Een van de meest intrigerende bouwwerken uit de oudheid is het tempelcomplex te Baalbek. Jammer genoeg wordt dit meesterwerk al te vaak aangegrepen om aantoonbare onjuistheden te verkondigen zoals 'wij kunnen dergelijke stenen vandaag de dag nog steeds niet verplaatsen' of 'het zijn de zwaarste stenen ooit verplaatst'. In dit blog zal ik nader ingaan op de geschiedenis van Baalbek en de discussie tussen Chris White en Fillip Coppens over dit onderwerp behandelen. Welk gezichtspunt je ook het waarschijnlijkst vindt: Baalbek(PDF) blijft een unieke plek.

Baalbek of Bal Beqaa

Het lijkt erop dat er weinig zaken zijn rond Baalbek die niet met controverse omgeven zijn. Zo weten we nog steeds niet met zekerheid waar haar naam vandaan komt. De meest geopperde theorie is dat het een verwijzing is naar de Phoenisische God Baäl. Baalbek ligt in de Beqaa vallei en haar naam zou dus God van de Beqaa betekenen. Een andere verklaring is dat Baalbek een afkorting is van Ba'al Nebeq, wat als God van de Bron vertaald kan worden. Na de Romeinse periode toen de nederzetting Heliopolis of Heliopolitanus heette was de Baälcultus al eeuwen uit zwang en werd Baäl voornamelijk geassocieerd met kinderoffers en bijgeloof. Voor de 5e eeuw na Christus is er geen verwijzing naar een plek met deze naam gevonden. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat Christelijke inwoners hun stad naar Baäl zouden hebben vernoemd en ook voor de latere Islamitische veroveraars heeft Baäl een negatieve connotatie. Een andere theorie is dat de plaats origineel Bal Beqaa heette wat vertaald kan worden als Vallei van de Beqaa. Niemand weet echter met zekerheid waar de naam precies vandaan komt.

Vroegste geschiedenis


Er zijn aanwijzingen voor vroege bewoning in het huidige Baalbek. Er zijn potscherven uit het late stenen tijdperk en de vroege bronstijd gevonden (4000 BC) en resten van bebouwing uit de midden bronstijd (1950-1600 BC). Er is geen bewijs dat er toen al een tempel stond, maar het is ook zeker niet onmogelijk. Wel zou het een relatief onbeduidende tempel geweest zijn aangezien er geen enkele verwijzing naar deze plek is gevonden in de vele antieke bronnen van beschavingen die in dit gebied actief zijn geweest. Wel heeft de omstreden schrijver Velikovsky geprobeerd bijbelse verwijzingen naar deze stad te vinden. Baalbek wordt in verband gebracht met het Triparadisos, de plek waar in 321 BC de generaals van de overleden Alexander de Grote een verdelingsverdrag sloten, maar ook deze connectie is onbewezen. Bij dit verdrag werd de Beqaavallei deel van het Ptolemeïsche rijk. In deze tijd is er waarschijnlijk begonnen aan de bouw van een Griekse tempel en volgens sommige bronnen werd het in deze tijd de naam Heliopolis gegeven. Dit kan, maar het zou opvallend zijn aangezien het Egyptische Heliopolis al sinds het Oude Koninkrijk een religieus centrum van formaat was.


Colonia Julia Augusta Felix Heliopolitana
In de romeinse tijd begon de bewijsbare geschiedenis pas echt. In 64 BC werd Syrië (waar toen Libanon ook onder gerekend werd) veroverd door de generaal Pompeius en daarna werd begonnen aan de bouw van  beroemde tempel Jupiter Heliopolitana met zijn immense pilaren gemaakt van Aswan graniet. Ook nu zijn er weer problemen met de naam. Colonia Julia Augusta Felix zou impliceren dat Baalbek al in de tijd van keizer Augustus de status van Colonia had. Volgens de rechtsgeleerde Ulpian kreeg Baalbek deze eer pas in de tijd van Septimus Severus. Desalniettemin was Heliopolitana daarvoor al een bedevaartsoord van formaat met als belangrijkste legende dat het plaatselijke orakel de Keizer Trajanus zijn naderende dood voorspelde. Gedurende vele eeuwen was Baalbek de plaats van fanatieke tempelbouw. Zo werd er rond 150 AD de schitterende tempel voor Bacchus opgericht en zo'n 60 jaar later werd begonnen aan de bouw van de tempel voor Venus. Nadat onder Constantijn het Christendom de staatsgodsdienst van het romeinse rijk werd taande de invloed van Baalbek snel. In 637 AD werd Baalbek veroverd door Abu Ubaidah ibn al Jarrah en net zoals hun romeinse en christelijke voorgangers hebben ook de moslims hun sporen achtergelaten in het tempelcomplex.

Mythen en Legenden

De Christelijke inwoners van Baalbek wilden niet accepteren dat dit monumentale bouwwerk was gecreëerd door heidenen dus geloofden zij liever dat koning Salomo de verantwoordelijke was. Gezien de overeenkomsten met de tempel te Jeruzalem is dit niet eens zo ver gezocht, maar helaas was deze tempel gebouwd door Herodes. Onder de Islamieten leefde de legende dat Baalbek gebouwd was door Kaïn, het boze broertje van Abel. De minst geloofwaardige legende dateert echter van recentere datum en is door het moedwillig achterhouden van feiten in de wereld geholpen door Sitchin. In de 19e eeuw, voordat er degelijk archeologisch onderzoek was gedaan, waren er schrijvers die dachten dat de grote stenen aan de buitenmuur een platform vormden waarop de tempel was gebouwd. Deze these is na uitgebreid onderzoek vanaf 1898 ontkracht door de archeoloog Wiegand. De megalieten bevinden zich enkel in de buitenmuur en de fundering is gemaakt volgens de typisch romeinse honinggraatstructuren, deze fundering is tot de rotsbodem opgevuld met romeins aardewerk. Sitchin was op de hoogte van dit rapport aangezien hij foto's uit dit rapport (zonder bronvermelding) publiceerde in zijn boeken. Hij negeert de bevindingen echter volkomen en probeert de lezer te laten geloven dat Baalbek een landingsplatform was voor ruimteschepen. Dat de werkelijke fundering bij lange na niet stabiel genoeg is om voor een dergelijk doel te dienen mag gerust de doodslag voor dit fabeltje heten.

De megalieten


Alhoewel de tempel te Baalbek de grootste uit de antieke wereld is en ook zonder megalieten een geweldig staaltje architectuur is, wordt in de grenswetenschappelijke wereld Baalbek enkel genoemd wegens de aanwezige megalieten. Deze reusachtige stenen zijn ook de aanleiding voor dit blog en de reden waarom de meesten van jullie dit lezen. De stenen zijn ook absoluut indrukwekkend. De beroemde trilithon bestaat uit stenen van rond de 800 ton per stuk en in de steengroeve liggen nog indrukwekker, niet uitgegraven exemplaren. De bekendste is de Hadjar el Hibla (steen van de zwangere vrouw) die iets meer dan 1000 ton weegt. Een tweede, vooralsnog naamloze monoliet, is recentelijk gevonden en deze weegt 1200 ton. De Ancient Aliens-gelovigen beweren dat het onmogelijk is om dergelijke gewichten te verplaatsen. Sommigen gaan zelfs zover dat ze vol overtuiging roepen dat het ook met moderne methoden onmogelijk zou zijn. Over die laatste statement hoeven we het niet lang te hebben aangezien er kranen zijn die 5000 ton kunnen tillen. Het enige opmerkelijke aan deze bewering is dat de mensen die dat roepen geen enkele moeite hebben gedaan hun 'feiten' te checken. Dat wij nu deze stenen zouden kunnen vervoeren is natuurlijk nog geen bewijs dat het zonder geavanceerde technologie ook mogelijk is. Dat bewijs wordt echter geleverd door verschillende gedocumenteerde projecten. De meest recente is het verplaatsen van de Thunder Stone in 1798. Bij het vervoer woog deze steen minimaal 1250 ton en hij is met mankracht verplaatst over een afstand 10 keer zo ver als de afstand die de steengroeve van Baalbek heeft naar de beroemde muur. De Oost-Romeinse schrijver Marcellinus Comes  beschrijft het verplaatsen van een obelisk van 510 ton. Herodotus beschrijft hoe de Farao Amasis tweeduizend mensen drie jaar laat slepen aan een reusachtig altaar. Wat de Ancient Alien-theoretici ook vergeten te melden is dat de steengroeve op slechts 600 meter afstand ligt van Baalbek zelf en zo'n 15 meter hoger. De stenen moesten dus bergafwaarts worden vervoerd. Zelfs indien we rekening houden met een omweg wegens het ruwe terrein zou de route minder dan 1200 meter geweest zijn.

Romeinse technologie

Een van de meest storende kenmerken van de Ancient Aliens-serie is dat ze impliceren dat onze voorouders tot vrijwel niets in staat waren en dat het enige wat hun geweldige prestaties zou verklaren het gebruik van onbekende technologie of hulp van buitenaf zou zijn. De architectonische hoogstandjes van onder andere de Romeinen zijn nog steeds bewijzen van hun technologisch inzicht. Over de viaducten of het colloseum wordt niet gerept en dit enkel omdat het al te goed is gedocumenteerd dat hier geen UFO's bij betrokken waren. De Romeinse architect Vitrivius heeft de technologie beschreven hoe de Romeinen megalieten vervoerden. Technisch geïnteresseerden kunnen hier een eerste kennismaking doen met de door Vitrivius beschreven methode.

Andere vraagtekens


Ondanks dat het al met al toch waarschijnlijk is dat de trilithons door de Romeinen zijn geplaatst, wil ik persoonlijk niet uitsluiten dat zijn restanten zijn van een oudere beschaving. Steeds keert het verhaal terug dat deze stenen meer verweerd zijn dan de rest van de tempel. Hier heb ik geen voor- of tegenbewijzen van kunnen vinden. Als het zo is zou het verklaard kunnen worden doordat ze uit een gedeelte van de groeve komen waar meer zout in de stenen zit, door de extra inspanning bij het vervoer en door het feit dat ze in een muur zijn geplaatst die bedoeld was om de rest van de tempel voor de elementen te beschermen. Maar zelfs al zouden de trilithons resten zijn van een Phoenicische tempel is dit nog geen bewijs voor de Ancient Alien-these, maar slechts het zoveelste bewijs van de genialiteit van een volk dat in de bronstijd met zeilschepen de toenmalig bekende zeeën en beheerste. 

White vs Coppens

In onderstaande aflevering van Ancient Aliens Debunked zie je Chris White's bespreking van Baalbek. Coppens heeft een uitgebreid antwoord geschreven op White waarin ik hier enkel het gedeelte over Baalbek zal aanstippen. Om te beginnen impliceert Coppens dat de stenen van 1200 ton zijn vervoerd, wat pertinent niet waar is (zelfs als het waar zou zijn is dat nog geen bewijs dat het niet mogelijk was, maar okay, waarom hier over liegen?). Daarna schrijft hij de volgende regel: I clearly state that at the end of the 20th century, we had no tools in existence to lift 1200 tons. That’s a fact. Deze zin is al genoeg om Coppens voorgoed af te serveren. Aangezien dit bewijsbaar flauwekul is. Of je moet o.a. een kraan gebouwd in 1980 die in het jaar 2000 een gewicht van 11000 (!) ton weet te tillen geen bewijs vinden voor de onkundigheid van Coppens. Verder houdt Coppens vol dat de trilithons een platform zijn en een gedeelte van een fundering. Dat een platform horizontaal en niet verticaal is, schijnt hij niet te begrijpen en dat een fundering toch echt contact moet maken met de ondergrond en over het algemeen onder in plaats van naast een constructie staat is voor hem ook niet te volgen.


Triggernl: Het is in ieder geval debunken op inhoud al sluit het natuurlijk niet uit dat buitenaardsen in vroegere tijden de aarde bezochten.
De beschavingen die ons nu bezoeken zijn duizenden zoniet miljoenen jaren verder als ons en het lijkt me niet meer als logisch dat ze de aarde al veel langer kennen en bezoeken.
(bericht gewijzigd op 3/11/2012 8:25)
Op 03-11-2012 8:25:29 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Triggernl:
Het is in ieder geval debunken op inhoud al sluit het natuurlijk niet uit dat buitenaardsen in vroegere tijden de aarde bezochten.
De beschavingen die ons nu bezoeken zijn duizenden zoniet miljoenen jaren verder als ons en het lijkt me niet meer als logisch dat ze de aarde al veel langer kennen en bezoeken.

En waarom is dat logisch ? Omdat jij dat in onze science fiction boekjes/filmpjes gelezen/gezien hebt ?

Probeer eerst eens fictie van realiteit te onderscheiden ; er is geen enkel bewijs dat onze Aarde door "buitenaardsen" bezocht werd/bezocht wordt.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-11-2012 9:11:41 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Triggernl:
Het is in ieder geval debunken op inhoud al sluit het natuurlijk niet uit dat buitenaardsen in vroegere tijden de aarde bezochten.
De beschavingen die ons nu bezoeken zijn duizenden zoniet miljoenen jaren verder als ons en het lijkt me niet meer als logisch dat ze de aarde al veel langer kennen en bezoeken.

Het is wel jammer dat die beschavingen dan niet even netjes handjes komen schudden en op de koffie komen als ze toch in de buurt zijn.
En dat ze dan vervolgens gaan opscheppen over al die ouwe troep die ze her en der geplaatst hebben op Aarde.
Ik zou namelijk gaan patsen dat je er schijtziek van zou worden...
Cannot kill the Battery!!!
Op 03-11-2012 9:17:12 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Samblos's blog ; "Steeds keert het verhaal terug dat deze stenen meer verweerd zijn dan de rest van de tempel. Hier heb ik geen voor- of tegenbewijzen van kunnen vinden. Als het zo is zou het verklaard kunnen worden doordat ze uit een gedeelte van de groeve komen waar meer zout in de stenen zit, ..."

Hier zie ik een analogie met de Sphinx van Giza. Dit monument is meer geërodeerd omdat het gehouwen werd uit een kalksteenlaag die minder resistent is dan de kalksteensedimenten waaruit de blokken voor de Koningspiramiden gewonnen werden en het ligt in een kom onder het niveau van het Giza plateau waardoor het gedurende millenia al het natuurlijk afgevoerde water vermengd met zand opving dat van het hoger liggende plateau kwam.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-11-2012 9:18:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Weer een fantastisch blog Samblo !

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-11-2012 9:21:01 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Vitrivius en Carburis (Thunderstone) gebruikten wielen en kogellagers (en staal). Dingen die in het oude Egypte (vorige hoofdstuk) volgens mij nog niet gebruikt werden.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-11-2012 9:36:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband:
Triggernl:
Het is in ieder geval debunken op inhoud al sluit het natuurlijk niet uit dat buitenaardsen in vroegere tijden de aarde bezochten.
De beschavingen die ons nu bezoeken zijn duizenden zoniet miljoenen jaren verder als ons en het lijkt me niet meer als logisch dat ze de aarde al veel langer kennen en bezoeken.


Dit blijft idd suggestie, geen feit. Althans, tot op heden niet dat wij weten. Dat een heel kleine groep mensen dat misschien wel weet is ook een optie. Maar het blijft allemaal giswerk.
ech?
Op 03-11-2012 9:38:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: Een groot compliment Samblo voor het vergaren en delen van deze kennis. Ik heb er in ieder geval veel van opgestoken. Ook maar weer eens een bewijs dat illustraties meer zeggen dan woorden. Als je zulke enorme blokken ziet liggen ben je al gauw geneigd te denken dat dat onmogelijk mensenwerk kan zijn geweest, zo indrukwekkend. Het is dan ook niet vreemd dat die hele AA hype is ontstaan. Veel blijft vooralsnog onverklaard en het blijft een puzzel maar de insteek dat het mensenwerk is geweest is wat mij betreft de enige juiste. Wat niet wegneemt dat het naar alle waarschijnlijkheid wemelt van het leven in het universum. Maar dat is een geheel andere discussie.
Dat die Sitchin als wetenschapper trouwens zo door de mand valt. Bram Vermeulen zou het eens moeten horen.
7.83
Op 03-11-2012 11:51:49 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
It's all a figment of imagination!
Op 03-11-2012 12:23:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
grappenmaker:
..
Dat die Sitchin als wetenschapper trouwens zo door de mand valt. Bram Vermeulen zou het eens moeten horen.


Hij zal het ondertussen wel weten..
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 03-11-2012 12:30:53 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
hugo:
grappenmaker:
..
Dat die Sitchin als wetenschapper trouwens zo door de mand valt. Bram Vermeulen zou het eens moeten horen.


Hij zal het ondertussen wel weten..

Zou het...?
7.83
Op 03-11-2012 13:01:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
grappenmaker:
Een groot compliment Samblo voor het vergaren en delen van deze kennis. Ik heb er in ieder geval veel van opgestoken. Ook maar weer eens een bewijs dat illustraties meer zeggen dan woorden. Als je zulke enorme blokken ziet liggen ben je al gauw geneigd te denken dat dat onmogelijk mensenwerk kan zijn geweest, zo indrukwekkend. Het is dan ook niet vreemd dat die hele AA hype is ontstaan. Veel blijft vooralsnog onverklaard en het blijft een puzzel maar de insteek dat het mensenwerk is geweest is wat mij betreft de enige juiste. Wat niet wegneemt dat het naar alle waarschijnlijkheid wemelt van het leven in het universum. Maar dat is een geheel andere discussie.
Dat die Sitchin als wetenschapper trouwens zo door de mand valt. Bram Vermeulen zou het eens moeten horen.

Sitchin was geen wetenschapper, hij was een schrijver.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-11-2012 13:34:43 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
grappenmaker:
Een groot compliment Samblo voor het vergaren en delen van deze kennis. Ik heb er in ieder geval veel van opgestoken. Ook maar weer eens een bewijs dat illustraties meer zeggen dan woorden. Als je zulke enorme blokken ziet liggen ben je al gauw geneigd te denken dat dat onmogelijk mensenwerk kan zijn geweest, zo indrukwekkend. Het is dan ook niet vreemd dat die hele AA hype is ontstaan. Veel blijft vooralsnog onverklaard en het blijft een puzzel maar de insteek dat het mensenwerk is geweest is wat mij betreft de enige juiste. Wat niet wegneemt dat het naar alle waarschijnlijkheid wemelt van het leven in het universum. Maar dat is een geheel andere discussie.
Dat die Sitchin als wetenschapper trouwens zo door de mand valt. Bram Vermeulen zou het eens moeten horen.

Grappenmaker ; "Als je zulke enorme blokken ziet liggen ben je al gauw geneigd te denken dat dat onmogelijk mensenwerk kan zijn geweest, zo indrukwekkend."

Wat zou het anders zijn dan mensenwerk ? Ik persoonlijk heb nooit begrepen waarom er zo veel mensen zijn die zich de vraag stellen dat zulke megalitische bouwwerken toch maar alleen door 'aliens' kunnen opgetrokken zijn. Waarom zouden 'aliens' hoegenaamd met primitieve megalitische stenen werken ? Waarom niet met duurzame kunststoffen ? Als zij toch in staat zouden zijn tot verre ruimtereizen en dus een verregaande technologie hebben, waarom zouden zij dan met steen bouwen ? En waarom vertonen die stenen altijd de bewerkingssporen van Aardse handgereedschappen ? 'Aliens' die onze Aarde zouden bezocht hebben/bezoeken bestaan simpelweg niet.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-11-2012 13:42:32 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Troy: Mooi blog. Toch moest ik meteen weer denken aan het vorige blog over de piramides. Uit dit blog blijkt hoeveel werk het is om megalitische voorwerpen te verplaatsen. Hierdoor kan ik alleen maar blijven fantaseren hoe zo het tijdens de bouw van de piramides hebben gedaan.
God is an imaginary friend for adults
Op 03-11-2012 14:13:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Phoenix:
grappenmaker:
Een groot compliment Samblo voor het vergaren en delen van deze kennis. Ik heb er in ieder geval veel van opgestoken. Ook maar weer eens een bewijs dat illustraties meer zeggen dan woorden. Als je zulke enorme blokken ziet liggen ben je al gauw geneigd te denken dat dat onmogelijk mensenwerk kan zijn geweest, zo indrukwekkend. Het is dan ook niet vreemd dat die hele AA hype is ontstaan. Veel blijft vooralsnog onverklaard en het blijft een puzzel maar de insteek dat het mensenwerk is geweest is wat mij betreft de enige juiste. Wat niet wegneemt dat het naar alle waarschijnlijkheid wemelt van het leven in het universum. Maar dat is een geheel andere discussie.
Dat die Sitchin als wetenschapper trouwens zo door de mand valt. Bram Vermeulen zou het eens moeten horen.

Grappenmaker ; "Als je zulke enorme blokken ziet liggen ben je al gauw geneigd te denken dat dat onmogelijk mensenwerk kan zijn geweest, zo indrukwekkend."

Wat zou het anders zijn dan mensenwerk ? Ik persoonlijk heb nooit begrepen waarom er zo veel mensen zijn die zich de vraag stellen dat zulke megalitische bouwwerken toch maar alleen door 'aliens' kunnen opgetrokken zijn. Waarom zouden 'aliens' hoegenaamd met primitieve megalitische stenen werken ? Waarom niet met duurzame kunststoffen ? Als zij toch in staat zouden zijn tot verre ruimtereizen en dus een verregaande technologie hebben, waarom zouden zij dan met steen bouwen ? En waarom vertonen die stenen altijd de bewerkingssporen van Aardse handgereedschappen ? 'Aliens' die onze Aarde zouden bezocht hebben/bezoeken bestaan simpelweg niet.

Geen speld tussen te krijgen. Ere wie ere toekomt, je hebt je huiswerk goed gedaan. Maar voor iemand die minder onderlegd is kan bijvoorbeeld zo'n trilithon voor ongeloof en ontzag zorgen op een dusdanige manier dat zijn of haar fantasie op de loop gaat.

Misschien zijn de geschiedenisboeken op onze scholen ook wel debet aan dit gegeven.

Verder is uit de ⇓

7.83
Op 03-11-2012 15:48:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: debatten ook wel gebleken dat er ook onder kenners geen eenduidigheid bestaat over het hoe van de bouw. Ook niet over gebruikte technieken.

Men weet al best veel over die periode maar het is bij lange na nog geen sluitend verhaal.

Wat die buitenaardsen betreft die de Aarde nog nooit bezocht hebben. Ik weet het niet. Maar ik zou het als wetenschapper niet uitsluiten. Altijd met de mogelijkheid rekening blijven houden. Ook in deze debatten wordt eens te meer duidelijk dat discriminatie van feiten , de foutieve interpretatie ervan of zelfs het opzettelijke weglaten tot stevige dwalingen kan leiden.
(bericht gewijzigd op 3/11/2012 16:4)
7.83
Op 03-11-2012 15:51:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Mooi blog!
Religion, a placebo which causes damage.
Op 03-11-2012 17:03:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kind.of.human:
Ik wordt steeds beter in het bedenken van motto's
Op 04-11-2012 15:11:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
grappenmaker:
debatten ook wel gebleken dat er ook onder kenners geen eenduidigheid bestaat over het hoe van de bouw. Ook niet over gebruikte technieken.

Men weet al best veel over die periode maar het is bij lange na nog geen sluitend verhaal.

Wat die buitenaardsen betreft die de Aarde nog nooit bezocht hebben. Ik weet het niet. Maar ik zou het als wetenschapper niet uitsluiten. Altijd met de mogelijkheid rekening blijven houden. Ook in deze debatten wordt eens te meer duidelijk dat discriminatie van feiten , de foutieve interpretatie ervan of zelfs het opzettelijke weglaten tot stevige dwalingen kan leiden.

Helemaal mee eens.
Bekijk onze ontwikkeling in pakweg 50 jaar eens. Wij zijn ervan overtuigd dat wij over enkele honderden jaren of duizenden interstellair kunnen reizen (als wij dan nog bestaan). Maar anderzijds denken velen dat in het onmetelijk universum met krachten waar wij nu nog geen weet van hebben geen beschaving zou zijn die honderden, duizenden, miljoenen of misschien wel miljarden jaren op ons voorligt. En ik ben er van overtuigd dat deze beschavingen weet hebben van ons bestaan. Of ze iets gebouwd hebben op aarde, dat ze ons iets geleerd hebben of dat wij zelfs indirect door hun gemaakt zijn weet ik niet, maar ik denk net dat site bedoeld is om nu net te speuren naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. En als je er van overtuigd bent dat er geen ander intelligent (er) leven in het universum is dan de homo sapiens, neem dan eens een kijkje op creationistische sites. En nee, ik voel me niet thuis op Niburu

Op 05-11-2012 23:56:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
itsme:
grappenmaker:
debatten ook wel gebleken dat er ook onder kenners geen eenduidigheid bestaat over het hoe van de bouw. Ook niet over gebruikte technieken.

Men weet al best veel over die periode maar het is bij lange na nog geen sluitend verhaal.

Wat die buitenaardsen betreft die de Aarde nog nooit bezocht hebben. Ik weet het niet. Maar ik zou het als wetenschapper niet uitsluiten. Altijd met de mogelijkheid rekening blijven houden. Ook in deze debatten wordt eens te meer duidelijk dat discriminatie van feiten , de foutieve interpretatie ervan of zelfs het opzettelijke weglaten tot stevige dwalingen kan leiden.

Helemaal mee eens.
Bekijk onze ontwikkeling in pakweg 50 jaar eens. Wij zijn ervan overtuigd dat wij over enkele honderden jaren of duizenden interstellair kunnen reizen (als wij dan nog bestaan). Maar anderzijds denken velen dat in het onmetelijk universum met krachten waar wij nu nog geen weet van hebben geen beschaving zou zijn die honderden, duizenden, miljoenen of misschien wel miljarden jaren op ons voorligt. En ik ben er van overtuigd dat deze beschavingen weet hebben van ons bestaan. Of ze iets gebouwd hebben op aarde, dat ze ons iets geleerd hebben of dat wij zelfs indirect door hun gemaakt zijn weet ik niet, maar ik denk net dat site bedoeld is om nu net te speuren naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. En als je er van overtuigd bent dat er geen ander intelligent (er) leven in het universum is dan de homo sapiens, neem dan eens een kijkje op creationistische sites. En nee, ik voel me niet thuis op Niburu


Waarom zouden er andere beschavingen bestaan ? Omdat wij een beschaving vormen ? De kans dat buitenaards leven bestaat is groot, maar ik zou niet weten waarom dit automatisch beschavingen zouden moeten zijn ? Je beseft toch dat het begrip "buitenaardse beschavingen" door onszelf gecreeërd werd, in onze science fiction ... ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 06-11-2012 0:12:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme: Het is maar wat je onder beschaving verstaat. Ik denk dat leven zich altijd samenpakt en communiceert. Een school vissen, een groep apen, een roedel wolven et. etc. Als er dan sprake is van voldoende intelligentie dan krijg je automatisch een "beschaving".
Ik denk dat het met buitenaards leven niet veel anders zal zijn omdat dit de enige mogelijkheid is om te overleven. Daar ligt nu net de kracht van het grenswetenschappelijke...... buiten de grenzen van de huidige.........excuseer onze wetenschap denken. Ik ben er van overtuigd dat er ontelbare levensvormen zijn die miljoenen jaren op ons voor liggen. Of ze hier zijn geweest??????????? Ach pakweg 500 a 600 jaar geleden dachten wij ook nog dat de aarde plat was.
Op 06-11-2012 20:05:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
itsme:
Ach pakweg 500 a 600 jaar geleden dachten wij ook nog dat de aarde plat was.

Hiermee bewijs je dat je alleen maar leest wat je uitkomt. Er is al tientallen keren hier betoogd dat het grote onzin is dat men 500 jaar geleden dacht dat de aarde plat was.
No shit, Sherlock
Op 06-11-2012 21:12:41 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
Pieter:
itsme:
Ach pakweg 500 a 600 jaar geleden dachten wij ook nog dat de aarde plat was.

Hiermee bewijs je dat je alleen maar leest wat je uitkomt. Er is al tientallen keren hier betoogd dat het grote onzin is dat men 500 jaar geleden dacht dat de aarde plat was.

Nou goed dan dan waren het 700 of 800 jaar of voor jou een plezier te doen 1000 jaar. Ik probeerde gewoon een voorbeeld te geven. Ik lees niet wat mij uitkomt, maar het bewijst de bekrompenheid van menig geest en van mijn stelling. Het denken in honderden jaren. Dit afgezet tegen de miljarden van het ons bekende universum.
Op 07-11-2012 0:12:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
itsme:
Het is maar wat je onder beschaving verstaat. Ik denk dat leven zich altijd samenpakt en communiceert. Een school vissen, een groep apen, een roedel wolven et. etc. Als er dan sprake is van voldoende intelligentie dan krijg je automatisch een "beschaving".
Ik denk dat het met buitenaards leven niet veel anders zal zijn omdat dit de enige mogelijkheid is om te overleven. Daar ligt nu net de kracht van het grenswetenschappelijke...... buiten de grenzen van de huidige.........excuseer onze wetenschap denken. Ik ben er van overtuigd dat er ontelbare levensvormen zijn die miljoenen jaren op ons voor liggen. Of ze hier zijn geweest???


Tot zover een hele mooie reactie!!!

Dat laatste hoorde er eigenlijk niet bij, toch?
It's all a figment of imagination!
Op 07-11-2012 0:16:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
itsme:
Het is maar wat je onder beschaving verstaat. Ik denk dat leven zich altijd samenpakt en communiceert. Een school vissen, een groep apen, een roedel wolven et. etc. Als er dan sprake is van voldoende intelligentie dan krijg je automatisch een "beschaving".
Ik denk dat het met buitenaards leven niet veel anders zal zijn omdat dit de enige mogelijkheid is om te overleven. Daar ligt nu net de kracht van het grenswetenschappelijke...... buiten de grenzen van de huidige.........excuseer onze wetenschap denken. Ik ben er van overtuigd dat er ontelbare levensvormen zijn die miljoenen jaren op ons voor liggen. Of ze hier zijn geweest??????????? Ach pakweg 500 a 600 jaar geleden dachten wij ook nog dat de aarde plat was.

Dus, als een groep brulapen tegen elkaar beginnen te brullen dan hebben we een beschaving zeker ... ? Als de leden van een wolvenroedel naar elkaar beginnen te huilen hebben we een beschaving ... ? Beide diersoorten zijn intelligent want zij leven in teamverband, maar dat zij een 'beschaving' vormen is bullshit natuurlijk ... Het concept 'beschaving' is uitsluitend mens-gerelateerd.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 07-11-2012 1:13:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Phoenix:
Het concept 'beschaving' is uitsluitend mens-gerelateerd.

En hout.
United as one. Divided by zero.
Op 07-11-2012 2:00:02 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Sommige van de argumenten van itsime kunnen niet meteen van tafel geveegd worden. Het 'vroeger dacht men dat de aarde plat was' argument haalt zijn geloofwaardigheid wel naar beneden, maar gezien de onmetelijke hoeveelheid planeten en het feit dat we hier op aarde zien dat leven zich op de meest onwaarschijnlijke plaatsen bevindt is het met 99.999999 %zekerheid te zeggen dat er andere planeten zijn waar zich leven bevindt. Dat er tussen die planeten ook plekken zijn waar zich een vorm van beschaving heeft ontwikkeld kunnen we dankzij de wet van de grote getallen ook wel aannemen.
Het zou pas echt uniek zijn als de aarde de enige plek in het universum is waar leven bestaat. Itsimse maakt echter een geloofssprong door hier uit af te leiden dat er dus wel interplanetair contact moet plaats vinden. Dat dat elders in het universum gebeurd kunnen we (nog niet) voor onmogelijk houden. Zelfs op aarde kunnen we het niet uitsluiten. Het lullige is echter dat er tot nu toe geen enkel steekhoudend bewijs is aangedragen dat dat ook gebeurd is. Sterker nog, alle bewijzen die aangedragen zijn blijken op niets dan lucht, leugens en religie gebaseerd te zijn. Als de buitenaardsen dus de aarde bezoeken of bezocht hebben doen ze dit bijzonder geruisloos. Wat de ancient alien en ufologen doen is er al vanuit gaan dat het zo moet zijn en daarbij bewijs verzinnen, terwijl het 'bewijs' op zichzelf helemaal niet die kant op wijst. Verder zijn 'wij' er helemaal niet van overtuigd dat wij interstellair kunnen reizen. Het is voor sommige mensen een droom, maar het is zeer de vraag of het praktisch mogelijk is. Daarnaast is het idee dat er een beschaving is die miljoenen jaren op ons voor ligt gebaseerd op een lineair denken dat volgens mij niet houdbaar is. Maar okay, voor dit blog doet het er niet veel toe, want dat buitenaardsen niet bij Baalbek, of wat voor stenen bouwwerk dan ook, betrokken waren lijkt me evident.
Op 07-11-2012 2:16:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
3.14po:
Phoenix:
Het concept 'beschaving' is uitsluitend mens-gerelateerd.

En hout.

Flauwe mop ... Pfff ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 07-11-2012 6:51:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: @ Samblo ;

'Buitenaarde beschavingen' zijn en blijven een product van onze science-fiction fantasie, hoe onmetelijk de ruimte ook is, totdat het tegendeel bewezen wordt.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 07-11-2012 6:55:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:
@ Samblo ;

'Buitenaarde beschavingen' zijn en blijven een product van onze science-fiction fantasie, hoe onmetelijk de ruimte ook is, totdat het tegendeel bewezen wordt.

Ben ik met je eens, maar dat is het punt niet. Het punt is dat je het gewoonweg niet uit kan sluiten en dat de kansberekening zelfs zegt dat het zelfs waarschijnlijk is dat ze er zijn.Elke andere invulling van hoe wat en waar is product van de fantasie.
Op 07-11-2012 11:28:32 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
Samblo:
Phoenix:
@ Samblo ;

'Buitenaarde beschavingen' zijn en blijven een product van onze science-fiction fantasie, hoe onmetelijk de ruimte ook is, totdat het tegendeel bewezen wordt.

Ben ik met je eens, maar dat is het punt niet. Het punt is dat je het gewoonweg niet uit kan sluiten en dat de kansberekening zelfs zegt dat het zelfs waarschijnlijk is dat ze er zijn.Elke andere invulling van hoe wat en waar is product van de fantasie.

Op de eerste plaats mijn opmerking over de platte aarde, die was niet wetenschappelijk bedoeld, maar meer als opmerking dat mensen, en ik bedoel het gewone volk, van weinig dingen weet hadden. En dan het schijnbare onvermogen van Phoenix om dingen goed te lezen: Ik beweer niet dat de genoemde groepen als wolven en apen een beschaving vormen maar dat volgens mij aan een basisvoorwaarde wordt voldaan. Saamhorigheid en communicatie. De andere basisvoorwaarde Intelligentie is niet in voldoende mate aanwezig. Toch zou ik dit onderwerp eens in een afzondelijk blog behandeld willen zien. Misschien iets voor jou Phoenix omdat jij schijnbaar alle definities kent waaraan je moet voldoen om van een beschaving te spreken. Vervolgens heb ik nergens beweerd dat wij bezocht zijn door buitenaards leven, als ik het leven mag noemen, of is dit ook iets uit de science fiction wereld en is leven beperkt tot onze planeet tot het tegendeel bewezen is. Ik beweer alleen dat er andere "vormen" zijn die weet hebben vanons bestaan. En tot slot, mijn hele betoog was erop gericht om mensen die wel de durf hebben om buiten de kaders van hard wetenschappelijk bewijs te denken aan te moedigen hier ook eens een reactie te plaatsen zonder meteen neergesabeld te worden door sommige vaste bezoekers. Met de nadruk op sommige.
Op 07-11-2012 18:29:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
Pieter:
itsme:
Ach pakweg 500 a 600 jaar geleden dachten wij ook nog dat de aarde plat was.

Hiermee bewijs je dat je alleen maar leest wat je uitkomt. Er is al tientallen keren hier betoogd dat het grote onzin is dat men 500 jaar geleden dacht dat de aarde plat was.

Dan nog even Pieter... ook weer zo een reactie. Lezen wat mij uitkomt. Ik heb zoals boven vermeld gewoon een voorbeeld willen aanhalen. Had ik hierbij nagedacht, of erover gelezen dan had ik dit wellicht niet gedaan. Jij probeert mij onderuit te halen door een dergelijke reactie. Had toch ook anders gekund. Er wordt niet gereageerd op de essentie van de reactie maar geprobeerd de schijnbare onkunde, onwetenheid van mij uit een kleine quote die geheel buiten het hoofditem uit gaat te bewijzen. Zoals reeds eerder geschreven probeer de reacties zuiver en netjes te houden en respecteer iemands mening en staat er een fout in reageer dan op een fatsoenlijke manier en niet zo van ........zie je wel jij leest alleen maar wat jou uitkomt. Misschien krijgen dan wat meer vaste bezoekers, die nu alleen maar lezen, de durf om hier ook eens een reactie te plaatsen
Op 07-11-2012 18:44:01 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dutchdl: nice samblo, je bent op dreef.
Si le vin te gêne dans ton travail, supprime le travail.
Op 07-11-2012 18:51:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
itsme:
Pieter:
itsme:
Ach pakweg 500 a 600 jaar geleden dachten wij ook nog dat de aarde plat was.

Hiermee bewijs je dat je alleen maar leest wat je uitkomt. Er is al tientallen keren hier betoogd dat het grote onzin is dat men 500 jaar geleden dacht dat de aarde plat was.

Dan nog even Pieter... ook weer zo een reactie. Lezen wat mij uitkomt. Ik heb zoals boven vermeld gewoon een voorbeeld willen aanhalen. Had ik hierbij nagedacht, of erover gelezen dan had ik dit wellicht niet gedaan. Jij probeert mij onderuit te halen door een dergelijke reactie. Had toch ook anders gekund. Er wordt niet gereageerd op de essentie van de reactie maar geprobeerd de schijnbare onkunde, onwetenheid van mij uit een kleine quote die geheel buiten het hoofditem uit gaat te bewijzen. Zoals reeds eerder geschreven probeer de reacties zuiver en netjes te houden en respecteer iemands mening en staat er een fout in reageer dan op een fatsoenlijke manier en niet zo van ........zie je wel jij leest alleen maar wat jou uitkomt. Misschien krijgen dan wat meer vaste bezoekers, die nu alleen maar lezen, de durf om hier ook eens een reactie te plaatsen

Ja, ik begrijp je reactie. Maar ik accepteerde het niet, omdat jouw opmerking zo ontzettend vaak gemaakt wordt en weersproken, dat het lijkt alsof je alleen leest wat je uitkomt.
Het is niet tegen jouw persoon gericht. Het is gericht tegen de zoveelste keer dat een allang weerlegde opmerking als argument wordt ingebracht. Lees je eerst eens in, was mijn boodschap. Laat niet elke keer een belegen argument weerleggen.
No shit, Sherlock
Op 07-11-2012 18:52:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
itsme:
Samblo:
Phoenix:
@ Samblo ;

'Buitenaarde beschavingen' zijn en blijven een product van onze science-fiction fantasie, hoe onmetelijk de ruimte ook is, totdat het tegendeel bewezen wordt.

Ben ik met je eens, maar dat is het punt niet. Het punt is dat je het gewoonweg niet uit kan sluiten en dat de kansberekening zelfs zegt dat het zelfs waarschijnlijk is dat ze er zijn.Elke andere invulling van hoe wat en waar is product van de fantasie.

Op de eerste plaats mijn opmerking over de platte aarde, die was niet wetenschappelijk bedoeld, maar meer als opmerking dat mensen, en ik bedoel het gewone volk, van weinig dingen weet hadden. En dan het schijnbare onvermogen van Phoenix om dingen goed te lezen: Ik beweer niet dat de genoemde groepen als wolven en apen een beschaving vormen maar dat volgens mij aan een basisvoorwaarde wordt voldaan. Saamhorigheid en communicatie. De andere basisvoorwaarde Intelligentie is niet in voldoende mate aanwezig. Toch zou ik dit onderwerp eens in een afzondelijk blog behandeld willen zien. Misschien iets voor jou Phoenix omdat jij schijnbaar alle definities kent waaraan je moet voldoen om van een beschaving te spreken. Vervolgens heb ik nergens beweerd dat wij bezocht zijn door buitenaards leven, als ik het leven mag noemen, of is dit ook iets uit de science fiction wereld en is leven beperkt tot onze planeet tot het tegendeel bewezen is. Ik beweer alleen dat er andere "vormen" zijn die weet hebben vanons bestaan. En tot slot, mijn hele betoog was erop gericht om mensen die wel de durf hebben om buiten de kaders van hard wetenschappelijk bewijs te denken aan te moedigen hier ook eens een reactie te plaatsen zonder meteen neergesabeld te worden door sommige vaste bezoekers. Met de nadruk op sommige.

Je vorige reactie aan het nuanceren omdat je stommiteiten gezegd hebt ... ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 07-11-2012 19:04:55 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Phoenix:
itsme:
Samblo:
Phoenix:
@ Samblo ;

'Buitenaarde beschavingen' zijn en blijven een product van onze science-fiction fantasie, hoe onmetelijk de ruimte ook is, totdat het tegendeel bewezen wordt.

Ben ik met je eens, maar dat is het punt niet. Het punt is dat je het gewoonweg niet uit kan sluiten en dat de kansberekening zelfs zegt dat het zelfs waarschijnlijk is dat ze er zijn.Elke andere invulling van hoe wat en waar is product van de fantasie.

Op de eerste plaats mijn opmerking over de platte aarde, die was niet wetenschappelijk bedoeld, maar meer als opmerking dat mensen, en ik bedoel het gewone volk, van weinig dingen weet hadden. En dan het schijnbare onvermogen van Phoenix om dingen goed te lezen: Ik beweer niet dat de genoemde groepen als wolven en apen een beschaving vormen maar dat volgens mij aan een basisvoorwaarde wordt voldaan. Saamhorigheid en communicatie. De andere basisvoorwaarde Intelligentie is niet in voldoende mate aanwezig. Toch zou ik dit onderwerp eens in een afzondelijk blog behandeld willen zien. Misschien iets voor jou Phoenix omdat jij schijnbaar alle definities kent waaraan je moet voldoen om van een beschaving te spreken. Vervolgens heb ik nergens beweerd dat wij bezocht zijn door buitenaards leven, als ik het leven mag noemen, of is dit ook iets uit de science fiction wereld en is leven beperkt tot onze planeet tot het tegendeel bewezen is. Ik beweer alleen dat er andere "vormen" zijn die weet hebben vanons bestaan. En tot slot, mijn hele betoog was erop gericht om mensen die wel de durf hebben om buiten de kaders van hard wetenschappelijk bewijs te denken aan te moedigen hier ook eens een reactie te plaatsen zonder meteen neergesabeld te worden door sommige vaste bezoekers. Met de nadruk op sommige.

Je vorige reactie aan het nuanceren omdat je stommiteiten gezegd hebt ... ?

Ik denk gezien de oprechtheid van de reacties van Itsme dat jij een stommiteit begaat. Al zou hij ⇓
7.83
Op 07-11-2012 19:27:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: zijn reactie willen nuanceren dan is dat toch een mooi leerproces! Iets waar GW toch ook voor zou moeten staan.
7.83
Op 07-11-2012 19:29:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme: Jongens wat is nu nuanceren. Ik geef gewoon een foutje toe. En had ik mij iets meer verdiept in die uitlating dan ik de complete wikipedia filoofie ten aanzien van de platte aarde erbij gezet. Daar gaan we weer, ik heb stommiteiten gezegd. Ik wil absoluut niemand afzeiken maar als ik de reacties van Phoenix analyseer (en niet alleen op mijn reactie) conform de Asher Denter filosofical argumantation concludeer ik hieruit dat hij of zij iemand is met een zwaar gelovige kerkelijke achtergrond waar hij of zij niet voor uit wenst/durft te komen maar zich op generlei wijze kan verenigen met ideeen die buiten dit geloof liggen. Voorts bedient hij/zij zich van naar ik aanneem latijnse quotes waarmee getracht: of zijn/haar inziens gelijken te bereiken en te vermaken, of zijn/haar superrioriteit te onderstrepen.
Ik bezoek grenswetenschap al jaren, maar reageer slechts sporadisch, met name om dit soort discussies. Ik denk dat er heel veel zijn die deze site bezoeken, maar geen account aanmaken omdat ze geen reactie durven te plaatsen. Bang om afgevallen te worden op een spelfout, het niet zo goed kunnen formuleren van een mening etc.
Wat ik wilde zeggen is dat ik er van overtuigd ben dat er meer intelligente levensvormen in het helaal zijn. Dat ik niet weet of ze ons ooit bezocht hebben. Dat ik niet overtuigd ben van het debunked verhaal omdat dit ook voor een groot deel op theorien gebaseerd is.
En waar wordt ik op aangevallen....................... oftewel waarmee wordt getracht een theorie op te bouwen dat ik dom ben (stommiteit is immers een afgeleide van dom)
Op 07-11-2012 20:33:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
Pieter:
itsme:
Pieter:
itsme:
Ach pakweg 500 a 600 jaar geleden dachten wij ook nog dat de aarde plat was.

Hiermee bewijs je dat je alleen maar leest wat je uitkomt. Er is al tientallen keren hier betoogd dat het grote onzin is dat men 500 jaar geleden dacht dat de aarde plat was.

Dan nog even Pieter... ook weer zo een reactie. Lezen wat mij uitkomt. Ik heb zoals boven vermeld gewoon een voorbeeld willen aanhalen. Had ik hierbij nagedacht, of erover gelezen dan had ik dit wellicht niet gedaan. Jij probeert mij onderuit te halen door een dergelijke reactie. Had toch ook anders gekund. Er wordt niet gereageerd op de essentie van de reactie maar geprobeerd de schijnbare onkunde, onwetenheid van mij uit een kleine quote die geheel buiten het hoofditem uit gaat te bewijzen. Zoals reeds eerder geschreven probeer de reacties zuiver en netjes te houden en respecteer iemands mening en staat er een fout in reageer dan op een fatsoenlijke manier en niet zo van ........zie je wel jij leest alleen maar wat jou uitkomt. Misschien krijgen dan wat meer vaste bezoekers, die nu alleen maar lezen, de durf om hier ook eens een reactie te plaatsen

Ja, ik begrijp je reactie. Maar ik accepteerde het niet, omdat jouw opmerking zo ontzettend vaak gemaakt wordt en weersproken, dat het lijkt alsof je alleen leest wat je uitkomt.
Het is niet tegen jouw persoon gericht. Het is gericht tegen de zoveelste keer dat een allang weerlegde opmerking als argument wordt ingebracht. Lees je eerst eens in, was mijn boodschap. Laat niet elke keer een belegen argument weerleggen.

Dank je Pieter. Ik heb al verklaard waarom ik dit erbij zette. De wetenschap was weliswaar zo ver dat men al de eeuwen de kennis had van de bolle aarde, maar er waren nog hele volksstammen die geloofden in de platte aarde (met name de gewone ongeletterde mens). De bedoeling was gewoon aan te tonen dat wij in enkele honderden jaren enorm gevolueerd zijn.
Op 07-11-2012 20:45:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
itsme:
JDat ik niet overtuigd ben van het debunked verhaal omdat dit ook voor een groot deel op theorien gebaseerd is.
En waar wordt ik op aangevallen.......................

Vind dat een beetje flauw argument. De theorieën van het debunk verhaal zijn immers wel gestoeld op feiten terwijl de ancient aliens theorieën de feiten verdraaien. Is dus een heel groot verschil. Die theorieën zijn echt niet gelijkwaardig. Vind het ook jammer dat je niet op mijn opmerkingen in bent gegaan terwijl ik toch uitgebreid en met respect jouw standpunt besproken heb...
Op 07-11-2012 21:49:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
itsme:
Jongens ..
Ik bezoek grenswetenschap al jaren, maar reageer slechts sporadisch, met name om dit soort discussies. Ik denk dat er heel veel zijn die deze site bezoeken, maar geen account aanmaken omdat ze geen reactie durven te plaatsen. Bang om afgevallen te worden op een spelfout, het niet zo goed kunnen formuleren van een mening etc.


Laat je vooral niet ontmoedigen. Zonder andere meningen zou het hier een saaie boel worden.
Als er gesnauwd wordt, mag je terug blaffen.
Of gewoon beleefd je zegje blijven doen. Graag!
(Maar het helpt natuurlijk wel om voor een kritisch publiek je mening ook goed te formuleren en documenteren.)
Wat mij betreft: allemaal welkom!
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 07-11-2012 22:35:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
hugo:
itsme:
Jongens ..
Ik bezoek grenswetenschap al jaren, maar reageer slechts sporadisch, met name om dit soort discussies. Ik denk dat er heel veel zijn die deze site bezoeken, maar geen account aanmaken omdat ze geen reactie durven te plaatsen. Bang om afgevallen te worden op een spelfout, het niet zo goed kunnen formuleren van een mening etc.


Laat je vooral niet ontmoedigen. Zonder andere meningen zou het hier een saaie boel worden.
Als er gesnauwd wordt, mag je terug blaffen.
Of gewoon beleefd je zegje blijven doen. Graag!
(Maar het helpt natuurlijk wel om voor een kritisch publiek je mening ook goed te formuleren en documenteren.)
Wat mij betreft: allemaal welkom!

Maar, KIJK UIT. Let OP!!!
GW werkt verslavend, U is bij deze gewaarschuwd.

It's all a figment of imagination!
Op 07-11-2012 22:40:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
Samblo:
itsme:
JDat ik niet overtuigd ben van het debunked verhaal omdat dit ook voor een groot deel op theorien gebaseerd is.
En waar wordt ik op aangevallen.......................

Vind dat een beetje flauw argument. De theorieën van het debunk verhaal zijn immers wel gestoeld op feiten terwijl de ancient aliens theorieën de feiten verdraaien. Is dus een heel groot verschil. Die theorieën zijn echt niet gelijkwaardig. Vind het ook jammer dat je niet op mijn opmerkingen in bent gegaan terwijl ik toch uitgebreid en met respect jouw standpunt besproken heb...

Sorry Samblo, dat ik niet gereageerd had maar ik kan mij wel grotendeels vinden in jouw commentaar/reactie. Toch blijf ik erbij dat het debunked verhaal ook uitgaat van aannames. Pak de vermeende abeeldingen van vliegtuigen. Men weerlegt dit door de theorie te gebruiken dat ze op insecten of vissen lijken. Dit kun je als feit doen gelden, maar toch klopt in mijn beleving de symetrie niet. Zo zijn er nog vele voorbeelden waarbij zaken onderbouwd zijn op theorieën die weliswaar meer aansluiten op onze ideeën van de toenmalige mogelijkheden maar die voor mij niet sluitend zijn. Let wel...ik ben geen aanhanger de ancient alien series, maar ik sluit de mogelijkheden niet uit. Ik wil graag kritisch blijven richting alle theorieën. Voor mij zijn er te veel hiaten in de menselijke geschiedenis. Ik heb alle technologische ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar meegemaakt en ben ook, voor zover mogelijk, meegegroeid met deze ontwikkelingen. Ik heb een technische opleiding gehad en ik kan er maar geen verklaring voor vinden hoe deze explosie in technische ontwikkelingen zo snel heeft kunnen plaatsvinden. En dat zet mij aan het denken hoever een "beschaving" elders in het universum, en dat die er zijn, daar zijn wij het wel over eens, nu wel zal zijn of duizenden miljoenen jaren geleden al was.
Op 07-11-2012 22:54:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
qutrex:
itsme:
Ik bezoek grenswetenschap al jaren, maar reageer slechts sporadisch, met name om dit soort discussies. Ik denk dat er heel veel zijn die deze site bezoeken, maar geen account aanmaken omdat ze geen reactie durven te plaatsen. Bang om afgevallen te worden op een spelfout, het niet zo goed kunnen formuleren van een mening etc.


Midden in de roos, en een reactie die ook naadloos aansluit bij een onlangs nog door mij geplaatst comment.
Ook ik bezoek GW al jaren en het gedrag van slechts een handjevol vaste bezoekers weerhoudt ook mij er van om bijdragen te plaatsen.

Deze webstek heeft onderhand weinig of niets meer met een serieus weblog van doen, en is naar mijn mening inmiddels verworden tot een soort van digitale huiskamer voor een stuk of wat vaste bezoekers. Dat bedoelde groepje laat niet na om regelmatig al dan niet denigrerend bedoelde reacties te posten. Bewust of onbewust....

Op die manier echter wordt het voor andere bezoekers uiteraard weinig aantrekkelijk om aan een discussie deel te nemen.
Een situatie die trouwens al jaren voortduurt maar die blijkbaar niet door de mensen achter GW wordt gesignaleerd of opgevangen.

Een beetje jammer allemaal, en een sta in de weg voor een verdere groei van het weblog. Op deze manier jaag je immers mensen weg, althans het nodigt beslist niet uit tot het plaatsen van reacties.

Maar ja, da's natuurlijk alleen maar mijn bescheiden mening, die als opbouwende kritiek kan en mag worden beschouwd.

vr.gr.
Op 07-11-2012 23:21:37 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
itsme:
Jongens wat is nu nuanceren. Ik geef gewoon een foutje toe. En had ik mij iets meer verdiept in die uitlating dan ik de complete wikipedia filoofie ten aanzien van de platte aarde erbij gezet. Daar gaan we weer, ik heb stommiteiten gezegd. Ik wil absoluut niemand afzeiken maar als ik de reacties van Phoenix analyseer (en niet alleen op mijn reactie) conform de Asher Denter filosofical argumantation concludeer ik hieruit dat hij of zij iemand is met een zwaar gelovige kerkelijke achtergrond waar hij of zij niet voor uit wenst/durft te komen maar zich op generlei wijze kan verenigen met ideeen die buiten dit geloof liggen. Voorts bedient hij/zij zich van naar ik aanneem latijnse quotes waarmee getracht: of zijn/haar inziens gelijken te bereiken en te vermaken, of zijn/haar superrioriteit te onderstrepen.
Ik bezoek grenswetenschap al jaren, maar reageer slechts sporadisch, met name om dit soort discussies. Ik denk dat er heel veel zijn die deze site bezoeken, maar geen account aanmaken omdat ze geen reactie durven te plaatsen. Bang om afgevallen te worden op een spelfout, het niet zo goed kunnen formuleren van een mening etc.
Wat ik wilde zeggen is dat ik er van overtuigd ben dat er meer intelligente levensvormen in het helaal zijn. Dat ik niet weet of ze ons ooit bezocht hebben. Dat ik niet overtuigd ben van het debunked verhaal omdat dit ook voor een groot deel op theorien gebaseerd is.
En waar wordt ik op aangevallen....................... oftewel waarmee wordt getracht een theorie op te bouwen dat ik dom ben (stommiteit is immers een afgeleide van dom)

Dat ik een "zwaar gelovige kerkelijke achtergrond" heb is de grootste blunder die je tot hiertoe begaan hebt ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 07-11-2012 23:29:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Itsme ; "En dat zet mij aan het denken hoever een "beschaving" elders in het universum, en dat die er zijn, daar zijn wij het wel over eens, nu wel zal zijn of duizenden miljoenen jaren geleden al was."

Besef je wel hoeveel dat is, "duizenden miljoenen jaren" ...

"Duizenden", dat kan dus vijfduizend of zelfs tienduizend of zelfs twintigduizend jaar zijn ...

Laten we tienduizend nemen, zet daar een miljoen jaar achter, dan krijg je dit ; 10.000.000.000, dat is dus 10 miljard jaar ...

Het huidige universum is slechts 13,7 miljard jaar oud ... Let dus op voordat je begint te fantaseren over "beschavingen van duizenden miljoenen jaren oud" ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 07-11-2012 23:39:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:
Itsme ; "En dat zet mij aan het denken hoever een "beschaving" elders in het universum, en dat die er zijn, daar zijn wij het wel over eens, nu wel zal zijn of duizenden miljoenen jaren geleden al was."

Besef je wel hoeveel dat is, "duizenden miljoenen jaren" ...

"Duizenden", dat kan dus vijfduizend of zelfs tienduizend of zelfs twintigduizend jaar zijn ...

Laten we tienduizend nemen, zet daar een miljoen jaar achter, dan krijg je dit ; 10.000.000.000, dat is dus 10 miljard jaar ...

Het huidige universum is slechts 13,7 miljard jaar oud ... Let dus op voordat je begint te fantaseren over "beschavingen van duizenden miljoenen jaren oud" ...

Zo, dat is scherp opgemerkt en uitgerekend. Maar misschien nam je 't iets te letterlijk. Ik las het in de context van itsme gewoon als "heel erg oud".
Is it electrickery?
Op 07-11-2012 23:44:45 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Itsme ; "Misschien iets voor jou Phoenix omdat jij schijnbaar alle definities kent waaraan je moet voldoen om van een beschaving te spreken."

De basis van de definitie 'beschaving' is alleszins dat het bij slechts één diersoort voorkomt, en die diersoort is Homo sapiens sapiens.
(bericht gewijzigd op 7/11/2012 23:49)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 07-11-2012 23:48:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: @ qutrex: plusje verdiend.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 07-11-2012 23:51:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
hugo:
@ qutrex: plusje verdiend.

Van mij ook. Ik ben benieuwd.

Tot verdediging der redaktie moet ik zeggen dat die ook wel soms erg scherpe woorden toe laat van de slachtoffers. Ik bezondig mij daar wel aan.

Of het ideaal is ?
Nvdr: Ideaal is het nooit, er zal altijd wel iemand ontevreden zijn. Maar het streven is er.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 07-11-2012 23:53:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:
Itsme ; "Misschien iets voor jou Phoenix omdat jij schijnbaar alle definities kent waaraan je moet voldoen om van een beschaving te spreken."

De basis van de definitie 'beschaving' is alleszins dat het bij slechts één diersoort voorkomt, en die diersoort is Homo sapiens sapiens.

Dat klopt natuurlijk niet. Wij kennen tot nu toe alleen beschavingen van de homo sapiens sapiens, maar de definitie van beschaving staat door compleet los van.
Op 07-11-2012 23:57:44 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
qutrex:
itsme:
Ik bezoek grenswetenschap al jaren, maar reageer slechts sporadisch, met name om dit soort discussies. Ik denk dat er heel veel zijn die deze site bezoeken, maar geen account aanmaken omdat ze geen reactie durven te plaatsen. Bang om afgevallen te worden op een spelfout, het niet zo goed kunnen formuleren van een mening etc.


Midden in de roos, en een reactie die ook naadloos aansluit bij een onlangs nog door mij geplaatst comment.
Ook ik bezoek GW al jaren en het gedrag van slechts een handjevol vaste bezoekers weerhoudt ook mij er van om bijdragen te plaatsen.

Deze webstek heeft onderhand weinig of niets meer met een serieus weblog van doen, en is naar mijn mening inmiddels verworden tot een soort van digitale huiskamer voor een stuk of wat vaste bezoekers. Dat bedoelde groepje laat niet na om regelmatig al dan niet denigrerend bedoelde reacties te posten. Bewust of onbewust....

Op die manier echter wordt het voor andere bezoekers uiteraard weinig aantrekkelijk om aan een discussie deel te nemen.
Een situatie die trouwens al jaren voortduurt maar die blijkbaar niet door de mensen achter GW wordt gesignaleerd of opgevangen.

Een beetje jammer allemaal, en een sta in de weg voor een verdere groei van het weblog. Op deze manier jaag je immers mensen weg, althans het nodigt beslist niet uit tot het plaatsen van reacties.

Maar ja, da's natuurlijk alleen maar mijn bescheiden mening, die als opbouwende kritiek kan en mag worden beschouwd.

vr.gr.

Is idd jammer, maar zullen we gewoon proberen af en toe toch eens een reactie te plaatsen. De site en vooral de achterliggende filosofie verdient een kans. Volgens mij bezoeken ook heel veel mensen die wel oprecht geinteresseerd zijn en die meer willen dan alleen een chatbox (ouderwets woord) deze site.
Op 08-11-2012 0:03:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
Phoenix:
itsme:
Jongens wat is nu nuanceren. Ik geef gewoon een foutje toe. En had ik mij iets meer verdiept in die uitlating dan ik de complete wikipedia filoofie ten aanzien van de platte aarde erbij gezet. Daar gaan we weer, ik heb stommiteiten gezegd. Ik wil absoluut niemand afzeiken maar als ik de reacties van Phoenix analyseer (en niet alleen op mijn reactie) conform de Asher Denter filosofical argumantation concludeer ik hieruit dat hij of zij iemand is met een zwaar gelovige kerkelijke achtergrond waar hij of zij niet voor uit wenst/durft te komen maar zich op generlei wijze kan verenigen met ideeen die buiten dit geloof liggen. Voorts bedient hij/zij zich van naar ik aanneem latijnse quotes waarmee getracht: of zijn/haar inziens gelijken te bereiken en te vermaken, of zijn/haar superrioriteit te onderstrepen.
Ik bezoek grenswetenschap al jaren, maar reageer slechts sporadisch, met name om dit soort discussies. Ik denk dat er heel veel zijn die deze site bezoeken, maar geen account aanmaken omdat ze geen reactie durven te plaatsen. Bang om afgevallen te worden op een spelfout, het niet zo goed kunnen formuleren van een mening etc.
Wat ik wilde zeggen is dat ik er van overtuigd ben dat er meer intelligente levensvormen in het helaal zijn. Dat ik niet weet of ze ons ooit bezocht hebben. Dat ik niet overtuigd ben van het debunked verhaal omdat dit ook voor een groot deel op theorien gebaseerd is.
En waar wordt ik op aangevallen....................... oftewel waarmee wordt getracht een theorie op te bouwen dat ik dom ben (stommiteit is immers een afgeleide van dom)

Dat ik een "zwaar gelovige kerkelijke achtergrond" heb is de grootste blunder die je tot hiertoe begaan hebt ...

Goh wat ben jij goed. Precies de reactie wat ik verwachte. Helaas was ik een komma vergeten tussen duizenden en miljoenen. Zul je wel weer als stommiteit of nuancering vermelden maar ik quote in het begin al hetzelfde,met wel de komma ertussen. Dat bedoelde ik dus met mij opmerking over het zeiken over punten en komma's Maar er komt nog meer. Het ontkennen van de kerkelijke achtergrond past ook precies in het plaatje. Ik blunder er wat op los hé. Geef nu dan ook je mening over de latijnse quotes die ik aanhaalde waarmee je jouw superioriteit tracht te onderstrepen. Ik heb er nog een paar voor je. Jouw reacties maak je in Word zodat je de spellingscontrole kunt gebruiken. Voor je een reactie plaats verifieer je alles opinternet (o.a wikipedia) Goh ik vraag mij af wat jij hier zoekt. Voor mensen zoals jij zijn er toch genoeg andere sites wetenschappelijk zonder grens ervoor. Als je alleen geoloft wat onomstotelijk vast staat ga dan daar je geloof verkondigen. Misschien dat jij ook eens leert "fantaseren". dat maakt het leven een stuk aangenamer. Ik ben van mening dat grenswetenschap net een site is voor mensen met fantasie, want zonder waren wij nooit geweest waar wij nu zijn. En dat kun je terugvinden in wikipedia en artikelen in grenswetenschap. De beste uitvinders hadden een levendige fantasie.
Op 08-11-2012 0:03:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ qutrex: ik volg je punt wel, ben het ook wel voor deel met je eens. Mag dit ook mezelf aanrekenen omdat ik een van die vaste reageerders ben. Aan de andere kant als er nieuwe mensen komen worden die meestal heel hartelijk begroet. Er zijn een paar mensen die er hard invliegen, maar die krijgen meestal meteen ook tegengas door anderen. Uiteindelijk ligt het natuurlijk ook aan al die mensen die niet durven. Gewoon doen. Net zoals jij en itsisme. We bijten heus niet hoor. En als we bijten bijt je gewoon terug...
Op 08-11-2012 0:04:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Samblo:
@ qutrex: ik volg je punt wel, ben het ook wel voor deel met je eens. Mag dit ook mezelf aanrekenen omdat ik een van die vaste reageerders ben. Aan de andere kant als er nieuwe mensen komen worden die meestal heel hartelijk begroet. Er zijn een paar mensen die er hard invliegen, maar die krijgen meestal meteen ook tegengas door anderen. Uiteindelijk ligt het natuurlijk ook aan al die mensen die niet durven. Gewoon doen. Net zoals jij en itsisme. We bijten heus niet hoor. En als we bijten bijt je gewoon terug...

Waarom spel jij de naam van 'itsme' consequent fout? Zo lijkt het wel op 'ietsisme'
No shit, Sherlock
Op 08-11-2012 0:08:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: @ qutrex en itsme; gewoon blijven reageren dan wordt er uiteindelijk vanzelf wel naar je geluisterd,

It's all a figment of imagination!
Op 08-11-2012 0:11:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
Samblo:
Phoenix:
Itsme ; "Misschien iets voor jou Phoenix omdat jij schijnbaar alle definities kent waaraan je moet voldoen om van een beschaving te spreken."

De basis van de definitie 'beschaving' is alleszins dat het bij slechts één diersoort voorkomt, en die diersoort is Homo sapiens sapiens.

Dat klopt natuurlijk niet. Wij kennen tot nu toe alleen beschavingen van de homo sapiens sapiens, maar de definitie van beschaving staat door compleet los van.

Jip Samblo. Wat is beschaving en waar met je aan voldoen om van een beschaving te speken. Vandaar ook mijn vergelijking met de dieren wereld. Noemen wij het een beschaving? Nee. Zijn ze saamhorig en communiceren ze? Ja. Zouden ze even intelligent of intelligenter zijn dan ons waren ze dan een beschaving? Volgens mij wel. Dus als wij er van uitgaan, volgens de kansberekening, dat er vele levensvormen zijn in het universum, dat saamhorigheid en communicatie een onderdeel vormen voor het leven dan rest enkel nog de vraag of er intelligenter leven is dan het onze. Is dat er, dan heb je volgens mij dus een beschaving.
Op 08-11-2012 0:18:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Heb een vermoeden dat er hier binnenkort een wikilink over 'beschaving' gedumpt gaat worden.

It's all a figment of imagination!
Op 08-11-2012 0:25:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
itsme:
psixty4:
@ qutrex en itsme; gewoon blijven reageren dan wordt er uiteindelijk vanzelf wel naar je geluisterd,


Dank je, maar er hoeft niemand te luisteren, enkel op een adequate en fatsoenlijke manier te reageren en meningen te delen. Wat ik heb geleerd is dat je toch niemand van jouw mening kunt overtuigen, maar wat wel prettig is om meningen te delen en daar over te gaan nadenken. Feitelijk wil ik deze hele discussie niet, maar ik denk dat het eens tijd wordt dat diegene die constant intimideren, zichzelf verheven voelen en zich heer en meester voelen op deze site een weerwoord krijgen. En als ik heel eerlijk ben....ik geniet ervan :-)
Op 08-11-2012 0:27:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Itsme, volgens mij ligt de definitie van beschaving in een samenleving met een bepaalde structuur en technologisch vermogen. Wezens kunnen dus intelligenter zijn dan ons en toch geen beschaving hebben. Dolfijnen hebben geen beschaving, maar dat ligt niet aan hun intelligentie, maar aan het ontbreken van technologie. Kan me zelfs voorstellen dat een hyperintelligent wezen ook niet aan beschaving doet aangezien er echt wel betere manieren te bedenken zijn om gelukkig te leven dan het opbouwen van keizerrijken.

Maar om op je eerdere punt terug te komen: het lijkt mij aannemelijk dat er elders in het universum ook beschavingen zijn en het is zelfs niet onaannemelijk dat sommige daarvan technologisch verder gevorderd zijn dan wij. Dit gegeven is echter niet genoeg om daarmee het bestaan van buitenaardse invloed hier op aarde te bewijzen. Daarvoor moeten ook aanwijzingen hier op aarde gevonden worden. En helaas: als die er waren zouden de ancient alienpriesters niet moeten terugvallen op leugens en misleiding om hun punt te maken.
Op 08-11-2012 0:31:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
qutrex:
Maar ja, da's natuurlijk alleen maar mijn bescheiden mening, die als opbouwende kritiek kan en mag worden beschouwd.

Wordt ook als zodanig opgepikt, als ik het hierboven zo lees. En goed dat je het aan de kaak stelt.
Is it electrickery?
Op 08-11-2012 0:36:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
itsme:

Feitelijk wil ik deze hele discussie niet, maar ik denk dat het eens tijd wordt dat diegene die constant intimideren, zichzelf verheven voelen en zich heer en meester voelen op deze site een weerwoord krijgen. En als ik heel eerlijk ben....ik geniet ervan :-)

Tja wanneer is iets intimidatie? In het Egypteblog was er iemand die vond dat ik vijandig was omdat ik vroeg waar de 3d printers waren als dat het gereedschap was waarmee de Egyptenaren hun vazen maakten. Is dat intimidatie? Phoenix heeft er een handje van om zijn punt er kort door de bocht te brengen, maar die krijgt daar zeer regelmatig weerwoord over. Ik juich het alleen maar toe dat alle ideeën hier besproken worden. Juist de ideeën waar ik het niet mee eens ben. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik alleen maar ja en amen mag knikken. Als iemand met een slap argument komt zeg ik dat gewoon, niets persoonlijks aan. Hopelijk komt iemand daarna met een beter argument en ik ben weldegelijk bereid mijn mening aan te passen als hij niet geldig blijkt te zijn. En naar mijn idee geldt dit voor de meerderheid van de reageerders hier. Als je het idee hebt dat er eenzijdig wordt gereageerd hier is het inderdaad aan jou om daar verandering in te brengen. Je bent op de goede weg: welkom in de arena! En voor alle meelezers die wel willen, maar niet durven: jullie zijn ook welkom!
Op 08-11-2012 0:41:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Samblo:
Phoenix:
Itsme ; "Misschien iets voor jou Phoenix omdat jij schijnbaar alle definities kent waaraan je moet voldoen om van een beschaving te spreken."

De basis van de definitie 'beschaving' is alleszins dat het bij slechts één diersoort voorkomt, en die diersoort is Homo sapiens sapiens.

Dat klopt natuurlijk niet. Wij kennen tot nu toe alleen beschavingen van de homo sapiens sapiens, maar de definitie van beschaving staat door compleet los van.

Het is juist omdat wij enkel onze eigen beschavingen kennen dat logischerwijze de definitie van beschaving uitsluitend tot Homo sapiens sapiens kan gerelateerd zijn ... Nog eens ; 'buitenaardse beschavingen' zijn een product van onze eigen fantasie, zij behoren niet tot onze werkelijkheid ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 08-11-2012 0:41:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Emie :
itsme:
Maar ja, da's natuurlijk alleen maar mijn bescheiden mening, die als opbouwende kritiek kan en mag worden beschouwd.

Wordt ook als zodanig opgepikt, als ik het hierboven zo lees. En goed dat je het aan de kaak stelt.

Emie: wat heb jij toch met verkeerd citeren? Dit was een citaat van qutrex!
Op 08-11-2012 0:43:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:

Het is juist omdat wij enkel onze eigen beschavingen kennen dat logischerwijze de definitie van beschaving uitsluitend tot Homo sapiens sapiens kan gerelateerd zijn ... Nog eens ; 'buitenaardse beschavingen' zijn een product van onze eigen fantasie, zij behoren niet tot onze werkelijkheid ...

Je haalt 'wat bewezen is' en 'werkelijkheid' door elkaar. Dat zijn twee verschillende dingen.
Op 08-11-2012 0:45:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Samblo:

Emie: wat heb jij toch met verkeerd citeren? Dit was een citaat van qutrex!

Emie is editor, en heeft andere GW functie knoppen dan/als (doorhalen wat niet van toepassing is) wij. Emie is ook n beetje Atechnisch dus soms gaat het fout, jammer, nix aan te doen.

edit:
(bericht gewijzigd op 8/11/2012 0:54)
It's all a figment of imagination!
Op 08-11-2012 0:48:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Samblo:
Phoenix:

Het is juist omdat wij enkel onze eigen beschavingen kennen dat logischerwijze de definitie van beschaving uitsluitend tot Homo sapiens sapiens kan gerelateerd zijn ... Nog eens ; 'buitenaardse beschavingen' zijn een product van onze eigen fantasie, zij behoren niet tot onze werkelijkheid ...

Je haalt 'wat bewezen is' en 'werkelijkheid' door elkaar. Dat zijn twee verschillende dingen.

Het is alleszins bewezen dat 'buitenaardse beschavingen' niet bewezen zijn ... Dàt is pas de werkelijkheid ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 08-11-2012 0:48:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:
Samblo:
Phoenix:

Het is juist omdat wij enkel onze eigen beschavingen kennen dat logischerwijze de definitie van beschaving uitsluitend tot Homo sapiens sapiens kan gerelateerd zijn ... Nog eens ; 'buitenaardse beschavingen' zijn een product van onze eigen fantasie, zij behoren niet tot onze werkelijkheid ...

Je haalt 'wat bewezen is' en 'werkelijkheid' door elkaar. Dat zijn twee verschillende dingen.

Het is alleszins bewezen dat 'buitenaardse beschavingen' niet bewezen zijn ... Dàt is pas de werkelijkheid ...

Ze zijn echter ook geenszins uit te sluiten. De kans is zelfs ruim aanwezig dat ze bestaan. Dat ze hier op aarde actief zijn (geweest) is weer een totaal ander verhaal: die kans is vele malen kleiner. Als je echter naar het aantal sterren en planeten in het universum kijkt is het zeer onwaarschijnlijk dat er alleen op aarde leven is en evenzeer onwaarschijnlijk dat er enkel op aarde een soort bestaat die een beschaving heeft ontwikkeld. Het kan, maar die these is net zomin bewezen als de these dat er wel buitenaardse beschavingen zijn. Om jou dus te parafraseren: "het is alleszins bewezen dat het niet bewezen is dat er geen buitenaardse beschavingen zijn".
Op 08-11-2012 0:52:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Phoenix:
Samblo:
Phoenix:

Het is juist omdat wij enkel onze eigen beschavingen kennen dat logischerwijze de definitie van beschaving uitsluitend tot Homo sapiens sapiens kan gerelateerd zijn ... Nog eens ; 'buitenaardse beschavingen' zijn een product van onze eigen fantasie, zij behoren niet tot onze werkelijkheid ...

Je haalt 'wat bewezen is' en 'werkelijkheid' door elkaar. Dat zijn twee verschillende dingen.

Het is alleszins bewezen dat 'buitenaardse beschavingen' niet bewezen zijn ... Dàt is pas de werkelijkheid ...

..wat niet betekent dat alle buitenaardsen het hiermee eens moeten zijn...
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 08-11-2012 0:55:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Samblo:
@ Itsme, volgens mij ligt de definitie van beschaving in een samenleving met een bepaalde structuur en technologisch vermogen. Wezens kunnen dus intelligenter zijn dan ons en toch geen beschaving hebben. Dolfijnen hebben geen beschaving, maar dat ligt niet aan hun intelligentie, maar aan het ontbreken van technologie. Kan me zelfs voorstellen dat een hyperintelligent wezen ook niet aan beschaving doet aangezien er echt wel betere manieren te bedenken zijn om gelukkig te leven dan het opbouwen van keizerrijken.

Maar om op je eerdere punt terug te komen: het lijkt mij aannemelijk dat er elders in het universum ook beschavingen zijn en het is zelfs niet onaannemelijk dat sommige daarvan technologisch verder gevorderd zijn dan wij. Dit gegeven is echter niet genoeg om daarmee het bestaan van buitenaardse invloed hier op aarde te bewijzen. Daarvoor moeten ook aanwijzingen hier op aarde gevonden worden. En helaas: als die er waren zouden de ancient alienpriesters niet moeten terugvallen op leugens en misleiding om hun punt te maken.

Samblo ; "het lijkt mij aannemelijk dat er elders in het universum ook beschavingen zijn en het is zelfs niet onaannemelijk dat sommige daarvan technologisch verder gevorderd zijn dan wij. Dit gegeven is echter niet genoeg om daarmee het bestaan van buitenaardse invloed hier op aarde te bewijzen."

Het is geen gegeven ... Iets dat "niet onaannemelijk" is, is geen gegeven. Een gegeven is een feit, en het is geen feit dat 'buitenaardse beschavingen' bestaan, en nog minder dat zij "technologisch verder gevorderd zijn dan wij" ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 08-11-2012 0:58:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Eigenlijk kan je pas zeker zijn dat er geen buitenaardse beschavingen bestaan als alle buitenaardsen persoonlijk komen bevestigen dat ze niet bestaan.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 08-11-2012 0:59:05 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Samblo:
Phoenix:
Samblo:
Phoenix:

Het is juist omdat wij enkel onze eigen beschavingen kennen dat logischerwijze de definitie van beschaving uitsluitend tot Homo sapiens sapiens kan gerelateerd zijn ... Nog eens ; 'buitenaardse beschavingen' zijn een product van onze eigen fantasie, zij behoren niet tot onze werkelijkheid ...

Je haalt 'wat bewezen is' en 'werkelijkheid' door elkaar. Dat zijn twee verschillende dingen.

Het is alleszins bewezen dat 'buitenaardse beschavingen' niet bewezen zijn ... Dàt is pas de werkelijkheid ...

Ze zijn echter ook geenszins uit te sluiten. De kans is zelfs ruim aanwezig dat ze bestaan. Dat ze hier op aarde actief zijn (geweest) is weer een totaal ander verhaal: die kans is vele malen kleiner. Als je echter naar het aantal sterren en planeten in het universum kijkt is het zeer onwaarschijnlijk dat er alleen op aarde leven is en evenzeer onwaarschijnlijk dat er enkel op aarde een soort bestaat die een beschaving heeft ontwikkeld. Het kan, maar die these is net zomin bewezen als de these dat er wel buitenaardse beschavingen zijn. Om jou dus te parafraseren: "het is alleszins bewezen dat het niet bewezen is dat er geen buitenaardse beschavingen zijn".

Samblo ; ""het is alleszins bewezen dat het niet bewezen is dat er geen buitenaardse beschavingen zijn".

Het is wél bewezen dat er geen "buitenaardse beschavingen" zijn omdat er geen bewijzen voor bestaan ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 08-11-2012 1:03:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:

Het is geen gegeven ... Iets dat "niet onaannemelijk" is, is geen gegeven. Een gegeven is een feit, en het is geen feit dat 'buitenaardse beschavingen' bestaan, en nog minder dat zij "technologisch verder gevorderd zijn dan wij" ...

Een gegeven hoeft zeker geen feit te zijn. In een discussie en zelfs in een theorie kan je heel gemakkelijk dingen als 'gegeven' beschouwen zonder dat ze bewezen zijn. Dat heet een vooronderstelling of een aanname. De wetenschappelijke wereld staat bol van dit soort gegevens die niet perse feiten zijn. Sterker nog: theorievorming zal vrijwel onmogelijk zijn als elk gegeven ook een feit moest wezen.
Op 08-11-2012 1:04:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:

Samblo ; ""het is alleszins bewezen dat het niet bewezen is dat er geen buitenaardse beschavingen zijn".

Het is wél bewezen dat er geen "buitenaardse beschavingen" zijn omdat er geen bewijzen voor bestaan ...

Je draait in cirkeltjes Phoenix. Er zijn immers ook geen bewijzen dat ze niet bestaan. Om dat te bewijzen zou je of alle planeten in het universum nauwkeurig onderzocht moeten hebben of kunnen bewijzen dat de aarde de enige planeet is in het universum waar leven mogelijk is. Beide mogelijkheden liggen nog ver buiten ons bereik.
Op 08-11-2012 1:06:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Samblo:
Emie :
itsme:
Maar ja, da's natuurlijk alleen maar mijn bescheiden mening, die als opbouwende kritiek kan en mag worden beschouwd.

Wordt ook als zodanig opgepikt, als ik het hierboven zo lees. En goed dat je het aan de kaak stelt.

Emie: wat heb jij toch met verkeerd citeren? Dit was een citaat van qutrex!

Gloeiende gloeiende... hersteld en bedankt.
Is it electrickery?
Op 08-11-2012 1:17:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
itsme:
Als je alleen geoloft wat onomstotelijk vast staat ga dan daar je geloof verkondigen. Misschien dat jij ook eens leert "fantaseren". dat maakt het leven een stuk aangenamer. Ik ben van mening dat grenswetenschap net een site is voor mensen met fantasie, want zonder waren wij nooit geweest waar wij nu zijn. En dat kun je terugvinden in wikipedia en artikelen in grenswetenschap. De beste uitvinders hadden een levendige fantasie.

Niet mee eens. Zonder tegengeluid geen discussie.
Is it electrickery?
Op 08-11-2012 1:21:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Emie :

Niet mee eens. Zonder tegengeluid geen discussie.

Exact. Dat is dus iets wat ik af te dingen heb op de kritiek van itsme en qutex. Phoenix is jarenlang het lachtertje van GW geweest. De vreemde eend in de bijt die door iedereen werd aangepakt. Hij is echter wel gebleven en gaat op dezelfde voet door. In de discussies die ik de laatste weken heb gevoerd heb ik gemerkt dat zijn tegenpolen veel sneller afhaken als ze tegengas krijgen. Soms omdat ze heel snel beledigd zijn, soms omdat ze gewoon geen argumenten hebben. Hoe bekrompen en eenzijdig Phoenix ook kan zijn: hij loopt in ieder geval niet weg voor de discussie. Is het enkel de schuld van de vaste reageerderskern dat anderen hun mond niet open doen of ligt dat ook een beetje aan henzelf? Ik heb het idee dat er een hele grote variatie aan meningen is hier op GW en dat iedereen, hoe morosofisch ook, hier de kans krijgt zijn zegje te doen.
Op 08-11-2012 1:38:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Samblo:
Emie :

Niet mee eens. Zonder tegengeluid geen discussie.

Exact. Dat is dus iets wat ik af te dingen heb op de kritiek van itsme en qutex. Phoenix is jarenlang het lachtertje van GW geweest. De vreemde eend in de bijt die door iedereen werd aangepakt. Hij is echter wel gebleven en gaat op dezelfde voet door. In de discussies die ik de laatste weken heb gevoerd heb ik gemerkt dat zijn tegenpolen veel sneller afhaken als ze tegengas krijgen. Soms omdat ze heel snel beledigd zijn, soms omdat ze gewoon geen argumenten hebben. Hoe bekrompen en eenzijdig Phoenix ook kan zijn: hij loopt in ieder geval niet weg voor de discussie. Is het enkel de schuld van de vaste reageerderskern dat anderen hun mond niet open doen of ligt dat ook een beetje aan henzelf? Ik heb het idee dat er een hele grote variatie aan meningen is hier op GW en dat iedereen, hoe morosofisch ook, hier de kans krijgt zijn zegje te doen.

Samblo : "Hij is echter wel gebleven en gaat op dezelfde voet door."

Op een ander forum heeft een poster ooit eens over mij geschreven ; "he never quits, he has the heart of a real soldier".

Ik denk dat het ongeveer dat is wat je bedoelt. Ik heb altijd het gevoel gehad een boodschap te moeten brengen in fora waarin een loopje wordt genomen met de feiten op gelijk welk gebied, en vooral dan in de archeologie.
(bericht gewijzigd op 8/11/2012 7:8)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 08-11-2012 6:56:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
hugo:
Eigenlijk kan je pas zeker zijn dat er geen buitenaardse beschavingen bestaan als alle buitenaardsen persoonlijk komen bevestigen dat ze niet bestaan.

hmmm. Ik dacht meer dat je er pas zeker van bent als je ze allemaal hebt uitgeroeid.
we vliegen er weer eens lekker in
Op 08-11-2012 8:42:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas: @ Phoenix

Noem jij ons beschaafd?
Dat is pas een fantasietje!
Ik denk, dus ik ben
Op 08-11-2012 11:47:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
seekerofwisdom:
Phoenix:
Samblo:
Emie :

Niet mee eens. Zonder tegengeluid geen discussie.

Exact. Dat is dus iets wat ik af te dingen heb op de kritiek van itsme en qutex. Phoenix is jarenlang het lachtertje van GW geweest. De vreemde eend in de bijt die door iedereen werd aangepakt. Hij is echter wel gebleven en gaat op dezelfde voet door. In de discussies die ik de laatste weken heb gevoerd heb ik gemerkt dat zijn tegenpolen veel sneller afhaken als ze tegengas krijgen. Soms omdat ze heel snel beledigd zijn, soms omdat ze gewoon geen argumenten hebben. Hoe bekrompen en eenzijdig Phoenix ook kan zijn: hij loopt in ieder geval niet weg voor de discussie. Is het enkel de schuld van de vaste reageerderskern dat anderen hun mond niet open doen of ligt dat ook een beetje aan henzelf? Ik heb het idee dat er een hele grote variatie aan meningen is hier op GW en dat iedereen, hoe morosofisch ook, hier de kans krijgt zijn zegje te doen.

Samblo : "Hij is echter wel gebleven en gaat op dezelfde voet door."

Op een ander forum heeft een poster ooit eens over mij geschreven ; "he never quits, he has the heart of a real soldier".

Ik denk dat het ongeveer dat is wat je bedoelt. Ik heb altijd het gevoel gehad een boodschap te moeten brengen in fora waarin een loopje wordt genomen met de feiten op gelijk welk gebied, en vooral dan in de archeologie.

Een boodschap moeten brengen......(wel de blijde, toch), nu nog een aureooltje, een heilig boekje onder de arm (geschreven door jezelf natuurlijk) en het feest is compleet
(bericht gewijzigd op 8/11/2012 16:47)
Be yourself......everyone else is already taken
Op 08-11-2012 16:46:00 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
seekerofwisdom:

Een boodschap moeten brengen......(wel de blijde, toch), nu nog een aureooltje, een heilig boekje onder de arm (geschreven door jezelf natuurlijk) en het feest is compleet

Phoenix begreep me inderdaad verkeerd. Ik bedoelde het wel als een compliment dat hij zich niet laat wegjagen door kritiek of tegengas (zoals veel gelovigen wel doen), maar vind het minder een compliment waard dat hij soms als een zeloot tekeer gaat. Iets met stieren en porseleinkasten enzo...
Op 08-11-2012 17:10:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BirdyNamNam: Ik wil ook mee doen!

Hedendaags kunnen wij met grote kranen vele tonnen tillen, er was echter een man die beweerde het zelfde te kunnen, zonder hulp van machines ==> Coral Castle.
Dat we het zelf zouden hebben gekunt neemt niet de mogelijkheid weg dat er buitenaardsen bij kunnen zijn geweest.

Hoe hypocriet is het om te denken dat wij de enige levende wezens zijn in dit universum? En hoe hypocriet is het om te denken dat deze wezens ons belangrijk genoeg vinden om zichzelf te komen voorstellen aan ons? Bedenk eens hoe klein wij zijn, hoe klein ons planeetje is.
Ik noem het "dit" universum, want het zou niet logisch zijn om te denken dat er maar 1 universum is.

En voordat buitenaards leven bewezen is, bestaat het niet.
Wanneer is het bewezen? Als het op film staat? Wanneer het op het nieuws komt? Of wanneer je eye-to-eye het verhaal hoort van iemand die je kent?
Er blijven altijd mensen roepen "da is nie", met het argument dat er geen bewijzen zijn.. Moet ik hier nog verder op doorgaan of valt het kwartje..? (Zo niet, hoor ik het graag, en explain ik verder)

Alles wat wij denken, voelen, eten, poepen, ruiken en vinden is gebaseert op deze aarde. Men denkt dat er eerst water gevonden moet worden voordat we leven vinden..
Een leven voed zich toch met wat er is, waar het zich ontwikkeld..? Het leven gaat toch niet (voordat het uberhaupt leven is) opzoek naar water om vervolgens van te gaan leven?

Wat ik wil zeggen is: Vergeet niet te kijken naar je eigen grenzen en probeer daarbij te beseffen dat dit slechts 1 van ontelbaar veel afgegrensde werelden is. Tussen 2 mensen zijn al onvoorstelbaar grote verschillen..
Niemand is slim genoeg zijn eigen domheid te bevatten
Op 08-11-2012 19:50:36 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Birdynamnam, Welkom! Ben het voor groot deel met je eens, misschien wel helemaal, maar dat ligt eraan wat je bedoeld te zeggen. Verdedig je de stelling dat er elders in het universum leven is of de stelling dat de muren van Baalbek door buitenaardsen zijn gebouwd?

Science Fiction is belangrijk onderdeel van de wetenschap gebleken. Het handelt inderdaad niet in bewezen theorieën, maar verkent het gebied van mogelijke theorieën. De astrosociety houdt er de volgende lange lijst op na van plausibele theorieën wbt "life elsewhere" waarbij mercury, jupiter en plasmavarianten als interessante mogelijkheden te vinden zijn.
http://www.astrosociety.org/edu/resources/scifiprint.html#life

Dat zijn best aardige gedachtesprongen vind ik zo. Welke vorm zou een intelligentie gebaseerd op plasma aannemen? Welke vorm zou het hebben? Hoe zou het zich tot ons verhouden?

Op 08-11-2012 20:50:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BirdyNamNam: Ik verdedig uuhm.. Weet ik eigenlijk niet zo goed..

Dat bewijzen dat mensen iets zelf kunnen niet meteen bewijst dat die aliens er niet waren. Volgens mij bewijst niets dat ze er niet waren.

En ik zou zo graag willen dat iedereen voelt hoe onbenullig onze eigen ideeen zijn in vergelijking met het algrote geheel..

"Misschien communiceren olifanten wel niet met woorden omdat ze beperkend zijn, in plaats van omdat ze het niet zouden kunnen"

Wat weten wij nou?! Zegmaar..
Wij kunnen alleen binnen onze eigen aardse-menselijke-persoonlijke grenzen de dingen duidelijk "zien".

In ieder geval: zeggen "da is nie", gaat onderzoek er naar doen tegen..
Niemand is slim genoeg zijn eigen domheid te bevatten
Op 08-11-2012 21:04:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
BirdyNamNam:
Ik verdedig uuhm.. Weet ik eigenlijk niet zo goed..

Dat bewijzen dat mensen iets zelf kunnen niet meteen bewijst dat die aliens er niet waren. Volgens mij bewijst niets dat ze er niet waren.

En ik zou zo graag willen dat iedereen voelt hoe onbenullig onze eigen ideeen zijn in vergelijking met het algrote geheel..

"Misschien communiceren olifanten wel niet met woorden omdat ze beperkend zijn, in plaats van omdat ze het niet zouden kunnen"

Wat weten wij nou?! Zegmaar..
Wij kunnen alleen binnen onze eigen aardse-menselijke-persoonlijke grenzen de dingen duidelijk "zien".

In ieder geval: zeggen "da is nie", gaat onderzoek er naar doen tegen..
Klinkt naar mijn idee toch wel heel erg als "we zijn te stom om het te kunnen bevatten dus het is ook overbodig om er vragen over te stellen". En als je de vragen dan al niet gaat stellen kun je er zeker van zijn dat je het nooit gaat bevatten.

En misschien waren er inderdaad wel aliens. Zaten ze een stukje verderop te picknicken en vroegen zich af wat die mensen toch aan het doen waren... beetje dom met stenen aan het slepen... Waarschijnlijk konden ze niet bevatten dat zoiets doms, zo'n zinloze bezigheid enige bevrediging kon geven. Dus toen ze klaar waren met picknicken gingen ze maar weer verder. Kijken of er elders wel wat te doen was.
we vliegen er weer eens lekker in
Op 08-11-2012 21:14:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BirdyNamNam: Je kan het natuurlijk ook zien als een uitdaging om buiten je eigen boekje proberen te denken
Niemand is slim genoeg zijn eigen domheid te bevatten
Op 08-11-2012 21:22:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Samblo:
seekerofwisdom:

Een boodschap moeten brengen......(wel de blijde, toch), nu nog een aureooltje, een heilig boekje onder de arm (geschreven door jezelf natuurlijk) en het feest is compleet

Phoenix begreep me inderdaad verkeerd. Ik bedoelde het wel als een compliment dat hij zich niet laat wegjagen door kritiek of tegengas (zoals veel gelovigen wel doen), maar vind het minder een compliment waard dat hij soms als een zeloot tekeer gaat. Iets met stieren en porseleinkasten enzo...

Ha...
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 08-11-2012 21:54:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden