mensenkennis van CC

Ik vertrouw hem alleszins zo ver als ik hem met het blote oog kan zien, en ik draag normaal een bril met dikke glazen. Via facebook volg ik em ook. Glad allemaal. Erg glad. Supercommercieel ook. Hij wou GW en crew opkopen zodat we voor hem gingen schrijven onder de naam Urika.com. Hoe dat allemaal ging, de gehaaidheid ten top.

Het is dan ook een zakenman.
Altijd al geweest.
En in zaken is geen plaats voor emoties...
(Wijsheid van de dag? )
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 20:23:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

grappenmaker:
Ik vind echter dat je je opmerkingen , hoe eerlijk ook, beter moet overwegen want je reactie op mijn vraag : Geloof je in de waarheid is: natuurlijk zeg ik ja, dat is mijn geloof. Daarmee ben je in tegenspraak met wat je eerder zei: Geloven is niet de waarheid


GELOOF is niet hetzelfde als Geloven.
GELOOF is zeker weten.
Geloven is niet zeker weten.

Om een voorbeeld te noemen,GOD is niet hetzelfde als goden.

Het is allemaal een kwestie van definities.


Wel definities die niet aan elkaar gelijk zijn,
anders geeft dat verwarring en misleiding en weet je niet waar aan je toe bent en kan je alle kanten uit en erom heen blijven draaien,totdat je er tureluurs van wordt,
daarom niet dooreenwerpen a.u.b

Realiseer je dan dat jouw woorden gemakkelijk dooreen geworpen kunnen worden. Gebruik dus voortaan minder woorden en laat geen ruimte voor de grote dooreenwerper.
7.83
Op --0 20:24:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
3.14po:

CCRider:

Nee?
Goh..dacht altijd dat het best een leuke man was..

no so much for mensenkennis van CC

Ik vertrouw hem alleszins zo ver als ik hem met het blote oog kan zien, en ik draag normaal een bril met dikke glazen. Via facebook volg ik em ook. Glad allemaal. Erg glad. Supercommercieel ook. Hij wou GW en crew opkopen zodat we voor hem gingen schrijven onder de naam Urika.com. Hoe dat allemaal ging, de gehaaidheid ten top.

Ohja...
grappig om te weten
en voor de rest, weetikveel, tis niet alsof ik de goede man gevolgd heb. Ik heb m een keer gezien bij de tvshow ofzo thats all :p
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 20:31:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
CCRider:

3.14po:

CCRider:

Nee?
Goh..dacht altijd dat het best een leuke man was..

no so much for mensenkennis van CC

Ik vertrouw hem alleszins zo ver als ik hem met het blote oog kan zien, en ik draag normaal een bril met dikke glazen. Via facebook volg ik em ook. Glad allemaal. Erg glad. Supercommercieel ook. Hij wou GW en crew opkopen zodat we voor hem gingen schrijven onder de naam Urika.com. Hoe dat allemaal ging, de gehaaidheid ten top.

Ohja...
grappig om te weten
en voor de rest, weetikveel, tis niet alsof ik de goede man gevolgd heb. Ik heb m een keer gezien bij de tvshow ofzo thats all :p


Hij heeft een bepaald charisma alleszins, anders zou hij niet zo lang meedraaien op basis van enkele lepel- en mindpowertrucjes. Ik kan ook 'met mijn krachten' munten in mijn hand laten dansen. 't Is allemaal maar welk verhaal je volhoudt en welke resources je gebruikt. Hij heeft er alleen erg veel wetenschappers jarenlang mee voor de gek gehouden en dat is bedenkelijk.
United as one. Divided by zero.
Op --0 20:59:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
dat zeker.
En ook slim dat wel
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 21:01:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
3.14po:

Hij heeft een bepaald charisma alleszins, anders zou hij niet zo lang meedraaien op basis van enkele lepel- en mindpowertrucjes. Ik kan ook 'met mijn krachten' munten in mijn hand laten dansen. 't Is allemaal maar welk verhaal je volhoudt en welke resources je gebruikt. Hij heeft er alleen erg veel wetenschappers jarenlang mee voor de gek gehouden en dat is bedenkelijk.


Hij heeft de wetenschappers niet lang voor de gek gehouden, hoor. In de tijd dat hij voor het eerst op tv was en dat hij een kapotte klok kon repareren die je op de tv moest zetten, was al bekend dat hij een goochelaar met een intrigerende truc was.
Maar de hardnekkig gelovende burger deed zijn houdbaarheid verlengen.
No shit, Sherlock
Op --0 21:13:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Pieter:


Maar de hardnekkig gelovende burger deed zijn houdbaarheid verlengen.


Dat was jij he Pieter
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op --0 21:15:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
CCRider:

Pieter:


Maar de hardnekkig gelovende burger deed zijn houdbaarheid verlengen.


Dat was jij he Pieter


Zou het echt?
No shit, Sherlock
Op --0 21:17:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cees:
Maan:

CCRider:


Heb je die dia's ook op foto's/digitaal?
( zodat wij ze kunnen zien bedoel ik uiteraard )


Dia's kun je ook scannen.

Ga ik even induiken hoe dat dan moet.
Op --0 21:31:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar: Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?
we vliegen er weer eens lekker in
Op 09-04-2012 12:15:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?

Uit het Titicacameer misschien? Momenteel is de waterstand extreem hoog en heeft men last van overstromingen. Daarnaast loopt er een rivier van het Titicacameer naar Puma Punku. Als je dan ook nog bedenkt dat Puma Punku lager ligt dan het waterpeil van het meer, zou het dus kunnen zijn dat de beschaving is weggevaagd door het water....
Op 09-04-2012 13:20:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Mirabel:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?

Uit het Titicacameer misschien? Momenteel is de waterstand extreem hoog en heeft men last van overstromingen. Daarnaast loopt er een rivier van het Titicacameer naar Puma Punku. Als je dan ook nog bedenkt dat Puma Punku lager ligt dan het waterpeil van het meer, zou het dus kunnen zijn dat de beschaving is weggevaagd door het water....

Net even op Google earth gecheckt. Puma Punka ligt zo''n 50 meter hoger dan het peil van het Titicacameer. En dat riviertje stroomt naar het Titicacameer toe...
we vliegen er weer eens lekker in
Op 09-04-2012 13:37:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?


De plausibele theorie is dat de kustlijn vroeger dichter bij Pumupunku en Tiwanaku lag. (Vele aanwijzingen hiervoor.) Pumapunku zou verzwolgen kunnen zijn door een enorme vloedgolf.

"Initial research suggests that this city was originally built on the Pacific coast 10,000 years ago"

http://www.environmentalgraffiti.com/archaelogy/news-who-built-tiwanaku
(bericht gewijzigd op 4/9/2012 2:18:57 PM)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-04-2012 14:04:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Maan:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?


De plausibele theorie is dat de kustlijn vroeger dichter bij Pumupunku en Tiwanaku lag. (Vele aanwijzingen hiervoor.) Pumapunku zou verzwolgen kunnen zijn door een enorme vloedgolf.

"Initial research suggests that this city was originally built on the Pacific coast 10,000 years ago"

http://www.environmentalgraffiti.com/archaelogy/news-who-built-tiwanaku

Vele aanwijzingen hiervoor? Wat voor aanwijzingen? Dat ene zinnetje dat je klakkeloos overneemt zonder dat daar bronnen voor zijn?
En dan nog, als je simpel nadenkt. Volgens jou zijn er dus aanwijzingen dat het dorp in 10.000 jaar zo'n 4000 meter omhoog is gegaan, da's gemiddeld 40 cm per jaar. Heb je daar ook serieuze bronnen voor?
we vliegen er weer eens lekker in
Op 09-04-2012 14:40:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
avondwandelaar:

Vele aanwijzingen hiervoor? Wat voor aanwijzingen? Dat ene zinnetje dat je klakkeloos overneemt zonder dat daar bronnen voor zijn?


Ik heb vluchtig getracht wat te vinden hierover op internet. Er is veel meer over te vinden natuurlijk maar ik kan zo snel niets vinden met Google. Ga je gang en zoek het zelf op als je wilt.


En dan nog, als je simpel nadenkt. Volgens jou zijn er dus aanwijzingen dat het dorp in 10.000 jaar zo'n 4000 meter omhoog is gegaan, da's gemiddeld 40 cm per jaar. Heb je daar ook serieuze bronnen voor?


Gevolg van extreme klimaatsveranderingen, einde van de laatste ijstijd, overstromingen en mogelijk een grote vloed van wereldomvang. (10.000 v.C. was trouwens ook de laatste ondergang van het laatste overgebleven grote eiland van Atlantis; Poseidia.)

Serieuze bronnen? Wat noem je serieus? Wel, als je de vele oude overleveringen wilt negeren en puur wetenschappelijk bewijs wilt dan zul je nog even geduld moeten hebben tot dit uiteindelijk bewezen gaat worden. Misschien is dit bewijs er al maar zul je de bevindingen van wetenschappers die zich hier mee bezig houden moeten nagaan.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-04-2012 15:15:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Maan:
avondwandelaar:

Vele aanwijzingen hiervoor? Wat voor aanwijzingen? Dat ene zinnetje dat je klakkeloos overneemt zonder dat daar bronnen voor zijn?


Ik heb vluchtig getracht wat te vinden hierover op internet. Er is veel meer over te vinden natuurlijk maar ik kan zo snel niets vinden met Google. Ga je gang en zoek het zelf op als je wilt.

Jij bent ook een mooie. Maar van alles roepen, en dan zou ik het bewijs van je beweringen maar moeten zoeken?

Maan:
avondwandelaar:

En dan nog, als je simpel nadenkt. Volgens jou zijn er dus aanwijzingen dat het dorp in 10.000 jaar zo'n 4000 meter omhoog is gegaan, da's gemiddeld 40 cm per jaar. Heb je daar ook serieuze bronnen voor?


Gevolg van extreme klimaatsveranderingen, einde van de laatste ijstijd, overstromingen en mogelijk een grote vloed van wereldomvang. (10.000 v.C. was trouwens ook de laatste ondergang van het laatste overgebleven grote eiland van Atlantis; Poseidia.)

Je ouwehoert gewoon maar wat langs de feiten heen. Wat bedoel je nu met een vloed van wereldomvang? Dat de zeespiegel 4000 meter hoger stond dan nu? Ik dacht dat 'ie met de ijstijd lager was...
Maan:
Serieuze bronnen? Wat noem je serieus? Wel, als je de vele oude overleveringen wilt negeren en puur wetenschappelijk bewijs wilt dan zul je nog even geduld moeten hebben tot dit uiteindelijk bewezen gaat worden. Misschien is dit bewijs er al maar zul je de bevindingen van wetenschappers die zich hier mee bezig houden moeten nagaan.

Serieus is dat als je zegt dat een gebouwencomplex aan zee heeft gelegen, dat je dan komt met schelpjes afkomstig uit die zee.
Hier doe je het trouwens weer, met beweringen komen en zeggen dat een ander de eventuele bevindingen maar na moet gaan.
we vliegen er weer eens lekker in
Op 09-04-2012 15:48:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?


De plausibele theorie is dat de kustlijn vroeger dichter bij Pumupunku en Tiwanaku lag.(Vele aanwijzingen)Pumapunku zou verzwolgen kunnen zijn door een enorme vloedgolf.

"Initial research suggests that this city was originally built on the Pacific coast 10,000 years ago"

http://www.environmentalgraffiti.com/archaelogy/news-who-built-tiwanaku

Er is geen enkel archeologisch bewijs dat Puma Punku 10.000 jaar geleden gebouwd werd en er is ook geen enkel geologisch/hydrologisch bewijs dat "een enorme vloedgolf" bevestigt, nog plaatselijk, nog wereldwijd ... Je doet niets anders dan speculeren en klakkeloos overnemen wat dubieuze alternatieve auteurs je voorkauwen ...

"Determining the age of the Pumapunku complex has been a focus of researchers since the discovery of the Tiwanaku site. As noted by Andean specialist, Binghamton University Anthropology professor W. H. Isbell,a radiocarbon date was obtained by Vranich from lowermost and oldest layer of mound fill forming the Pumapunku. This layer was deposited during the first of three construction epochs and dates the initial construction of the Pumapunku at 1510 ±25 B.P. C14 (AD 440; calibrated, AD 536–600). Since the radiocarbon date came from the lowermost and oldest layer of mound fill underlying the andesite and sandstone stonework, the stonework must have been constructed sometime after 1510 ±25 B.P. C14. The excavation trenches of Vranich show that the clay, sand, and gravel fill of the Pumapunku complex lies directly on the sterile middle Pleistocene sediments. These excavation trenches also demonstrated the lack of any pre-Andean Middle Horizon cultural deposits within the area of the Tiwanaku Site adjacent to the Pumapunku complex."

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Pumapunku
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-04-2012 17:22:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
avondwandelaar:
Mirabel:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?

Uit het Titicacameer misschien? Momenteel is de waterstand extreem hoog en heeft men last van overstromingen. Daarnaast loopt er een rivier van het Titicacameer naar Puma Punku. Als je dan ook nog bedenkt dat Puma Punku lager ligt dan het waterpeil van het meer, zou het dus kunnen zijn dat de beschaving is weggevaagd door het water....

Net even op Google earth gecheckt. Puma Punka ligt zo''n 50 meter hoger dan het peil van het Titicacameer. En dat riviertje stroomt naar het Titicacameer toe...

Vandaar dat ik al zei misschien, maar ik zie trouwens op GE dat dat "riviertje" nog best een aardige rivier is en als je boven Puma Punka kijkt en je ziet de enorme erosiesporen erboven waarbij het water rechtstreeks de vallei in lijkt te lopen is "wateroverlast" nog steeds mogelijk. Hoe zie je trouwens op Google Earth dat Puma Punka lager ligt dan het peil van het meer? Ik kan op andere bronnen namelijk alleen maar vinden dat Tiwanaku(dat naast Puma Punka ligt) lager ligt. En op GE kan ik het niet goed zien.....


Niet ver van het meer liggen de ruïnes van de stad Tiwanaku, die zijn bloeitijd kende tussen 500 en 1000 n.Chr. Eigenlijk ligt een deel van de stad zelfs onder de waterspiegel.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Titicacameer
Op 10-04-2012 17:52:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
avondwandelaar:

Serieus is dat als je zegt dat een gebouwencomplex aan zee heeft gelegen, dat je dan komt met schelpjes afkomstig uit die zee.
Hier doe je het trouwens weer, met beweringen komen en zeggen dat een ander de eventuele bevindingen maar na moet gaan.


Sorry dat ik niet alle links bewaar waar deze stellingen gemaakt worden. Speciaal voor jou heb ik dit binnen 10 seconden gevonden:

"There is evidence that Titicaca was once a saltwater sea. Its shoreline is littered with millions of fossilized seashells. The marine fishes and seahorses in the lake are all oceanic types found only in salt water."

http://viewzone2.com/tiwanx.html
(bericht gewijzigd op 4/10/2012 7:18:42 PM)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-04-2012 19:16:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Mirabel:
avondwandelaar:
Mirabel:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?

Uit het Titicacameer misschien? Momenteel is de waterstand extreem hoog en heeft men last van overstromingen. Daarnaast loopt er een rivier van het Titicacameer naar Puma Punku. Als je dan ook nog bedenkt dat Puma Punku lager ligt dan het waterpeil van het meer, zou het dus kunnen zijn dat de beschaving is weggevaagd door het water....

Net even op Google earth gecheckt. Puma Punka ligt zo''n 50 meter hoger dan het peil van het Titicacameer. En dat riviertje stroomt naar het Titicacameer toe...

Vandaar dat ik al zei misschien, maar ik zie trouwens op GE dat dat "riviertje" nog best een aardige rivier is en als je boven Puma Punka kijkt en je ziet de enorme erosiesporen erboven waarbij het water rechtstreeks de vallei in lijkt te lopen is "wateroverlast" nog steeds mogelijk. Hoe zie je trouwens op Google Earth dat Puma Punka lager ligt dan het peil van het meer? Ik kan op andere bronnen namelijk alleen maar vinden dat Tiwanaku(dat naast Puma Punka ligt) lager ligt. En op GE kan ik het niet goed zien.....


Niet ver van het meer liggen de ruïnes van de stad Tiwanaku, die zijn bloeitijd kende tussen 500 en 1000 n.Chr. Eigenlijk ligt een deel van de stad zelfs onder de waterspiegel.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Titicacameer

Op GE zie je middenonder, naast de coordinaten ook verh. aangegeven. Dat is dus je hoogte indicator.
we vliegen er weer eens lekker in
Op 10-04-2012 19:41:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Maan:
avondwandelaar:

Serieus is dat als je zegt dat een gebouwencomplex aan zee heeft gelegen, dat je dan komt met schelpjes afkomstig uit die zee.
Hier doe je het trouwens weer, met beweringen komen en zeggen dat een ander de eventuele bevindingen maar na moet gaan.


Sorry dat ik niet alle links bewaar waar deze stellingen gemaakt worden. Speciaal voor jou heb ik dit binnen 10 seconden gevonden:

"There is evidence that Titicaca was once a saltwater sea. Its shoreline is littered with millions of fossilized seashells. The marine fishes and seahorses in the lake are all oceanic types found only in salt water."

http://viewzone2.com/tiwanx.html

Ik lees er het volgende
Researchers are convinced that these 3 miles high ruins once lay at sea level. Therefore, an incredibly devastating earthquake could have torn the city asunder, lifting Tiwanaku and the lake to where they are now. How can this be proven? The answer lies in the name of Lake Titicaca itself-linguistic proof no one can deny and in two of the most ancient languages in the world: Sanskrit and Tamil. The word Titicaca has no meaning any of the Andean languages.

Moet ik dat als verklaring serieus nemen?

Overigens, fossielen van zeedieren hoog in de bergen is niet vreemd, dat zie je in de Alpen ook. Maar je hebt het dan over een andere tijdschaal.
we vliegen er weer eens lekker in
Op 10-04-2012 19:47:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
avondwandelaar:
Maan:
avondwandelaar:

Serieus is dat als je zegt dat een gebouwencomplex aan zee heeft gelegen, dat je dan komt met schelpjes afkomstig uit die zee.
Hier doe je het trouwens weer, met beweringen komen en zeggen dat een ander de eventuele bevindingen maar na moet gaan.


Sorry dat ik niet alle links bewaar waar deze stellingen gemaakt worden. Speciaal voor jou heb ik dit binnen 10 seconden gevonden:

"There is evidence that Titicaca was once a saltwater sea. Its shoreline is littered with millions of fossilized seashells. The marine fishes and seahorses in the lake are all oceanic types found only in salt water."

http://viewzone2.com/tiwanx.html

Ik lees er het volgende
Researchers are convinced that these 3 miles high ruins once lay at sea level. Therefore, an incredibly devastating earthquake could have torn the city asunder, lifting Tiwanaku and the lake to where they are now. How can this be proven? The answer lies in the name of Lake Titicaca itself-linguistic proof no one can deny and in two of the most ancient languages in the world: Sanskrit and Tamil. The word Titicaca has no meaning any of the Andean languages.

Moet ik dat als verklaring serieus nemen?

Overigens, fossielen van zeedieren hoog in de bergen is niet vreemd, dat zie je in de Alpen ook. Maar je hebt het dan over een andere tijdschaal.


Ik heb het niet specifiek over dit artikel en evenmin over de verklaring hiervoor; Het argument dat ik hier geef zul je op andere sites en documentaires ook vinden. Heb je verder ook nog een verklaring voor het zoute water, en daarbij de dieren die alleen in zout water leven, in het Titicaca-meer?
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-04-2012 19:56:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Maan:
Heb je verder ook nog een verklaring voor het zoute water, en daarbij de dieren die alleen in zout water leven, in het Titicaca-meer?

Het water van het Titicacameer is licht zout. Het meeste water dat met de rivieren het meer binnenkomt, verdwijnt door verdamping. Slechts een klein deel van het water verlaat het meer via de rivier Desaguadero om via het Poopomeer (dat veel zouter is) uit te monden op de zoutvlaktes van Uyuni (Salar de Uyuni en Salar de Coipasa), waar het water geheel verdampt en het zout achter blijft. bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Titicacameer
we vliegen er weer eens lekker in
Op 10-04-2012 20:03:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
avondwandelaar:
Maan:
Heb je verder ook nog een verklaring voor het zoute water, en daarbij de dieren die alleen in zout water leven, in het Titicaca-meer?

Het water van het Titicacameer is licht zout. Het meeste water dat met de rivieren het meer binnenkomt, verdwijnt door verdamping. Slechts een klein deel van het water verlaat het meer via de rivier Desaguadero om via het Poopomeer (dat veel zouter is) uit te monden op de zoutvlaktes van Uyuni (Salar de Uyuni en Salar de Coipasa), waar het water geheel verdampt en het zout achter blijft. bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Titicacameer


Dan zitten we alleen nog met het probleem van de zoutwaterdieren. Hoe komen die dan daar?
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-04-2012 20:12:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
avondwandelaar:
Mirabel:
avondwandelaar:
Mirabel:
avondwandelaar:
Verbazingwekkend dat wordt gesuggereerd dat de beschaving zou zijn vernietigd door een zondvloed. Het complex ligt op zo'n 4000 m hoogte, dus waar zou al dat water vandaan moeten komen?

Uit het Titicacameer misschien? Momenteel is de waterstand extreem hoog en heeft men last van overstromingen. Daarnaast loopt er een rivier van het Titicacameer naar Puma Punku. Als je dan ook nog bedenkt dat Puma Punku lager ligt dan het waterpeil van het meer, zou het dus kunnen zijn dat de beschaving is weggevaagd door het water....

Net even op Google earth gecheckt. Puma Punka ligt zo''n 50 meter hoger dan het peil van het Titicacameer. En dat riviertje stroomt naar het Titicacameer toe...

Vandaar dat ik al zei misschien, maar ik zie trouwens op GE dat dat "riviertje" nog best een aardige rivier is en als je boven Puma Punka kijkt en je ziet de enorme erosiesporen erboven waarbij het water rechtstreeks de vallei in lijkt te lopen is "wateroverlast" nog steeds mogelijk. Hoe zie je trouwens op Google Earth dat Puma Punka lager ligt dan het peil van het meer? Ik kan op andere bronnen namelijk alleen maar vinden dat Tiwanaku(dat naast Puma Punka ligt) lager ligt. En op GE kan ik het niet goed zien.....


Niet ver van het meer liggen de ruïnes van de stad Tiwanaku, die zijn bloeitijd kende tussen 500 en 1000 n.Chr. Eigenlijk ligt een deel van de stad zelfs onder de waterspiegel.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Titicacameer

Op GE zie je middenonder, naast de coordinaten ook verh. aangegeven. Dat is dus je hoogte indicator.


Ah, nu zie ik het. Dank je.
Op 10-04-2012 21:15:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Maan:
avondwandelaar:
Maan:
Heb je verder ook nog een verklaring voor het zoute water, en daarbij de dieren die alleen in zout water leven, in het Titicaca-meer?

Het water van het Titicacameer is licht zout. Het meeste water dat met de rivieren het meer binnenkomt, verdwijnt door verdamping. Slechts een klein deel van het water verlaat het meer via de rivier Desaguadero om via het Poopomeer (dat veel zouter is) uit te monden op de zoutvlaktes van Uyuni (Salar de Uyuni en Salar de Coipasa), waar het water geheel verdampt en het zout achter blijft. bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Titicacameer


Dan zitten we alleen nog met het probleem van de zoutwaterdieren. Hoe komen die dan daar?

Het meer is niet van de ene op de andere dag zout geworden, het bestaat zo'n 2 miljoen jaar. De vissoorten: Lake Titicaca's fish life consists principally of two species of killifish (Orestias)--a small fish, usually striped or barred with black--and a catfish (Trichomycterus), soorten die specifiek in de zoute meren van zuid Amerika voorkomen, niet in zee. zie ook http://www.crystalinks.com/laketiticaca.html
we vliegen er weer eens lekker in
Op 10-04-2012 21:26:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Daan M.: ik heb veel gelezen en geleerd,mijn conclusie is dat het door mensen is gebouwd en met veeel geduld,ik erger me aan het altijd maar horen ''toen hadden we nog geen wiel'', ook bij de piramides,,wielen waren onhandig om stenen mee omhoog te rollen,rolt namelijk terug, geavanceerde bouwwerken zoals puma punku en piramides,gobekle tepe,konden we maken,maar geen wiel??...een tsunami was volgens mij de oorzaak van de destructie van puma punku,,en 800 ton stenen zijn er (tot nu toe ) nog niet en stenen waren ook niet van graniet,sonde dat er op you-tube veel filmpjes ufo-freaks,,ik sta voor die gedachte open maar niet bij puma punku groeten vaan danijel
Op 11-12-2013 12:51:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden