Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is er tegenwoordig wel van overtuigd dat buitenaards leven bestaat. Onze kennis van het heelal is in korte tijd exponentieel toegenomen, met name dankzij een aantal hightech telescopen die boven onze Aarde zweven, zoals de Hubble, Kepler en Herschel.
Vrijwel wekelijks worden er nieuwe exoplaneten ontdekt, de teller zal ongetwijfeld al ruim boven de 1.000 staan.

Kepler

Alleen al in onze eigen Melkweg, één van de miljarden sterrenstelsels, bevinden zich naar schatting 50 miljard planeten, van die 50 miljard bevinden zich er naar schatting ongeveer 5 miljoen in een leefbare zone.

Stel: op 1% van die planeten komt water voor, op 1% van die planeten heeft zich eenvoudig leven ontwikkeld en op weer 1% daarvan heeft zich intelligent leven ontwikkeld. Dan praten we al over 500 planeten in ons eigen Melkwegstelseltje… En dan zijn er nog eens miljarden andere sterrenstelsels. Er kunnen dus miljoenen planeten zijn die intelligent leven herbergen.
De macht van de getallen leidt er tegenwoordig toe dat de meeste mensen denken dat buitenaards leven in feite wel zal bestaan. Hoe je het echter ook wendt of keert, beide antwoorden zouden tot een grote schok moeten leiden. Arthur C. Clarke, Brits SF schrijver, omschreef het als volgt: “Sometimes I think we are alone, sometimes i think we’re not. In either case the thought is staggering.” Inderdaad, mochten we uniek blijken te zijn in het heelal is die gedachte óók verbijsterend.

Nu we als uitgangspunt nemen dat intelligent leven in ruime mate aanwezig kan zijn in het universum, komt de volgende vraag aan de orde: Is interstellair reizen mogelijk?

exoplaneet

Einstein immers leerde ons dat de relativiteitstheorie een duidelijke begrenzing biedt aan het verplaatsen van massa in een bepaalde tijd. De wetenschap onderkent echter haar eigen beperkingen uit historisch oogpunt: 200 jaar geleden waren alle wetenschappers het er over eens dat het onmogelijk was om naar de maan te gaan. Met de toenmalige stand der kennis was dat een correcte aanname.
Er zijn echter nieuwe theorieën ontwikkeld die interstellair reizen mogelijk zouden moeten maken, zoals bijvoorbeeld het krommen van de ruimte, wormgaten of andere mogelijkheden. Over 500 jaar, in het jaar 2511, zullen we (als we het allemaal overleven natuurlijk) beschikken over een technologie die ons huidige voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Interstellair reizen als “voor altijd onmogelijk” afdoen zou getuigen van weinig inzicht in technologische ontwikkeling.
Laten we dan voor de goede orde dus aannemen dat er van die miljoenen intelligente beschavingen ook heel wat in staat zijn om interstellair te reizen, hetgeen uiteraard impliceert dat ook onze Aarde bezocht zou kunnen worden.

Dan dringt zich vanzelfsprekend de vraag op die in een eerder verband immense indruk maakte vanwege een verpletterende eenvoud: De Fermi-paradox. De grootte en leeftijd van het universum suggereren dat vele technologisch geavanceerde buitenaardse civilisaties moeten bestaan. Echter, deze hypothese is inconsistent met het ontbreken van gevonden bewijs om de stelling te ondersteunen. “Waar zijn ze dan?” is de simpele doch heldere vraag die tot op heden niet bevredigend beantwoord is.

In mijn optiek is het antwoord echter niet onmogelijk te geven. Het antwoord is zelfs logisch en vanzelfsprekend: Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen iets zelf ontdekken of ontdekt worden.

Zelf ontdekken betekent dat je actief op zoek bent naar een antwoord op een vraag, dat je in een eerder stadium al een hypothese hebt ontwikkeld, dat je je een voorstelling hebt proberen te maken van mogelijke antwoorden en de consequenties daarvan. Het valt net buiten de grenzen van de huidige kennis maar het is een bereikbare stap. Elke nieuwe stap in de ontwikkeling van een beschaving is een logisch gevolg van een stap daarvoor.
Het betekent tevens dat het antwoord niet te ver voor je eigen ontwikkeling uit gaat, zowel vanuit technologisch als psychologisch perspectief. Als je nog geen hout kunt bewerken, kun je ook geen tafel maken. Dan ben je er qua ontwikkeling dus ook nog niet aan toe om aan tafel te eten, laat staan om over tafelmanieren na te denken.

Ontdekt worden daarentegen kan wel degelijk een schokkende ervaring zijn. Je krijgt ongevraagd een antwoord op de vraag die je niet eens gesteld had. Het ligt buiten je eigen begripsvermogen, het verwart meer dan het ontrafelt en kan leiden van eenvoudige ontkenning tot grote woede of zelfs (massale) paniek. Denk in dit verband eens terug aan de paniek die Orson Welles op 30 oktober 1938 met zijn hoorspel War of the Worlds teweegbracht.

Een beschaving die interstellair kan reizen zal ongetwijfeld ook wel de wetenschap in pacht hebben wat er gebeurt als je ongevraagd contact opneemt met een andere planeet. Ze zullen vast en zeker het verschil weten te duiden tussen zelf ontdekken of ontdekt worden. De ontdekkers van buiten de aarde laten zich daarom dus niet in de volle openheid zien. Ze landen dus juist niet op het gazon van het Witte Huis. Je mag er wat mij betreft ook vanuit gaan dat ze dus geen slechte bedoelingen hebben maar juist respect hebben voor onze eigen ontwikkeling.

De ontdekkers zullen zich dus niet laten zien. Het is dus aan ons om hen op te sporen, om hen te ontdekken, om contact met ze op te nemen. Vanwege het fundamentele verschil tussen zelf ontdekken of ontdekt worden. Wij zijn aan zet.

Je hoeft geen Einstein te zijn om te constateren dat het grootste deel van de bevolking in zowel psychologisch als technologisch opzicht lange tijd, en wellicht nog steeds niet, toe was aan contact met een beschaving die interstellair kan reizen. Het staat in dezelfde orde van grootte als een auto geven aan een Neanderthaler. Daar komt niet veel goeds van, dat is een paar stappen te vroeg.

Ik denk dat er zelfs een bepaalde vorm van regie aan deze wijsheid ten grondslag ligt. Wie deze regie dan precies uitvoert (geheime diensten? Bilderberg? Skull & Bones?) durf ik niet met grote zekerheid te zeggen maar gelet op de ontwikkelingen van de laatste 65 jaar zie ik wel degelijk een vorm van regie als het gaat over Ufo’s of buitenaards leven.

Om te voorkomen dat de mensheid te vroeg een volgende stap zou maken is er voor gekozen om een onderwerp als Ufo’s lange tijd systematisch te ontkennen en mensen die zich er serieus mee bezig houden te ridiculiseren en bespotten omdat dat impliceert dat buitenaardse beschavingen mogelijkerwijs ons aan het ontdekken zijn. Dat is dus de bedoeling niet want wij moeten hen ontdekken en niet andersom. Omdat de mensheid in de 20e eeuw technologisch nog niet in staat was om zelf te ontdekken, moesten Ufo’s dus wel in de doofpot gestopt worden.

USAF%20identification%20card


Nu we de laatste jaren echter enorme sprongen voorwaarts gemaakt hebben in onze kennis van het heelal, komen we zo langzamerhand in een andere fase. De overheden laten schoorvoetend weten tóch wel onderzoek naar Ufo’s gedaan te hebben en af en toe durft een wetenschapper uitspraken te doen over water of zelfs mogelijk leven op Mars of elders. Het lijkt er steeds meer op dat we min of meer klaargestoomd worden voor het volgende antwoord: Buitenaards leven bestaat. In eerste instantie zal microscopisch klein leven (op Mars?) al een enorme stap zijn in onze natuurlijke ontwikkeling.

En zodra deze kennis, dat eenvoudig buitenaards leven bestaat, wetenschappelijk en breed gedragen, wereldwijd bewezen wordt geacht, dan is de mensheid pas toe aan de volgende stap, de vraag of er ook intelligent buitenaards leven bestaat. De vraag die dan nog open staat is:

Waar zijn ze dan?


volleyoghurt: Ik denk dat je het als een feit mag beschouwen dat er intelligent buitenaards leven is. Die gedachte alleen al vind ik zo ontzettend indrukwekkend. Fantasie neemt het dan over.

Stel dat er ook zoiets bestaat als een multivers. Dus oneindig veel universa. Dan bestaat er oneindig veel leven. Met oneindig veel mogelijkheden. Zo'n beetje alles is dan wel mogelijk. Ik moet ophouden voordat ik daar in blijf hangen .

Complete gekte kan ik wel begrijpen als wij in eens van een reis naar de maan naar intelligent buitenaards leven gaan. De mens kan dat niet aan. Stel dat er al lang buitenaards leven ontdekt is, ben ik het er mee eens dat dit geleidelijk gebracht moet worden...
Op 12-12-2011 12:33:13 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draconian: Daar wringt hem de schoen.
Wat verstaan wij onder intelligent? Als mens denken we ontwikkeld te zijn maar wat zijn überhaupt werkelijkheid en logica? 1+1 =2 en dit wordt als feit gezien maar in een andere werkelijkheid kan dit 3 zijn. Je hebt wel eens van die dromen waarin de wereld compleet anders is. Op moment van de droom is het logisch en handel je hier naar. Na het wakker worden ben je gade geslagen omdat er niets van klopt vanwege de overtuigingen in deze manifestatie.

Wat als er helemaal geen kosmos is dan alleen een optische illusie van ons waarneming -en belevingsvermogen?

Misschien leven we als energieën op een andere frequentie. Dus wij zien hun niet en hun ons niet want het zogenaamde vertalen met de hersenen via de ogen wat in een pikdonkere ruimte gebeurt is ook maar beperkt tot een bepaalde bandbreedte. Wat is zien?
(bericht gewijzigd op 12/12/2011 12:51:25 PM)
.......
Op 12-12-2011 12:48:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hetero Sapiens: Ander leven hoeft niet eens onzichtbaar kunnen zijn. Ook leven dat volledig zichtbaar voor onze neus staat zullen we mogelijk herkennen.

Wij kunnen ons slechts iets concreets voorstellen bij fysiek, cellulair, op water en waarschijnlijk ook koolstof gebaseerde levensvormen van pak em beet een millimeter tot een paar meter groot.

Iets dat daar niet aan voldoet zal mogelijk geen tweede blik waardig gegund worden, levend of niet.
De vingers van de handschoen denken dat ze los van de anderen staan. De handschoen weet beter.
Op 12-12-2011 13:19:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Mmm... Elk moment ontsnappen micro organisme's aan de dampkring van de aarde. Met de zonnewind worden ze breeduit gezaaid door de rest van het stelsel. Bacterien, virussen, bacteriofagen en misschien wel schimmels en algen op Mars zijn geen verrassing want vast Aards.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 12-12-2011 13:54:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Och kom...:
Mmm... Elk moment ontsnappen micro organisme's aan de dampkring van de aarde. Met de zonnewind worden ze breeduit gezaaid door de rest van het stelsel. Bacterien, virussen, bacteriofagen en misschien wel schimmels en algen op Mars zijn geen verrassing want vast Aards.

En andersom?
Is it electrickery?
Op 12-12-2011 14:35:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
herman1950:
volleyoghurt:
Ik denk dat je het als een feit mag beschouwen dat er intelligent buitenaards leven is. Die gedachte alleen al vind ik zo ontzettend indrukwekkend. Fantasie neemt het dan over.

Stel dat er ook zoiets bestaat als een multivers. Dus oneindig veel universa. Dan bestaat er oneindig veel leven. Met oneindig veel mogelijkheden. Zo'n beetje alles is dan wel mogelijk. Ik moet ophouden voordat ik daar in blijf hangen .

Complete gekte kan ik wel begrijpen als wij in eens van een reis naar de maan naar intelligent buitenaards leven gaan. De mens kan dat niet aan. Stel dat er al lang buitenaards leven ontdekt is, ben ik het er mee eens dat dit geleidelijk gebracht moet worden...

en hebben ze daar niet de afgelopen jaren te tijd voor gehad dacht het toch wel...... maar wat is de reden dat ´men´dit heeft stil gehoiuden
Op 12-12-2011 14:41:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Emie :
Och kom...:
Mmm... Elk moment ontsnappen micro organisme's aan de dampkring van de aarde. Met de zonnewind worden ze breeduit gezaaid door de rest van het stelsel. Bacterien, virussen, bacteriofagen en misschien wel schimmels en algen op Mars zijn geen verrassing want vast Aards.

En andersom?

Kan denk ik ook, meteoriet inslagen op mars zou materiaal hierheen kunnen slaan, of materiaal van mars zou op een komeet, meteoriet terecht kunnen komen die een koers binnenwaarts heeft/krijgt.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 12-12-2011 15:55:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
volleyoghurt: STEL DAT er mensen op deze aarde zijn die intelligent buitenaards leven ontdekt hebben, zou ik me kunnen voorstellen dat ze dit enigszins geheim houden aangezien er dan massale paniek uitbreekt. En dat is niet bevorderlijk in een maatschappij als deze.

Het lijkt me logischer dat wezens buiten onze aarde op ons lijken qua biologische opbouw dan op onzichtbare entiteiten. We kunnen met vrij veel zekerheid stellen dat ons heelal redelijk uniform is als het gaat om natuurkrachten. Vorming van sterrenstelsel en zonnestelsels gaat overal in het heelal hetzelfde. Het is daarom ook veel aannemelijker dat, mocht er leven op een andere planeet ontstaan, dat op een soort gelijke manier gebeurd als hier. Op basis van darwinistische evolutie. Laten we eerst daar maar naar opzoek gaan, ipv filosoferen over wat voor soort 'ander leven' er nog zou kunnen zijn.
Op 12-12-2011 15:55:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hetero Sapiens:
Och kom...:
Mmm... Elk moment ontsnappen micro organisme's aan de dampkring van de aarde. Met de zonnewind worden ze breeduit gezaaid door de rest van het stelsel.

Is dat een feit of een theorie?
Leeft er iets in de bovenste laag van de atmosfeer?
De vingers van de handschoen denken dat ze los van de anderen staan. De handschoen weet beter.
Op 12-12-2011 16:35:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Hetero Sapiens:
Och kom...:
Mmm... Elk moment ontsnappen micro organisme's aan de dampkring van de aarde. Met de zonnewind worden ze breeduit gezaaid door de rest van het stelsel.

Is dat een feit of een theorie?
Leeft er iets in de bovenste laag van de atmosfeer?

Theorie, maar er wordt gespeculeerd. zo maar wat linkie's.
http://www.scienceagogo.com/news/20010631230243data_trunc_sys.shtml
http://www.livescience.com/2333-earth-clouds-alive-bacteria.html
http://www.space.com/5714-microbes-travel-venus-earth.html
http://www.space.com/8364-earth-microbes-contaminate-mars-scientists.html
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 12-12-2011 16:57:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hetero Sapiens:
Och kom...:
Hetero Sapiens:
Och kom...:
Mmm... Elk moment ontsnappen micro organisme's aan de dampkring van de aarde. Met de zonnewind worden ze breeduit gezaaid door de rest van het stelsel.

Is dat een feit of een theorie?
Leeft er iets in de bovenste laag van de atmosfeer?

Theorie, maar er wordt gespeculeerd. zo maar wat linkie's.
http://www.scienceagogo.com/news/20010631230243data_trunc_sys.shtml
http://www.livescience.com/2333-earth-clouds-alive-bacteria.html
http://www.space.com/5714-microbes-travel-venus-earth.html
http://www.space.com/8364-earth-microbes-contaminate-mars-scientists.html

Dank je. Dat was boeiend.
De vingers van de handschoen denken dat ze los van de anderen staan. De handschoen weet beter.
Op 12-12-2011 17:06:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Mooie blog.
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 12-12-2011 19:08:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antilochos: Prima tekst en theorie, waar ik mij voor een groot deel in kan vinden.

Maar toch twijfel ik ergens.
Nee, toch niet. Ik zocht iets te zeiken op de tekst, maar kan mij er gewoon helemaal in vinden. Dit is precies mijn soort gezeik...

Geestig plaatje trouwens.
Op 12-12-2011 21:37:48 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Heel mooi geschreven.
Toffe reacties ook.
It's all a figment of imagination!
Op 13-12-2011 1:29:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi:
Och kom...:
Hetero Sapiens:
Och kom...:
Mmm... Elk moment ontsnappen micro organisme's aan de dampkring van de aarde. Met de zonnewind worden ze breeduit gezaaid door de rest van het stelsel.

Is dat een feit of een theorie?
Leeft er iets in de bovenste laag van de atmosfeer?

Theorie, maar er wordt gespeculeerd. zo maar wat linkie's.
http://www.scienceagogo.com/news/20010631230243data_trunc_sys.shtml
http://www.livescience.com/2333-earth-clouds-alive-bacteria.html
http://www.space.com/5714-microbes-travel-venus-earth.html
http://www.space.com/8364-earth-microbes-contaminate-mars-scientists.html


Je vergeet nog Skyfish.

Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op 14-12-2011 11:36:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ibelieve: Hoi
Ik zelf geloof dat er ook buitenaards leven bestaat. Ben ook overtuigd dat deze wezens veel inteligenter zijn dan ons. Ze bezitten immers kennis van reizen door de ruimte. En denk dat wij als levensvorm niet belangrijk zijn, anders hadden we dit allang ondervonden. Wij zijn dus n stel primitieve apen vergeleken met hun...
Aan de ene kant jammer, aan de andere kant misschien maar beter ook.

Grtx
ibelieve
Op 31-01-2012 11:30:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
ibelieve:
Hoi
Ik zelf geloof dat er ook buitenaards leven bestaat. Ben ook overtuigd dat deze wezens veel inteligenter zijn dan ons. Ze bezitten immers kennis van reizen door de ruimte. En denk dat wij als levensvorm niet belangrijk zijn, anders hadden we dit allang ondervonden. Wij zijn dus n stel primitieve apen vergeleken met hun...
Aan de ene kant jammer, aan de andere kant misschien maar beter ook.

Grtx
ibelieve

Er is tot nog toe geen enkel bewijs dat buitenaards leven bestaat, laat staan dat het veel intelligenter is dan wij zijn. "Zij bezitten kennis van reizen door de ruimte" ... ? Haha, nog ene met fantasie in overdrive ... Wat die "primitieve apen" betreft, ik weet wie hier de enige echte primitieve aap is ...

Nvdr: Is het werkelijk nodig zo op de man te spelen?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 31-01-2012 13:59:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Phoenix:
ibelieve:
Hoi
Ik zelf geloof dat er ook buitenaards leven bestaat. Ben ook overtuigd dat deze wezens veel inteligenter zijn dan ons. Ze bezitten immers kennis van reizen door de ruimte. En denk dat wij als levensvorm niet belangrijk zijn, anders hadden we dit allang ondervonden. Wij zijn dus n stel primitieve apen vergeleken met hun...
Aan de ene kant jammer, aan de andere kant misschien maar beter ook.

Grtx
ibelieve

Er is tot nog toe geen enkel bewijs dat buitenaards leven bestaat, laat staan dat het veel intelligenter is dan wij zijn. "Zij bezitten kennis van reizen door de ruimte" ... ? Haha, nog ene met fantasie in overdrive ... Wat die "primitieve apen" betreft, ik weet wie hier de enige echte primitieve aap is ...


Ik weet het ook: Phoenix.

Je vraagt erom hè?
Op 31-01-2012 14:48:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nupeet: Prima Atmosfeertje.
Unity in the Heart of Diversity
Op 31-01-2012 15:16:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Je hoeft geen Einstein te zijn om te constateren dat het grootste deel van de bevolking in zowel psychologisch als technologisch opzicht lange tijd, en wellicht nog steeds niet, toe was aan contact met een beschaving die interstellair kan reizen.

Dat vind ik zo'n gelul. Net zoiets als 'je mag tegen een kind niet zeggen dat Sinterklaas niet bestaat want anders zou het kind wel eens psychisch beschadigd kunnen worden'.
Primitieve stammen die in ergens afgelegen in een oerwoud wonen moeten er gewoon maar tegen kunnen dat de moderne beschaving bestaat, zeker als hun huisje toevallig op een plek staat waar grondstoffen in de grond zitten (dan zullen we ze pas echt beschaving bijbrengen) maar de 'beschaafde mens' zou te kwetsbaar zijn om tegen de waarheid te kunnen mocht er contact met aliens zijn?
Denk trouwens dat de mensen die er echt niet tegen kunnen zullen beweren dat het niet echt is, maar een filmtruc, zoals er nog steeds mensen zijn die zeggen dat er nooit een mens op de maan is geweest.
we vliegen er weer eens lekker in
Op 31-01-2012 16:27:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Socrates:
Phoenix:
ibelieve:
Hoi
Ik zelf geloof dat er ook buitenaards leven bestaat. Ben ook overtuigd dat deze wezens veel inteligenter zijn dan ons. Ze bezitten immers kennis van reizen door de ruimte. En denk dat wij als levensvorm niet belangrijk zijn, anders hadden we dit allang ondervonden. Wij zijn dus n stel primitieve apen vergeleken met hun...
Aan de ene kant jammer, aan de andere kant misschien maar beter ook.

Grtx
ibelieve

Er is tot nog toe geen enkel bewijs dat buitenaards leven bestaat, laat staan dat het veel intelligenter is dan wij zijn. "Zij bezitten kennis van reizen door de ruimte" ... ? Haha, nog ene met fantasie in overdrive ... Wat die "primitieve apen" betreft, ik weet wie hier de enige echte primitieve aap is ...


Ik weet het ook: Phoenix.

Je vraagt erom hè?

Ja, dat bedoelde ik ... als ik mijn ondermaatse kennis met jullie "kennis" over "aliens" vergelijk ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 31-01-2012 17:00:12 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ibelieve: He Phoenix,

Gezellig joh, je heb blijkbaar meer kennis dan menig ander hier.
Ik ben van mening dat we niet alleen zijn. Ook dat sommige beschavingen
veel inteligenter zijn dan ons.
Jij heb daar moeite me qua bewijs dat blijkt wel.
Maare iedereen mag hier toch zijn gedachte/mening geven of heb ik t verkeerd?

Grtx
Ibelieve
Op 01-02-2012 19:19:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
ibelieve:
He Phoenix,

Gezellig joh, je heb blijkbaar meer kennis dan menig ander hier.
Ik ben van mening dat we niet alleen zijn. Ook dat sommige beschavingen
veel inteligenter zijn dan ons.
Jij heb daar moeite me qua bewijs dat blijkt wel.
Maare iedereen mag hier toch zijn gedachte/mening geven of heb ik t verkeerd?

Grtx
Ibelieve

Je hebt het goed. En Phoenix mag dat dus ook. En ik ook
No shit, Sherlock
Op 01-02-2012 19:33:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
herman1950: ja en een PBtje sturen kan ook misschien leuk voor de derden die denken zo lekker spul daar.....is een kleine opmerking
Op 02-02-2012 7:38:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:
ibelieve:
He Phoenix,

Gezellig joh, je heb blijkbaar meer kennis dan menig ander hier.
Ik ben van mening dat we niet alleen zijn. Ook dat sommige beschavingen
veel inteligenter zijn dan ons.
Jij heb daar moeite me qua bewijs dat blijkt wel.
Maare iedereen mag hier toch zijn gedachte/mening geven of heb ik t verkeerd?

Grtx
Ibelieve

Je hebt het goed. En Phoenix mag dat dus ook. En ik ook

Zolang we maar niet ordinair op de man gaan spelen. Dat is iets wat Phoenix nog moet afleren.
Is it electrickery?
Op 02-02-2012 12:16:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
herman1950: Yep.... het moet ´leuk´blijven ...... thxs
Op 02-02-2012 12:23:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
herman1950:
Yep.... het moet ´leuk´blijven ...... thxs

Nouja, het mag best knetteren, maar dan graag met inhoudelijke argumenten en niet met dédain voor anderen.
Is it electrickery?
Op 02-02-2012 12:25:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
ibelieve:
He Phoenix,

Gezellig joh, je heb blijkbaar meer kennis dan menig ander hier.
Ik ben van mening dat we niet alleen zijn. Ook dat sommige beschavingen
veel inteligenter zijn dan ons.
Jij heb daar moeite me qua bewijs dat blijkt wel.
Maare iedereen mag hier toch zijn gedachte/mening geven of heb ik t verkeerd?

Grtx
Ibelieve

"Maare iedereen mag hier toch zijn gedachte/mening geven of heb ik t verkeerd?"

Uiteraard, maar waar is je mening dan uiteindelijk op gebaseerd ? Waarop baseer je jezelf dan om met zulke zekerheid te beweren dat er extraterrestrische beschavingen zijn ? En, nog meer in detail zelfs, beschavingen die intelligenter zijn dan de onze ?

Ik blijf erbij dat veel van jullie 'overtuigingen' ingegeven worden door onze science fiction ...

Er zijn geen buitenaardse beschavingen, totdat het tegendeel bewezen wordt. De 'oneindigheid' van het Heelal houdt niet automatisch in dat er buitenaardse beschavingen moeten zijn.

(bericht gewijzigd op 2/2/2012 1:39:24 PM)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 02-02-2012 13:38:04 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
herman1950: sorry maar is dit niet als de ´kip en het ei´? wat was eerder ufo´s/buienaardse of science fiction??.... zo maar een idee
Op 02-02-2012 14:04:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Al in 393 voor Christus werd een eerste melding van een Ufo gedaan door Keizer Theodocius. Er werd een heldere lichtgevende bol gezien die verscheen naast Venus. Korte tijd later verschenen kleine andere bollen die als bijen om deze bol heen zwermden. Keizer Theodocius gaf later alle wetenschappers de opdracht om dit verschijnsel te verklaren, echter… dit lukte niet.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 02-02-2012 14:14:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
paps:
Al in 393 voor Christus werd een eerste melding van een Ufo gedaan door Keizer Theodocius. Er werd een heldere lichtgevende bol gezien die verscheen naast Venus. Korte tijd later verschenen kleine andere bollen die als bijen om deze bol heen zwermden. Keizer Theodocius gaf later alle wetenschappers de opdracht om dit verschijnsel te verklaren, echter… dit lukte niet.

Leefde hij niet 'na Christus'?
we vliegen er weer eens lekker in
Op 02-02-2012 14:47:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ibelieve: Waar ik mijn mening op baseer is het volgende:
Dingen die in Rosswell gebeurd zijn, Armstrong zijn maanlading, Maria Popova.
En een gebeurtenis een paar jaar geleden, toen ik in Engeland woonde gemeld op ufoplaze t.d.t. dat ik onderweg was van huis, net vertrokken en een raarverschijnsel zag, lichten hoog in de lucht, rood, zoals die nightrider heeft, groote van n autobus, ik heb de auto gestopt en naar deze lichten zitten kijken voor zeker 15 minuten voordat ze verdwenen. Blijf al die tijd op de zelfde plaats hangen. Volgens mij heeft paps hier naar mij op gereageerd toen.
Dus als dat een buitenaards voertuig is geweest, dan zeg ik dat die beschaving wel de kennis heeft voor het reizen, wij niet, is hun beschaving naar mijn mening dus verder ontwikkeld. En als er 1 beschaving is waarom kunnen er niet meer zijn? T helaal is door ons nog maar voor n kleinstukje verkend door de beperking van onze ruimteschepen....
Op 02-02-2012 15:35:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
avondwandelaar:
paps:
Al in 393 voor Christus werd een eerste melding van een Ufo gedaan door Keizer Theodocius. Er werd een heldere lichtgevende bol gezien die verscheen naast Venus. Korte tijd later verschenen kleine andere bollen die als bijen om deze bol heen zwermden. Keizer Theodocius gaf later alle wetenschappers de opdracht om dit verschijnsel te verklaren, echter… dit lukte niet.

Leefde hij niet 'na Christus'?

Klopt, foutje van mij. Moet idd NA Christus zijn...

http://www.roman-emperors.org/theo1.htm
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 02-02-2012 16:34:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
herman1950:
paps:
Al in 393 voor Christus werd een eerste melding van een Ufo gedaan door Keizer Theodocius. Er werd een heldere lichtgevende bol gezien die verscheen naast Venus. Korte tijd later verschenen kleine andere bollen die als bijen om deze bol heen zwermden. Keizer Theodocius gaf later alle wetenschappers de opdracht om dit verschijnsel te verklaren, echter… dit lukte niet.

bedankt dat is dus uit de wereld 1e ufgo/buitenaards
Op 03-02-2012 7:41:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
paps:
Al in 393 voor Christus werd een eerste melding van een Ufo gedaan door Keizer Theodocius. Er werd een heldere lichtgevende bol gezien die verscheen naast Venus. Korte tijd later verschenen kleine andere bollen die als bijen om deze bol heen zwermden. Keizer Theodocius gaf later alle wetenschappers de opdracht om dit verschijnsel te verklaren, echter… dit lukte niet.

Wat had hij gedronken of gerookt?
'Don't forget rule number 6'
Op 03-02-2012 7:48:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden