Op veel websites kom je het verhaal tegen dat de Dogon, een volk in West-Afrika, over wonderbaarlijke astronomische kennis beschikken. Al honderden, misschien wel duizenden jaren zouden ze weten dat Sirius een dubbelster is, dit en andere elementen uit hun mythologie wordt aangegrepen als bewijs van buitenaardse inmenging. Lange tijd was dit verhaal voor mij het laatste sprankje hoop voor de Ancient Alien-gelovigen. Het sprankje was weliswaar microscopisch klein, maar wanneer een atoom ontploft kan dat grote gevolgen hebben. Laten we dus eens kijken wat er overeind blijft van deze theorie. In 1844 berekende de astronoom Friedrich Bessel dat Sirius een dubbelster moest zijn. In 1862 werd dit bevestigd door een observatie van Alvan Graham Clark. Het bestaan van Sirius-B is sindsdien een wetenschappelijk feit.

Deze keer duiken we niet in mooie gebouwen maar in de krochten van de wetenschap. En wat voor een wetenschap, een van de meest interessante, maar ook een van de meest lastige wetenschappen: de antropologie. In 1950 publiceerde de franse  antropoloog en WOI-piloot Marcel Griaule een studie getiteld A Sudanese Sirius System waarin de Dogon deze geheime kennis met hem delen. Naar aanleiding van Griaules werk schreef de new age mysticus Robert Temple zijn boek The Syrius Mysterie dat in 1976 gepubliceerd werd. Temple ging nog een paar stapjes verder dan Griaule en maakte van de Dogon een belangrijk stuk in de Ancient Aliens-puzzel. 

Ogotemmelli


Toen in 1948 Griaule's boek Dieux d'Eaux, (Conversations with Ogotemmelli) verscheen, werd het meteen een bestseller. Hier werd een beeld van een Afrikaanse stam gegeven dat totaal afweek van alles wat bekend was over West-Afrikaanse culturen. Griaule maakte er geen geheim van dat hij het, volgens hem racistische beeld van de primitieve stam, wilde bijstellen en uit zijn werk bleken de Dogon plotseling een complexe sociale samenhang en mythologie te hebben die ongekend was in vergelijking met vorige onderzoeken ter plaatse, of wat er bekend is van naburige volkeren. Het is van belang te weten dat Griaule de taal van de Dogon onmachtig was. Voor zijn boek gebruikte hij één bron, Ogotemmelli, die hij met een vertaler ondervroeg over de religie van de Dogon. Ogotemmilli beweerde dat hij esoterische kennis blootgaf en dat slechts 15% van de mannen ingewijd was in deze geheimen. Na het overlijden van Ogotemmelli in 1947 vond Griaule vier nieuwe informanten wiens verhalen hij samen met zijn assistente Germaine Dieterlen tot enkele artikelen verwerkte die in 1965 gebundeld werden in het boek Le Renard Pâle (The pale fox). Uit deze artikelen kwam weer een totaal ander beeld van de Dogon-religie naar voren en werd er voor het eerst gesproken over Sirius B en Sirius C. Griaule had in Parijs colleges astronomie gevolgd en had op zijn reis naar de Dogon sterrenkaarten meegenomen. In de jaren '20 was men er van overtuigd dat Sirius C bestond. Nu blijkt deze observatie een achtergrondobject geweest te zijn en hebben berekeningen aangetoond dat Sirius enkel een dubbelster is, maar decennia lang werd het bestaan van Sirius C als zeer aannemelijk geacht. Het is natuurlijk wel bijzonder frappant dat de kennis van de Dogon wat betreft Sirius precies gelijk loopt, inclusief de foute aannames, met de kennis die de amateur-astronoom Griaule had ten tijde van het veldonderzoek.

Toen Griaule in 1956 overleed nam Dieterlen zijn positie over als antropoloog bij de Dogon. Zij probeerde verder te gaan in het uitdiepen van de Dogon-religie, maar tot haar verbazing bleek er bij haar onderzoek niets terug te vinden te zijn van de informatie die Griaule had vergaard. Zij dacht dat dit aan geheime aard van de kennis moest liggen. Bij het brede publiek was Griaules werk erg populair, de Dogon werden een toeristische attractie van betekenis. Onder antropologen was er kritiek, maar niemand waagde de arbeid van Griaule serieus onder de loep te nemen. Dit veranderde toen Walter van Beek bij de Dogon (PDF) kwam werken als ecologisch antropoloog. Aangezien niemand de controversiële bevindingen van Griaule had kunnen bevestigen, zou het voorgoed bewijzen van deze theorie een enkeltje richting eeuwige roem betekenen. Van Beek zocht contact met nog in leven zijnde informanten van Griaule en deed tien jaar lang uitgebreid onderzoek tussen de Dogon. In 1991 verscheen zijn publicatie Dogon Restudied: A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule (PDF). Zijn conclusies waren vernietigend.

Sigu Tolo

Elke 60 jaar kennen de Dogon een acht jaar durend festival: het Sigui ritueel, waarbij het hemellichaam Sigu Tolo een belangrijke rol speelt. Griaule identificeerde deze ster met Sirius. De omlooptijd van Sirius B om Sirius heen zou 60 jaar zijn, vandaar deze tijdsspanne. Hier lopen we echter tegen een paar problemen op. Ten eerste is de werkelijke omloopsnelheid van Sirius B 50 jaar en wat erger is: de originele informanten aan Griaule hebben tegen van Beek verklaard dat Sigu Tolo helemaal Sirius niet is. De Dogon kennen Sirius als de helderste ster onder de naam Dana Tolo en er is hun niets bekend over een Sirius B of C. Over wat Sigu Tolo wel is waren de meningen van de Dogon verdeeld. Volgens de een is het Venus in een zeldzame constellatie, volgens anderen is het een onzichtbare ster die eens in de 60 jaar tevoorschijn komt. De informanten zijn het er wel over eens dat het Griaule was die hen van de ster vertelde in plaats van andersom. Ook over de onderzoeksmethoden van Griaule waren de Dogon niet te spreken. Een mooi (en voor de liefhebbers een Egyptisch) voorbeeld is de zaak van de mestkevers. De Dogon kennen 2 soorten mestkevers: de rode en de zwarte. Griaule was hier echter niet tevreden mee en gaf de Dogon een lijst met 35 verschillende soorten mestkevers en eiste van hen dat ze elke soort zouden benoemen. Hierdoor bleken de Dogon plotseling onderscheid te maken tussen kippen-, geiten, zwarte apen-, gewone apen- en talloze andere mestkevers geclassificeerd op de soort en de kleur van het dier in wiens uitwerpselen de kever zich wentelt. Uit dit lachwekkende voorbeeld blijkt duidelijk dat Griaule niet de kennis van de Dogon beschrijft, maar zijn kennis aan de Dogon aanbiedt en hen vraagt dit met een Dogon-sausje terug te koppelen.

Men zou kunnen denken dat de reden waarom onderzoekers na Griaule niets van de door hem beschreven kennis terug konden vinden ligt aan de geheime aard van die wijsheid. Van Beek en anderen hebben echter vele jaren tussen de Dogon geleefd en uitgebreid gepraat met mensen die zeer hoog op de maatschappelijke ladder van de Dogon staan en de gedeelde conclusie is dat er niet zo iets bestaat als geheime kennis (parole claire PDF) bij de Dogon. De enige kennis die geheim gehouden wordt heeft betrekking op sociale taboes en gevoelige roddels, maar voor de religieuze/mystieke kennis (PDF blz 17-49) is geen speciale inwijding vereist.

De maskers van de Dogon

Het latere werk van Griaule wordt tegenwoordig als een schoolvoorbeeld (PDF) gezien van bevooroordeeld onderzoek en confabulatie. Zijn vroegere onderzoek naar de Maskers van de Dogon wordt echter nog steeds op waarde geschat. Hier beschrijft Griaule het belang van de Dogon-maskers in de totemistische praktijk. Interessant voor ons is de overeenkomst met het schitterende Boek Zoemhout van muziek-etnoloog Phons Bax. Net zoals het Zoemhout in Polynesische culturen werd ingezet om de dominantie van mannen boven vrouwen te bevestigen is dit bij de Dogon-maskers ook het geval. In dit kader komen we er niet omheen een van de meest schrijnende aspecten van de Dogon-cultuur te bespreken. Volgens de Dogon is de voorhuid van een man vrouwelijk en de clitoris van de vrouw mannelijk. De Dogon vinden, zoals een groot deel van alle bevolkingsgroepen in Mali besnijdenis van vrouwen de gewoonste zaak van de wereld. Het is moeilijk, of wellicht zelfs verwerpelijk, om over dit gebruik in cultuur-relativistische termen te spreken. Van belang is het echter wel om te beseffen dat deze vorm van verminking voorkomt bij zowel Animistische, Islamitische als Christelijke gemeenschappen. Het is dus onzin om te beweren dat deze praktijk samenhangt met de Islam, zeker aangezien het juist ook Islamitische stammen zijn die deze praktijk verwerpen.

Temple

Een groot deel van de populariteit van de Dogon-Sirius-these is te danken aan de auteur Robert Temple. Deze mysticus is in zijn denken geïnspireerd door Arthur M. Young, één van de grondleggers van de sinistere cult the counsel of nine. Over de eerlijkheid van Temple als onderzoeker kunnen we kort zijn: in de herdruk van zijn boek Het Sirius Mysterie in 1999, wordt er met geen woord gerept over het geruchtmakende onderzoek van Walter van Beek. Tot slot is een compliment aan Philip Coppens op zijn plaats. Waar ik meerdere malen verbaasd ben geweest over de halsstarrigheid van deze Ancient Aliens-theoreticus geeft hij een oprecht eerlijke weergave van het Dogon mysterie waaruit blijkt dat hij wel degelijk feit van fictie weet te scheiden. 
seekerofwisdom: Samblo, weer een top blog.
Be yourself......everyone else is already taken
Op 20-11-2012 8:30:38 | Kudos: 5 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Het is echt lachwekkend wat ze bij Ancient Aliens als bewijs aandienen.
(bericht gewijzigd op 20/11/2012 12:5)
Religion, a placebo which causes damage.
Op 20-11-2012 9:43:02 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Wat ook weer aangeeft dat je best voorzichtig mag zijn met 'wetenschap' en 'wetenschappelijk onderzoek(er)'.
(Nu dus van Beek nog (laten) checken...)
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 20-11-2012 10:27:48 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad: Samblo, goed gedaan hoor.
Hoeveel AA-deeltjes komen er nog?
En vraagje, geloof jij in ruimtewezentjes?,
ofwel vindt jij het aannemelijk/houd je er nog rekening mee dat er ruimtewezentjes op aarde zij geweest om ons simpele zielen de weg te wijzen?
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 20-11-2012 11:05:40 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Sinbad:
En vraagje, geloof jij in ruimtewezentjes?,
ofwel vindt jij het aannemelijk/houd je er nog rekening mee dat er ruimtewezentjes op aarde zij geweest om ons simpele zielen de weg te wijzen?

Heb je het nog niet door? Samblo is zelf een alien en wil er op deze manier voor zorgen dat hij niet wordt ontmaskerd.
De beste manier om je onzichtbaar te maken is, door aannemelijk te maken dat het heel onwaarschijnlijk is dat je bestaat.

Maar wederom een prachtig verhaal, Samblo. En ik heb er spijt van dat ik de Lekturama-boeken over deze onderwerpen heb weggedaan. Met de wetenschap van nu lees je de verhalen van toen dan heel anders. Hoewel ik er toen ook al heel kritisch naar keek.
No shit, Sherlock
Op 20-11-2012 11:18:32 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Sinbad:
Samblo, goed gedaan hoor.
Hoeveel AA-deeltjes komen er nog?
En vraagje, geloof jij in ruimtewezentjes?,
ofwel vindt jij het aannemelijk/houd je er nog rekening mee dat er ruimtewezentjes op aarde zij geweest om ons simpele zielen de weg te wijzen?

Geen idee hoeveel AA deeltjes er nog komen, het aantal mogelijke onderwerpen is vrijwel onuitputtelijk aangezien de AA-gelovigen werkelijk alles aangrijpen om hun religie te grondvesten.

Dat de aarde niet de enige planeet in het universum is waar leven is lijkt me zeer aannemelijk. Als de AA-theorie echter waar zou zijn zouden haar priesters de firma's 'list & bedrog' en 'te dom om voor de duvel te dansen' niet hebben hoeven inhuren om hun verhaal te pushen.
Op 20-11-2012 11:18:35 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: Verrassend blog. Had verwacht dat je meer specifiek in zou gaan op de theorieën over de Nommo's die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de hemelse kennis van de Dogon.
In de mythologieen beschreven als voorouderlijke 'geesten' maar door de UFO theoretici neergezet als wezens die werkelijk hebben bestaan. Ze zouden van Sirius A zijn gekomen en zich graag ophouden onder water. De Apsu.
Ook wordt er in diezelfde theorieen vaak verwezen naar het verband tussen de Nommo's en de Babylonische Oannes, Akkadische Ea of Sumerische Enki. Als zijnde een en de zelfde soort ..vismensen.

Waar ik aan de hand van jouw blog nu benieuwd naar ben is hoeveel van die AA schrijvers Griaule's boek Dieux d'Eaux als bron hebben gebruikt om hun theorieen te onderbouwen.

7.83
Op 20-11-2012 12:44:29 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
grappenmaker:
hoeveel van die AA schrijvers Griaule's boek Dieux d'Eaux als bron hebben gebruikt om hun theorieen te onderbouwen.


Zijn er meerdere AA Schrijvers?,
Werken die samen?,
Operenen zij onder een vlag?
Of werken zij autonoom?

Heeft de psudo-wetenschap van AA nog enige aanhang van betekenis anno 2012?
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 20-11-2012 12:51:57 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
grappenmaker:
Verrassend blog. Had verwacht dat je meer specifiek in zou gaan op de theorieën over de Nommo's die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de hemelse kennis van de Dogon.
In de mythologieen beschreven als voorouderlijke 'geesten' maar door de UFO theoretici neergezet als wezens die werkelijk hebben bestaan. Ze zouden van Sirius A zijn gekomen en zich graag ophouden onder water. De Apsu.
Ook wordt er in diezelfde theorieen vaak verwezen naar het verband tussen de Nommo's en de Babylonische Oannes, Akkadische Ea of Sumerische Enki. Als zijnde een en de zelfde soort ..vismensen.

Waar ik aan de hand van jouw blog nu benieuwd naar ben is hoeveel van die AA schrijvers Griaule's boek Dieux d'Eaux als bron hebben gebruikt om hun theorieen te onderbouwen.

Ik heb me beperkt tot het Sirius verhaal. Ook omdat het goed de methode Griaule beschrijft en dus ook inzicht geeft in hoe de Nommo-mythe gelezen moet worden. Ben nu wel bezig met Oannes. Volgens Coppens het grote bewijs voor de AA-these... (opvallend he dat de grote bewijzen steeds schraler worden...)
Op 20-11-2012 12:55:30 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Sinbad:
grappenmaker:
hoeveel van die AA schrijvers Griaule's boek Dieux d'Eaux als bron hebben gebruikt om hun theorieen te onderbouwen.


Zijn er meerdere AA Schrijvers?,
Werken die samen?,
Operenen zij onder een vlag?
Of werken zij autonoom?

Heeft de psudo-wetenschap van AA nog enige aanhang van betekenis anno 2012?

-Er zijn er teveel
-Ze werken soms samen, maar als ze de kans krijgen bestrijden ze elkaar ook weer.
-Ze werken dus autonoom.

Het schijnt dat onder invloed van de AA-serie in de VS deze religie groeiende is. In Europa lukt het gelukkig nog niet echt om mensen massaal te misleiden...
Op 20-11-2012 12:57:40 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
Samblo:

-Er zijn er teveel
-Ze werken soms samen, maar als ze de kans krijgen bestrijden ze elkaar ook weer.
-Ze werken dus autonoom.

Het schijnt dat onder invloed van de AA-serie in de VS deze religie groeiende is. In Europa lukt het gelukkig nog niet echt om mensen massaal te misleiden...

Maar is er wel een uiteindelijke gezamelijke ruimtegod? (SaLuSa?) of hoeft dat niet?
Hebben ze gezamelijke geschriften? Zijn er verhalen/theorieen die unaniem worden geaccepteerd? En theorieen die door sommige wel worden aanvaard en door (militante) afsplitsingen weer niet?
Of is er van enige organisatie geen spraken?
(bericht gewijzigd op 20/11/2012 13:9)
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 20-11-2012 13:08:08 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit: Samblo.
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 20-11-2012 13:43:21 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Samblo:
Sinbad:
grappenmaker:
hoeveel van die AA schrijvers Griaule's boek Dieux d'Eaux als bron hebben gebruikt om hun theorieen te onderbouwen.


Zijn er meerdere AA Schrijvers?,
Werken die samen?,
Operenen zij onder een vlag?
Of werken zij autonoom?

Heeft de psudo-wetenschap van AA nog enige aanhang van betekenis anno 2012?

-Er zijn er teveel
-Ze werken soms samen, maar als ze de kans krijgen bestrijden ze elkaar ook weer.
-Ze werken dus autonoom.

Het schijnt dat onder invloed van de AA-serie in de VS deze religie groeiende is. In Europa lukt het gelukkig nog niet echt om mensen massaal te misleiden...

Dank voor het beantwoorden van deze vraag. Het zijn er inmiddels inderdaad heel veel geworden. Ik denk dat al deze schrijvers ingefluisterd worden door Archonten.

7.83
Op 20-11-2012 13:43:39 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Xander: Pff 3 uurtjes was lang maar ik heb nergens gezien hoe die Sumeriërs nou wisten van Saturnus en Venus etc. Al die astrologische kennis 6.000 jaar geleden. En niet te vergeten "the missing link" van aapie na mens daar kan ik ook maar bar weinig van vinden op het net. We waren jagers en toen (opeens) gingen we de mooiste bouwwerken maken en wisten we hoe de planeten stonden etc. Wat pas deze eeuw is bevestigd?
Op 20-11-2012 14:54:36 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Xander:
Pff 3 uurtjes was lang maar ik heb nergens gezien hoe die Sumeriërs nou wisten van Saturnus en Venus etc. Al die astrologische kennis 6.000 jaar geleden. En niet te vergeten "the missing link" van aapie na mens daar kan ik ook maar bar weinig van vinden op het net. We waren jagers en toen (opeens) gingen we de mooiste bouwwerken maken en wisten we hoe de planeten stonden etc. Wat pas deze eeuw is bevestigd?

Beetje warrig bericht. Wat bedoel je nu te zeggen? Je slaat een heleboel stappen over. Men ging niet plotseling van een jager-verzamelaar samenleving naar een stedelijke samenleving, daar zat nog een periode van landbouw tussen. Over welke astrologische kennis heb je het? Veel van die kennis is meer dan prima te verklaren door nauwkeurige observatie en toevallig (not) blijkt al die kennis die niet te verklaren is door gewoon kijken naar de sterrenhemel ook niet bestaan te hebben bij de oude culturen.
Op 20-11-2012 14:59:18 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Xander:
Samblo:
Xander:
Pff 3 uurtjes was lang maar ik heb nergens gezien hoe die Sumeriërs nou wisten van Saturnus en Venus etc. Al die astrologische kennis 6.000 jaar geleden. En niet te vergeten "the missing link" van aapie na mens daar kan ik ook maar bar weinig van vinden op het net. We waren jagers en toen (opeens) gingen we de mooiste bouwwerken maken en wisten we hoe de planeten stonden etc. Wat pas deze eeuw is bevestigd?

Beetje warrig bericht. Wat bedoel je nu te zeggen? Je slaat een heleboel stappen over. Men ging niet plotseling van een jager-verzamelaar samenleving naar een stedelijke samenleving, daar zat nog een periode van landbouw tussen. Over welke astrologische kennis heb je het? Veel van die kennis is meer dan prima te verklaren door nauwkeurige observatie en toevallig (not) blijkt al die kennis die niet te verklaren is door gewoon kijken naar de sterrenhemel ook niet bestaan te hebben bij de oude culturen.


Tja die stappen die ik blijkbaar oversla, waar is daarvan iets te vinden? Ik kan alleen maar filmpjes vinden over schedels en de inhoud van onze hersenpan en die zeggen dat de periode te kort was om zo te evolueren.
Vandaar dat ze komen met het verhaal dat we genetisch gemanipuleerd zijn toch?
Dus zij (sumeriërs) wisten hoe alle planeten stonden, precies de afstanden wisten en hoe ook het oppervlakte eruit zag van verschillende planeten door te kijken? Hmm en wat bedoel je met dat het niet bestaan heeft in oude culturen? Dat hebben andere er weer bij verzonnen? Ik had het alleen over de Sumeriërs die komen ook amper of helemaal niet voor in AA.
Sorry voor mijn warrigheid
Op 20-11-2012 16:05:50 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Xander: Op welke bronnen baseer je dat de Sumeriërs die informatie hadden? Ik bedoel inderdaad dat de Sumeriërs niet wisten hoe de oppervlakten van de verschillende planeten eruit zagen. Net zomin als de Dogon wisten dat Sirius een dubbelster was. Waarschijnlijk baseer jij je info op Sitchin. Deze bedrieger is allang en breed op alle fronten ontmaskert als een fraudeur en fantast.
Op 20-11-2012 16:15:31 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Ik heb niet alles op de voet gevolgd maar de kritische toon van Samblo deel ik ook wel. Ik ben meer geinteresseerd in de sumerische spijkerschrift tabletten en de interpretaties van Velokofsky e.d. Ik weet niet of dat al behandeld is of gaat gebeuren ?Daar is volgens mij ook nooit hard gemaakt van welke tabletten de verhalen nu komen enzo. Samblo ?
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 20-11-2012 16:17:00 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: Weer een mooie blog, Samblo! Volgens mij ben je de komende tijd nog wel zoet met de onderwerpen van deze serie. Ik heb zelf bij lange na niet alles gezien, maar kan goed uit je blogs lezen waar de onderwerpen over gaan. De meeste dingen heb ik weleens iets van horen zeggen of in andere series gezien, dus met wat algemene kennis kom je al een heel eind om jou onderzoek eruit te lezen.

Ergens in de reacties schreef je voor mij een leuk detail. Je schrijft dat je het zeer aannemelijk acht dat de Aarde niet de enige planeet is waar leven voorkomt. Je blogs gaan centraal over het debunken van Alien facts, waardoor het soms weleens leest of je juist niet in buitenaards leven gelooft. Wat is het voor jou dan wel? Ik zou het erg leuk vinden, en denk voor meerdere mensen hier, wat jou beleving is van het universele leven.
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 20-11-2012 16:24:17 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Xander:
Samblo:
@ Xander: Op welke bronnen baseer je dat de Sumeriërs die informatie hadden? Ik bedoel inderdaad dat de Sumeriërs niet wisten hoe de oppervlakten van de verschillende planeten eruit zagen. Net zomin als de Dogon wisten dat Sirius een dubbelster was. Waarschijnlijk baseer jij je info op Sitchin. Deze bedrieger is allang en breed op alle fronten ontmaskert als een fraudeur en fantast.

Dus alles wat hij heeft ontcijfert is niet waar, alles? Brammetje ook? LIoyd Pye en Graham Hancock en zo heb je nog een paar. LIoyd Pye vond ik helemaal grappig met Bigfoot maar toch. Maar de evolutie van onze hersenpan en dan met name de inhoud waardoor we slimmer werden, die nam een vogelvlucht naar voren toch? Annunaki, genetisch gemanipuleerd, Ik ga beetje offtopic he.. Wat ik ook altijd intressant vind is dat archeologen vaak worden tegengewerkt, de geschiedenis staat vast en niemand mag daar aan twijfelen. Oja en waarom mocht de film Annunaki niet worden afgemaakt? Het zou een big time film worden, genoeg geld, acteurs, script, alles was al klaar er is zelfs nog steeds een trailer van te vinden. Maar op een of andere manier is het gestopt en alles opgedoekt. Ahja waar zijn de Opa's die gewoon de waarheid vertellen dan hoef ik niet overal vraagtekens bij te zetten.
Op 20-11-2012 17:08:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
Xander:
Ahja waar zijn de Opa's die gewoon de waarheid vertellen dan hoef ik niet overal vraagtekens bij te zetten.


Hier heb ik een lieve Opa voor je, maar ik denk dat het toch verstandig is vraagtekens bij zijn waarheidsgehalte te plaatsen

100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 20-11-2012 17:12:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Xander:

Dus alles wat hij heeft ontcijfert is niet waar, alles? Brammetje ook? LIoyd Pye en Graham Hancock en zo heb je nog een paar. LIoyd Pye vond ik helemaal grappig met Bigfoot maar toch. Maar de evolutie van onze hersenpan en dan met name de inhoud waardoor we slimmer werden, die nam een vogelvlucht naar voren toch? Annunaki, genetisch gemanipuleerd, Ik ga beetje offtopic he.. Wat ik ook altijd intressant vind is dat archeologen vaak worden tegengewerkt, de geschiedenis staat vast en niemand mag daar aan twijfelen. Oja en waarom mocht de film Annunaki niet worden afgemaakt? Het zou een big time film worden, genoeg geld, acteurs, script, alles was al klaar er is zelfs nog steeds een trailer van te vinden. Maar op een of andere manier is het gestopt en alles opgedoekt. Ahja waar zijn de Opa's die gewoon de waarheid vertellen dan hoef ik niet overal vraagtekens bij te zetten.

Dat Sitchin allesbehalve een betrouwbare bron was is zelfs door ancient-alien-ster Filip Coppens toegegeven. Lloyd Pye heeft nog geen enkel overtuigend resultaat echt wereldkundig gemaakt enkel een heleboel hype. Ik denk dat Hancock wel eerlijk is, maar ook zijn bewijzen zijn gewoonweg erg mager. Ik weet niets van de film Annunaki, ik weet wel dat de ancient alien fans niet hoeven te klagen over media-coverage. Coppens is iig vaker op de amerikaanse tv te zien dan welke serieuze archeoloog dan ook. Over tegenwerking van archeologen weet ik het fijne niet, ben benieuwd naar de details. Wel weet ik dat Graham Hancock van Hawass 24 uur zonder restricties de GP door mocht struinen en de zwevers van de Edgar Caycefoundation toestemming kregen om het cement van de GP te dateren.
Op 20-11-2012 17:28:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Samblo, hier nog een interessant artikel over de Dogon(deel Miscellaneous, titel ; "The Dogon Revisited') ;

http://sd2cx1.webring.org/l/rd?ring=archonnet;id=209;url=http%3A%2F%2Fwww%2Eramtops%2Eco%2Euk%2F


(bericht gewijzigd op 20/11/2012 19:37)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 20-11-2012 19:32:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:
Samblo, hier nog een interessant artikel over de Dogon(deel Miscellaneous, titel ; "The Dogon Revisited') ;

http://sd2cx1.webring.org/l/rd?ring=archonnet;id=209;url=http%3A%2F%2Fwww%2Eramtops%2Eco%2Euk%2F


Er staan alleen maar links op de pagina. Misschien direct naar het artikel linken?
Op 20-11-2012 20:16:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Troy: Het wordt steeds gekker.
God is an imaginary friend for adults
Op 20-11-2012 20:31:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Sinbad:
Xander:
Ahja waar zijn de Opa's die gewoon de waarheid vertellen dan hoef ik niet overal vraagtekens bij te zetten.


Hier heb ik een lieve Opa voor je, maar ik denk dat het toch verstandig is vraagtekens bij zijn waarheidsgehalte te plaatsen


Hij heeft het vraagteken al bij de hand.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 20-11-2012 20:57:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
It's all a figment of imagination!
Op 20-11-2012 21:34:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Samblo:
Phoenix:
Samblo, hier nog een interessant artikel over de Dogon(deel Miscellaneous, titel ; "The Dogon Revisited') ;

http://sd2cx1.webring.org/l/rd?ring=archonnet;id=209;url=http%3A%2F%2Fwww%2Eramtops%2Eco%2Euk%2F


Er staan alleen maar links op de pagina. Misschien direct naar het artikel linken?

Heb ik geprobeerd, maar dat lukte niet. Je moet gewoon naar het deel "Miscellaneous" scrollen, en dan de titel "The Dogon Revisited" openklikken.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 20-11-2012 23:06:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Samblo:
@ Xander: Op welke bronnen baseer je dat de Sumeriërs die informatie hadden? Ik bedoel inderdaad dat de Sumeriërs niet wisten hoe de oppervlakten van de verschillende planeten eruit zagen. Net zomin als de Dogon wisten dat Sirius een dubbelster was. Waarschijnlijk baseer jij je info op Sitchin. Deze bedrieger is allang en breed op alle fronten ontmaskert als een fraudeur en fantast.

Gelukkig hebben wij jou, Samblo. Hoeven we ons niet meer te laten bedonderen, maar zijn we nu op de hoogte van de waarheid. Geen gezweef meer.
Op 20-11-2012 23:24:23 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:
Xander:
Pff 3 uurtjes was lang maar ik heb nergens gezien hoe die Sumeriërs nou wisten van Saturnus en Venus etc. Al die astrologische kennis 6.000 jaar geleden. En niet te vergeten "the missing link" van aapie na mens daar kan ik ook maar bar weinig van vinden op het net. We waren jagers en toen (opeens) gingen we de mooiste bouwwerken maken en wisten we hoe de planeten stonden etc. Wat pas deze eeuw is bevestigd?

Beetje warrig bericht. Wat bedoel je nu te zeggen? Je slaat een heleboel stappen over. Men ging niet plotseling van een jager-verzamelaar samenleving naar een stedelijke samenleving, daar zat nog een periode van landbouw tussen. Over welke astrologische kennis heb je het? Veel van die kennis is meer dan prima te verklaren door nauwkeurige observatie en toevallig (not) blijkt al die kennis die niet te verklaren is door gewoon kijken naar de sterrenhemel ook niet bestaan te hebben bij de oude culturen.


Uit het Sumerische verhaal volgens Sitchin blijkt dat men al in detail de hemellichamen van ons zonnestelsel beschreef, inclusief Pluto die de westerse beschaving pas in 1930 ontdekt had. Natuurlijk wordt Sitchin sterk bekritiseerd, maar als dit juist vertaald is dan is dit wel wel sterk bewijs.

Ben het wel met je eens dat Sitchin nou niet altijd even accuraat is om het zo maar even te zeggen (ja hij heeft wat mij betreft ook vaak de plank misgeslagen) maar ik gooi niet de baby met het badwater weg, en als jij hem een fraudeur en een fantast noemt dan doe jij dit echter wel. Heb het vaker gezegd dat Sitchin's vertalingen in de kern niet veel verschillen met die van de befaamde Assyrioloog Kramer met als grootste verschil dat de Anunnaki volgens Kramer goddelijke entiteiten waren en volgens Sitchin buitenaardsen, en volgens mij waren ze dat in een zekere zin beiden.

Verder heb ik wat betreft de Dogon alleen maar vernomen dat ze bekend waren met Sirius B, onzichtbaar voor het blote oog, en niet met C.
(bericht gewijzigd op 21/11/2012 1:28)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 21-11-2012 1:18:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Maan:

Uit het Sumerische verhaal volgens Sitchin blijkt dat men al in detail de hemellichamen van ons zonnestelsel beschreef, inclusief Pluto die de westerse beschaving pas in 1930 ontdekt had. Natuurlijk wordt Sitchin sterk bekritiseerd, maar als dit juist vertaald is dan is dit wel wel sterk bewijs. Ben het wel met je eens dat Sitchin nou niet altijd even accuraat is om het zo maar even te zeggen maar ik gooi niet de baby met het badwater weg, en als jij hem een fraudeur en een fantast noemt dan doe jij dit echter wel.

Er is geen baby in Sitchins badwater, enkel stinkende drek. Geen enkele kenner van spijkerschrift zal Sitchins vertaling ondersteunen, niet omdat dat niet mag, maar gewoonweg omdat hij zijn vertalingen verzonnen heeft. Daarnaast verzint en fraudeert hij bewijsmateriaal bij elkaar. Hoeveel leugens moet een man verkopen voordat jij wil aannemen dat hij onbetrouwbaar is?
maan:

Verder heb ik wat betreft de Dogon alleen maar vernomen dat ze bekend waren met Sirius B, onzichtbaar voor het blote oog, en niet met C.

Dat kan heel goed dat jij alleen dat vernomen had. Sirius C wordt wel genoemd in het werk van Griaule, maar wordt (toevallig?) verzwegen door Temple en mededromers. Temple zegt zich echter te baseren op Griaule zijn bevindingen en daar wordt Sirius C toch echt genoemd. Denk dat het dus aan jouw beperkte onderzoek ligt dat jij hiervan niet op de hoogte was.
Op 21-11-2012 1:30:06 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:

Er is geen baby in Sitchins badwater, enkel stinkende drek. Geen enkele kenner van spijkerschrift zal Sitchins vertaling ondersteunen, niet omdat dat niet mag, maar gewoonweg omdat hij zijn vertalingen verzonnen heeft. Daarnaast verzint en fraudeert hij bewijsmateriaal bij elkaar. Hoeveel leugens moet een man verkopen voordat jij wil aannemen dat hij onbetrouwbaar is?


Jij hebt het over leugens alsof hij kwaadwillig was. Veel van zijn fouten komen omdat de ontcijfering van dit geschrift toen nog maar net in de kinderschoenen stond en de kennis over deze taal is sindsdien enorm toegenomen. Persoonlijk zeg ik nogmaals dat ik vind de verschillen over de vertalingen niet zo sterk uiteenlopen, Sitchin interpreteert het alleen volgens zijn visie. Niets mis mee behalve dan dat hij misschien meer open zou moeten staan voor revisies als dat mogelijk was, want zijn boeken zijn in veel verschillende talen gepubliceerd.

Dat kan heel goed dat jij alleen dat vernomen had. Sirius C wordt wel genoemd in het werk van Griaule, maar wordt (toevallig?) verzwegen door Temple en mededromers. Temple zegt zich echter te baseren op Griaule zijn bevindingen en daar wordt Sirius C toch echt genoemd. Denk dat het dus aan jouw beperkte onderzoek ligt dat jij hiervan niet op de hoogte was.


Jij hebt sterk de indruk dat dit verhaal van Temple afkomstig zou zijn en daar heb je mogelijk dan ook wel gelijk in en ik zal er dan ook melding van maken op mijn site. Zoals eerdere reacties al aangaven heb je niets vermeld van de andere besproken merkwaardigheden en hun mythologie welke in een bepaald opzicht doet denken aan die van de Sumeriërs en de beschavingen van Meso-Amerika, dus wat mij betreft zou er alsnog een verband kunnen zijn met buitenaardsen.
(bericht gewijzigd op 21/11/2012 2:2)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 21-11-2012 1:47:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Maan, Wat betreft Sitchin ben ik er van overtuigd dat hij inderdaad kwaadwillend was. In die zin dat hij bewust informatie weglaat wanneer het hem niet uitkomt en het verdraaid wanneer hem dat wel uit komt. Dat hij zelfs een tekening van de Khufu hiëroglief in de GP heeft vervalst spreekt wel boekdelen lijkt me.

Ik heb me in dit stuk inderdaad geconcentreerd op de Sirius claim aangezien dat de meest indrukwekkende was. De overeenkomsten tussen de Dogon en Sumerische mythes zouden zelfs al zouden ze bestaan (wat ze niet doen) nog steeds slechts geringe bewijskracht hebben.
Op 21-11-2012 2:02:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:
@ Maan, Wat betreft Sitchin ben ik er van overtuigd dat hij inderdaad kwaadwillend was. In die zin dat hij bewust informatie weglaat wanneer het hem niet uitkomt en het verdraaid wanneer hem dat wel uit komt. Dat hij zelfs een tekening van de Khufu hiëroglief in de GP heeft vervalst spreekt wel boekdelen lijkt me.


Wat is dit nu weer voor een claim? Sitchin is zelf tot de conclusie gekomen dat de cartouche van Khufu een vervalsing zou betreffen, en nu wordt hij ineens zelf als vervalser neergezet? Typisch hoor. Volgens mij was hij hoe dan ook een oprecht persoon. Hoe kan je iemand het kwalijk nemen dat iemand anders een andere visie dan die van jou heeft?

Ik heb me in dit stuk inderdaad geconcentreerd op de Sirius claim aangezien dat de meest indrukwekkende was. De overeenkomsten tussen de Dogon en Sumerische mythes zouden zelfs al zouden ze bestaan (wat ze niet doen) nog steeds slechts geringe bewijskracht hebben.


Tja, indrukwekkend of niet, het komt in feite weer neer op het ene woord tegenover het andere en wie je vertrouwd of niet. Ik ben niet zo'n zwartkijker dat ik mensen op de persoon af ga wantrouwen als men een andere conclusie of visie heeft dan de mijne, en ook al zou de conclusie grotendeels foutief zijn dan kan er nog een zekere kern van waarheid in zitten, wat mij betreft.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 21-11-2012 2:55:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Maan ; "Uit het Sumerische verhaal volgens Sitchin"

Sitchin kon Sumerië niet interpreteren, omdat hij daar niet voor opgeleid was, en dus gaf hij er zijn eigen interpretatie aan. Spijkerschift kan enkel door specialisten ontcijferd worden. Samblo heeft gelijk ; Sitchin leverende enkel stinkende drek, en jij ook, omdat je een volgeling van Sitchin bent, terwijl je al lang beter zou moeten weten.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 21-11-2012 7:08:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Maan:


Wat is dit nu weer voor een claim? Sitchin is zelf tot de conclusie gekomen dat de cartouche van Khufu een vervalsing zou betreffen, en nu wordt hij ineens zelf als vervalser neergezet? Typisch hoor. Volgens mij was hij hoe dan ook een oprecht persoon. Hoe kan je iemand het kwalijk nemen dat iemand anders een andere visie dan die van jou heeft?

Zucht. Waarom moet ik hier nog herhalen wat ik in GP blog al heb geschreven? Het gaat er mij hier niet om de Sitchin er wbt de khufu-graffiti helemaal naast zit (dat hiëroglief is bewijsbaar origineel) Dat kan gebeuren. Het kwalijke is dat hij zelf een tekening heeft gemaakt met een fout erin en die in zijn boek heeft afgedrukt als zijnde de khufu graffiti. Hoe we weten dat hij dat gedaan heeft? Hij benoemd in zijn boek 2 bronnen die ieder een andere weergave hebben van de graffiti, het plaatje in zijn boek wijkt echter van allebei deze bronnen af. Dit is één van de vele voorbeelden. Sitchin is niet tegoedertrouw maar een regelrechte bedrieger.


Tja, indrukwekkend of niet, het komt in feite weer neer op het ene woord tegenover het andere en wie je vertrouwd of niet. Ik ben niet zo'n zwartkijker dat ik mensen op de persoon af ga wantrouwen als men een andere conclusie of visie heeft dan de mijne, en ook al zou de conclusie grotendeels foutief zijn dan kan er nog een zekere kern van waarheid in zitten, wat mij betreft.

Tja waarom wijs je dan wel de conclusies af van wetenschappers die hun hele leven in dienst hebben gesteld van hun onderzoek? Hoe kan er een kern van waarheid zitten in het werk van iemand die alles bij elkaar liegt en werkelijk geen benul heeft van het onderwerp wat hij bestudeerd? Het spreekt misschien voor je dat je zo naïef en goedgelovig bent, maar helaas maan: er bestaan ook echt slechte mensen op de wereld en Sitchin was er één van.
Op 21-11-2012 9:39:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Als ik de site van Maan bekijk en de door haar gefabriceerde tijdlijn, en daarvan weer de bronnen zie waarop deze is gebasseerd(groot liefhebber van Edgar Gayce), dan verbaast het me niet dat ze met liefde feit en fictie compleet door elkaar laat vloeien. Niet gehinderd door enig realistisch onderscheidingsvermogen.
ech?
Op 21-11-2012 13:24:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Plakband:
Als ik de site van Maan bekijk en de door haar gefabriceerde tijdlijn, en daarvan weer de bronnen zie waarop deze is gebasseerd(groot liefhebber van Edgar Gayce), dan verbaast het me niet dat ze met liefde feit en fictie compleet door elkaar laat vloeien. Niet gehinderd door enig realistisch onderscheidingsvermogen.

Best knap toch?!
7.83
Op 22-11-2012 3:10:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:

Zucht. Waarom moet ik hier nog herhalen wat ik in GP blog al heb geschreven? Het gaat er mij hier niet om de Sitchin er wbt de khufu-graffiti helemaal naast zit (dat hiëroglief is bewijsbaar origineel) Dat kan gebeuren.


Ik ben van mening dat Vyse hier de bedrieger is, en hij had immers een motief (wat ik hier al te vaak uitgelegd heb). Ik kan me niet voorstellen wat voor baat Sitchin er bij zou hebben om te zeggen dat hij meent dat het gaat om een vervalsing als daar geen enkele reden voor zou zijn. Sitchin zegt dat de betreffende cartouche eerder een schrijffout hebben bevat (nu dus niet meer) en "gecorrigeerd" zou zijn.. Daarbij zou deze specifieke schrijffout ook voorkomen in het enige bronmateriaal over hiëroglieven dat voor Vyse voor handen was in het jaar 1837.

Er zijn meerdere aanwijzingen waarom de graffiti niet origineel zou zijn, en leden uit zijn eigen team zeiden zelfs dat de verf nog nat was, iets wat natuurlijk onmogelijk is. De enige reden om uitsluitsel te geven is om de verf te dateren en dat laat men tot nu toe niet toe, ook heel eigenaardig natuurlijk.


Tja waarom wijs je dan wel de conclusies af van wetenschappers die hun hele leven in dienst hebben gesteld van hun onderzoek? ... Het spreekt misschien voor je dat je zo naïef en goedgelovig bent, maar helaas maan: er bestaan ook echt slechte mensen op de wereld en Sitchin was er één van.


Feit is dat dit jouw mening is, net zoals jij verondersteld dat ik naïef en goedgelovig ben.
Wat betreft conclusies van wetenschappers, daar heb ik helemaal niets tegen zolang ze zich maar met de feiten bezig houden en niet met hun ego's, dus alles denken te weten en veronderstellingen presenteren als feiten. Daarnaast leed ook de archeologie onder corruptie in Egypte gedurende de tijd van Mubarak en zijn vriendje Hawass. Ik denk dat jij je hebt laten ompraten door verschillende bronnen uit dit wereldje.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 22-11-2012 8:25:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Plakband:
Als ik de site van Maan bekijk en de door haar gefabriceerde tijdlijn, en daarvan weer de bronnen zie waarop deze is gebasseerd(groot liefhebber van Edgar Gayce), dan verbaast het me niet dat ze met liefde feit en fictie compleet door elkaar laat vloeien. Niet gehinderd door enig realistisch onderscheidingsvermogen.


Blij dat je het leuk vind.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 22-11-2012 8:27:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Nog 1 ding over de Dogon, Samblo.

Je schrijft in je artikel over het boek van Robert Temple uit 1975. Ik heb hier zelf het boek "Zij kwamen van andere planeten" (Non e terrestre" ) van Peter Kolosimo uit 1968 waar hij toen al hetzelfde verhaal beschrijft aan de hand van Prof. Jean Servier, docent in de etnografie te Montpellier. Ik denk dat hij mogelijk ook deel heeft uitgemaakt van deze groep Franse antropologen.

Verder lijkt het me niet belangrijk hoe deze ster genoemd werd. Jij noemt Sigu Tolo, Dana Tolo, maar volgens mijn eerdere bron (internet) was de ster bekend bij de Dogon als Po Tolo. "Po" zou het woord zijn voor de kleinste planeten die ze kenden, ze hadden dus blijkbaar geen specifieke naam dus kan je wat mij betreft geen conclusies trekken over de juistheid van een naam.

De stamleden zouden tevens hebben gezegd dat er een derde ster in dit stelsel zou zijn welke men "Emma Ya" noemde, waar een planeet in een baan omheen zou draaien. (Dit is waarschijnlijk wat jij en Griaule bedoelen met Sirius C). Deze zijn inderdaad niet bekend bij astronomen maar wil natuurlijk ook niet zeggen dat ze niet zouden kunnen bestaan. De Franse onderzoekers Daniel Benest and J.L. Duvent suggereerden in 1995 dat er inderdaad een derde ster zou kunnen bestaan binnen het systeem van Sirius. De stamleden zouden verder ook geweten hebben dat Saturnus ringen had, dat Jupiter vier manen had, en dat alle planeten een baan volgden rondom de zon. De stam zou gebruik hebben gemaakt van vier kalenders welke gebaseerd zouden zijn op de zon, de maan, Sirius B en Venus.

Nu ik dit zo heb gelezen en alle bronnen serieus neem, zonder iemand fantast/leugenaar etc. te noemen en alles voor mogelijk waar, zou het mogelijk zijn dat de kennis van de Dogon's omtrent Sirius B verloren is gegaan met het overlijden van Ogotemmelli. Dat zou eerder mijn conclusie zijn.
(bericht gewijzigd op 22/11/2012 10:16)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 22-11-2012 9:09:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Maan:
-Vise kan die hiërogliefen niet hebben vervalst omdat dat fysiek onmogelijk is. Ten eerste zou hij zijn verf onder de verweringsgroeven aan hebben moeten brengen, ten tweede zou hij de piramide hebben moeten afbreken en weer opbouwen om bij de plek te komen waar de graffiti staat. Vise dacht zelf dat er een taalfout in zat, wat later incorrect bleek te zijn. Sitchin is hier zonder twijfel de bedrieger.

-Het verhaal van Sirius kwam niet van Ogetemmelli, die was al dood toen Griaule dat verhaal optekende.

edit: de onderzoeksmethode van Griaule na zijn Masque Dogon was zodanig slecht dat vrijwel geen enkele van zijn bevindingen serieus genomen kan worden. Zeker die bevindingen waar latere onderzoekers geen spoor van terug kunnen vinden. Als er ook maar iets van die astronomische kennis aanwezig geweest zou zijn bij de Dogon zouden de informanten waarop Griaule zijn relaas baseerde die kennis later ook nog moeten bezitten.

(bericht gewijzigd op 22/11/2012 11:51)
Op 22-11-2012 11:05:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband:
Maan:
Plakband:
Als ik de site van Maan bekijk en de door haar gefabriceerde tijdlijn, en daarvan weer de bronnen zie waarop deze is gebasseerd(groot liefhebber van Edgar Gayce), dan verbaast het me niet dat ze met liefde feit en fictie compleet door elkaar laat vloeien. Niet gehinderd door enig realistisch onderscheidingsvermogen.


Blij dat je het leuk vind.


De laatste reactie dan weer wel ;-)
ech?
Op 22-11-2012 12:39:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
riek: we weten al jaren dat "flupken coppens" nen leugenaar is
die zich graag interessant maakt
(en er graag wat geld aan verdient)

van een nieuwe wereld gesproken
...het wordt toch tijd voor wat inzicht,
fluppie !
:-)
Op 22-11-2012 20:05:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:
Plakband:
Als ik de site van Maan bekijk en de door haar gefabriceerde tijdlijn, en daarvan weer de bronnen zie waarop deze is gebasseerd(groot liefhebber van Edgar Gayce), dan verbaast het me niet dat ze met liefde feit en fictie compleet door elkaar laat vloeien. Niet gehinderd door enig realistisch onderscheidingsvermogen.


Blij dat je het leuk vind.

Je begrijpt de reactie van Plakband niet eens ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-11-2012 23:25:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
riek:
we weten al jaren dat "flupken coppens" nen leugenaar is
die zich graag interessant maakt
(en er graag wat geld aan verdient)

van een nieuwe wereld gesproken
...het wordt toch tijd voor wat inzicht,
fluppie !
:-)

Ik weet niet of hij een leugenaar is. Wat betreft de Dogon Sirius mythe spreekt hij klare onderbouwde taal. Vind het moeilijk hoogte van hem te krijgen.
Op 23-11-2012 0:28:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:
Maan:
Plakband:
Als ik de site van Maan bekijk en de door haar gefabriceerde tijdlijn, en daarvan weer de bronnen zie waarop deze is gebasseerd(groot liefhebber van Edgar Gayce), dan verbaast het me niet dat ze met liefde feit en fictie compleet door elkaar laat vloeien. Niet gehinderd door enig realistisch onderscheidingsvermogen.


Blij dat je het leuk vind.

Je begrijpt de reactie van Plakband niet eens ...

Jij begrijpt sarcasme niet eens ...
Is it electrickery?
Op 23-11-2012 0:33:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:
@ Maan:
-Vise kan die hiërogliefen niet hebben vervalst omdat dat fysiek onmogelijk is. Ten eerste zou hij zijn verf onder de verweringsgroeven aan hebben moeten brengen, ten tweede zou hij de piramide hebben moeten afbreken en weer opbouwen om bij de plek te komen waar de graffiti staat.


Ik heb het volgend al vele malen gezegd, maar vooruit nog maar een keer: De *betreffende* cartouche loopt echter niet door de verweringsgroeven. In tegendeel,het bevindt zich juist op een plaats op de muur waar men gemakkelijk bij kon en waar dus in principe een vervalsing gemaakt had kunnen worden. Het is wel jammer dat Hancock dit simpele feitje blijkbaar dus niet had doorzien. Ik zeg nogmaals niet dat ik zeker weet dat het om een vervalsing gaat maar ik acht het zelf wel hoogstwaarschijnlijk.


Vise dacht zelf dat er een taalfout in zat, wat later incorrect bleek te zijn. Sitchin is hier zonder twijfel de bedrieger.


Waar heb je het over? De zogenaamde "taalfout" was gemaakt door degene die de cartouche had gemaakt en zou deze volgens het onderzoek later aangepast/verbeterd hebben. Of dit nu Vyse of een Egyptenaar zal ik bij deze in het midden laten. Zoals ik op mijn site al zeg; het is zowiezo al merkwaardig om de naam van de vermeende farao verkeerd te schrijven. Wat mij betreft vind ik het nog steeds nergens op slaan dat deze piramide toegeschreven wordt aan Khufu enkel vanwege deze cartouche.
(bericht gewijzigd op 23/11/2012 2:29)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 23-11-2012 1:49:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:

Als er ook maar iets van die astronomische kennis aanwezig geweest zou zijn bij de Dogon zouden de informanten waarop Griaule zijn relaas baseerde die kennis later ook nog moeten bezitten.


De Franse antropologen zouden 1930 daar bij de Dogon geweest zijn en pas in 1991 deed Verbeek zijn onderzoek. Dat is een kloof van wel liefst 60 jaar. De mogelijkheid blijft bestaan dat veel van deze kennis gewoon niet meer door is verteld/verloren is geraakt. Je noemde zelf al dat de Dogon bij Verbeek al verschillende meningen hadden over Sigu Tolo, dus stel je voor dat dit generatie op generatie iets anders doorgegeven wordt. Nogmaals, Sirius B zou niet Sigu Tolo betreffen maar Pô Tolo, en is geen naam maar gewoon een benoeming die ze hadden voor de "kleinste ster".

Peter Kolosimo noemt Prof. Jean Servier als bron in zijn boek, misschien is deze prof enigszins ergens na te trekken al vermoed ik dat hij deel uitmaakte van Griaule's team.

Ik lees trouwens dat Verbeek's verslag het net zoals de Sumerische geschriften en de Bijbel heeft over wezens die uit de hemel kwamen en het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat deze verhalen mogelijk ook beïnvloed zijn door de Mesopotamische verhalen, het is immers Afrika. Dit is voor mij wezenlijker dan de vraag of men van Sirius B kwam of niet. Verbeek noemt de Nommo's specifiek watergeesten en stel dat ze bestaan hebben, of dit nu inderdaad "geesten" waren of niet, waarom zouden ze dan niet van andere planeten kunnen komen? Het zou inderdaad wel kunnen dat Griaule wel het een en ander heeft aangereikt wat betreft Sirius B etc, maar het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat hij hen een bepaalde mythologie heeft voorgelegd.
(bericht gewijzigd op 23/11/2012 2:7)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 23-11-2012 2:05:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Maan:


De Franse antropologen zouden 1930 daar bij de Dogon geweest zijn en pas in 1991 deed Verbeek zijn onderzoek. Dat is een kloof van wel liefst 60 jaar. De mogelijkheid blijft bestaan dat veel van deze kennis gewoon niet meer door is verteld/verloren is geraakt.

De gesprekken met Ogetemmelli hebben in 1946-47 plaatsgevonden. De gespreken met de andere informanten tot 1956. Van Beek publiceere zijn werk in 1991 na 10 jaar onderzoek. Dat is dus een kloof van 30 jaar. Daarbij: onmiddelijk na het overlijden van Griaule vertelden dezelfde 4 informanten totaal andere info aan Dieterlen en dezelfde informanten vertellen in de jaren '80 aan v Beek dat Griaule hen woorden in de monde legde.
maan:
het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat deze verhalen mogelijk ook beïnvloed zijn door de Mesopotamische verhalen, het is immers Afrika.


Ik snap die gedachtegang werkelijk niet. Hoezo is het logisch dat een jagers verzamelaarsstam vele vele duizenden kilometers en vele duizenden jaren van Mesopotamië verwijderd door haar beïnvloed is. Dat is niet logisch en is in dit geval ook niet waar.

maan:

Dit is voor mij wezenlijker dan de vraag of men van Sirius B kwam of niet. Verbeek noemt de Nommo's specifiek watergeesten en stel dat ze bestaan hebben, of dit nu inderdaad "geesten" waren of niet, waarom zouden ze dan niet van andere planeten kunnen komen? Het zou inderdaad wel kunnen dat Griaule wel het een en ander heeft aangereikt wat betreft Sirius B etc, maar het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat hij hen een bepaalde mythologie heeft voorgelegd.

Waarom is dit onwaarschijnlijk? De mythologie van Ogotommelli verschilt wezenlijk van die van het Renard Pale boek. Binnen 10 jaar zou de gehele mythologie van die samenleving dus grondig veranderd moeten zijn. Hoe waarschijnlijk is dat? De hele werkmethode van Griaule bestond uit het stellen van sturende vragen waarop zijn gesprekspartners een nieuwe mythologie samenstelden.
Op 23-11-2012 2:30:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Als er ook maar iets van die astronomische kennis aanwezig geweest zou zijn bij de Dogon zouden de informanten waarop Griaule zijn relaas baseerde die kennis later ook nog moeten bezitten.


De Franse antropologen zouden 1930 daar bij de Dogon geweest zijn en pas in 1991 deed Verbeek zijn onderzoek. Dat is een kloof van wel liefst 60 jaar. De mogelijkheid blijft bestaan dat veel van deze kennis gewoon niet meer door is verteld/verloren is geraakt. Je noemde zelf al dat de Dogon bij Verbeek al verschillende meningen hadden over Sigu Tolo, dus stel je voor dat dit generatie op generatie iets anders doorgegeven wordt. Nogmaals, Sirius B zou niet Sigu Tolo betreffen maar Pô Tolo, en is geen naam maar gewoon een benoeming die ze hadden voor de "kleinste ster".

Peter Kolosimo noemt Prof. Jean Servier als bron in zijn boek, misschien is deze prof enigszins ergens na te trekken al vermoed ik dat hij deel uitmaakte van Griaule's team.

Ik lees trouwens dat Verbeek's verslag het net zoals de Sumerische geschriften en de Bijbel heeft over wezens die uit de hemel kwamen en het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat deze verhalen mogelijk ook beïnvloed zijn door de Mesopotamische verhalen, het is immers Afrika. Dit is voor mij wezenlijker dan de vraag of men van Sirius B kwam of niet. Verbeek noemt de Nommo's specifiek watergeesten en stel dat ze bestaan hebben, of dit nu inderdaad "geesten" waren of niet, waarom zouden ze dan niet van andere planeten kunnen komen? Het zou inderdaad wel kunnen dat Griaule wel het een en ander heeft aangereikt wat betreft Sirius B etc, maar het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat hij hen een bepaalde mythologie heeft voorgelegd.

Maan ; "Verbeek noemt de Nommo's specifiek watergeesten en stel dat ze bestaan hebben,"

Elke cultuur heeft zijn mythologie en die mythologie is altijd verweven met religie. Jij maakt van deze combinatie 'werkelijkheid' omdat je de echte werkelijkheid (echte geschiedenis) niet aankan.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 23-11-2012 8:28:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Maan:
(...) en het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat deze verhalen mogelijk ook beïnvloed zijn door de Mesopotamische verhalen, het is immers Afrika. (...)

Wat bedoel je met "het is immers Afrika"?
Misschien moet je er eens een atlas bij pakken. De Dogon leven in het huidige Mali, Mesapotamie lag waar tegenwoordig Irak ligt.
Wel toevallig dat kennis duizenden jaren zou zijn overgedragen, maar dat men daarmee zou zijn gestopt nadat de laatste kennisdrager alles heeft verteld aan de almachtige blanke man met het papier...
we vliegen er weer eens lekker in
Op 23-11-2012 9:37:36 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:

De gesprekken met Ogetemmelli hebben in 1946-47 plaatsgevonden. De gespreken met de andere informanten tot 1956.


Bronnen die het jaar 1930 noemen zijn dus volgens jou onjuist?


Ik snap die gedachtegang werkelijk niet. Hoezo is het logisch dat een jagers verzamelaarsstam vele vele duizenden kilometers en vele duizenden jaren van Mesopotamië verwijderd door haar beïnvloed is. Dat is niet logisch en is in dit geval ook niet waar.


In Verbeek's verslag is duidelijk "Bijbelse" inspiratie in hun mythen geslopen, dat zou mogelijk zijn oorsprong kunnen hebben in die hoek. Het komt mij over dat Verbeek aanneemt dat deze inspiratie afkomstig is van latere westerse contacten, en dat is ook mogelijk.

Waarom is dit onwaarschijnlijk? De mythologie van Ogotommelli verschilt wezenlijk van die van het Renard Pale boek. Binnen 10 jaar zou de gehele mythologie van die samenleving dus grondig veranderd moeten zijn. Hoe waarschijnlijk is dat?


Of het nu 1930, 1946 of 1956 is geweest, dat is toch wel meer dan 10 jaar.


De hele werkmethode van Griaule bestond uit het stellen van sturende vragen waarop zijn gesprekspartners een nieuwe mythologie samenstelden.


Dat is slechts de conclusie van Verbeek. Ook in zijn verslag zie ik echter een hoop originele elementen zoals het gegeven van de Nommo's. Volgens Griaule's eigen interpretatie heeft hij hier echter wel wezens van gemaakt die met een ruimteschip zouden zijn gekomen. Volgens verbeek worden deze wezens "watergeesten" genoemd, wat zou impliceren dat Griaule mogelijk te ver is gegaan om over een ruimteschip te spreken. Het lijkt me daarnaast zowiezo al erg onwaarschijnlijk dat zo'n primitieve stam over ruimteschepen zou praten. Ik zou Griaule's werk dus als een persoonlijke interpretatie zien gevoed door zijn eigen geloof, en niet echt iets wetenschappelijks, gebaseerd op een mogelijke kern van waarheid.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 23-11-2012 21:45:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
avondwandelaar:
Maan:
(...) en het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat deze verhalen mogelijk ook beïnvloed zijn door de Mesopotamische verhalen, het is immers Afrika. (...)

Wat bedoel je met "het is immers Afrika"?
Misschien moet je er eens een atlas bij pakken. De Dogon leven in het huidige Mali, Mesapotamie lag waar tegenwoordig Irak ligt.


Ja dus? De Dogon zouden een aftakking zijn van de oude Egyptaren, en Egypte is ook een aardig eindje stappen vanaf Mali. Het ligt dus nogal ver van Mali, en Egypte ligt relatief veel dichter bij Iran/Irak. Daarvan afgezien, dacht je dat mensen zich vroeger niet verplaatsten en niet naar ver gelegen gebieden zou kunnen trekken?


Wel toevallig dat kennis duizenden jaren zou zijn overgedragen, maar dat men daarmee zou zijn gestopt nadat de laatste kennisdrager alles heeft verteld aan de almachtige blanke man met het papier...


Ik geloof niet in toeval, het is juist het goede moment geweest anders zouden wij als westerse maatschappij nooit van gehoord hebben. Zo is het ook goed geweest dat Abd'el Hakim Awyan nog voor zijn dood zijn geërfde wijsheid in de publiciteit heeft kunnen brengen met het interview in de documentaire "the Pyramid Code" (2009) van Carmen Boulter. Ook niet toevallig, meen ik.
(bericht gewijzigd op 23/11/2012 22:4)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 23-11-2012 21:58:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Maan:

Bronnen die het jaar 1930 noemen zijn dus volgens jou onjuist?

Inderdaad. Of verkeerd gelezen. Griaule ging in 1930 voor het eerst naar de Dogon. 16 jaar later (hij sprak de taal nog steeds niet) werd hij pas ingewijd in het 'geheim' van Ogetemmelli.

maan:

In Verbeek's verslag is duidelijk "Bijbelse" inspiratie in hun mythen geslopen, dat zou mogelijk zijn oorsprong kunnen hebben in die hoek. Het komt mij over dat Verbeek aanneemt dat deze inspiratie afkomstig is van latere westerse contacten, en dat is ook mogelijk.

Het is zelfs waarschijnlijk. Te meer omdat die elementen niet voor of na Griaule zo sterk terug te vinden zijn.

maan:

Of het nu 1930, 1946 of 1956 is geweest, dat is toch wel meer dan 10 jaar.

Klopt. Maar als je beweerd dat hier mythen overgeleverd zijn aan Griaule die minstens 700 of misschien zelfs 1000den jaren oraal wordt overgedragen is het wel vreemd dat deze kennis in 30 jaar compleet van de aardbodem is verdwenen...

maan:
Ik zou Griaule's werk dus als een persoonlijke interpretatie zien gevoed door zijn eigen geloof, en niet echt iets wetenschappelijks, gebaseerd op een mogelijke kern van waarheid.

Wij zijn het in deze alinea helemaal met elkaar eens!
Op 23-11-2012 22:03:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Maan:
avondwandelaar:
Maan:
(...) en het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat deze verhalen mogelijk ook beïnvloed zijn door de Mesopotamische verhalen, het is immers Afrika. (...)

Wat bedoel je met "het is immers Afrika"?
Misschien moet je er eens een atlas bij pakken. De Dogon leven in het huidige Mali, Mesapotamie lag waar tegenwoordig Irak ligt.


Ja dus? De Dogon zouden een aftakking zijn van de oude Egyptaren(...)

Bron?
En dan nog, waarom zouden ze als vermeende afstammelingen van de oude Egyptenaren verhalen van Mesapotamiers hebben overgenomen, en niet van hun voorouders de Egptenaren?
we vliegen er weer eens lekker in
Op 23-11-2012 22:06:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:

Het is zelfs waarschijnlijk. Te meer omdat die elementen niet voor of na Griaule zo sterk terug te vinden zijn.


Ben jij ervan op de hoogte dat de Mesotamische verhalen de basis zijn geweest voor de Torah, en later de basis hebben gevormd voor de Christelijke Bijbel? Deze verhalen zijn op z'n minst 5000 jaar oud. In de tijd van Verbeek was dit echter nog niet helemaal duidelijk, heb zelf een oud boek uit 1924 dat het andersom verondersteld, dat de Mesopotamische verhalen gebaseerd zijn op de Bijbel wat natuurlijk niet zo is.


Klopt. Maar als je beweerd dat hier mythen overgeleverd zijn aan Griaule die minstens 700 of misschien zelfs 1000den jaren oraal wordt overgedragen is het wel vreemd dat deze kennis in 30 jaar compleet van de aardbodem is verdwenen...


Klopt, vreemd maar niet onmogelijk. Maatschappijen veranderen voortdurend en als men iets niet meer waardeert wordt de invloed vanhetgeen minder. Misschien is het een klein beetje te vergelijken met de leegloop van de kerk dat relatief gezien best vrij plots gebeurde. Het is een kwestie van tijdsgeest en de nieuwe generaties die het voor het zeggen krijgen.

Wij zijn het in deze alinea helemaal met elkaar eens!


Daar heb je me dan wel van overtuigd en daarvoor mijn dank. Het is precies zoals ik Sitchin ook zie maar ik geloof niet dat hij het kwalijk meende, zijn werk is niet perfect maar tot op zekere hoogte toch interessant en met name zijn alternatieve visie.

Ik ben het overigens ook wel eens dat Khufu de opdrachtgever van de bouw van de Grote Piramide is (ik verwachtte de vraag wie het dan wel zou zijn maar dat bleef uit), maar dat is niet gebaseerd op de aanwezigheid van een weinigzeggende en mogelijk gefabriceerde cartouche, maar naar verwijzingen in oude geschriften. Volgens mij zijn Khufu en Ra overigens ook dezelfde net zoals hij Cheops werd genoemd in het Grieks. Zowel Khufu en Ra hebben volgens mij iets met God of het goddelijke te maken.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 23-11-2012 22:21:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
avondwandelaar:

Bron?
Oke vooruit, zal het je iets gemakkelijker maken:

http://lmgtfy.com/?q=Dogon,Egypt
(bericht gewijzigd op 23/11/2012 22:30)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 23-11-2012 22:26:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Maan ; "Ik ben het overigens ook wel eens dat Khufu de opdrachtgever van de bouw van de Grote Piramide is (ik verwachtte de vraag wie het dan wel zou zijn maar dat bleef uit), maar dat is niet gebaseerd op de aanwezigheid van een weinigzeggende en mogelijk gefabriceerde cartouche, maar naar verwijzingen in oude geschriften."

Welke "oude geschriften" ... ?

Maan ; "Zowel Khufu en Ra hebben volgens mij iets met God of het goddelijke te maken.

Ra was de Oudegyptische zonnegod in de Oudegyptische mythologie en de Oudegyptische koningen werden daaraan gelijkgesteld. De Oude Egyptenaren beschouwden hun koning dan ook als een goddelijk wezen.

Voor alle duidelijkheid voor je weer begint te zweven ; goden zijn een creatie van de menselijke fantasie, het zijn geen fysieke wezens.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 23-11-2012 23:24:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
avondwandelaar:
Maan:
avondwandelaar:
Maan:
(...) en het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat deze verhalen mogelijk ook beïnvloed zijn door de Mesopotamische verhalen, het is immers Afrika. (...)

Wat bedoel je met "het is immers Afrika"?
Misschien moet je er eens een atlas bij pakken. De Dogon leven in het huidige Mali, Mesapotamie lag waar tegenwoordig Irak ligt.


Ja dus? De Dogon zouden een aftakking zijn van de oude Egyptaren(...)

Bron?
En dan nog, waarom zouden ze als vermeende afstammelingen van de oude Egyptenaren verhalen van Mesapotamiers hebben overgenomen, en niet van hun voorouders de Egptenaren?

Omdat Maan er heel rare hersenkronkels op na houdt ...


Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 23-11-2012 23:36:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Maan ; "Ben jij ervan op de hoogte dat de Mesotamische verhalen de basis zijn geweest voor de Torah, en later de basis hebben gevormd voor de Christelijke Bijbel?"

Bron ? Of zijn jou 'bronnen' enkel de malafide Sitchin, een paar koffiedikkijkers (o.a. Cayce) en je eigen levendige fantasie ... ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 23-11-2012 23:41:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Phoenix:
Maan ; "Ben jij ervan op de hoogte dat de Mesotamische verhalen de basis zijn geweest voor de Torah, en later de basis hebben gevormd voor de Christelijke Bijbel?"

Bron ? Of zijn jou 'bronnen' enkel de malafide Sitchin, een paar koffiedikkijkers (o.a. Cayce) en je eigen levendige fantasie ... ?

Hier heeft maan wel een puntje. Het gaat wat ver om de Mesopotamische mythes als blauwdruk voor de Bijbel te zien, maar er zijn zeker Babylonische invloeden in het oude testament te herkennen. Vraag maar aan elke eerlijke bijbelwetenschapper. Hieruit kan je echter natuurlijk niet concluderen dat óók de Dogon door Mesopotamië beïnvloed zijn.
Op 24-11-2012 13:29:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Samblo:
Phoenix:
Maan ; "Ben jij ervan op de hoogte dat de Mesotamische verhalen de basis zijn geweest voor de Torah, en later de basis hebben gevormd voor de Christelijke Bijbel?"

Bron ? Of zijn jou 'bronnen' enkel de malafide Sitchin, een paar koffiedikkijkers (o.a. Cayce) en je eigen levendige fantasie ... ?

Hier heeft maan wel een puntje. Het gaat wat ver om de Mesopotamische mythes als blauwdruk voor de Bijbel te zien, maar er zijn zeker Babylonische invloeden in het oude testament te herkennen. Vraag maar aan elke eerlijke bijbelwetenschapper. Hieruit kan je echter natuurlijk niet concluderen dat óók de Dogon door Mesopotamië beïnvloed zijn.

Heeft de een de ander beinvloed of kan er sprake zijn van een gemeenschappelijke bron?
we vliegen er weer eens lekker in
Op 24-11-2012 14:03:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
avondwandelaar:
Samblo:
Phoenix:
Maan ; "Ben jij ervan op de hoogte dat de Mesotamische verhalen de basis zijn geweest voor de Torah, en later de basis hebben gevormd voor de Christelijke Bijbel?"

Bron ? Of zijn jou 'bronnen' enkel de malafide Sitchin, een paar koffiedikkijkers (o.a. Cayce) en je eigen levendige fantasie ... ?

Hier heeft maan wel een puntje. Het gaat wat ver om de Mesopotamische mythes als blauwdruk voor de Bijbel te zien, maar er zijn zeker Babylonische invloeden in het oude testament te herkennen. Vraag maar aan elke eerlijke bijbelwetenschapper. Hieruit kan je echter natuurlijk niet concluderen dat óók de Dogon door Mesopotamië beïnvloed zijn.

Heeft de een de ander beinvloed of kan er sprake zijn van een gemeenschappelijke bron?

Wat betreft de Dogon kunnen we vrij zeker zijn dat die niet zijn beïnvloed door het oude Egypte laat staan het oude Mesopotamië. Wat betreft de Joodse religie ligt dat een stuk complexer en kunnen we er vanuit gaan dat een deel van haar wortels liggen in Mesopotamië. De gemeenschappelijke bron waar zowel de Babyloniërs als de Joden uit putten zijn de Sumeriërs, maar het is heel moeilijk te achterhalen welke elementen al aanwezig waren in het oude Sumerië en welke elementen van latere oorsprong zijn.

edit: wat betreft bijvoorbeeld genesis (en dus ook het zondvloed verhaal): voor zover de bijbelwetenschap kan achterhalen zijn deze boeken na of misschien tijdens de ballingschap in Babylonië geschreven. Hier is dus waarschijnlijk geen sprake van een wederzijdse bron, maar van het overnemen en bewerken van Babylonische verhalen.
(bericht gewijzigd op 24/11/2012 14:11)
Op 24-11-2012 14:08:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar:
Samblo:
Wat betreft de Joodse religie ligt dat een stuk complexer en kunnen we er vanuit gaan dat een deel van haar wortels liggen in Mesopotamië. De gemeenschappelijke bron waar zowel de Babyloniërs als de Joden uit putten zijn de Sumeriërs, maar het is heel moeilijk te achterhalen welke elementen al aanwezig waren in het oude Sumerië en welke elementen van latere oorsprong zijn.


Ik gooi deze draad nog even een duwtje omhoog. Het leuke is dat Samblo ook hier een meer feitelijke benadering van het verhaal uit de Bijbel aanhaalt. Samblo, heb je meer informatie over Babylonie om daar een interessant blog over te schrijven? Ben benieuwd of je aanvulling kunt geven op het perspectief dat ik over de Toren van Babel heb.
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 27-11-2012 13:04:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bas2: @Samblo

Wanneer komt de volgende blog? Of ga je niet meer verder?
Wat vind je zelf eigenlijk van Ancient aliens debunked?
(bericht gewijzigd op 1/12/2012 14:24)
Op 01-12-2012 14:22:30 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Bas2:
@Samblo

Wanneer komt de volgende blog? Of ga je niet meer verder?
Wat vind je zelf eigenlijk van Ancient aliens debunked?

Ik weet niet wanneer volgende blog komt, het opzetje is iig al gemaakt, de bedoeling is wel dat ik door ga, maar in iets minder heftig tempo ivm werk studie etc. Deze blogs vereisen nog best veel inleeswerk en tijd en dat laatste heb ik helaas niet in overvloed. Ik probeer mijn bronnen dubbel of driedubbel te checken en ik heb gemerkt dat dat AA-theoretici over en nergens hun 'bewijzen' vandaan halen. Het is dus een nooit eindigende taak. Vergelijkbaar met de tijd dat jij bijna elke dag een Niburu nieuwsbericht plaatste en het dan toch weer wat tijd vergt om het onderzoek te doen wat Niburu achterwege liet. Ik vind de Ancient Aliens Debunked een goede en belangrijke docu. Wat ik echter opvallend vind dat die docu nodig bleek te zijn. Blijkbaar zijn mensen te lui of te vastgeroest in hun geloof om zelf de feiten te checken. Wat denk jij van de Ancient Aliens Debunked? Klopt het dat je zelf ook iets kritischer bent geworden op theorieën die je voorheen klakkeloos aannam?

Sar:

Ik gooi deze draad nog even een duwtje omhoog. Het leuke is dat Samblo ook hier een meer feitelijke benadering van het verhaal uit de Bijbel aanhaalt. Samblo, heb je meer informatie over Babylonie om daar een interessant blog over te schrijven? Ben benieuwd of je aanvulling kunt geven op het perspectief dat ik over de Toren van Babel heb.

Het blog wat in de stijgers staat gaat over Babylonië, maar net zoals bij het Egypte is dat zo'n breed onderwerp dat ik onmogelijk in 1 blog alles kan bespreken. Vooralsnog denk ik dat me ga beperken tot de Oannes mythe en waarom dat geen bewijs, of zelfs maar een aanwijzing, genoemd mag worden voor de AA-these. Vooralsnog nog geen plannen om ook de Toren van Babel er in te betrekken. Wat is jou perspectief dan op die mythe?
Op 01-12-2012 14:52:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bas2: @Samblo

Ik ben iets kritischer geworden. Maar Chris White is een creationist. Hij probeerd vooral zijn eigen geloof uit te dragen.

http://gilgamesh42.wordpress.com/2012/10/09/ancient-aliens-debunked-a-critical-review/
(bericht gewijzigd op 1/12/2012 15:20)
Op 01-12-2012 15:19:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bas2: Which bring me to the critical part of the review, and why even good productions must always bring about skepticism. The information and argumentation throughout it good up until we get to the biblical portions. The discussion of Ezekiel’s wheels within wheels covered in eyes is examined and shown reasonably well to have nothing to do with spacecraft, let alone particular ones drawn from odd readings of the text. It doesn’t examine the evidence on the same points I had done, but it didn’t have to in order to argue the point. Moving on later we come to the Annunaki. But then the documentary goes off the rails talking about how the Bible is not dependent on Sumerian legend and all the flood stories around the world are a memory of an actual event, and the Bible has the most accurate memory of that event.

It’s only at this point do we realize that Chris White is a creationist, a Christian fundamentalist, and he believes his book literally. And to support his premise he has some real howlers. He mentions how Sumerian poets changed their narratives and contradicted one another, so their recollection of the ancient past is not trustworthy, but the Bible is perfectly consistent about the Flood. Has he not heard of the Documentary Hypothesis, the multiple authorship of the Pentateuch, most notable by the two versions of many stories, including the Flood, that contradict one another? That there are flood myths all over the world is also explicable by two factors: floods happen all over the place (and the various flood stories differ greatly around the world), and many of the stories most similar to the biblical one are due to missionary activities.

http://gilgamesh42.wordpress.com/2012/10/09/ancient-aliens-debunked-a-critical-review/
Op 01-12-2012 15:21:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Bas2:
@Samblo

Ik ben iets kritischer geworden. Maar Chris White is een creationist. Hij probeerd vooral zijn eigen geloof uit te dragen.

http://gilgamesh42.wordpress.com/2012/10/09/ancient-aliens-debunked-a-critical-review/

Het klopt dat White een Christen is. Dat is echter in deze docu enkel storend in zijn bespreking van de nephilim en het zondvloed verhaal. De andere zaken die hij aandraagt worden ook door neutrale onderzoekers bevestigd. Daarnaast is het hebben van een religie geen reden genoeg om iemands argumenten te ontkrachten. De AA-ers zijn ook gelovig. Ik heb op zich ook geen problemen met het feit dat de AA-these religieuze trekjes heeft, wel dat ze de feiten verdraaien om in hun religie te passen. Dat doet Chris White in deze docu niet of nauwelijks.

edit: daarbij is het wel een heel slap argument van een gelovige om een andere gelovige aan te vallen omdat hij gelovig is. White valt in deze docu de Ancient Aliensserie aan op de feiten en argumenten en niet op hun religie. Als de verdedigers van de AA-these niet verder komen dan de paar minuten de White zijn eigen persoonlijke mening ventileert af te breken zegt al genoeg. Er is in die docu nog twee en half uur info over waar je gewoonweg niet omheen kan als je jezelf een eerlijk beeld van deze materie wilt vormen.
(bericht gewijzigd op 1/12/2012 15:30)
Op 01-12-2012 15:24:24 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: Een gelovige die een andere gelovige aanvalt, lekker hypocriet noem ik zoiets. Maar ja, de overtuiging van een gelovige is natuurlijk een werkelijkheid waar een anders-gelovige nog geen weet van heeft...

Samblo, over Babel doelde ik niet geheel toevallig op een soortgelijke metafoor rondom de Toren. De Toren van Babel heeft weliswaar bestaan in de vorm van een ziggoerat, maar is waarschijnlijk minder imposant geweest dan het verhaal in de Bijbel doet vermoeden. Het verhaal zoals verteld in de Bijbel doelt eerder op het gegeven dat we allemaal verschillend zijn en dat ook als ieder mens mogen uitdragen. Er is niet iets zoals de ultieme waarheid (de metafoor dat "God de mensen verschillende talen liet spreken" . Vandaag de dag is het opmerkelijk genoeg nog steeds een issue in het Midden-Oosten. Iedereen overschreeuwd elkaar met de levende opvattingen in plaats van dat ze elkaar zouden omarmen. Wat dat betreft heeft een boek als de Bijbel (maar ook andere historische scripten) naar mijn inziens nog steeds een essentiele waarde. Het is maar wat men wil zien of hoe men iets leest.

Laat ik melden dat het bovenstaande ook maar mijn perceptie is. Wie ben ik om te vertellen dat de Bijbel mogelijk door veel mensen op een verkeerde manier is gelezen. Het geeft mij echter een veel realistischer beeld van de werkelijkheid en maakt het voor mij meer verklaarbaar dat een dergelijk boek kennelijk eeuwenlang houdbaar is. Bovendien zijn vele latere verhalen doorspekt met dezelfde aspecten. In een ander topic ging het over de verhalen van bijvoorbeeld Orwell en Verne die blijkbaar ook veel invloed hebben (gehad) op verschillende ontwikkelingen. De kracht van een boodschap is enorm bepalend hoe mensen er vervolgens mee omgaan.

Ik hoop dat een beetje te volgen is, maar ik zou hier nog veel meer over kunnen schrijven. Hou het voor nu graag even kort.

Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 03-12-2012 17:36:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 18-08-2013 9:52:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden